February 11th, 2019 by stjoseph

R E T R E T T E R 2019

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

RETRETTER I FASTETIDEN

Torsdag 14- Søndag 17. mars
kr 2300,– Bjørg Eimstad, P. Erik SM
6 ledige plasser

Fredag 29. -Søndag 31. mars
Medvandrer retrett

Torsdag 4. – Søndag 7. april
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, Jeanine R. Ruyter
P. Jo Neve SM, liturg

Torsdag 25. – Søndag 28. april
kr 2300,– Bjørg Eimstad og Sr. Marit CSJ
P. Jo Neve SM, liturg

10 dagers retrett

Fredag 3. – Søndag 12.mai
kr 6000,–Sr. Anette CSJ, prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg

Fredag 28. juni- Søndag 7. juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk

Onsdag 10. juli til fredag 19.juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk

Torsdag 12. sept- Søndag 15. sept
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer
P. Neve SM, liturg

RETRETTER I ADVENT    2019

 

 

 

 

 

Hver og en går svanger med Guds drøm for skapelsen.
Alle bærer vi i oss et frø, gaver og evner til å helbrede
vår verden i tidens fylde – i vår tid.
Mester Eckhart sier: «Dette er tidens fylde, når
Guds Sønn (Kristus) blir unnfanget i oss.»
Vi bærer dette hellige løfte i oss.

(tekst og bilde ved Mary Southard)

Lørdag 23.nov. Medvandrer retrett

Tors 28. nov.-Søndag 1. desember
kr 2300,– Bjørg Eimstad, P. Erik SM

Tors 5.des – Søndag 8. desember
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM

Tors 12. des.- Søndag 15. desember
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 34 ( Sr. Anette)

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til
søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag og 10 dagers og 8 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.
Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.
Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990
Veibeskrivelse til retrettsentret-OBS  forandringer

• Uke 2 i 2019 (oppstart på strekningen Platåveien-Kjelsåsalléen holdeplass):
I sørgående retning i Grefsenveien blir det enveiskjøring. Her kan privatbiler i hovedsak
benytte samme trasé som busser og utrykningskjøretøy. Buss og biltrafikk i nordgående
retning omdirigeres til Kjelsåsveien, via Glads vei. For at bussen skal kunne snu oppe på
Kjelsås, blir det midlertidig åpning av forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien. I
perioden det går buss for trikk mellom Kjelsåsalléen holdeplass-Platåveien blir det ikke
mulig å parkere i Grefsenveien på denne strekningen.
Begge prosjekter vil opprettholde adkomst til eiendommer som er direkte berørt av
restriksjonene i Grefsenveien.
• Våren 2020: Planlagt ferdigstillelse av begge prosjekter
Stoppested til Retrettsenteret er: Gladsvei
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Sitter du fast så ring; 23400922 eller 95936867
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)  til: Storo
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Buss for Trikk  mot Kjelsås etc….Stoppested: Gladsvei.
Vanlig dagsrytme på weekend-retretter:
Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Kl. 7.30 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.00-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.15 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper og kveldsmesse
Lør alltid Søndagsmesse kl. 18.00 deretter aftens
kl.  21.00 Kompletorium

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤