Nyheter 2021

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene.
Disse veilederne har
gjennom lang tid
også deltatt i seminarer og
retrette
r ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av
Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter
og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og

fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.

Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og
Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag
til søndag
eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag
og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

«
Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg helt i
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler

(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2021
Tors 21. – Søn 24. januar
kr 2
500,– P. Rory SM, P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søn 14. februar
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 25.- Søn 28. februar
kr 2
500,- Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søndag 14. mars
kr 2
500,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Fre 26. – Søndag 28. mars
Medvandrer (lukket gruppe)

(avlyst p.g.a. corona)
Man
15. –Tors 18. april
kr 2
500,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)
10 dagers retretter:
Fre 23. april – Søn 2. mai
kr 6
500,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Son 30.mai– 5. juni (lukket gruppe)avlyst corona

Ons 1.sept-lør 4. sept.
Skandinavisk Manresagruppe
(lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 16. – Søn 19. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM,
liturg

 

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Vær lydhør!

Herren er nær!

Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM

Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 9. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

Fredag 17.-19. desember
Medvandrer retrett (lukket gruppe)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Marit Steinsli ble tatt imot som postulant

på 2. Påskedag den 05.04.2021

i en enkel ordetsliturgi.

Vi gratulerer  og ber om forbønn!

St. Josephsøstrene

Har du kanskje et klosterkall og ønsker du å få mer avklaring på det,
så er det anledning å bo sammen med oss for en stund.
Kontakt: Sr. Anette tel: 23400935.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.

Jubelår for den hl. Joseph

Bønner til den hl. Joseph.

Herre, vi ber deg: Hjelp oss ved den hellige Josephs
fortjenester, han som var din hellige mors brudgom.
Gi oss på hans forbønn det vi av egen kraft ikke
kan oppnå.
Du som lever og råder i all evighet. Amen

Gud, allmektige Skaper, du har satt arbeidet opp
som lov for menneskene. Gi oss nåde til å fullføre
de arbeider du pålegger oss, etter den hellige Josephs
eksempel og under hans vern, så vi kan oppnå
den lønn du lover. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde
valgt den salige Joseph til brudgom for din hellige mor.
Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen
ham som vi her på jorden ærer som vår verge.
Du som lever og hersker i all evighet, Amen

Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektenes
gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den
salige Josephs varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke,
på hans forbønn, alltid å våke over fullbyrdelsen
av frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KORSVEIEN

1. Stasjon: Klar til å gå korsveien

”Min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg,
og utføre hans verk.” Joh. 4,34
Jesus, du viser oss dine bundne hender. Du vil være
helt til Faderens disposisjon. Bundet til hans vilje,
er du beredt til å gå korsveien, konsekvent inntil det siste.
Jesus, du viser oss dine bundne, men likevel åpne hender.
Du stiller deg til disposisjon for oss mennesker. Bundet
til Faderen, vil du også binde deg til oss.
Du åpner dine bundne hender, for å gi oss i gave frukten
av din lidelse og din lydighet: din miskunn.
Du bryter ikke staven over oss som Pilatus over deg.
Du vil ikke synderens død, men hans liv.
Jesus, gjør du oss beredt til å gå veien med deg,
særlig i lidelsen.

2. Stasjon: Ja til korset
”For forkynnelsen av korset, den lyder nok som dårskap
for dem som går sin undergang i møte; men for oss som
er på frelsens vei er den Guds kraft.” 1.Kor.1,18
Jesus, du sier ditt Ja til korset.
Du sier det til Faderen:
engstelig spørrende, men også beredt,
hengiven og tillitsfull.
Du omfavner korset med begge hender:
ikke mer bundet, men du binder deg selv.

 

Du trekker også vårt kors til deg,
tar på deg all vår skyld. Du omfavner korset
for hele verden, også mitt.
Jesus , la oss si JA til korset som tynger oss.

3. Stasjon: Korsets etterfølgelse

“Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på
sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.” Mt 16,24
Jesus, du har falt. Tyngden av korset trykker deg ned.
Vår skyld tvinger deg til jorden. Og likevel: du ser opp!
Ditt blikk, din munn og din hånd er rettet mot oss.
Mennesket  som møter deg, er innesluttet i ditt kors,
blir oppfordret å følge deg.
Jesus, gir oss kraft til å stå opp og følge deg.
(Joseph Krautwald,korsvei,utdrag)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SØSTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM


JEG ROPTE TIL HERREN OG HAN HØRTE MEG!
Salme 3:4

I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg,

Herre, du trofaste Gud. Salme 31:6

Søster Hilde Bahlmann

Født: 11.06.1933 i Varrelbusch/ Tyskland

Døde: 1. januar 2021 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem kl. 11.00, fredag 8. januar  i Kristi Konge Kapell, deretter begravelse på Grefsen kirkegård

pga.corona pandemien er deltagelsen begrenset til  bare medsøstre.

Før sr. Hilde Bahlmann kom i klosteret
hadde hun lært kjøkkenet og arbeidet 4 år
i et feriehjem for barn, som søstre fra en annen
kongregasjon hadde ansvar for.
Sr. Hilde
hadde en slektning som er biskop i Brazil.
Hun
ville også tjene Kirken utenfor sitt hjemland.
Da hun fikk
kontakt med St. Josephsøstrene
og etter bønn og overveielse
kjente hun at hun
hørte hjemme der.


Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i
Albachten, Tyskland 1. februar 1959.
15. august 1961 avla hun sine første løfter på
St. Joseph Institutt i Oslo
og sine evige løfter 15. august 1966.

I 1962 ble hun utdannet som hjelpepleier på
Vor Frue sykepleieskole.
Fra 1965 til 1974 var hun hjelpepleier på Vor Frue Hospital.
Fra 1974 til 1981 arbeidet hun som hjelpepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
I 1 ½ år var hun ansatt på Glemmen aldershjem og bodde i
kommuniteten i Fredrikstad.
Desember 1982-1988 kom hun tilbake som hjelpepleier på
St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Fra 1988 -1993 bodde hun på St. Josephs Institutt
i Akersveien, og i 1988 hadde hun et sabbatsår. Et år
med religiøs fornyelse og utdypning av Spiritualiteten.
Sr. Hilde var meget from og hadde en spesiell andakt til
Guds mor Maria. Hun likte å synge felles tidebønner
og
var også medlem av sangkoret.

I1993 kom hun igjen til St. Josephsøstrenes Hjem, og hjalp
til som kjøkkenassistent. Der var hun noen år, og fikk den
tunge diagnosen hjernesvinn.
Så kom hun til sykeavdelingen på Grefsen, hvor hun var
inntil hun døde 1. januar 2021.
De siste årene var hun dement og døde til slutt av hjertesvikt.

Som person var sr. Hilde livsglad og hadde lett
for å få kontakt med folk. Hun var humoristisk og hadde
sans for spøk og latter. Hun var stort sett opplagt og blid, og
både ansatte og medsøstre var glade i henne.
Hun var hjelpsom og villig til å stå til tjeneste.

Hennes siste tid på sykeavdelingen var nok en tung
tid. Hun likte å få besøk, og særlig glad ble hun når våre
unge søstre sang med og for henne.
Hun var gla
d i Maria, Guds mor, og ba ofte til henne.
På 1. januar Festen for Guds Hellige Mor Maria,
hentet vår Herre henne hjem, midt under vår vesper-
gudstjeneste. En medsøster og to sykepleiere var
tilstede da hun sovnet stille og rolig inn.

Vi takker henne for hennes innsats for Kirken og
samfunnet, ja for hennes liv i bønn og arbeid som
har betydd mye for oss og mange andre.

Vi ber om forbønn for sr. Hilde, hun er nå også
en god forbeder for oss alle.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.

St. Josephsøstrene