Forside

August 24th, 2016 by stjoseph

img049.jpg  Ingrid Marie i den nye drakten

Sr. Ingrid Marie Nilsson feiret sin 90-års fødselsdag!

Sr. Ingrid Marie ble født 18.08.1926 i Aasnes( Solør) og døpt i Aasnes kirke 25. desember 1926.
På grunn av okkupasjonen i 1940, og skolen der hun bodde ble oppholdssted for soldater, kom hun tidlig ut i arbeidslivet. Hun var så heldig å komme på Vor Frue Hospital i 1942. Hun tilhørte den lutherske kirke, men konverterte til den katolske kirke 7. des 1944 i St. Olav kirke. Før hun inntrådde i klosteret jobbet hun 5 år på Vor Frue Hospital og ble de siste to år utdannet  som laborant. Samtidig begynte hun i sin fritid å gå på Lindemans musikk konservatoriet med orgelspill som hovedfag og hadde kurs i kordireksjon, modulasjonslære, musikkteori, tonetreff, musikkdiktat og harmonilære.

img051.jpg sr. Ingrid Marie som 19 åring

img047.jpg Ingrid Marie i den gamle drakten

Da hun ønsket å følge sitt kall til St. Josephsøster, ble hun sendt til Frankrike. I Chambéry-Bellecombette, Savoyen begynte hun sitt postulat sammen med tre franske kandidater den 19.09.1947. Etter litt over to år, var hun tilbake i det norske provincialhus i Oslo. Hun avla  sine første løfter i 1950 og evige løfter i 1953 i St. Josephs kapell i Oslo.

I 1951 begynte hun på Oslo Lærerskole, fire-årig linje, og tok lærereksamen i 1955. Deretter arbeidet hun som lærer på St. Sunniva skole inntil sommeren 1969 . Da fikk hun et sabbatsår i Tyskland. Hun fulgte en del forelesninger på Universitetet i Münster og tok dessuten  teologi:Lille Missio Canonica. Tilbake i Norge trengtes en søster  til kommuniteten i Kristiansand. Der var hun organist og kateket i menigheten og arbeidet som lærer på Solholmen skole i ca. 6 år.  I 1976 flyttet hun fra Kristiansand til Fredrikstad, hvor hun var ca 6 år. Hun arbeidet som lærer på forskjellige skoler. Dessuten var hun  organist og kateket i menigheten og dannet et kor for voksne og hun hjalp også en ung gymnasiast å danne barnekor. I begge disse menigheter var hun aktivt med i alt som foregikk på “menighetsfronten.” I 1983 deltok hun i et teologi-kurs i Roma i Ignatiansk spiritualitet. Det ble holdt  i Borgo Santo Spirito. Etter kurset der, fulgte hun en del  forelesninger i det pavelige Institutt for ordensfolk :Regina Mundi. Etter noen år som forstanderinne i Oslo og Porsgrunn kom hun tilbake til St. Sunniva hvor hun arbeidet som Noa-lærer.  Da var det bare tre søstre igjen som bodde på skolen, og alle tre flyttet derfra i 1993. Det siste stedet  ble Grefsen, som nå er blitt vårt hovedsenter. Hennes oppgave er fremdeles: organist og pynting av kapellet.

img050.jpg på tur med St. Sunniva i Roma

Hva har holdt sr. Ingrid Marie så ung og sprek? Hun har vært med på så umåtelig mye i sitt liv. Hun har reist en god del  både til  USA, Israel, Tyskland, Roma, Sverige, Danmark og flere ganger til Frankrike. Livet har vært beveget med spennende oppgaver og utfordringer. Det som vi vil fremheve av hennes mange gode og fine egenskaper er at hun alltid har vært engasjert og villig  til å tjene felleskapet, om det gjaldt husarbeid, oppvask, vaske vegger og tak eller orgelspill. Hun har brukt sitt lange liv i tjeneste for andre.

hverdagsliv-00865

Hun er meget opptatt av å bringe mennesker nærmere Gud og det har hun gjort både i bønne- og samtalegrupper. Hun har vært tilstede hos mennesker som hadde det  vanskelig i livet. Som det heter i våre konstitusjoner ” å være der, hvor nøden er størst”.

Hun er en medsøster som bringer med seg mye glede og hun har et lyst sinn. Som hun alltid sier,” jeg er gammel, men hjertet mitt er ungt”. Hun er ivrig til å undervise i norsk  våre nye kandidater og noviser.

Hun er et godt eksempel på trofasthet  i bønn. Hver morgen har hun sin stille meditasjon fra kl. 6.30-7.30. Hun har en inderlighet i bønn -  et ” barnlig” sinn! Hun er veldig interessert i hva som foregår i Kirken  og samfunn og engasjerer seg.

Vi skylder henne en stor takk og ønsker henne enda mange gode år iblant oss.

St. Josephsøstrene.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Marianne Tran Thi Quyen avlegger sine første løfter og får kongregasjonens kors!

Anette løfteavleggelse Marianne

IMG_0252

Et tegn på håp, glede og liv for den norske og italienske provinsen!

Unge italienske søstre var invitert til å delta på avleggelsen av de første klosterløfter til sr. Marianne i Norge.Det var en spontan invitasjon av unge søstre, sammen med Generalrådsøsteren og provinsialen fra Italia til Norge på løfteavleggelsen av Sr. Marianne, Tran Thi Quyen  den 13. august 2016.Sr. Mariannes mor og søster fra Vietnam var også invitert. Det var en høytidelig festmesse ved Pater Jo Neve SM og etterpå en enkel mottagelse og vi takker alle som kom både venner, medlemmer fra menigheten, prester og søstre fra andre kongregasjoner. Tusen takk for alle blomster, gaver,  lykkønskninger og hilsener.

IMG_0441.JPG first vows 13. 08. 2016  Norway – Kopi.jpg hjemmesiden

fra v.til h. Sr. Vanessa(junioratssøster
sr. Mariaelena(Generalrådssøster )
sr. Marianne
sr. Cristina (provincial i den Italienske provinsen)
sr. Veronika (junioratssøster)

De unge søstre hadde noen fine dager sammen og selv om man snakket forskjellige språk og kom fra andre kulturer så var det en veldig glad og familiær stemning iblant alle. Dette lover godt for videre samarbeid med den norske og italienske provinsen som har unge søstre under utdanningen.

JuniorSøstre
IMG_0444.jpg mor, Anette, Marianne, Marit, søster
Våre 6 junioratsøstre, 2 postulanter og 2 kandidater og Sr. Mariannes søster
Sr. Mariannes mor Bui Thi Bon, Sr. Anette, Sr. Marianne,
Sr. Marit og sr. Mariannes søster Tran Thi Thao.

En gledelig nyhet!

Vår novise Marianne, Tran Thi Quyen avlegger sine første løfter på Grefsen under en enkel festmesse med Pater Jo Neve,SM  i
kapellet på Låven, Gladsvei 23, 0489 Oslo. Festmessen er på lørdag kl. 11.00, den 13. august 2016. Etterpå er alle hjertelig  velkomne til en enkel mottagelse i søstrenes dagligstue! Vi ber om forbønn for Marianne!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Våre to nye kandidater ankom  på flyplassen Gardermoen den 27.juli 2016.

Vi ønsker dem velkommen til Norge!

27. juli

På bildet: Sr. Elisabeth, kandidaten Laura, sr. Gunhild og kandidaten Tanja

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST.JOSEPHSØSTRENE AV CHAMBÉRY DEN NORSKE ORDENSPROVINS

hadde sitt provinskapittel og valgte et nytt styret for 5 år. Vi fikk godkjennelsen fra Roma den 21. juni 2016. Provinsrådet består av Sr. Marit Brinkman, som ble gjenvalgt som provinsforstanderinne og provinsrådsøstre Sr. Marie-Kristin Riosianu, Sr. Gunhild Abeln, Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn og Sr. Anette Moltubakk.
Emnet for provinskapittel var: ” Alle ønsker å ta fatt på sin oppgave med entusiasme og glede.
Tiden bringer sikkert også en del utfordringer og vi ber om alles forbønn!

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

V Å R E   R E T R E T T E R  2016

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

S t. J o s e p h  R e t r e t t s e n t e r

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag. (for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag. (for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

R E T R E T T E R 2016

HØSTRETRETTER

Tors 8.sept.-søn 11.sept
kr 2000,–Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Tors 22.sept-søn 25. september
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, Geir Gundersen
P. Neve SM liturg

Lør 1.okt- tirs 18. oktober
(lukket gruppe)

Tors 20.okt-søn 23.okt
kr 2000,–Hilde R. Myhrer, P. Erik SM

Man 31. okt.-tors 3.nov. og
Man 7.nov.-tors 10.nov.
kr 2000,– P. Rory SM og Arne Sand
Østre Borgesyssel prosti
Tirs 15.nov.-tors 3. nov.
Nedre Romerike Prosti
kr 1600,–P.Rory og Sr. Anette

RETRETTER I ADVENT

Tors 24. nov-søn 27. nov
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

Tors 1. des-søn 4. des
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM

Tors 8. des- søn 11. des
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Lørdag den 17. desember ( for «medvandrer»)

Informasjon om retretter
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5, 0489 Oslo

Påmelding:

per e-post: retrett@stjoseph.no


Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn,
den hl. Messe, våre tidebønner og personlig veiledning
er en viktig del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00
og avslutter med middagen kl 12.45.

Betaling

Prisen på helgeretretter fra torsdag til søndag  er kr 2000,–
Prisen på 10 dagers retrett er kr 5500,–

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.Depositum på
kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402

Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).God parkeringsplass!

Med fly fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph Retrettsenter
0489 Oslo  i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo:Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….se ovenpå

Vanlig dagsrytme

Starten  på retrettene: Kl. 18.oo  med aftens
innføring i retretten, avslutningen  av dagen
i kapellet med vesper eller kompletorium.
Kl. 7.30 Laudes, i hovedhusets kapell,
deretter frokost
Lørdag/Søndag frokost 8.00-8.45, deretter
Kl.  9.00 Laudes i hovedhusets kapell
Kl. 10.00 Bønne-impuls i stuen i retrettsentret
Mellom- mat etter behov
Kl. 12.45 middag
Kl. 15.00 kaffe,te
Kl. 17.30 vesper, eller noen dager kveldsmesse,
Lørdager alltid kveldsmesse kl. 18.00 søndagsmesse
deretter aftens
ellers  kl. 21.00  kompletorium
Avslutningen på retrettene: Kl 12.45  med  middagen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)