Vi gratulerer!

                 

Lørdag den 19. september begynte fem unge kvinner i postulatet hos St. Josephsøstrene på Grefsen. Dette er første trinn i klosterutdanningen.  Denne gledelige begivenhet ble feiret gjennom en enkel seremoni i nærvær av alle søstre i provinsen.

 

De fem postulantene Teresa, Catarina, Elisabeth, Maria og Anna har allerede levd som kandidater i vel et år i den norske ordensprovinsen. I denne tiden har de fått en del erfaringer fra klosterlivet og det norske samfunnet.

Postulantene kommer fra Vietnam. De bringer en ny nasjonalitet til St. Josephsøstrenes internasjonale kongregasjon, som er spredt over alle kontinenter. Kongregasjonens medlemmer kommer fra forskjellige land og kulturer. Det faller naturlig at våre postulanter, med sin rike vietnamesiske kultur, kommer til et flerkulturelt miljø og utvider og beriker det med sin bakgrunn.

 

Vi ønsker våre postulanter en god start på klosterlivet, og ber om Guds rike velsignelse for dem og deres familier.

 

 

St Josephsøstrene