Nyheter 2015

Forside

December 20th, 2015 by stjoseph

Julehilsen

En frelser er oss født i dag.Han er Kristus Herren!

En gledelig jul og Guds velsignelse for det Nye Året 2016ønsker vi alle våre medvandrer, venner, kjente og retrettanter.

Måtte vi alle være med på å spre kjærlighet og varme der hvor nøden er størst.Tusen takk for alle blomster, gaver og gode ønsker til jul.

St. Josephsøstrene!

MESSETIDER i JULEN OG NYTTÅR!ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM

KRISTI KONGE KAPELL

Glads vei 23 0489 Oslo

JULAFTEN
TORSDAG, 24. 12.15
FESTMESSE KL. 18.00
FØRSTE JULEDAG
FREDAG, 25.12.15
HØYMESSE KL. 11.30
ANNEN JULEDAG
LØRDAG, 26.12.15
Hl. MESSE KL. 11.30
SØNDAG
27. DESEMBER 2015
Hl. MESSE KL. 11.30
MANDAG
28. DESEMBER 2015
Hl. MESSE KL. 9.00
TIRSDAG
29. DESEMBER 2015
Hl. MESSE KL. 9.00
ONSDAG
30. DESEMBER 2015
Hl. MESSE KL. 9.00
NYTTÅRSAFTEN,
TORSDAG
31. DESEMBER 2015
TAKKSIGELSESMESSE KL.18.00
NYTTÅRSDAG
FREDAG 1. JANUAR 2016
HØYMESSE KL. 11.30

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN GLEDELIG NYHET

hjemmeside

Tre kandidater Lucia, Mai og Sara ble på den 29. november 2015,

1. Søndag i advent tatt imot som postulanter hos St. Josephsøstrene.

Vi gratulerer og ønsker dem lykke til videre på veien.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

JULEGAVESALG

13. OG 14. NOVEMBER 2015

Vi vil gjerne takke alle som har bidraddtil vårt julemarked på fredag

den 13. og lørdag den 14. november.

Som vanlig har det vært svært vellykket.

Det var utrolig mange mennesker som

fant veien og det var en god stemning.

Vi takker alle som kom!

En ekstra takk til alle som har bidratt til julemarked med håndarbeid, julebakst, syltetøy, kafeteria og også for all forberedelse som har gått forut. Særlig takk for den store innsatsen av ansatte,søstre,medvandrer og andre frivillige på disse to dager.

Pengene går til Caritas for flyktningene. Vi hadde et ekstra salgbord av olivenolje fra Lifegate til Rehabilitation i Beit-Jala ved Betlehem for barn og unge med funksjonshemning. Olivenolje var også en praktisk julegave for mange.

TUSEN TAKK FOR EN KJEMPESTOR INNSATS!

St. Josephsøstrene

VI, ST. JOSEPHSØSTRENE AV CHAMBÉRY, EN INTERNATIONAL KONGREGASJON, HADDE VÅRT 29.GENERALKAPITTEL I ROMA FRA DEN DEN 4.OKT -30. OKT I ROMA. Møtet var meget vellykket og ga ny inspirasjon og håp for fremtiden!

EMNET VAR:

"Å LEVE FORSONINGENS DYNAMISME OG ENHETEN I UTKANTSTRØKENE AV VÅR SPLITTEDE VERDEN."

DET ER MULIG Å FØLGE MED PÅ VÅR INTERNASJONALE WEBSIDE, SPRÅKET KAN SKIFTES TIL ENGELSK VED Å TRYKKE PÅ DET ENGELSKE FLAGG OPPE TIL HØYRE.

News, photos, documents and videos - CLICK HERE

“The General Chapter, the representative assembly of all the Congregation’s members, is an experience of faith and sharing, a special time of prayer and of attentiveness to the Holy Spirit for the whole Congregation in view of serving the Church and the world more effectively.” (Cons. Art. 167)

HighlightsGENERAL COUNCIL

25

oct

New Council

Dear Sisters and Associates, We are overwhelmed with your many messages of love and congratulations at our election as your new General Council! Thank you for your prayers d-30ur…

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi inviterer til julemarked 2015

St.Josephsøstrenes Hjem

Glads Vei 23, 0489 Oslo

Tlf. 23 400 900 eller 23 400 920

IMG_0043.jpg julemarked 2015

Fredag, 13. og lørdag, 14. november 2015

Begge Dager fra kl. 10.00 til kl. 13.00

Hjertelig velkommen!NB! Varene kan også betales med bankkort

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

St. Joseph retrettsenter på Grefsen

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

PROGRAM FOR RETRETTER 2015 (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I stor takknemlighet feiret vi St. Josephsøstre den 22.august 2015 vårt 150 års virke i vi Norge.

Både biskop Bernt, vår Generalpriorinne Sr. Sally og tre søstre fra den danske provinsen,prester fra den katolske og lutherske Kirke, mange søsterkongregasjoner, våre “medvandrer,”

venner og kjente fra forskjellige menigheter, hospitaler, skolen, barnehjemmet, naboer og

andre gjester kom for å feire sammen med oss. Vår Herre var nådig, vi hadde det fineste været,

slik at folk kunne sitte ute i hagen og drikke kaffe og spise kake og nyte aftensmat både

inne i spisesalen og ute.

Vi hadde en høytidelig takksigelsesmesse i salen på låven og hvor biskop Bernt var hovedcelebrant

og Wolfgang Plagge spilte orgel.

Vi fikk rikelig med flotte blomsterbuketter, potteblomster, hageblomster og til og med

150 røde roser i anledning dagen. Vi takker alle og enhver som har gitt oss blomster, pengegaver,

en hagebenk, vin, flotte dekorerte lys, kostbare lysestaker, fine bilder og noen sendte hilsener per brev og telefon.

Vi takker alle for de mange måter de har vist oss sin takknemlighet på, vi ble rett og slett overveldet.

Mange delte sine historier og vi fikk vite at utrolig mange har vært i kontakt med våre søstre i de 150 år.Det var en rørende opplevelse og også en styrke for oss alle, både eldre og unge for fremtiden.

Tusen takk til alle og enhver!

Ja, vi har et godt fundament vi kan bygge videre på. Vi kan rette vårt blikk tilbake på fortiden istor takknemlighet, se på nåtiden med glede og på fremtiden med håp!

At majorem Dei Gloriam- alt til Guds større ære. La oss fortsette å be for hverandre om kraft og

styrke slik at vi kan være gode og glødende medarbeidere i Guds rike.

Klikk her for å se på noen bilder som ble tatt.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Erika Wienholt in Memoriam

srErika

Sr. Erika Wienholt
Født: 05. august 1926
Døde: 09. oktober 2015

Rekviem blir feiret onsdag,
14. oktober kl. 11.30.

Kristi Konge Kapell,
Gladsvei 23,
0489 Oslo

Søster Erika inntrådte som postulant hos St. Josephsøstrene i
Albachten/ Münster og avla sine første løfter i 1952. Hun ble utdannet sykepleier ved St. Josephsøstrenes Sykepleieskole i Oslo fra 1952 – 1958 og arbeidet først som sykepleier på Vor Frue Hospital Oslo, og ved St. Joseph Hospital i Fredrikstad inntil 1963.

På grunn av dårlig rygg måtte sr. Erika gi opp arbeide som sykepleier ved sykesengene. Derfor i 1963 valgte hun å spesialisere seg som fysiokjemiker ved St. Joseph Hospital i Porsgrunn.
Etter spesialutdanningen virket sr. Erika som fysiokjemiker ved
St. Josephsøstrenes Hospitaler i Fredrikstad og Vor Frue Hospital i Oslo.
I 1981 ble sr. Erika uførepensjonist; noe som hun ikke var glad for.
Men sviktende helse gjorde det nødvendig for henne å oppgi den aktive virksomheten innen sykepleien.
Sr. Erika var meget allsidig begavet på andre felt og kunne derfor finne meningsfulle oppgaver innenfor andre områder.
I 1981 flyttet hun til St. Joseph Hospital i Halden og overtok der ulike
oppgaver blant annet i resepsjonen og i kommuniteten.
I 1987 kom sr. Erika tilbake til Oslo /Grefsen og gjorde enda en flott oppgave ved å medvirke i aktivitetsavdelingen for pensjonerte medsøstre. Her viste hun igjen sin praktiske allsidighet .

Sr. Erika har i hele sitt klosterliv vist og gitt utrykk for at hun hadde valgt klosterlivet som den rette livsvei for henne.
Hun satte denne livsformen meget høyt, og kombinert med oppgavene i sykehusene erfarte hun den som meget meningsfull.
Medsøstrene opplevde henne som dyktig innenfor de arbeidsoppgavene som hun ivaretok.

Og vi kunne være sikker på at det hun holdt på med ble gjort meget samvittighetsfullt. Hennes nøyaktighet kunne også for henne føre til en fallgrube til engstelse og bekymringer.
Da var det godt for henne å ha medsøstre som kunne se litt mer raust på saker og ting.

I de siste 4 år var Sr. Erika på vår pleieavdeling på Grefsen.
Til tross for økende demens satte hun stor pris på husets daglige felles bønn og liturgi, som hun kunne følge med i ved teknisk overføring fra husets kapell.
På den måten erfarte hun hele tiden tilhørighet og fellesskap med sine medsøstre.

Sammen med flere mennesker som har møtt sr. Erika i klosterlivet og apostolatet ved blant annet i ulike kommuniteter og sykehus takker vi henne for hennes trofasthet i klosterlivet, påliteligheten og iver i alle de oppgaver som ble betrodd henne.

Vi lyser fred over hennes minne.
St.Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

INVITASJON TIL 150 ÅRS FEIRING!

St. Josephsøstrene feirer i år 150 års jubileum,
og ønsker
å markere det
på en særlig måte

lørdag, 22. august 2015 med « åpen dag» på Grefsen.

Den 4. august 1865 kom vårefire franske St. Josephsøstrene til Norge. nonner-historie

De fire første franske St. Josephsøstre kom til Norge 4. august 1865

etter invitasjon fra pater Stub, sogneprest i St. Olav kirke,

i det daværende Christiania. (les mer)

St. Josephsøstrene ble grunnlagt i 1650, om vår Spiritualitet.(les mer)

Velkommen til «åpen dag» på Grefsen!

Vi starter med kaffe og kake fra kl. 15.00 og utover.

Det vilvære tilbud om forskjellige arrangementer som f.eks. :Historie og omvisning i hovedhuset, powerpoint presentasjonom kongregasjonens historie og spiritualitet, informasjon om

klosterlivet, og dans og musikk av våre unge søstre,

om våre «medvandre» grupper;

om St. Joseph Retrettsenter med anledning til stille bønn;

om Loyola Senter og åndelig veiledning.

Det vil bli anledning til å besøke søstrenes graver på kirkegården,for å minnes våre kjære avdøde.Kl. 18. 00 Festmesse med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg., Pater Neve SM m.fl.;

hvor vi sammen med alle som er kommet

takker Gud for at vi fikk lov å virke i Norge i 150 år. Deretter er det aftens i søstrenes spisestue eller ute i hagen.Vi håper på en fin sensommerdag!

Påmelding til åpen dag er ikke nødvendig!

For å få oversikt ber vi om påmelding til aftens innen 1. august per E- Mail: provins@stjoseph.no eller tel: 23400920/922

Alle er hjertelig velkommen!
St. Josephsøstrene

Veibeskrivelse:
Med trikk
: Trikk 11-retning Kjelås,
stoppested :Gladsvei, derfra 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Med bil:
Ring 3, ved Storo oppover Grefenveien.
innkjørsel Grefsenveien

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

!IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

S t. J o s e p h  R e t r e t t s e n t e r

eies av St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med
Maristpatrene og fra høsten 2014 også sammen
med noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene på Nesøya. Disse veiledere
har vært med på flere seminarer og retretter
ledet av Jesuitter. Dessuten er de også deltagere
i den norsk /skandinaviske Manresa gruppen,
som  møtes en gang per måned- og en uke
hvert år  – til  videre utdanning og fordypning
av ignatiansk spiritualitet. De er veiledere på
Loyola senter, som fremmer den ignatianske
veiledningstradisjon i nært samarbeid med
retrett-teamet på St. Joseph retrettsenter.
Følgende personer danner nå retrett-teamet:
Geir Gundersen, Bjørg Eimstad,
Hilde Reinertsen Myhrer, Arne Sand,
Pater Rory Mulligan SM, Pater Erik Ruud SM,
Sr. Anette Moltubakk og Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter
fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere
forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet
kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

PROGRAM FOR RETRETTER 2015

Tors 22.jan-søn 25. jan
retrett for legmarister
kr. 2000, — P. Erik SM og P. Rory SM

Tors 5. febr-søn 8. febr
kr 2000,– P. Rory SM og Bjørg Eimstad

Retretter  i fastetiden

Tors 26. febr- søn 1. mars
kr 2000,– P. Rory SM og Hilde Reinertsen Myhrer
Sr. Marit

Tors 12. mars- søn 15.mars
kr 2000,–P. Rory SM og Arne Sand

Lørdag 21. mars retrett for medvandrer

10 dagers retrett

Ons 3.juni-fre 12.juni
kr 5500,– sr. Anette og Geir Gundersen
P. Jo Neve SM,  liturg

Man 6.juli-ons 15.juli
kr 5500,–P. Piet van Breemen SJ
fulltegnet m/venteliste

Man 20.juli-ons 29.juli
kr 5500,– P. Ken SJ(USA); Sr. Valborg
fulltegnet m/venteliste

Fre  31.juli-søn 9. aug
kr 5500,– P. Ken SJ(USA)
fulltegnet m/venteliste

Høstretretter

Tors 10.sept-søn 13.sept
kr 2000,– P. Erik SM og Geir Gundersen

Tors 24.sept -søn 27 sept
kr 2000,– P. Erik SM og Hilde Reinertsen Myhrer

Tors 8. okt- søn 11.okt
kr 2000,– P. Rory SM og Bjørg Eimstad

Man 26.okt-tors 29.okt
kr 2000,– P. Rory SM
(lukket gruppe-Østre Borgesyssel)

Man 2.nov-tors 5.nov.
kr 2000,– P. Rory SM
(lukket grupppe-Østre Borgesyssel)

Tirs 17.nov-tors 19.nov.
kr 1400,–P. Rory SM og Sr. Anette CSJ
(lukket gruppe-Nedre Romerike)

Retretter i Advent

Tors 26. nov-søn 29. nov
kr 2000,– P. Rory SM og Sr.Marit

Tors 3. des- søn 6. des
kr 2000,– P. Erik og Sr. Marit

Tors 10. des – søn 13. des
kr 2000,– P. Rory og Sr.Anette

Lør 19. des  retrett medvandrer

******************************

Påmelding per  E-post: retrett@stjoseph.no

Post :St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5, 0489 Oslo

eller per telefon.

Tlf:  23 40 09 22  Sr. Marit

23 40 09 35 Sr. Anette

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er
en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 053017 80402
Bankgirokonto: 1607 18 23990

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.

Våre tidebønner og
den hl. Messe er en fast del av dagsrytmen.

Personlig veiledning er en del av retretten.

Alle retretter starter med aftens kl. 18.00

og avslutter med middagen kl 12.45.

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk
Ta trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Etter trafikklys ved fotgjengerovergang
finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien 5,
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning)

Med fly fra Gardermoen:
Flybuss  F 3 retning BEKKESTUA, holdeplass Storo,
Gangvei  fra Storo (Ringvei-rampe sydover) til Storo
(på broen) ca 1 minutt,
krysser gaten og går retning Storo- trikk 11
(se videre ovenfor med trikk)

60 års ordensjubileum hos St. Josephsøstrene!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Agnete Henkenberens CSJ feirer sin

60 års profess den 16. mai 2015.

Festmessen er kl. 11.00 ved biskop Bernt Eidsvig

i St. Josephssøstrenes kapell i Gladsveien 23, 0489 Oslo.

Etter messen er det mottagelsen i søstrenes dagligstue.

Alle er hjertelig velkomne!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

21 år gammel inntrådte Sr. Agnete hos St. Josephsøstrene.
Hun avla sine første løfter i St. Joseph Kirke, Akersveien 4  i 1955.
I 1956 tok Sr. Agnete eksamen som håndarbeidslærer i Oslo og
arbeidet i noen år ved St. Sunniva skole.
Før hun inntrådte hadde hun allerede tatt fagbrev som syerske i Tyskland.
I 1960 flyttet Sr. Agnete tilbake til Tyskland og tilhørte kommuniteten
i Albachten v. Münster. Hun tok utdanning som ambulant sykepleier og
pleide mange syke og eldre mennesker i sine hjem.

I 1971 kom hun tilbake til Norge og arbeidet ved St. Josephs Hospital i
Halden. For å få godkjent sin tyske sykepleierutdanning, fulgte hun
deler av undervisningen ved Vor Frue Sykepleierskolei Oslo. Senere
overtok hun en stilling som avdelingssykepleier ved St. Josephs Hospital i Halden.

I 1992 kom Sr. Agnete tilbake til Oslo og overtok stillingen som avdelingssykepleier
ved St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Denne stillingen innehadde hun frem til 1997.
Deretter ble hun ansvarlig for tilsynsavdelingen ved St. Josephsøstrenes Hjem.
Dette innbebærer omsorg for de eldre søstre som ikke er på sykeavdelingen,
men som på en eller annen måte trenger hjelp.

Sr. Agnete er meget glad i sitt kall som St. Josephsøster og i sin oppgave som
sykepleier. I alt hun gjør og gjorde er hun meget ansvarsbevisst, nøye og trofast.
Hun var meget oppmerksom på de enkeltes behov og utførte sine mange gjøremål
med stor tjenestevilje. I tillit til sin gjerning som sykepleier engasjerte hun seg i ulike
praktiske oppgaver i huset. Hun var alltid villig til å være til tjeneste der hvor det trengs.
De siste 10 år er hun selv blitt mer skrøpelig men tåler sine smerter uten bitterhet.
Hun er litt tilbaketrukken og ikke et menneske av store ord, men hun har veloverveide
og gode argumenter og følger med hva som foregår i Kirken og samfunnet.

Når Sr. Agnete nå feirer sitt 60 års jubileum som St. Josephsøster, vil vi sammen
med henne takke Gud for det kallet hun har mottatt og som hun har fulgt med stor
hengivenhet i alle disse årene.

St. Josephsøstrene


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PÅSKE 2015

GUDSTJENESTER I KRISTI KONGE KAPELL

St. Josephsøstrenes Hjem Grefsen – Gladsvei 23 0489 Oslo

Lørdag før palmesøndag,

28. mars

Høymesse med palmevigsel

kl. 18.00

Mandag, 30. mars Hl. Messe kl. 9.00
Tirsdag, 31. mars Hl. messe kl. 9.00
Onsdag, 1. april

Hl. messe kl. 9.00

Skjærtorsdag, 2. april

Høymesse kl. 17.00

Langfredag, 3. april

Langfredagliturgi kl. 16.00

Påskeaften, 4. april

Påskeliturgi kl. 18.00

1. påskedag, 5. april

Høymesse kl. 11.00

2. påskedag, 6. april

Hl. messe kl. 11.00