Forside

November 14th, 2016 by stjoseph

Våre retretter   2016   og  Vår og sommer  2017

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene.
Disse veilederne har gjennom
lang tid deltatt i seminarer og retrette
r ledet av
Jesuitter. Dessuten er de også deltagere i den
norsk /skandinaviske Manresa gruppen, som
møtes en gang per måned – og en uke hvert år -
til videre utdanning og fordypning av
Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter
og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og

fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.

Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og
Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag
til søndag
eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag
og 10 dagers og 8 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

«
Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg helt i
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler

(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2017

Tors 26.jan.-Søndag 29.jan, legmarister
kr 2300,– P. Erik SM, P. Rory SM

Tors 9.febr-Søndag 12.febr
kr. 2300,–
Jeanine R. Ruyter, prest Arne Sand

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 2.mars -Søndag 5. mars
kr 2300,–Bjørg Eimstad, P.
Erik SM

Tors 9.mars -Søndag 12. Mars
kr 2300,–Hilde R.Myhrer, P.Rory SM

Tors 30.mars-Søndag 2. april
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, prest Arne Sand
P. Neve SM,liturg

Lørdag 25. mars retrett “medvandrergruppen”

RETRETT I PÅSKETIDEN

Tors 27.april-Søn 30.april
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

RETRETT OM SOMMEREN

Torsdag 15. juni – Søndag 18.juni
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, P. Erik SM

10 dagers retrett

Tirs 23.mai-tors 1.juni Kr 6000,–
Sr. Anette CSJ og
prest Geir Gundersen
P. Jo Neve, liturg

Man 17.juli-ons 26. juli
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ (venteliste)
Fre 28.juli-
Søn 6. august
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ (venteliste)

Informasjon om  alle våre retretter

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)

Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 46465155
pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 40408209
søster Marit Brinkmann 23400922 eller 95131832
Geir Gundersen 90936431; Bjørg Eimstad 92688958;
Hilde R. Myhrer 67543158 eller 9o137045; Arne Sand 93032909
søster Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867
Jeanine Rogge Ruyter 95143611
eller se Loyola Senter
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)  til: Storo
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med vesper eller kompletorium
Kl. 7.25 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.00-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.45 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper, noen dager kveldsmesse,
Lør alltid kveldsmesse kl. 18.00 deretter aftens
kl.  21.00 Kompletorium

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RETRETTER 2016

RETRETTER I ADVENT

Tors 24. nov-søn 27. nov
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM
fulltegnet(venteliste)

Tors 1. des-søn 4. des
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM
fulltegnet(venteliste)

Tors 8. des- søn 11. des
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM
fulltegnet(venteliste)

Lørdag den 17. desember ( for «medvandrer»)