Nyheter 2020

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En Frelser er oss født i dag,

Han er Kristus Herren!

Kjære dere alle sammen!

Julen er en feiring av kjærlighet, glede og håp.
I denne høytiden kommer Gud til oss mennesker
som et nyfødt barn. Han minner oss om verdien
og skjørheten av livets gave. Vi må også være åpne for Ham i vanskelige forhold og situasjoner.
La våre hjerter fylles av lyset fra Betlehems stjerne.
La den skinne i oss med Guds hjelp, ikke bare i denne vakre høytiden for Herren Jesu fødsel, men også i våre mørkeste stunder i Betlehems natt.

La oss i denne julen særlig be for hverandre og
for alle de mange som lider og dør
og er rammet
av Corona pandemien. F
or de mange som sørger
og er ensomme og savner besøk av sine kjære,
eller savner en som døde av korona.

La ordene fra apostelen Johannes – “I ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke
overvunnet det” Joh 1, 4.5.
gi oss kraft og styrke i denne korona pandemien.

Til en og enhver en Gledelig Jul og takk for alt i året
som snart ebber ut og Guds rikeste velsignelse for året 2021!
Tusen takk for alle gode gaver, hilsener og blomster
som ble sendt til døren.
Vi håper jo at vi snart kan møtes igjen i våre hl. Messer,
våre møter og i våre retretter.

Med de beste hilsener og forenet i bønn
St. Josephsøstrene !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.
Jubelår for den hl. Joseph

A D V E N T

 

 

“MITT HJERTETS DØR JEG ÅPNER DEG..”.

Adventstid er en tid full av lengsler.
Særlig i denne corona pandemien har vi mange forskjellige lengsler.
HVA LENGTER JEG EGENTLIG ETTER?
Kanskje har jeg aldri spurt og lyttet innover hva jeg egentlig lengter etter.
I en stille bønnestund kan jeg spørre meg selv, hva er min dypeste lengsel?
Ikke en lengsel jeg tenker i hodet, men som stiger opp i mitt hjerte i stillhet og ro.
Si denne lengselen til Gud i en liten bønn. Noen vil tenke behøver jeg
å fortelle den til Gud, Han vet jo alt? Våger jeg å la Ham komme så nær
meg? Tør jeg henvende meg til Gud i  tillit og stillhet – lytte innover
og  ta min dypeste lengsel på alvor?
Be gjerne med Salme 42 og 63

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

Jubelår for den Hellige Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias uplettede unnfangelse, kom pave Frans’ apostoliske brev «Patris corde», altså «med et farshjerte». Dette er pavens refleksjoner om den hellige Josef, som nå har vært hele Kirkens vernehelgen i 150 år. Brevet består av sju punkter samt innledning og avslutning. Her følger en oversettelse av innledningen.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Med et farshjerte: Slik elsket Josef Jesus, som i alle de fire evangeliene blir kalt for «Josefs sønn». [1]

Matteus og Lukas, de to evangelistene som omtaler ham mest, forteller ikke så mye, men nok til at vi kan forstå hva slags far han var og hvilken sendelse han ble betrodd av Forsynet.

Vi vet at han var en enkel tømmermann (jf. Matt 13,55), lovet bort til Maria (jf. Matt 1,18; Luk 1,27); «rettskaffen» (Matt 1,19), alltid rede til å gjøre Guds vilje, slik den ble åpenbart for ham i loven (jf. Luk 2,22.27,39) og i hele fire drømmer (jf. Matt 1,20; 2,13.19.22). Etter en lang og slitsom reise fra Nasaret til Betlehem så han Messias bli født i en stall, «for det var ikke husrom for dem» (Luk 2,7). Han ble vitne til at både gjeterne og vismennene tilba ham (jf. Luk 2,8–20; 2,1–12), som representanter for henholdsvis Israels folk og de hedenske folk.

Han våget å påta seg det juridiske farskap til Jesus, og ga ham det navnet som engelen hadde åpenbart for ham: «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21). Som vi vet, ble det før i tiden ansett som tilhørighetsskapende å gi navn til et menneske eller en ting, slik Adam gjorde i fortellingen i Første Mosebok (jf. 2,19–20).

Førti dager etter fødselen dro han, sammen med moren, til tempelet, bar fram Barnet for Herren og lyttet undrende til Simeons profeti om Jesus og Maria (jf. Luk 2,22–35). For å verne Jesus mot Herodes, oppholdt han seg som fremmed i Egypt (jf. Matt 2,13–18). Tilbake i hjemlandet, levde han i skjul i den lille og ukjente landsbyen Nasaret i Galilea – derfra ventet man verken profet eller ellers noe godt (jf. Joh 7,52; 1,46) – langt borte fra Betlehem, hans hjemby, og fra Jerusalem, der tempelet stod. Da den tolv år gamle Jesus ble borte for dem, på en valfart nettopp til Jerusalem, ble Josef og Maria redde og lette etter ham. De fant ham i tempelet i samtale med de skriftlærde (jf. Luk 2,41–50).

Nest etter Maria har ingen helgen så stor plass i det pavelige læreembede som Josef, hennes mann. For bedre å tydeliggjøre hans sentrale rolle i frelseshistorien har mine forgjengere utdypet budskapet i de sparsomme opplysninger vi har fått overlevert med evangeliene: den salige Pius IX erklærte ham som «Den katolske kirkes vernehelgen» [2], den ærverdige Pius XII presenterte ham som «håndverkernes vernehelgen» [3] og den hellige Johannes Paul II som «Gjenløserens vokter» [4]. Folket påkaller ham som «vernehelgen for en god død» [5].

I anledning av at det er 150 år siden han ble erklært som Den katolske kirkes vernehelgen, av den salige Pius IX den 8. desember 1870, ønsker jeg derfor – uttrykt med Jesu ord – å la «munnen si det som hjertet er fullt av» (jf. Matt 12,34) og dele enkelte personlige refleksjoner om denne usedvanlige skikkelsen, som er så nær beslektet med oss som menneske. Dette ønsket er vokst under disse månedene med pandemi. Krisen lar oss erfare «hvordan våre liv er sammenvevd og blir opprettholdt av vanlige mennesker – vanligvis bortglemt – som ikke er å finne i nyhetsoverskrifter og rampelys, men som uten tvil nå er i ferd med å skrive de avgjørende hendelsene i vår historie: leger, sykepleiere, ansatte på supermarkeder, renholdere, pleiere, transportarbeidere, politifolk, frivillige, prester, ordensfolk og mange, mange flere som har forstått at alene blir ingen reddet. […] Hver dag øver mange mennesker seg i tålmodighet og inngir håp, idet de omhyggelig unngår å utbre panikk, men i stedet medansvar. Med små daglige gester viser mange fedre, mødre, bestefedre, bestemødre og lærere våre barn hvordan man ved å tilpasse sine vaner, løfte blikket og stimulere bønnelivet kan møte en krise og gjennomgå den. Mange mennesker ber, ofrer og går i forbønn, til beste for alle» [6]. I vanskelige tider kan alle og enhver finne en forbeder, støtte og veiviser i den hellige Josef, denne upåfallende mannen med et daglig, diskret og dulgt nærvær. Den hellige Josef minner oss om at alle de «usynlige i annen rekke» spiller en uforlignelig hovedrolle i frelseshistorien. Dem alle tilfaller et anerkjennende og takknemlig ord.

[1] Luk 4,22; Joh 6,42; jf. Matt 13,55; Mark 6,3.

[2] S. Rituum congregatio, Quemadmodum Deus (8. desember 1870): ASS 6 (1870–71), 194.

[3] Jf. tale til ACLI i anledning høytiden for den hellige Josef, håndverkeren (1. mai 1955): AAS 47 (1955), 406.

[4] Jf. den apostoliske formaningen Redemptoris Custos (15 august 1989): AAS 82 (1990), 5–34.

[5] Den katolske kirkes katekisme, 1014.

[6] Refleksjoner under pandemien (27. mars 2020)

***

Fra den 8. desember 2020 til den 8. desember 2021 er det «Josefs år». Et dekret fra Det apostoliske pønitentiari oppgir vilkårene for full avlat.

Hele Patris corde på engelsk og flere andre språk
Sammendrag av Patris corde på svensk
Mer om Josefsåret på dansk
Pave Frans’ preken ved innsettelsesmessen på høytiden for den hellige Josef

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I ANLEDNING 370 ÅR  TIL  ST. JOSEPHSØSTRENE
15. OKTOBER 1650-15. OKTOBER 2020

PATER MÉDAILLE`S BIOGRAFI

ST.JOSEPHSØSTRENES KONGREGASJON`S HISTORIE

SÅKORNET KOMMER TIL  Å FALLE I GOD JORD OG ÅNDEN VIL SKAPE
GJENKLANG OG VEKST, OG I ALLE DELER AV PLANETEN VIL DEN SAMME
ENERGI KUNNE KOMME TIL UTTRYKK…OG EN DAG I FREMTIDEN
“VIL ALLE BLI ETT!”
(Spir. P. Jean-Pierre Médaille)

http://www.stjoseph.no/wp-content/uploads/2011/01/Bild16forsiden8.png

 

North America U.S.A.
South America Brazil
Bolivia
Asia India
Pakistan
Africa Tanzania
Mozambique
Europe France
Italy
Ireland
Sweden
Denmark
Norway
Oceania Papua New Guinea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREV FRA GENERALRÅDET

15. oktober 2020

“… at jeg allerede nå ser vår kjære sammenslutning, som i virkeligheten er intet, grunnlagt på mange steder … Gud gi at den må bli spredt i hele Kirken…!” J.P. Médaille, SJ

 Kjære søstre,  medvandrere og venner til St. Josephsøstrene!

Gledelig fest!

For 370 år siden ble et lite frø sådd i Le Puy-en-Velay. Det spiret, ble næret, vokste, åpnet seg opp for nye virkeligheter, ønsket forskjellige kulturer velkommen og fikk  nye frø, som til gjengjeld skapte ”Det Lille Foretagende”. Det ble en stor skog med unike farger, former og dufter preget av rike kulturelle forskjelligheter.

I dag feirer vi med stor glede 370 år med tilstedeværelsen av Kongregasjonen av St. Josephsøstre på fem kontinenter. Vi ønsker å feire våre pionerers liv og dem, som fortsatt lever vår misjon i fellesskap, levendegjort av dynamikken i vår karisma av enhet og forsoning – en karisma, som alltid er relevant og nødvendig, fordi den har røtter i evangeliet og er skrevet inn i Kirkens hjerte.

Må feiringen av vår grunnleggelsesdag gi oss energi til å utvide vår tilstedeværelse, holde oss åpne, generøse og tilgjengelige. Så vi omfavner realitetene i vår verden, som har behov for fred, enhet og håp. Vi ber om nåde til å finne nye veier til hvordan vi kan leve ”Det Lille Foretagende”, for å bli større gnister av kjærlighet, enhet og liv. Mennesker som nærer og støtter dem, som sulter og tørster etter en større mening med livet, og som bidrar til en bedre morgendag for alle.

I kjærlighet og takknemlighet og med bønn om forbønn,
St. Josephsøstrene.

 

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene!

Første  juni, den annen pinsedag, ble vår
postulant Catarina  tatt opp i novisiatet
i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker henne  Guds velsignelse videre på
veien og ber om bønn for henne og oss alle.

St. Josephsøstrene.

Send ut din Ånd og helbred hele verden!

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

St. Josephsøstrene av Chambéry » Nyhetsarkiv 2015

Jeg er oppstanden og atter er jeg hos deg.

Du har lagt din hånd på meg.

Vidunderlig har din visdom åpenbart seg. Alleluja

(Fra inngangsvers påskedag!)

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

ET KJÆRLIG TILBAKEBLIKK OVER DAGEN:
(Ignatiansk tilbakeblikk i en bønnens atmosfære,
denne øvelsen kan gjøres  hver kveld ca. 10min)

¤ Å være tilstede i Guds nævær

Du prøver å falle til ro, blir stille og åpner ditt hjerte for Gud.

Du setter deg liksom under Guds kjærlige blikk.

Eller du “legger din hånd i Guds store hånd”.

¤ La dagen passere en gang til som i en film.

Hva sitter du igjen med i kveld?

Hva har berørt deg?

Hva er du særlig takknemlig for?

Hva er du mindre takknemlig for?

Hvor opplevde du deg selv mest levende,
hva ga deg energi?

Hva har du opplevd som var vanskelig?

Hvor kjente du at Gud var deg nærmest?

Hvor opplevde du ting, hendelser, noe som skjedde,
impulser som kom til deg litt fra sidelinjen?
Noe som var større enn deg selv?
Noe som kom til deg helt uventet.

Ta deg tid og kjenn etter hva som dukker opp av følelser,
ja mer enn følelser – bevegelser i ditt hjerte.
Hendelser som gjorde vondt, som utløste smerter.

Sitt med dem. Kjenn på smerten og hva den har gjort
med deg. Sett ord på den om du kan, bring den foran Gud,
henvend deg til Gud slik som du har det.

Hvem er Gud for deg i alt det? Har du erfart sider ved Gud
som har hjulpet deg og knyttet deg nærmere til Gud
og din neste?

Gå med en myk hånd over dagen og ta også gjerne hendelser
som fylte deg håp, nytt liv, glede, takknemlighet.
Kjenn på det, takk Gud for det. Ta vare på det!

Bli en stund i stillheten, under Guds kjærlige blikk!

Ignatius av Loyola sier.
” Du kan erfare Gud i alt og alle! “

Men det er en nåde vi må be om!

Pontifikal nett-messe:

Feir messe med biskop Eidsvig

Kl. 11.00 søndag 15. mars inviteres du til å feire digital messe
sammen med biskop Eidsvig av Oslo. Messen strømmes direkte
fra katolsk.no’s Facebook-profil.
Den legges senere ut på katolsk.no i redigert versjon.
Biskopen feirer messen i sitt private kapell.

JULEMARKED  ER  AVLYST!

På grunn av corona pandemien blir
julemarked hos St. Josephsøstrene
på Grefsen avlyst.
Alle søstre har det bra og ingen ble
rammet av corona.
Vi savner naturligvis dere alle og
sender våre beste hilsener
til alle og enhver. La oss fortsette å be
for alle corona rammede.
På gledelig gjensyn med dere neste år.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Informasjon om  Retretter  i coronatiden.
St. Joseph Retrettsenter følger
helsemyndighetenes retningslinjene for
smittevern og alle våre retretter i Advent er avlyst.
Vi håper på gjensyn på våre retretter neste år!

R E T R E T T E R 2020
Tors 23. – Søn 26. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM

Tors 13. – Søn 16. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 27.febr- Søndag 1. mars
kr 2300,– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg

Tors 5. – Søndag 8. mars
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Fre 13. – Søndag 15. mars
Medvandrer (lukket gruppe  avlyst p.g.a.coronavirus)

Man 23. -Tors 26. mars
kr 2300,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
avlyst p.g.a. coronavirus

10 dagers retretter:
Fre 24. april – Søn 3. mai
kr 6000,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg (avlyst p.g.a. coronavirus)

Tirs 21. – Tors 30.juli(avlyst p.g.a. corona)
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Lør 1. – man 10. august(avlyst p.g.a.corona)
kr 6000,–P. Ken Hughes SJ, språk engelsk

Tirs 1. -Lør 5. sept.
Skandinavisk Manresagruppe (lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder(avlyst p.g.a.corona)

Tors 17. – Søn 20. september
kr 2300,–Jeanine R. Ruyter og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg (avlyst,p.g.a.corona)

Tors 1. okt – Søn 4. oktober
kr 2300,- Sr. Anette og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Lukket gruppe: Østre Borgesyssel prosti:
12.-15.okt og 19.-22. okt. (avlyst p.g.a. corona)

RETRETT I ADVENTSTIDEN
Vær lydhør!     Herren er nær!

“Écoute mon fils “(St.Benoit, Abbaye de Tamié)

Tirs 10.nov.-Tors 12. nov.
Nedre Romerike prosti, lukket gruppe
(avlyst p.g.a. corona)

Tors 26.-Søn 29. November
kr 2300,– Bjørg Eimstad og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Tors 3. – Søn 6. Desember
kr 2300,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Tors den 10. Søn den 13. Desember
kr 2300,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)

Medvandrer retrett
Fredag 18.-20. desember (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)