Loyola Senter

Ignatius av Loyola(1491-1556)
Statue fra et retrettsted


Loyola senter
holder til ved St. Joseph Retrettsenter på Grefsen og startet opp
høsten 2012.

Formål:

Loyola senter har som formål å nære og styrke åndelig liv og integritet
hos dem som søker senteret for åndelig veiledning, og gjennom dette
bidra til åndelig liv og integritet også i kirke og samfunn.
På senteret søkes det å fordype og forvalte veiledningstradisjonen
etter Ignatius av Loyola. Senteret er økumenisk.

Senterets oppgaver:

Å gi åndelig veiledning til enkeltpersoner

Å utvikle et miljø for åndelig veiledning forankret i Ignatius’ åndelige øvelser

Å utruste og styrke personer som gir åndelig veiledning

Å samarbeide med andre veiledningsmiljø i Norge, og også internasjonalt når dette er tjenlig

Det er et nært samarbeid mellom Loyola senter og St. Joseph-søstrene.
All virksomhet ved Loyola senter foregår i overenstemmelse med søstrene
og med St. Joseph Retrettsenter.

Loyola senter tilbyr åndelig veiledning til enkeltpersoner både på retretter og også utenom retretter.

Følgende personer er for tiden tilknyttet senteret:
Sr. Anette Moltubakk, Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, Pater Erik Ruud, Prest Geir Gundersen,

Hilde Reinertsen Myhrer, Jeanine Rogge Ruyter,Pater Rory Mulligan og Sr. Marit Brinkmann

Ved ønske om åndelig veiledning, ta gjerne kontakt med

Hilde Reinertsen Myhrer kontaktpersonen
myhrer4@online.no tel:  90137045

LOYOLA  SENTER
Brannvaktveien 5

0489  Oslo

Bank: 1503 55 32037

*******************************************************************************