Velkommen!

8 september kom to nye kandidater, Anna Vy og Agata, fra Vietnam. 
Vi håper at de to unge kvinnene vil kommer til å trives hos oss.

 

St Josephsøstrene