Nyheter 2021

 «En Frelser er oss født i dag,

    Han er Kristus Herren.»

 

Takk for alle julehilsener og gaver. Vi ber for hverandre og for alle syke
iblant oss. La oss særlig be for alle mennesker som lider under corona, sult,
krig og terror i en sønderrevet verden.

En gledelig julehøytid og  Guds rike velsignelse og fred for det nye året 2022 Med de beste hilsener fra alle St.Josephsøstrene.

*****************************************************************************

Generalkapittelet avsluttet lørdag 11. desember

Det var et meget vellykket generalkapittel, i en god atmosfære med mange drøftelser, samtaler og discernmentprosess med valget. Det hele avsluttet med et sluttdokument over viktige bestemmelser og avgjørelser for de neste 8 år. Vi ber om at våre avgjørelser og valg av hovedemner kan bidra til at vi kan  være mer tilstede for våre medmennesker og hjelpe til der hvor nøden er størst.

Alle søstre har nå kommet vel tilbake til sine provinser, regioner og misjoner og vi takker Gud for at alt har gått så bra og at ingen ble syke.

søster Dolores Lahr

Vår nye general Priorinne fra den  Amerikanske provins søster Dolores Lahr.

Vår nye general ledelse.

Vår nye general ledelse. Fra venstre : Søster Celine Kalathoor fra Nagpur Proivinsen, India – søster Maria Cristina Gavazzi fra Italienske provins – vår nye generalpriorinne søster Dolores Lahr og søster Eliza Fatima Zuanazzi fra provinsen i Brasil.

Alle deltagere i generalkapittelet.

Fellesbilde av alle deltagere i generalkapittelet.

**************************************

Et Fælleskap “fullt” av den hl. Ånd, forbundet med  Verden!

St. Josephsøstrenes 30. generalkapittel ble åpnet 24. november -11. desember 2021!

Under mottoet “ Community immersed in the Spirit, connected with the World”  er 69 delegerte  fra hele verden fra den 24. november til den 11.december  samlet i Nemi, Italien, for at drøfte Sankt Joseph Søstrenes nåværende og fremtidige  retning. Ved flere Zoom-samtaler ble kapitlet forberedt. Men siste delen som innebærer også et nytt valg av Generalledelsen utestår.
Sr. Anette, vår Provinsforstanderinne  og sr. Agata som er medlem av provinsrådet sammen med Marit, vår postulant, som fungerer som oversetter,  reiste til Generalkapittel.  Kapitlet blev åbnet med en tale af Sr. Sally Hodgdon, kongregationens generalpriorinde siden 2010. Du kan høre hennes åpningstale når du følger linken.  Det blir spennende og vi kan følge dem. La oss huske på dem i våre bønner!

Bruk denne linken!

Det 30. generalkapitel

 

**************************************

 

**************************************

EN STOR TAKK

TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL AT VÅRT JULEMARKED BLE SÅ VELLYKKET!

En spesiell takk til våre trofaste ansatte og nære medarbeidere, en takk til våre medvandrer, til våre  eldre og yngre søstre, ja, til alle som har besøkt vårt julemarked og bidratt til en aldeles fin stemning, til våre to musikanter på piano og bratsj, som hvert år bidrar med sitt musikalske innslag.

Ja til alle og enhver, det gjorde godt å møtes  igjen etter en lang corona tid med isolasjon.

Vi takker alle og på GJENSYN  NESTE ÅR!

Beste hilsener og bønn fra
 St. Josephsøstrene.

**************************************

Vårt  julemarked 2021 er avsluttet!

St.Josephsøstrenes Hjem
Glads Vei 23, 0489 Oslo

Tlf. 23 400 900 eller 23 400 920

 

IMG_0043.jpg julemarked 2015

****************************************

R E T R E T T E R 2022
Tors 27. – Søn 30. januar
kr 2
500,– P. Rory SM, P. Erik SM

Tors 10. – Søn 13. februar
kr 2500,– Hilde R. Myhrer, Arne Sand

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 24.- Søn 27. februar
kr 2
500,- Jeanine R. Ruyter,  Bjørg Eimstad

Tors 10. – Søndag 13. mars
kr 2
500,– Sr. Marit og Hilde R. Myhrer

Tors 24.-Søn 27. mars
kr 2500,–Sr. Marit, Arne Sand
Ordo Crucis (åpen også for andre)

Tors 31. mars – Søn 3. april
kr 2500,– Sr. Anette, P. Erik SM

10 dagers retretter:
Tors 29.april – Søndag 7. mai
p. Rainer Carls, SJ (venteliste)

Fre 20. – Søn 29. mai
kr 6
500,-Bjørg Eimstad, Geir Gundersen
Sr. Marit.

Man 29. august- Lør 3. September

Skandinavisk Manresagruppe (fast gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 15. – Søn 18. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer

Tors 06. Søn 9. oktober
kr 2500,- Sr. Marit og Geir Gundersen

Medvandrer 3. nov-6. Nov.
Kr 2500,– (fast gruppe)

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 24.-Søn 27. november
kr 2
500,–Bjørg Eimstad og P. Erik SM
Tors 1.Søn 4. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
Tors den 8.- Søn den 11. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
Torsdag den 15.-Søn den 18. desember
kr 2500,– Sr. Anette og Sr. Marit
**********************************************

Retretter 2021

Manresa gruppe 1.-4. september Rainer Carls
kr 2500,– 15 personer

Tors 16.-søn 19. sept.2021
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
6 personer

Man 25. okt.-Tors 28. okt 2021 Østre Borgesyssel
kr 2500,– Sr. Marit og P. Rory

Tors 4. -Søn 7. november Medvandrer
kr 2500,– Elisabeth og Helga

Tirs 9. nov.-tors 11. november Nedre Romerike
kr 1700,– Hilde og Arne

RETRETT I ADVENTSTIDEN   2021
Vær lydhør!
Herren er nær!
Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM
(venteliste)
Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
(venteliste)
Tors den 09. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Valborg Osterhus  og P. Rory SM
(venteliste)

Tors/Fre 4.nov./5. nov.-7. nov.
Medvandrer retrett (lukket gruppe)
(venteliste)

 Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post: 
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 35 ( Sr. Anette)
Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Anledning til kaffe, te tidligere i retrettsenter
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN GLEDELIG NYHET !

På lørdag den 7. august 2021  avla våre
to noviser  Laura og Tanja  sine første
klosterløfter i en høytidelig Messe.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker dem Guds velsignelse videre på
veien og la oss be for hverandre

PROVINSKAPITTEL HOS ST. JOSEPHSØSTRENE!

St. Josephsøstrene hadde provinskapittel
fra den 22.-24. juli 2021 og valgte en
ny provinsforstanderinne og provinsråd.
Følgende søstre ble valgt:
Provinsforstanderinne: Sr. Anette Moltubakk,
Provinsrådsøstre:
Sr. Marit Brinkmann, Sr. Elisabeth Nguyen
Thi Phuong Danh, Sr. Maria Phan Thuy Dai,
Sr. Agata Nguyen Thi Tin.

Vi gratulerer og ønsker dem lykke til og
Guds velsignelse for de neste 3 år.
La oss holde dem i vår bønn!
Vi var meget glad for at vår Generalforstanderinne
Sr. Sally Hodgdon kunne være med oss og deltok
også under avleggelsen av de evige løfter av
våre fem søstre: Sr. Elisabeth, Sr. Maria, Sr. Anna,
Sr. Anna  Vy og Sr. Agata.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
En Stor Fest hos St. Josephsøstrene!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Med takknemlighet og glede kunngjør vi
avleggelsen av de evige løfter  og ber
om forbønn for
Søster Elisabeth (Nguyen Thi Phuong
Danh)
Søster Maria (Phan Thuy Dai)
Søster Anna (Anna Hoang)
Søster Anna Vy (Nguyen Dinh Kim Vy)
Søster Agata (Nguyen Thi Tin)

Lørdag, 17. juli 2021, Festmesse kl. 11.00
ved Mgr. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
Mgr. Francis Huynh Tan Hai
husprest Pater Jo Neve SM m.fl.
hos St. Josephsøstrene, Gladsvei 23 0489 Oslo.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hedwig -Marie Hergenhahn in Memoriam

født: 12.02.1948 i Frankfurt/Main Tyskland,
døde 16.06.21 på Grefsen
Rekviem: Tirsdag 22. juni 2021, kl. 11.00 i Kapellet
hos St. Josephsøstrene, 3. etasje
deretter begravelse på Grefsen kirkegård
p.g.a. corona trengs det en påmelding: provins@stjoseph.no

«Alt står i Gud Faders hånd…»

Å legge seg i Guds store hånd!
Dette er en setning som kunne stå over Sr. Hedwig-Maries liv.
Da hun var 21 år, begynte hun som postulant hos St. Josephsøstrene
på St. Joseph Institutt i Oslo.
12.02.1948 ble hun født i Frankfurt am Main/Tyskland. I tiden som
novise, junioratsøster og fram til de evige løfter i 1979 bodde hun
både på St. Joseph Institutt, Vor Frue Villa, Vår Frue Hospital og i
Venåsveien, Haugerud.
Hun kom med en handelsskoleutdannelse i klosteret, tok realskole,
hjelpepleierutdannelse,datakurs, og
NKI Arbeidslederskolen i Oslo.
Så hadde hun
8. måneders Engelsk kurs i Dublin , CPE kurs i USA
og et fornyelsesår i 1975 i München.
Hun har arbeidet både på Vår Frue Hospital fra 1976- 1981 og på vår
sykeavdeling på Grefsen. Fra 1982 til 1987 arbeidet hun på retrettsentret
på Nesøya og var også ansatt på kontoret i St. Hallvard menighet.
Fra 1987-1996 var hun i Tyskland og var ansatt på et pleiehjem i
Senden/ Tyskland. Etter en kortere tid i Porsgrunn var hun i 2 år leder
på vår sykeavdelingen på Grefsen. Fra 2002 til 2008 tilhørte hun
kommuniteten i Lillestrøm, og var aktiv med i menighetens
Gudstjenester, sangkoret og menighetsrådet . Fra 2002 til 2018 var
hun ansatt i Franziskushjelpen som økonomimedarbeider.
Fra 2013 – 2020 var hun forstanderinne for St. Josephsøstrenes hjem
Grefsen og ble valgt inn i provinsstyret fra 2016-2021.
I 2020 ble hun rammet av en alvorlig kreftsykdom.
Hun døde den 16. juni 2021 om morgenen kl. 3.30
på vår sykeavdeling, hvor hun hadde ligget det siste halve året.
Nordre Aker hjemmetjeneste og også våre ansatte innenfor
sykepleien gjorde en veldig god tjeneste hele denne tiden.
Sr. Hedwig-Marie var en person av ikke mange ord.
Men hun hadde et godt og varmt smil som lot den andre være
det den er. Den som fikk kontakt med henne hadde en
trygg venn for livet. Noen satte særlig pris på hennes lune humor
og slående, ærlige replikker. Hun var klok, kort og klar når hun
uttalte seg, og var helt klar inntil dødens øyeblikk.
Hun var en god lytter og det man betrodde henne, ble hos henne.
Hun var glad i sommerfugler og samling av frimerker, som hennes
far hadde en spesiell interesse for. Men hun kunne være også
innadvent og lukket, og da var hun bare privat og ikke så lett
å få kontakt med.
Hun var rolig og tålte sin sykdom helt inntil det siste.Hun likte å
ha kontroll på tingene og var sparsommelig.
Hun ba til og med om å slå av lyset på gangen når solen skinte,
selv om hun da allerede var veldig syk.
Hun var veldig glad i klassisk musikk og likte å høre musikk.
Hun hadde en fin sangstemme som hun har brukt i
menighetssammenheng, både i Lillestrøm og som forsanger
i kommuniteten sammen med sr. Andrea.
Vår Spiritualitet med den Ignatianske formen for stille retrett
passet veldig godt for henne. Ja, hun trengte ikke mange bønner
til slutt, men som hun sa:
» hun kunne legge seg trygt i Gud
s store hånd.»
Vi takker henne som medsøster og venn, og ønsker henne at
hun hviler i
Guds kjærlighet og fred.
Hun var veldig glad i våre unge vietnamesiske søstre,
og vi tror hun ble helt rørt over at de sang ved hennes kiste
i vårt bårerom en vietnamesisk Mariasang.
Vi ber om forbønn for henne og hun vil være
vår forbeder i himmelen.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene.
Disse veilederne har
gjennom lang tid
også deltatt i seminarer og
retrette
r ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av
Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter
og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og

fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.

Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og
Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag
til søndag
eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag
og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

«
Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg helt i
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler

(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2021
Tors 21. – Søn 24. januar
kr 2
500,– P. Rory SM, P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søn 14. februar
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 25.- Søn 28. februar
kr 2
500,- Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søndag 14. mars
kr 2
500,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Fre 26. – Søndag 28. mars
Medvandrer (lukket gruppe)

(avlyst p.g.a. corona)
Man
15. –Tors 18. april
kr 2
500,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)
10 dagers retretter:
Fre 23. april – Søn 2. mai
kr 6
500,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Son 30.mai– 5. juni (lukket gruppe)avlyst corona

Ons 1.sept-lør 4. sept.
Skandinavisk Manresagruppe
(lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 16. – Søn 19. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM,
liturg

Medvandrer retrett 4.-7. november 2021

RETRETT ØSTRE BORGESYSSEL 25.-28. OKT 2021

OG NEDRE ROMERIKE 9.-11. November 2021

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Vær lydhør!

Herren er nær!

Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM

Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 9. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Valborg  CSJ og P. Rory SM

Torsdag 4.-7. november 2021
Medvandrer retrett (lukket gruppe)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Marit Steinsli ble tatt imot som postulant
på 2. Påskedag den 05.04.2021
i en enkel ordetsliturgi.
Vi gratulerer  og ber om forbønn!

St. Josephsøstrene

Har du kanskje et klosterkall og ønsker du å få mer avklaring på det,
så er det anledning å bo sammen med oss for en stund.
Kontakt: Sr. Anette tel: 23400935.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.

Jubelår for den hl. Joseph

Bønner til den hl. Joseph.
Herre, vi ber deg: Hjelp oss ved den hellige Josephs
fortjenester, han som var din hellige mors brudgom.
Gi oss på hans forbønn det vi av egen kraft ikke
kan oppnå.
Du som lever og råder i all evighet. Amen
Gud, allmektige Skaper, du har satt arbeidet opp
som lov for menneskene. Gi oss nåde til å fullføre
de arbeider du pålegger oss, etter den hellige Josephs
eksempel og under hans vern, så vi kan oppnå
den lønn du lover. Ved Kristus, vår Herre. Amen
Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde
valgt den salige Joseph til brudgom for din hellige mor.
Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen
ham som vi her på jorden ærer som vår verge.
Du som lever og hersker i all evighet, Amen
Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektenes
gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den
salige Josephs varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke,
på hans forbønn, alltid å våke over fullbyrdelsen
av frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)
Loyola Senter (les mer)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
KORSVEIEN
1. Stasjon: Klar til å gå korsveien
”Min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg,
og utføre hans verk.” Joh. 4,34
Jesus, du viser oss dine bundne hender. Du vil være
helt til Faderens disposisjon. Bundet til hans vilje,
er du beredt til å gå korsveien, konsekvent inntil det siste.
Jesus, du viser oss dine bundne, men likevel åpne hender.
Du stiller deg til disposisjon for oss mennesker. Bundet
til Faderen, vil du også binde deg til oss.
Du åpner dine bundne hender, for å gi oss i gave frukten
av din lidelse og din lydighet: din miskunn.
Du bryter ikke staven over oss som Pilatus over deg.
Du vil ikke synderens død, men hans liv.
Jesus, gjør du oss beredt til å gå veien med deg,
særlig i lidelsen.
2. Stasjon: Ja til korset
”For forkynnelsen av korset, den lyder nok som dårskap
for dem som går sin undergang i møte; men for oss som
er på frelsens vei er den Guds kraft.” 1.Kor.1,18
Jesus, du sier ditt Ja til korset.
Du sier det til Faderen:
engstelig spørrende, men også beredt,
hengiven og tillitsfull.
Du omfavner korset med begge hender:
ikke mer bundet, men du binder deg selv.

 

Du trekker også vårt kors til deg,
tar på deg all vår skyld. Du omfavner korset
for hele verden, også mitt.
Jesus , la oss si JA til korset som tynger oss.

3. Stasjon: Korsets etterfølgelse

“Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på
sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.” Mt 16,24
Jesus, du har falt. Tyngden av korset trykker deg ned.
Vår skyld tvinger deg til jorden. Og likevel: du ser opp!
Ditt blikk, din munn og din hånd er rettet mot oss.
Mennesket  som møter deg, er innesluttet i ditt kors,
blir oppfordret å følge deg.
Jesus, gir oss kraft til å stå opp og følge deg.
(Joseph Krautwald,korsvei,utdrag)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SØSTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM

JEG ROPTE TIL HERREN OG HAN HØRTE MEG! Salme 3:4
I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg,
Herre, du trofaste Gud. Salme 31:6
Søster Hilde Bahlmann
Født: 11.06.1933 i Varrelbusch/ Tyskland
Døde: 1. januar 2021 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen
Requiem kl. 11.00, fredag 8. januar  i Kristi Konge Kapell,
deretter begravelse på Grefsen kirkegård

pga.corona pandemien er deltagelsen begrenset til  bare medsøstre.

Før sr. Hilde Bahlmann kom i klosteret
hadde hun lært kjøkkenet og arbeidet 4 år
i et feriehjem for barn, som søstre fra en annen
kongregasjon hadde ansvar for.
Sr. Hilde
hadde en slektning som er biskop i Brazil.
Hun
ville også tjene Kirken utenfor sitt hjemland.
Da hun fikk
kontakt med St. Josephsøstrene
og etter bønn og overveielse
kjente hun at hun
hørte hjemme der.


Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i
Albachten, Tyskland 1. februar 1959.
15. august 1961 avla hun sine første løfter på
St. Joseph Institutt i Oslo
og sine evige løfter 15. august 1966.
I 1962 ble hun utdannet som hjelpepleier på
Vor Frue sykepleieskole.
Fra 1965 til 1974 var hun hjelpepleier på Vor Frue Hospital.
Fra 1974 til 1981 arbeidet hun som hjelpepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
I 1 ½ år var hun ansatt på Glemmen aldershjem og bodde i
kommuniteten i Fredrikstad.
Desember 1982-1988 kom hun tilbake som hjelpepleier på
St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Fra 1988 -1993 bodde hun på St. Josephs Institutt
i Akersveien, og i 1988 hadde hun et sabbatsår. Et år
med religiøs fornyelse og utdypning av Spiritualiteten.
Sr. Hilde var meget from og hadde en spesiell andakt til
Guds mor Maria. Hun likte å synge felles tidebønner
og
var også medlem av sangkoret.

I1993 kom hun igjen til St. Josephsøstrenes Hjem, og hjalp
til som kjøkkenassistent. Der var hun noen år, og fikk den
tunge diagnosen hjernesvinn.
Så kom hun til sykeavdelingen på Grefsen, hvor hun var
inntil hun døde 1. januar 2021.
De siste årene var hun dement og døde til slutt av hjertesvikt.
Som person var sr. Hilde livsglad og hadde lett
for å få kontakt med folk. Hun var humoristisk og hadde
sans for spøk og latter. Hun var stort sett opplagt og blid, og
både ansatte og medsøstre var glade i henne.
Hun var hjelpsom og villig til å stå til tjeneste.

Hennes siste tid på sykeavdelingen var nok en tung
tid. Hun likte å få besøk, og særlig glad ble hun når våre
unge søstre sang med og for henne.
Hun var gla
d i Maria, Guds mor, og ba ofte til henne.
På 1. januar Festen for Guds Hellige Mor Maria,
hentet vår Herre henne hjem, midt under vår vesper-
gudstjeneste. En medsøster og to sykepleiere var
tilstede da hun sovnet stille og rolig inn.
Vi takker henne for hennes innsats for Kirken og
samfunnet, ja for hennes liv i bønn og arbeid som
har betydd mye for oss og mange andre.
Vi ber om forbønn for sr. Hilde, hun er nå også
en god forbeder for oss alle.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.
St. Josephsøstrene