Retrettsenter

Dagens mennesker får ofte liten tid til åndelig fordypning, og mange erkjenner at det er et savn. Som svar på dette savnet, opprettet St. Josephsøstrene et retrettsenter  på Nesøya i 1991.

Våren 2007 ble det flyttet  til låvebyggningen 2. etasje på Grefsen, Oslo.laaven
Her blir medlemmer av alle trossamfunn ønsket velkommen til å trekke seg tilbake, og søke et dypere forhold til Gud gjennom stillhet og bønn.

St. Josephsøstrene Sr. Valborg Osterhus,  Sr. Marit Brinkmann og  Sr. Anette Moltubakk, sammen med Maristpatrene P. Rory Mulligan og P. Erik Ruud har ledet retrettene de siste årene, etter at Sr. Beate Grevenkamp(+2007)  og Sr. Hedwig  Osterhus(+2010) døde. Begge skylder vi en stor takk for deres store innsats som veiledere. Dessuten ble det en forandring i det administrative praktiske team med sr. Crescentia og Sr. Franziska som gjorde en stor innsats på Nesøya sammen med sr. Christa. Både Sr. Crescentia( +2014)  og Sr. Franziska(+ 08.03.2023) trakk seg tilbake som pensjonister på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, mens sr. Christa  har  gjort  en uvurderlig innsats som praktisk leder på Nesøya og deretter også på Grefsen. Nå er også sr. Christa på vårt sykehjem og støtter retrettsenter som også sr. Franziska med bønn.  Sr. Gunhild fortsetter med  regnskapet  for retrettsenter og Loyolasenter.
St. Joseph Retrettsenter eies av St. Josephsøstrene og blir drevet av mange  søstre både på hovedkjøkken, vaskeriet og rengjøring og  båret i bønn av felles tidebønner og den hl. Messe i hovedhusets kapell. St. Josephsøstrene er så heldige å ha en egen Prest på Grefsen, Maristpateren Pater Jo Neve SM. Siden 29. mars 2023 bor også biskop emeritus Dr. Gerhard Schwenzer SS.CC. på Grefsen.

Fra høsten 2014 ble veilederteamet på retrettsentret utvidet med veiledere Geir Gundersen, Bjørg Eimstad, Hilde Reinertsen Myhrer, Arne Sand og i 2016 med Jeanine Rogge Ruyter.  Alle har fått trening hos St. Josephsøstrene på Nesøya og har vært med på flere seminarer  og lengre retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de også deltagere i den norsk/skandinaviske Manresa gruppen, som møtes en gang per måned- og en uke hvert år- til videre utdanning og fordypning av ignatiansk spiritualitet. De er også veiledere på vårt Loyola senter, som fremmer den ignatianske veiledningstradisjon i nært samarbeid med St. Josephsøstrene og danner nå sammen med oss retrett-teamet på St. Joseph retrettsenter på Grefsen.

All åndelig veiledning  som blir gitt under retrett og utenom retretten er med dyp respekt for den enkeltes frihet, tro og Gudsforhold. Fordi  vi har våre røtter i Ignatius av Loyolas spiritualitet (1491–1556), arbeider vi utfra den, og vi legger vekt på at Gud lar seg erfare i alt og alle.

fransiskus

Noen ganger er det viktig å trekke seg tilbake fra hverdagen. Særlig i stillheten kan vi erfare hvordan den Hellige Ånd beveger og leder den enkelte, slik at hun/han kan finne sin personlige vei til Gud. Under retretten får hver enkelt deltager tilbud om en daglig samtale med en veileder. I samtalene legges det vekt på hva som skjer når du ber. Hvem er Gud for deg? Hvordan opplever du Gud?

Hva er din dypeste lengsel? Indre bevegelser viser oss hvordan Gud virker. Derfor kan det være en hjelp å snakke om det som gjør deg glad, takknemlig, urolig, trist, frimodig, sint, ensom, redd, gavmild eller kreativ. Kort sagt: å snakke om alt du erfarer i bønnen.

PICT1313Kapellet rev. mindre utgave

“Kjente du Guds gave – da ville det være du som bad Ham; og Han skulle gi deg vann fra levende kilder.” (jfr. Joh. 4)

For alle som ut fra sin livssituasjon og egne forutsetninger ønsker å pleie sitt tros- og bønneliv, er det også anledning til regelmessig åndelig veiledning .Tider for stillhet og bønn gir deg mulighet til å lytte til Gud, svare på din dypeste lengsel og komme i ekte kontakt med deg selv, din neste og Gud.

I årets løp, særlig i advents- og fastetiden, arrangeres det helgeretretter fra torsdag til søndag og  i løpet av året  opptil tre/fire  10 dagers retretter.

Ønsker du å melde deg på retrett, eller bare vite mer, kan du kontakte:

Informasjon om  alle våre retretter

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 35 ( Sr. Anette)

 

Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 46465155
pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 47975892
søster Marit Brinkmann 23400922 eller 95131832
Geir Gundersen 90936431; Bjørg Eimstad 92688958;
Hilde R. Myhrer 9o137045; Arne Sand 93032909
søster Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867
Jeanine Rogge Ruyter 95143611
eller se LOYOLA SENTER
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.15.

FRA 2024

Prisen på helge – retretter fra torsdag til søndag  er kr 3000,–

Prisen på 10 dagers retrett er kr 7000,–

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 500,- er en del av prisen og
returneres ikke.


Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)

Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo til
Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo

EditGangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme på weekend-retretter

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med vesper eller kompletorium
Kl. 8.15-8.45  frokost
Kl. 9.00  Laudes
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30  kveldsmesse, vesper deretter aftens
Lør kveldsmesse, Søndagsmesse kl. 17.30
Kompletorium kl. 21.00

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

R E T R E T T E R 2024

 

laaven

Man 8.- fre 12.jan kr 3700,–
Veiledn. Gruppe Bergen(fast gruppe)
Mai Bente Matre, Sr. Marit CSJ m. flere

Tors 01 febr. – Søn 04. febr (legmarister)
kr 3000,– P. Rory SM og P. Erik SM

Tors 08. – Søn 11. februar
kr 3000,– Hilde R. Myhrer og P. Rory SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Man 19.febr-Tors 22. febr
prestene OKB (fast gruppe)

Tors 29 Søn 03. mars
kr
3000, Jeanine R. Ruyter og P. Rory SM

Tors 14.- Søn 17. mars
kr 3000,–Sr. Marit, P. Erik SM

10 dagers retretter

Fre 26. april Søndag 05. mai,
kr 7000,–Jeanine R. Ruyter og (Hilde R. Myhrer )
Sr. Marit, Sr. Anette

Søn 23. juni – tirs 02. juli
kr 7000,-P. Bill Clark SJ og Sr. Marit CSJ(venteliste)

Fre 5. juli – 14. juli
kr 7000,– P. Bill Clark SJ og Sr. Anette CSJ(venteliste)

Søn 1. sept – tors 5. september
(fast gruppe )P. Rainer Carls, SJ ,Manresa møtet

Tirs 8.okt-tors 17.okt. Kr 7000,–
Bjørg Eimstad og Geir Gundersen

Medvandrer retrett tors 7.nov-søn 10.nov.
(fast gruppe) kr 3000,–

18.-21. nov.kr 3000,–?
Arne Sand  og Hilde R. Myhrer

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 28.-nov til Søn 1. desember
kr
3000,– Bjørg Eimstad og P. Erik SM

Tors 05.Søn 08. desember
kr 3000,- Sr. Marit og P. Rory SM

Tors 12.- Søn 15.. desember
kr 3000,-Sr. Anette og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene. Disse veilederne har
gjennom lang tid også deltatt i seminarer og
retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og
fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.
Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag
til søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

 

Noen artikler som ble skrevet tidligere!

“Gud er nær, vær lydhør”

St. Joseph retrettsenter drives av St. Josephsøstrene i samarbeid med Maristpatrene. Det inviterer oss til å trekke oss tilbake og søke et dypere forhold til Gud gjennom stillhet og bønn. Søstrene lever i tradisjonen fra Ignatius av Loyola og tilbyr retretter og personlig, åndelig veiledning. Vi har stilt søster Beate Grevenkamp,(døde + 2007) en av veilederne ved senteret, noen spørsmål som kan føre oss nærmere deres virksomhet.

(publisert i Broen nr. 1, 2002)


Kan du fortelle om åndelig veiledning i ignatiansk tradisjon?

Da må jeg begynne med å si noe om Ignatius av Loyola (1491-1556), jesuittordenens grunnlegger. Ignatius beskriver sine erfaringer i boken “Pilegrimens beretning”. Ved å lytte innover oppdaget han etter hvert to hovedbevegelser i sitt indre. Ignatius lærer å skjelne mellom bevegelsen som har sitt opphav i Gud og fører ham nærmere Gud og bevegelsen som leder bort fra Gud. Denne erfaring forandrer hans liv. Han velger å følge Kristus og står helt til hans tjeneste. I den ignatianske veiledningstradisjon vektlegges det at Gud lar seg erfare i alt og alle. Alt det skapte forteller om skaperen. Gjennom enhver situasjon, hendelse og ethvert menneske kan Gud åpenbare noe av seg selv til oss. Gud ønsker et personlig forhold til alle, og ethvert menneske har sin personlige vei til Gud. I veiledningssamtalen ser veilederen sammen med dem som søker veiledning hvordan Gud gir seg til kjenne i den enkeltes liv og hvordan den enkelte svarer på det.

Er det noe annet som skiller ignatiansk spiritualitet fra andre veiledningsformer? Hva med boken “De åndelige øvelser”?

Som jeg allerede var inne på, er erfaring meget viktig for Ignatius. Det er ikke en innsikt, en tanke vi har, men det som beveger vårt indre, vårt hjerte. Denne bevegelsen gjør noe med oss. Den har i seg kraften til å forandre. Og vi kan alltid begynner der vi er, her og nå. Drivkraften er vår dypeste lengsel, lengselen etter Gud. Ignatius legger vekt på at vi med stor åpenhet og helhjertethet går inn i en veiledningsprosess eller retrett. Når vi ser på våre erfaringer, er det viktig å skjelne mellom åndene, slik at vi kan velge det som fører oss nærmere Gud. Vesentlig er at vår bønn, vår kontemplasjon, fører til handling til tjeneste for Gud. Alt til Guds større ære, er Ignatius’ valgspråk.

Boken med de åndelige øvelser er først og fremst en bok for veiledere og anbefales ikke som ‘åndelig lesning’. For veilederen derimot, er den et verdifullt redskap. Ignatius beskriver her i rammen av 4 uker (eller 30 dager) prosessene og tilsvarende øvelser på den åndelige veien i Kristi etterfølgelse. Derfra kjenner vi også den ‘lengste retrettform’ – 30 dagers retretter – etter Ignatius.

I brosjyren deres står det at åndelig veiledning og retretter blir tilbudt “med dyp respekt for den enkeltes frihet, tro og Gudsforhold.” Hva betyr det i praksis?

Jeg tror på Guds virke i ethvert menneske og at Gud vil fullføre sitt verk i hver og en av oss. Vi er avhengige av Guds nåde og hjelp. Mennesket er kalt til i frihet å svare på Guds invitasjon og til å ta imot Guds kjærlighet. Denne frihet ønsker vi som veiledere å respektere. Dermed er det til syvende og sist Gud som blir veilederen i den enkeltes liv. Vi som veiledere ledsager, støtter og oppmuntrer den enkelte og kan også gjøre oppmerksomme på holdninger eller konklusjoner som burde korrigeres. Men det er opp til Gud og det enkelte menneske hvor veien går og hvordan dette forholdet utvikler seg.

Hvordan kan man bli var for Den hellige Ånd? Er det en treningssak? Kan våre følelser hjelpe oss?

Å bli var for Den hellige Ånds virke er absolutt noe vi må øve oss i – stadig vekk og livet ut. Guds skaperånd er alltid på nye måter virksom i våre liv. På den andre siden prøver onde krefter å holde oss borte fra, eller skygge for, Guds nærvær. Derfor må vi være våkne og på vakt for å kjenne hvem som prøver å få innflytelse i våre liv. Våre følelser og tanker er en hjelp i denne prosessen – de forteller oss noe om våre reaksjoner. Men “ved frukten skal treet kjennes” sier Jesus (jfr. Lk 6,44). Om Åndens frukter leser vi hos Paulus (Gal. 5,22):”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.”

Hva er forskjellen på åndelig veiledning og annen rådgivning/terapi?

I terapien prøver konfidenten å bearbeide bl.a. tidligere vanskelige, traumatiske opplevelser. Terapeuten prøver å hjelpe vedkommende til å finne og lære mer konstruktive holdninger og reaksjonsmønstre. Terapi eller annen rådgivning har psykologiske og menneskelige relasjoner for øyet. Fokus for åndelig veiledning er forholdet til Gud. Hva som skjer når du ber, er ett av de grunnleggende spørsmål. I åndelig veiledning søker den enkelte (sammen med veilederen) å se livet med dets gleder og utfordringer i relasjon til Gud. Gud og forholdet til Gud er det vesentlige. Samtidig er ingenting fremmed for Gud, jeg kan komme til Gud med alle sorger og bekymringer, med smerte og vanskeligheter. Spørsmålet er hva Gud ønsker å gjøre for den enkelte eller hva den enkelte lengter etter i forholdet til Gud. Og hva inviterer Gud den enkelte til? “KOM og SE!” “FØLG MEG!” “SYND IKKE MER!” eller ?..

Kan du gi noen råd til bønnelivet – for travle hverdagsmennesker?

Jeg tror at selv travle hverdagsmennesker kan finne tid for bønn, for eksempel på veien til og fra arbeidet, i køen i butikken, på tur med hunden, mens de slapper av med en kopp kaffe/te, mens de venter på ? Samtidig er det verdifullt å avsette litt tid “bare for Gud”, hvis det er mulig. En annen god bønn er å bruke noen minutter, kanskje om kvelden, for å se tilbake på dagen. Øvelsen kalles gjerne for et “kjærlig tilbakeblikk”. Ta noe tid for sammen med Gud å se tilbake på dagens hendelser og opplevelser. Hvor var Gud deg nær i dag? Hvor var Gud og du sammen om noe? Eller hvor handlet du på egen hånd? Vi kan takke for de gode opplevelser og be om tilgivelse for det vi gjorde galt. Gjennom denne bønnen øver vi oss til å bli oppmerksomme på Guds måter å være nærværende i våre liv på.

Hvordan fungerer en retrett hos dere?

Retrettene hos oss foregår i taushet med god tid til stillhet og personlig bønn og anledning til daglig åndelig veiledning som kanskje viktigste elementer. Tidebønnene oppleves av mange som en god ramme og støtte. Tilbud om korte felles impulser har vist seg som et godt redskap, særlig på helgeretretter. For øvrig tilpasses dagene etter deltakerne. Til syvende og sist er det vel noe som må oppleves. Vi må være åpne for og ha mot til å gjøre våre personlige erfaringer. Jesus inviterte de første disipler til å “Kom og se! Og de ble hos ham den dagen” (jfr. Joh 1,39).

EAO


Anbefalt litteratur:

Å be i livets pulsslag – Søken etter Gud med Ignatius av Loyola, Willi Lambert,
St. Olav forlag.

Kjærlig opmærksomhed – Træk av den Ignatianske Spiritualitet, Ansgarstiftelsens Forlag.

Å gi Åndelig veiledning ved William Barry & William Connolly, Efrem Forlag

Å finne Gud i alle ting av James Martin SJ, St Olav forlag 2016

Pilegrimens beretning og  Åndelige Øvelser, St. Olav Forlag 2017