Forside

August 19th, 2016 by stjoseph

img049.jpg  Ingrid Marie i den nye drakten

Sr. Ingrid Marie Nilsson feiret sin 90-års fødselsdag!

Sr. Ingrid Marie ble født 18.08.1926 i Aasnes( Solør) og døpt i Aasnes kirke 25. desember 1926.
På grunn av okkupasjonen i 1940, og skolen der hun bodde ble oppholdssted for soldater, kom hun tidlig ut i arbeidslivet. Hun var så heldig
å komme på Vor Frue Hospital i 1942. Hun tilhørte den lutherske kirke , men konverterte til den katolske kirke 7. des 1944 i St. Olav kirke og mottok sin 1. hl. kommnunion i kapellet på Vår Frue Hospital 8.12. 1944.Før hun inntrådde i klosteret jobbet hun 5 år på Vor Frue Hospital og ble de siste to år utdannet  som laborant. Samtidig begynte hun i sin fritid å gå på Lindemanns musikk konservatorium med orgelspill som hovedfag og hadde kurs i kordireksjon, modulasjonslære, musikkteori, tonetreff, musikkdiktat og harmonilære.

img051.jpg sr. Ingrid Marie som 19 åring

Da hun ønsket å følge sitt kall til St. Josephsøstrene ble hun sendt til Frankrike for å slutte seg til en gruppe franske kandidater  som også ønsket å bli St. Josephsøstrene.

img047.jpg Ingrid Marie i den gamle drakten

Der i Chambéry-Bellecombette, Savoyen begynte hun sitt novisiat den 19.09.1948. Tilbake i Norge, avla hun sine 1. løfter i 1950 og evige løfter i 1953 i St. Josephs kapell i Oslo.

I 1951 begynte hun på Oslo Lærerskole 4-årig linje og tok lærereksamen i 1955.Deretter var hun lærer på St. Sunniva skole til sommeren 1969 . I denne tiden tok hun kurs i heimkunnskap og forming.Hun fikk et sabbatsår i Tyskland. I den tiden fulgte hun en del forelesninger på Universitetet i Münster og tok teologi:Lille Missio Canonica. I 1983 deltok hun i et teologi kurs i Roma i Ignatiansk spiritualitet o Borgo Santo Spirito og fulgte forelesninger i det pavelige Institutt for ordensfolk :Regina Mundi.Så flyttet hun til Kristiansand og var 6 år lærer på Solholmen skole og flyttet i 1976 hvor hun var

img050.jpg på tur med St. Sunniva i Roma

blant andre på St. Croix Skolen for utenlandske elever. Hun var organist alle steder hvor hun var også i St. Olav, Vor Frue Villa, Grefsen, Kristiansand, litt i Porsgrunn og Fredrikstad. Hun var dessuten kateket, var med i ledelsen av et barnekor, aktiv med i menigheten, leder for bønnegrupper, var forstanderinne på St. Josephs Institutt og også i Porsgrunn, ble igjen lærer på St. Sunniva, satt i  reseptionen på St. Sunniva skole i 5 år og kom så til Grefsen som organist  og korleder. Fra 1994-2008 var hun sakristan og enda i dag liker hun å ha ansvar for pynting av kapellet på Grefsen og hun er vår organist.

Hva har holdt sr. Ingrid Marie så ung og sprek? Hun har vært med på så umåtelig mye i sitt liv. Hun har reist en god del til både USA, Israel, Tyskland, Roma, Sverige, Danmark og flere ganger til Frankrike. Livet har vært beveget med spennende oppgaver og utfordringer. Det som vi sil fremheve av hennes mange gode og fine egenskaper er at hun alltid har vært engasjert og villig  til å tjene felleskapet om det gjaldt husarbeid, oppvask, vaske vegger og tak eller orgelspill. Hun har brukt sitt lange liv i tjeneste for andre.

Hun var meget opptatt å bringe mennesker nærmere Gud og det har hun gjort både i bønne og samtalegrupper. Hun har vært tilstede hos mennesker som hadde det vanskelig i livet. -Som det heter i våre konstitusjoner ” å være der hvor nøden er størst”.img048.jpg pyntet i kapellet
Hun er en medsøster som bringer med seg mye gleder og hun har et lyst sinn. Som hun alltid sier,” jeg er gammel, men hjertet mitt er ung”. Hun har vært ivrig til å lære norsk til våre nye kandidater og noviser. Hun er et godt eksempel på utholdenhet i bønn. Hver morgen har hun sin stille meditasjon fra kl. 6.30-7.30. Hun er et strålende eksempel på trofasthet i bønn for oss alle. Hun har en inderlighet i bønn- et barnlig sinn! Hun er veldig interessert i Kirke og samfunn og holder seg up to date. Vi skylder henne en stor takk og ønsker henne enda mange gode år iblant oss.  St. Josephsøstrene.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Marianne Tran Thi Quyen avlegger sine første løfter og får kongregasjonens kors!

Anette løfteavleggelse Marianne

IMG_0252

Et tegn på håp, glede og liv for den norske og italienske provinsen!

Unge italienske søstre var invitert til å delta på avleggelsen av de første klosterløfter til sr. Marianne i Norge.Det var en spontan invitasjon av unge søstre, sammen med Generalrådsøsteren og provinsialen fra Italia til Norge på løfteavleggelsen av Sr. Marianne, Tran Thi Quyen  den 13. august 2016.Sr. Mariannes mor og søster fra Vietnam var også invitert. Det var en høytidelig festmesse ved Pater Jo Neve SM og etterpå en enkel mottagelse og vi takker alle som kom både venner, medlemmer fra menigheten, prester og søstre fra andre kongregasjoner. Tusen takk for alle blomster, gaver,  lykkønskninger og hilsener.

IMG_0441.JPG first vows 13. 08. 2016  Norway – Kopi.jpg hjemmesiden

fra v.til h. Sr. Vanessa(junioratssøster
sr. Mariaelena(Generalrådssøster )
sr. Marianne
sr. Cristina (provincial i den Italienske provinsen)
sr. Veronika (junioratssøster)

De unge søstre hadde noen fine dager sammen og selv om man snakket forskjellige språk og kom fra andre kulturer så var det en veldig glad og familiær stemning iblant alle. Dette lover godt for videre samarbeid med den norske og italienske provinsen som har unge søstre under utdanningen.