Nyheter 2020

I ANLEDNING 370 ÅR  TIL  ST. JOSEPHSØSTRENE
15. OKTOBER 1650-15. OKTOBER 2020

PATER MÉDAILLE`S BIOGRAFI

ST.JOSEPHSØSTRENES KONGREGASJON`S HISTORIE

SÅKORNET KOMMER TIL  Å FALLE I GOD JORD OG ÅNDEN VIL SKAPE
GJENKLANG OG VEKST, OG I ALLE DELER AV PLANETEN VIL DEN SAMME
ENERGI KUNNE KOMME TIL UTTRYKK…OG EN DAG I FREMTIDEN
“VIL ALLE BLI ETT!”
(Spir. P. Jean-Pierre Médaille)

http://www.stjoseph.no/wp-content/uploads/2011/01/Bild16forsiden8.png

 

North America U.S.A.
South America Brazil
Bolivia
Asia India
Pakistan
Africa Tanzania
Mozambique
Europe France
Italy
Ireland
Sweden
Denmark
Norway
Oceania Papua New Guinea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREV FRA GENERALRÅDET

15. oktober 2020

“… at jeg allerede nå ser vår kjære sammenslutning, som i virkeligheten er intet, grunnlagt på mange steder … Gud gi at den må bli spredt i hele Kirken…!” J.P. Médaille, SJ

 Kjære søstre,  medvandrere og venner til St. Josephsøstrene!

Gledelig fest!

For 370 år siden ble et lite frø sådd i Le Puy-en-Velay. Det spiret, ble næret, vokste, åpnet seg opp for nye virkeligheter, ønsket forskjellige kulturer velkommen og fikk  nye frø, som til gjengjeld skapte ”Det Lille Foretagende”. Det ble en stor skog med unike farger, former og dufter preget av rike kulturelle forskjelligheter.

I dag feirer vi med stor glede 370 år med tilstedeværelsen av Kongregasjonen av St. Josephsøstre på fem kontinenter. Vi ønsker å feire våre pionerers liv og dem, som fortsatt lever vår misjon i fellesskap, levendegjort av dynamikken i vår karisma av enhet og forsoning – en karisma, som alltid er relevant og nødvendig, fordi den har røtter i evangeliet og er skrevet inn i Kirkens hjerte.

Må feiringen av vår grunnleggelsesdag gi oss energi til å utvide vår tilstedeværelse, holde oss åpne, generøse og tilgjengelige. Så vi omfavner realitetene i vår verden, som har behov for fred, enhet og håp. Vi ber om nåde til å finne nye veier til hvordan vi kan leve ”Det Lille Foretagende”, for å bli større gnister av kjærlighet, enhet og liv. Mennesker som nærer og støtter dem, som sulter og tørster etter en større mening med livet, og som bidrar til en bedre morgendag for alle.

I kjærlighet og takknemlighet og med bønn om forbønn,
St. Josephsøstrene.

 

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene!

Første  juni, den annen pinsedag, ble vår
postulant Catarina  tatt opp i novisiatet
i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker henne  Guds velsignelse videre på
veien og ber om bønn for henne og oss alle.

St. Josephsøstrene.

Send ut din Ånd og helbred hele verden!

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

St. Josephsøstrene av Chambéry » Nyhetsarkiv 2015

Jeg er oppstanden og atter er jeg hos deg.

Du har lagt din hånd på meg.

Vidunderlig har din visdom åpenbart seg. Alleluja

(Fra inngangsvers påskedag!)

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

ET KJÆRLIG TILBAKEBLIKK OVER DAGEN:
(Ignatiansk tilbakeblikk i en bønnens atmosfære,
denne øvelsen kan gjøres  hver kveld ca. 10min)

¤ Å være tilstede i Guds nævær

Du prøver å falle til ro, blir stille og åpner ditt hjerte for Gud.

Du setter deg liksom under Guds kjærlige blikk.

Eller du “legger din hånd i Guds store hånd”.

¤ La dagen passere en gang til som i en film.

Hva sitter du igjen med i kveld?

Hva har berørt deg?

Hva er du særlig takknemlig for?

Hva er du mindre takknemlig for?

Hvor opplevde du deg selv mest levende,
hva ga deg energi?

Hva har du opplevd som var vanskelig?

Hvor kjente du at Gud var deg nærmest?

Hvor opplevde du ting, hendelser, noe som skjedde,
impulser som kom til deg litt fra sidelinjen?
Noe som var større enn deg selv?
Noe som kom til deg helt uventet.

Ta deg tid og kjenn etter hva som dukker opp av følelser,
ja mer enn følelser – bevegelser i ditt hjerte.
Hendelser som gjorde vondt, som utløste smerter.

Sitt med dem. Kjenn på smerten og hva den har gjort
med deg. Sett ord på den om du kan, bring den foran Gud,
henvend deg til Gud slik som du har det.

Hvem er Gud for deg i alt det? Har du erfart sider ved Gud
som har hjulpet deg og knyttet deg nærmere til Gud
og din neste?

Gå med en myk hånd over dagen og ta også gjerne hendelser
som fylte deg håp, nytt liv, glede, takknemlighet.
Kjenn på det, takk Gud for det. Ta vare på det!

Bli en stund i stillheten, under Guds kjærlige blikk!

Ignatius av Loyola sier.
” Du kan erfare Gud i alt og alle! “

Men det er en nåde vi må be om!

Pontifikal nett-messe:

Feir messe med biskop Eidsvig

Kl. 11.00 søndag 15. mars inviteres du til å feire digital messe
sammen med biskop Eidsvig av Oslo. Messen strømmes direkte
fra katolsk.no’s Facebook-profil.
Den legges senere ut på katolsk.no i redigert versjon.
Biskopen feirer messen i sitt private kapell.

JULEMARKED  ER  AVLYST!

På grunn av corona pandemien blir
julemarked hos St. Josephsøstrene
på Grefsen avlyst.
Alle søstre har det bra og ingen ble
rammet av corona.
Vi savner naturligvis dere alle og
sender våre beste hilsener
til alle og enhver. La oss fortsette å be
for alle corona rammede.
På gledelig gjensyn med dere neste år.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Informasjon om  Retretter  i coronatiden.
St. Joseph Retrettsenter følger
helsemyndighetenes retningslinjene for
smittevern og alle våre retretter i Advent er avlyst.
Vi håper på gjensyn på våre retretter neste år!

R E T R E T T E R 2020
Tors 23. – Søn 26. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM

Tors 13. – Søn 16. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 27.febr- Søndag 1. mars
kr 2300,– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg

Tors 5. – Søndag 8. mars
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Fre 13. – Søndag 15. mars
Medvandrer (lukket gruppe  avlyst p.g.a.coronavirus)

Man 23. -Tors 26. mars
kr 2300,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
avlyst p.g.a. coronavirus

10 dagers retretter:
Fre 24. april – Søn 3. mai
kr 6000,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg (avlyst p.g.a. coronavirus)

Tirs 21. – Tors 30.juli(avlyst p.g.a. corona)
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Lør 1. – man 10. august(avlyst p.g.a.corona)
kr 6000,–P. Ken Hughes SJ, språk engelsk

Tirs 1. -Lør 5. sept.
Skandinavisk Manresagruppe (lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder(avlyst p.g.a.corona)

Tors 17. – Søn 20. september
kr 2300,–Jeanine R. Ruyter og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg (avlyst,p.g.a.corona)

Tors 1. okt – Søn 4. oktober
kr 2300,- Sr. Anette og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Lukket gruppe: Østre Borgesyssel prosti:
12.-15.okt og 19.-22. okt. (avlyst p.g.a. corona)

RETRETT I ADVENTSTIDEN
Vær lydhør!     Herren er nær!

“Écoute mon fils “(St.Benoit, Abbaye de Tamié)

Tirs 10.nov.-Tors 12. nov.
Nedre Romerike prosti, lukket gruppe
(avlyst p.g.a. corona)

Tors 26.-Søn 29. November
kr 2300,– Bjørg Eimstad og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Tors 3. – Søn 6. Desember
kr 2300,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Tors den 10. Søn den 13. Desember
kr 2300,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Medvandrer retrett
Fredag 18.-20. desember (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)