Nyheter 2019

Vi inviterer til julemarked 2019

St.Josephsøstrenes Hjem

Glads Vei 23, 0489 Oslo

Tlf. 23 400 900 eller 23 400 920

Fredag, 8. og lørdag, 9. november 2019

Begge dager fra kl. 10.00 til kl. 13.00

Hjertelig velkommen!

NB! Varene kan også betales med bankkort eller vipps

R E T R E T T E R 2020
Tors 23. – Søn 26. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM
Tors 13. – Søn 16. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 27.febr- Søndag 1. mars
kr 2300,– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
Tors 5. – Søndag 8. mars
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
Fre 13. – Søndag 15. mars
Medvandrer (lukket gruppe)(avlyst)p.g.a.corona
Man 23. -Tors 26. mars(avlyst)
kr 2300,–Prest Arne Sand og P. Rory SM

10 dagers retretter:
Fre 24. april – Søn 3. mai(avlyst)
kr 6000,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg(avlyst)
Tirs 21. – Tors 30.juli
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Lør 1. – man 10. august(avlyst)
kr 6000,–P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Tirs 1. -Lør 5. sept.(avlyst)
Skandinavisk Manresagruppe (lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder(avlyst)
Tors 17. – Søn 20. september
kr 2300,–Jeanine R. Ruyter og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
Tors 1. okt – Søn 4. oktober
kr 2300,- Sr. Anette og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
Lukket gruppe: Østre Borgesyssel prosti:
12.-15.okt og 19.-22. okt.(avlyst)
Nedre Romerike: 10.-12.nov.

RETRETT I ADVENTSTIDEN
Vær lydhør!     Herren er nær!

Den lyttende fra Abbediet Amiens

Tors 26.-Søn 29. November
kr 2300,– Bjørg Eimstad og P. Rory SM

Tors 3. – Søn 6. Desember
kr 2300,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 10. Søn den 13. Desember
kr 2300,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

Medvandrer retrett
Fredag 18.-20. desember (lukket gruppe)

avlyst

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post: retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 34 ( Sr. Anette)

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene!

På lørdag den 17. august 2019 ble de
to postulanter Laura og Tanja tatt
opp i novisiatet  i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker dem Guds velsignelse videre på
veien og la oss be for hverandre.

St. Josephsøstrene.

EN STOR FEST HOS ST. JOSEPHSØSTRENE !

Sr. Ruth Bagus feiret sin 60 årsprofess
lørdag 17. august 2019.  Dette ble en fin fest med en
høytidelig Festmesse og mottagelsen og i løpet
av ettermiddagen en god festmiddag med kaffe
og kaker.
Søster Ruth takker alle for deltagelsen og for alle
gaver og blomster hun mottok, i takknemlighet og
bønn, sr. Ruth.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Lørdag  den 12. januar 2019 avla Sr. Lucia-Vo Thi My Thy
og Sr. Mai Teresa- Mai Thi Tuyet Nhung sine første løfter
under en Festmesse i Kristi Konge Kapell på Grefsen.
Vi gratulerer og  ønsker dem Guds velsignelse og nåde!

1.bilde: v.t.h. Sr.Mai Teresa,P.Neve,Sr.Lucia

2.bilde:v.t.h. Sr.Lucia, Sr.Mai Teresa, Sr.Anette


3. bilde: Besøk fra St. Josephsøstrene fra Italia
«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre ut av dem,
om de bare uten forbehold ville overgi seg til
nådens ledelse, om de tok avstand fra sin egoisme
og overgav seg helt i den guddommelige mesters
hender, så han kunne forme deres sjeler.»
(Ignatius av Loyola 1491-1556)
+++++++++++++++++++++++++++++++

Våre retretter 2019

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

R E T R E T T E R 2019

Torsdag 24.- Søndag 27. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM
RETRETTER I FASTETIDEN
Torsdag 7.- Søndag 10. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og prest Arne Sand
P. Jo Neve SM, liturg
Torsdag 14- Søndag 17. mars
kr 2300,– Bjørg Eimstad, P. Erik SM
Fredag 29. -Søndag 31. mars
Medvandrer retrett
Torsdag 4. – Søndag 7. april
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, Jeanine R. Ruyter
P. Jo Neve SM, liturg
Torsdag 25. – Søndag 28. april
kr 2300,– Bjørg Eimstad og Sr. Marit CSJ
P. Jo Neve SM, liturg
10 dagers retrett
Fredag 3. – Søndag 12.mai
kr 6000,–Sr. Anette CSJ, prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
Fredag 28. juni- Søndag 7. juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk
Onsdag 10. juli til fredag 19.juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk
Torsdag 12. sept- Søndag 15. sept
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer
P. Neve SM, liturg

RETRETTER I ADVENT    2019

Hver og en går svanger med Guds drøm for skapelsen.
Alle bærer vi i oss et frø, gaver og evner til å helbrede
vår verden i tidens fylde – i vår tid.
Mester Eckhart sier: «Dette er tidens fylde, når
Guds Sønn (Kristus) blir unnfanget i oss.»
Vi bærer dette hellige løfte i oss.
tekst og bilde ved Mary Southard

 22-24.nov. Medvandrer retrett(lukket gruppe)
Tors 28. nov.-Søndag 1. desember
kr 2300,– Bjørg Eimstad,P. Erik SM
Tors 5.des – Søndag 8. desember
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM
Tors 12. des.- Søndag 15. desember
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post: retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 34 ( Sr. Anette)
RETRETT SENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤