Siste nytt april 2007
Her kan du lese siste nytt fra St.Josephsøstrene av Chambéry. Dette er først og fremst nyheter fra den norske ordensprovins, men større begivenheter som skjer i kongregasjonen vil også bli publisert på denne siden.

2. april fikk provinsrådet en ny sammensetning på grunn av sr. Birgitte Emkes bortgang den 12. mars 2007.
Sr. Ruth Bagus som provinskapittel i april 2006 hadde valgt som vararepresentant, inntok hennes plass.

Sr. Ruth Bagus, 
Sr. Valborg Osterhus, 
Sr. Marit Brinkmann, 
Sr. Hedwig Osterhus
 

Sr. Birgitte Emke var dessuten provinssekretær og - økonom. 
Disse funksjoner ble delvis overtatt av sr. Gunhild Abeln.