June 27th, 2024 by stjoseph

Stor begivenhet hos St. Josephsøstrene!

St. Josephsøstrene av Chambéry den norske Ordensprovins hadde sitt provinskapittel fra 20. Juni-22. Juni 2024.
Viktige saker ble drøftet og selve valgkapittel avsluttet den
22. juni. Følgende ble valgt til det nye provinsstyret.
Sr. Anette Moltubakk ble gjenvalgt som
provinsforstanderinne og følgende søstre ble valgt som rådssøstre :
Sr. Marit Brinkmann, Sr. Lucia Thy Thi My Vo,
Sr. Elisabeth Danh Thi Phuong Nguyen og Sr. Agata Tin Thi Nguyen.
Vi gratulerer og de ber om forbønn slik at de kan lede provinsen under den hellige Ånds kraft og veiledning.

****************************************************************************

Med takknemlighet og glede kunngjør vi  at søstrene Lucia Thy Thi My Vo og Mai Teresa, Nhung Thi Tuyet Mai skal avlegge sine evige løfter. 

Søstrene ber om forbønn for:

Grefsen.jpg

LØFTEAVLEGGELSE: Sr. Mai Teresa, Nhung Thi Tuyet Mai (t.v.)
og sr. Lucia, Thy Thi My Vo avlegger evige løfter fredag 14. juni 2024.

Fredag 14. juni 2024 feires festmesse kl. 11.00 ved
Generalvikar  Mgr. Francis Huynh Tan Hai
og husprest Pater Jo Neve SM m.fl. prester som deltar i feiringen.

Etter messen er alle invitert til mottagelse i søstrenes dagligstue.

Både messe og mottagelse foregår hos St. Josephsøstrene,
Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Alle er hjertelig velkommen! 

*****************************

Litt om den enkelte søster!

Sr. Lucia er født 28. 4. 1990 i Da Nang, kom fra Vietnam til Norge  20. februar 2014. Hun hadde sitt postulat og novisiat på Grefsen. Etter første løfter 12.01. 2019 studerte hun på VID og tok sin bachelor som sykepleier på VID og ble ansatt på Louisenberg sykehus, hvor hun arbeider nå som sykepleier.
Sr. Mai Teresa er født  22.09.1990 i Dong Nai og kom fra Vietnam til Norge 05. juni 2014. Hun hadde sitt postulat og novisiat på Grefsen. Etter første løfter 12.01.2019  tok hun sin bachelor  på MF i  Teologi og  ungdom, kultur og trosopplæring og er katekese k oordinator i St. Johannes i Bredtvet.

Kjære alle dere.

Evige løfter hos st. Josephsøstrene av Chambery Perpetual profession of sisters of st. Joseph of Chambery Thánh lễ tuyên khấn trọn đời tại hội dòng Thánh Giuse, Chambery, Nauy Sr. Lucia – Thy Mỹ Thị Võ Sr. Mai Teresa – Nhung Thị Tuyết Mai Fredag den 14. Juni 2024 Kl.11:00 Friday 14 June 2024 at 11:00 AM Thứ Sáu Ngày 14.06.2024 Lúc 11h På Grefsen, Glads vei 23 At Grefsen, Glads vei 23 Tại Grefsen, Glads vei 23

https://youtu.be/bhqK_QuZRT4

Her er linken til sendingen:   Sr. Anette

***************************************************************************************************************

R E T R E T T E R 2024

laaven

 

10 dagers retretter

Søn 23. juni – tirs 02. juli
kr 7000,-P. Bill Clark SJ og Sr. Marit CSJ(venteliste)
Fre 5. juli – 14. juli
kr 7000,– P. Bill Clark SJ og Sr. Anette CSJ(venteliste)
Tirs 8.okt-tors 17.okt.
Kr 7000,–Bjørg Eimstad og Geir Gundersen(venteliste)
________________________
Søn. 1.sept-tors 5. sept. fast gruppe
P. Rainer Carls SJ-Manresa møtet
Medvandrer retrett tors 7.nov-søn 10.nov.
(fast gruppe) kr 3000,–
Man 21.okt-tors 24. okt. Østre Borgesyssel prosti
kr 3000,–P. Rory SM og Geir Gundersen

18.-21. nov.kr 3000,–Nedre Romerike prosti
Arne Sand  og Hilde R. Myhrer

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 28.-nov til Søn 1. desember
kr
3000,– Bjørg Eimstad og P. Erik SM

Tors 05.Søn 08. desember
kr 3000,- Sr. Marit og P. Rory SM

Tors 12.- Søn 15.. desember
kr 3000,-Sr. Anette og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Påmelding helst per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11  eller nr 12 –
retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 eller 12  mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens i hovedhuset,
innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te,kake
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00
eller også Tilbedelse

Plassen på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt. Depositum på kr 500,–
er en del av prisen og returneres ikke, men kan
overføres til en annen retrett.
Bankgirokonto: 160718 23990.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.
Våre tidebønner, den hl. Messe, stille privat bønn
og personlig veiledning er en fast del av retretten.
Du får enkelt rom med dusj og wc, oppredt seng
og håndklær, personlige toalettsaker tas med.
Du trenger ikke mange bøker bare Bibelen.
Alle retretter starter med ankomst kl. 18.00
og avslutter med middagen kl. 12.15.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene. Disse veilederne har
gjennom lang tid også deltatt i seminarer og
retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og
fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.
Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og Sr. Marit Brinkmann.
Ønsker man veiledning utenom retretter så kan
man henvende seg til Hilde R. Myhrer
som koordinerer veiledning tel: 90137045;E-post:
Hilde Reinertsen Myhrer <myhrer4@online.no>
Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til søndag,
eller event. fra fredag til søndag og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 20% rabatt)

«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg hel
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler.»
(Ignatius av Loyola 1491-1556)


************************************************

Gudstjenester i den Stille Uken og Påsken 2024

 i Kristi Konge Kapell— Glads vei 23, 0489 Oslo

Lørdag den 23. mars                            Høymesse med palmevigsel kl 17.30

Søndag den 24. mars                            Hl. Messe kl. 11.30

Mandag den 25. mars                           Hl. Messe kl. 17.30

Tirsdag den 26. mars                            Hl. Messe kl. 09.00

Onsdag den 27. mars                            Hl. Messe  kl. 17.30

Skjærtorsdag den 28. mars                Høymesse kl. 17.30

Langfredag den 29. mars                    Langfredagsliturgi kl. 16.00

Påskeaften den 30. mars                    Påskeliturgi   kl. 18.00

1. Påskedag den 31. mars                    Høymesse kl. 11.30

2. Påskedag den 1. april                       Hl. Messe kl. 11.30

Vi ønsker alle  den Oppstandnes Fred og Glede.
La oss be om fred
i Ukraina, i Gazar og hele verden!

*****************************************************************

IMPULS I FASTETIDEN!

KORSVEI MEDITASJONER

 

Bildet:Passion of Earth, Mary Southard,CSJ

DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS
OG FØLGER ETTER MEG,

KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27

I fastetiden  tilbyr vi  korsvei meditasjoner
St. Josephsøstrene
Gladsveien 23, 0489 Oslo.
EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING
I FASTETIDEN!
Korsvei meditasjoner finner sted på  fredager-
5 fredager   i fastetiden:
Fredag  den 23. februar, 01. mars, 08. mars,
15. mars og  22. mars
Tidspunkt:  kl. 20.00
Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og begynner  i
hovedhusets kapell.
Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes
deretter til en stille  avslutning
i retrettsenterets kapell.
Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp!
Velkommen!
Med trikk nr. 11; eller nr.12  – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen.
Gå til hovedinngangen.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei.
Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen.
Gå til hovedinngangen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene!

 

På tirsdag  den 30. Januar 2024  ble postulanten
Marit Steinsli  tatt opp i novisiatet  i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker henne  Guds velsignelse videre
på veien og la oss be for hverandre.
St. Josephsøstrene.