Nyheter høsten 2009


Oktober: Ny generalledelse for St. Josephsøstrene

Les mer her


Fem nye postulanter på Grefsen
19. september!

Les om begivenheten her!


2 kandidater fra Vietnam 9 september

Se dem på flyplassen


Stor fest hos St Josephsøstrene  15. august 2009!                       

Sr. Marie-Louise Penkhues feirer sin 60 års og Sr. Ruth Bagus sin 50 års ordensprofess.  

Vi feirer høymessen kl. 11.00 i Kristi Konge Kapell på Grefsen, Gladsvei  23 , 0489  Oslo
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. er hovedcelebrant og Wolfgang Plagge er organist.

Etter messen er det mottagelse i søstrenes dagligstue på Grefsen.

Alle er hjertelig velkommen!
 
Sr. Marie-Louise Penkhues
ble født 1927 i Schlesien/ Tyskland og begynte sitt postulat i 1947 hos St. Josephsøstrene i Albachten. Hun hadde sitt novisiat på St. Joseph Institutt  i Oslo, hvor hun avla sine første løfter i 1949 og  sine evige løfter i 1952.
Hun  var en av de første søstrene  som tok artium på Hartvig  Nissen, Pikeskole i 1953 og mange søstre fulgte etter henne.

Sin  teologiske  utdannelse hadde hun ved universitet i Münster/Tyskland og  fikk Missio Canonica i 1964.

Hun har alltid vært kjent for å være en dyktig lærerinne og hadde særlig anlegg for å undervise barn. Hun var meget kreativ i å lage liturgiske tekster for både søndagsskole, første kommunionsbarn, og mange barnegudstjenester hvor hun hadde et godt samarbeid med vår kjære P.Ronald Hølscher OFM.  Hennes teologiske utdannelse som var solid og grundig kom godt med.

Hun  har undervist  mer enn  20 år  på St. Sunniva skole.  Hun fikk ansvar for katekesen også utenfor skolen.

Hun hadde en stor misjonsiver og etter et teologisk fornyelses år i Cincinnati USA   dro hun 1977 10 år til Monrovia, Liberia. Der var hun også aktiv i barne- og voksenkatekese og oppbyggingen av menigheter. Etter en stor trafikkulykke med mange smerter og plager, fortsatte hun likevel i misjonen. I 1987 kom hun tilbake til St. Joseph Institutt og underviste på St. Sunniva skole og hadde vikartimer i vakten. 

Hun flyttet og underviste både barn, ungdom og voksne i Albachten/Tyskland, Oslo og Fredrikstad. Fra 1993-2004 var hun menighetsassistent i Halden og gjorde en god innsats  der i å bygge opp menigheten og hadde mange konvertitter både i Fredrikstad og Halden, som igjen ble en stor ressurs for menighetene.

Innenfor ordenen har hun innehatt mange tillitsverv både som novisiats- og junioratsleder og som forstanderinne både på Vor Frue Villa i Oslo, i Albachten/ Tyskland og i Fredrikstad.  Hun er et eksempel på trofasthet og utholdenhet som bunner i et fromt og pliktoppfyllende liv som St. Josephsøster.  Hun har holdt seg à jour innenfor teologien og beriket kontaktklubben i St. Hallvard/Oslo med sitt nærvær og sine inspirerende innlegg. Det er mange skoleklasser og studenter som har

kommet til Grefsen som har nytt godt av hennes grundige teologiske viten.  Hun har mange kontakter og mange savner henne både i Halden og i kontaktklubben i Oslo, men helsen er ikke mer den sterkeste. Fra 2004 er hun på St. Josephsøtrenes Hjem på Grefsen.

Hun kjenner ikke til lediggang, i sin fritid lager hun de fineste håndarbeidene til vår julebasar. Hun innehar en annen stor oppgave i  å undervise våre kandidater fra Vietnam i norsk grammatikk.

Ja, vi takker henne for hennes innsats i vår provins og i Kirken i Norge. Hennes iver for Guds rike er levende.  

”Tillitsfullt og med glede Herre vil jeg gi deg alt!”

Vi gratulerer på det hjerteligste og ønsker henne enda mange gode år i Herrens vingård!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søster Ruth Bagus
ble født 29.8.1933 i Hamburg og begynte sitt postulat i Albachten hos St. Josephsøstrene i 1956. Novisiatet hadde hun på St. Joseph Institutt og avla sine første løfter i 1959 og sine evige løfter i 1964. Før hun begynte sitt liv  i kloster var hun barnesykepleier og ble siden  sykepleier i 1963.

Hun  ble  utdannet som røntgensykepleier  og arbeidet i 8 år  i røntgenavdelingen på Vor  Frue Hospital. I 1972 ble hun forstanderinne i Fredrikstad. Hun fikk sin utdanning som pastoralassistent i Münster/Tyskland og arbeidet 20 år i  tyske  menigheter som  Senden og Albachten. Hun var godt likt blant barn, ungdom og voksne.  Sr. Ruth hadde og har hatt mange tillitsverv i provinsen både som forstanderinne i Fredrikstad, Albachten og Grefsen, provinsrådsøster og medlem i utdanningsteam og kommunitet.

Mange fikk kontakt med Sr. Ruth i menighetskatekesen i Fredrikstad og Drammen og som leder for en gruppe ”retrett i hverdagen på Grefsen”.

Hun er også leder for en gruppe av våre ”medvandrere”. Oslo gruppen, som møtes hver 1. tirsdag i måneden med henne, betyr en gjensidig berikelse.

Hun har et underholdende og muntert vesen og er en god lytter når en deler mer dype tanker og erfaringer.

Hun har arbeidet på St. Sunniva skole i 8 år og var meget kontakt skapende både i lærerkollegiet og blant barn og ungdom. Sr. Ruth er veldig åpen og kreativ og de mange skoleklasser som besøker Grefsen nyter godt av hennes levende måte å formidle kunnskap på. Sr. Ruth har et ungt sinn. Dette kommer også godt med i hennes oppgave som forstanderinne på Grefsen. Her er hun inspirerende og formidler glede og håp både på sykeavdelingen og i kommuniteten. Hun har også et meget godt forhold til de ansatte. 

Det er beundringsverdig hvordan hun tar fatt på tingene og får tingene unnagjort. Hun er rask og fort i vendingen.

Sr. Ruth som er full av liv, trenger stillhet og tid for seg selv for å tanke opp igjen. Hun liker å vandre i fjellene. Både i stillheten i en retrett og ellers ut i naturen får hun ny energi for å kunne klare sin krevende oppgave som forstanderinne.

Vi gratulerer med 50 års profess jubileet og ønsker henne Guds rike velsignelse videre i livet.

”I stillhet og tillit skal din styrke være!”

 St. Josephsøstrene