August 20th, 2019 by stjoseph

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene!

På lørdag den 17. august 2019 ble de
to postulanter Laura og Tanja tatt
opp i novisiatet 
i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker dem Guds velsignelse videre på
veien og la oss be for hverandre.

St. Josephsøstrene.

EN STOR FEST HOS ST. JOSEPHSØSTRENE !

Sr. Ruth Bagus feiret sin 60 årsprofess
lørdag 17. august 2019.  Dette ble en fin fest med en
høytidelig Festmesse og mottagelsen og i løpet
av ettermiddagen en god festmiddag med kaffe
og kaker.
Søster Ruth takker alle for deltagelsen og for alle
gaver og blomster hun mottok, i takknemlighet og
bønn, sr. Ruth.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
R E T R E T T E R 2019

Read the rest of this entry »