May 26th, 2021 by stjoseph

RETRETTER  2021
Vi åpner fra September igjen,
naturligvis  litt med forbehold!

«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg helt i
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler.»
(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2021
Tors 21. – Søn 24. januar
kr 2500,– P. Rory SM, P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søn 14. februar
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 25.- Søn 28. februar
kr 2500,-– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søndag 14. mars
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Fre 26. – Søndag 28. mars
Medvandrer (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)
Man 15. –Tors 18. april
kr 2500,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)
10 dagers retretter:
Fre 23. april – Søn 2. mai
kr 6500,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Son 30.mai– 5. juni (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)

VI HÅPER Å  ÅPNE  FOR RETRETTER!

Tors 16. – Søn 19. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter og Hilde Myhrer
P. Jo Neve SM,
liturg

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Vær lydhør!

Herren er nær!

Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM

Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 09. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

Fredag 17.-19. desember
Medvandrer retrett (lukket gruppe)

Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo til
Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo
Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med vesper eller kompletorium
Kl. 7.30 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.15-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.15 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse, deretter aftens
Lør alltid kveldsmesse kl. 18.00
Kompletorium kl. 21.00

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN VELSIGNET PINSEFEST TIL DERE ALLE!

Herrens Ånd har oppfylt jordens krets. Alleluja! Alleluja!

La oss be om den heilige Ånds kraft og styrke for hverandre
og hele verden!

Kom Hellige Ånd med skapermakt….

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Marit Steinsli ble tatt imot som postulant

på 2. Påskedag den 05.04.2021

i en enkel ordetsliturgi.

Vi gratulerer  og ber om forbønn!

St. Josephsøstrene

Har du kanskje et klosterkall og ønsker du å få mer avklaring på det,
så er det anledning å bo sammen med oss for en stund.
Kontakt: Sr. Anette tel: 23400935.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.

Jubelår for den hl. Joseph

Bønner til den hl. Joseph.

Herre, vi ber deg: Hjelp oss ved den hellige Josephs
fortjenester, han som var din hellige mors brudgom.
Gi oss på hans forbønn det vi av egen kraft ikke
kan oppnå.
Du som lever og råder i all evighet. Amen

Gud, allmektige Skaper, du har satt arbeidet opp
som lov for menneskene. Gi oss nåde til å fullføre
de arbeider du pålegger oss, etter den hellige Josephs
eksempel og under hans vern, så vi kan oppnå
den lønn du lover. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde
valgt den salige Joseph til brudgom for din hellige mor.
Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen
ham som vi her på jorden ærer som vår verge.
Du som lever og hersker i all evighet, Amen

Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektenes
gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den
salige Josephs varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke,
på hans forbønn, alltid å våke over fullbyrdelsen
av frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤