Forside

May 20th, 2016 by stjoseph

V Å R E   R E T R E T T E R  2016

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

S t. J o s e p h  R e t r e t t s e n t e r

eies av St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene og fra høsten 2014 også sammen med noen veiledere som har fått trening hos St. Josephsøstrene på Nesøya.

Disse veiledere har vært med på flere seminarer og retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de også deltagere i den norsk /skandinaviske Manresa gruppen, som  møtes en gang per måned- og en uke hvert år  – til  videre utdanning og fordypning
av ignatiansk spiritualitet. De er veiledere på Loyola senter, som fremmer den ignatianske veiledningstradisjon i nært samarbeid med retrett-teamet på St. Joseph retrettsenter.

Følgende personer danner nå retrett-teamet:
Geir Gundersen, Bjørg Eimstad, Hilde Reinertsen Myhrer, Jeanine Rogge Ruyter, Arne Sand, Pater Rory Mulligan SM, Pater Erik Ruud SM. Sr. Anette Moltubakk og Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag. (for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag. (for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

R E T R E T T E R 2016

Tors 21.jan.-søn 24.jan
legmarister(lukket gruppe)
kr. 2000,– P.Erik, P. Rory SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 11.febr-søn 14.febr
kr. 2000,– P. Erik SM, Arne Sand
Tors 25.febr-søn 28.febr
kr 2000,–Bjørg Eimstad, P. Rory SM
Tors 10.mars -søn13. Mars
kr 2000,–Hilde R.Myhrer, P.Rory SM

Påsketid

Tors 14.april-søn 17.april
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

10 dagers retrett

Tirs 3.mai-tors 12. mai Kr 5500,–
Sr. Anette CSJ og Geir Gundersen
P. Jo Neve liturg

8 dagers retrett

Tors 26.mai-tors 2.juni
kr 4500,– P. Rainer Carls SJ

10 dagers retrett

Fre 15.juli- søn 24.juli
kr 5500,– Sr. Marit CSJ
P. Neve liturg

10 dagers retrett

Fre 29. juli-søn 7.august(Engelsk)
kr 5500,–p. Brendan Comerford SJ

HØSTRETRETTER

Tors 8.sept.-søn 11.sept
kr 2000,–Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Tors 22.sept-søn 25. september
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, Geir Gundersen
P. Neve SM liturg

Lør 1.okt- tirs 18. oktober
(lukket gruppe)

Tors 20.okt-søn 23.okt
kr 2000,–Hilde R. Myhrer, P. Erik SM

Man 31. okt.-tors 3.nov. og
Man 7.nov.-tors 10.nov.
kr 2000,– P. Rory SM og Arne Sand
Østre Borgesyssel prosti
Tirs 15.nov.-tors 3. nov.
Nedre Romerike Prosti
kr 1600,–P.Rory og Sr. Anette

RETRETTER I ADVENT

Tors 24. nov-søn 27. nov
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

Tors 1. des-søn 4. des
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM

Tors 8. des- søn 11. des
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Lørdag den 17. desember ( for «medvandrer»)

Informasjon om retretter
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5, 0489 Oslo

Påmelding:

per e-post: retrett@stjoseph.no

Tlf: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)
Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
Sr. Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867,
Pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 4646515
Pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 40408209
Geir Gundersen 90936431; Bjørg Eimstad 92688958;
Hilde R. Myhrer 90137045; Arne Sand 93032909;
Jeanine Rogge Ruyter 95143611.
se Loyola Senter (les mer)

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn,
den hl. Messe, våre tidebønner og personlig veiledning
er en viktig del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00
og avslutter med middagen kl 12.45.

Betaling

Prisen på helgeretretter fra torsdag til søndag  er kr 2000,–
Prisen på 10 dagers retrett er kr 5500,–

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.Depositum på
kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402

Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).God parkeringsplass!

Med fly fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph Retrettsenter
0489 Oslo  i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo:Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….se ovenpå

Vanlig dagsrytme

Starten  på retrettene: Kl. 18.oo  med aftens
innføring i retretten, avslutningen  av dagen
i kapellet med vesper eller kompletorium.
Kl. 7.30 Laudes, i hovedhusets kapell,
deretter frokost
Lørdag/Søndag frokost 8.00-8.45, deretter
Kl.  9.00 Laudes i hovedhusets kapell
Kl. 10.00 Bønne-impuls i stuen i retrettsentret
Mellom- mat etter behov
Kl. 12.45 middag
Kl. 15.00 kaffe,te
Kl. 17.30 vesper, eller noen dager kveldsmesse,
Lørdager alltid kveldsmesse kl. 18.00 søndagsmesse
deretter aftens
Kl.  20.00 Vesper,  de dager der er kveldsmesse
ellers  kl. 21.00  kompletorium
Avslutningen på retrettene: Kl 12.45  med  middagen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)