Provinsens historie

Søstrene så også et stort behov for sykepleie i landet. De arbeidet med stor iver for å åpne det første katolske sykehus i Oslo, Vår Frue hospital i 1883. Ved utrettelig innsats klarte de å åpne sykehus i Kristiansand, Porsgrunn, Drammen, Fredrikstad og Halden. Søstrene har dermed i 100 år helhjertet kunnet hjelpe utallige syke mennesker med omsorg og god sykepleie.

 

Med tiden utviklet dette seg til St. Sunniva skole som i dag har 530 elever fra ca. 40 ulike nasjonaliteter.
St. Josephs Institutt rommet både St.Josephsøstrenes første provinshus og  St. Sunniva skole.
Etter at det siste sykehuset ble solgt i 1988 åpnet vi i 1991 et økumenisk retrettsenter på Nesøya. Senteret er et tilbud for mennesker som ønsker å utdype sitt forhold til Gud. Dette synes å være svar på et stort behov blant nåtidens mennesker som opplever at materiell velferd alene ikke gir den ro og fred som de søker etter.
Søstrene har i alle år vært støttespillere i menighetene. Ved sitt nærvær, sin hjelp i katekesen, besøkstjeneste osv. har de kunnet være levende vitner for Kristus.
Vi er nå 36 søstre fordelt på 4 felleskap (kommuniteter). Vi har stor omsorg for våre eldre og syke søstre som vi tar oss av i vår egen sykeavdeling. De syke søstre er ved sin bønn for verden en stor ressurs.

St. Josephsøstrenes historie i Norge

De fire første franske St. Josephsøstre kom til Norge 4. august 1865 etter invitasjon fra pater Stub, sogneprest i St. Olav kirke, i det daværende Christiania.

Det hadde vært søstre i Norge etter reformasjonen, “Mariadøtrene ” kom i 1857, men de forlot landet allerede i 1862.

nonner-historie

St. Josephsøstrene kom for å bli. De fire første søstre begynte meget beskjedent i Teatergaten 4 i Oslo. De åpnet en liten menighetsskole, ga katekese for barn av katolske fremmedarbeidere og begynte med hjemmesykepleie. I den første leiligheten i Teatergaten hadde de tre rom, hvorav ett ble brukt som klasserom for innvandrerbarn, mens de to andre rommene var bolig for søstrene. Her både sov, spiste og ba de sammen.

Behovene ble større og større, og de måtte se seg om etter et annet sted  å bo, som de fant i Akersveien 4. St. Josephs Institutt rommet både St.Josephsøstrenes første provinshus og St. Sunniva skole.  Med tiden vokste St. Sunniva skole og den har  i dag 550 elever fra ca. 40 ulike nasjonaliteter og språk. Fra 2005  eies og drives St. Sunniva skole av Oslo Katolske Bispedømme.

Søstrene så også et stort behov for sykehus i landet. De arbeidet med stor iver og det første  katolske  sykehus i Oslo, Vår Frue hospital, ble åpnet  i 1883. Ved utrettelig innsats, klarte de  i årenes løp  å åpne sykehus i  Kristiansand, Porsgrunn, Drammen, Fredrikstad og Halden. Søstrene har dermed i over 100 år  helhjertet  kunnet hjelpe utallige syke mennesker med omsorg og god sykepleie. Fra 1970 årene av  ble sykehusene solgt og gradvis  integrert i det offentlige helsevesenet. Det siste sykehuset, St Joseph i Halden, ble solgt i 1988.

Søstrene har i alle år vært aktive i menighetene. Ved sitt nærvær, ved hjelp i katekesen og forskjellige former for pastoralt arbeid  har de kunnet være levende vitner for Kristus.

ikon-00807

I 1991 åpnet vi et økumenisk retrettsenter, St Joseph  på Nesøya. I 2007 ble det flyttet til Grefsen, Oslo. Senteret er et tilbud for mennesker som ønsker å utdype sitt forhold til Gud. Dette synes å være svar på et stort behov blant nåtidens mennesker som opplever at materiell velferd alene ikke gir den sanne og dype mening med livet.

I 2014 opprettet vi et Loyola Senter som har i dag 9 veiledere som veileder våre retretter og gir også åndelig veiledning utenom retretter.

Vi er nå 15 søstre med evige løfter som bor i- St. Josephsøstrenes Hjem.(Hovedhuset)

3 søstre med evige løfter, 5 søstre med første løfter og en novise  som hører til utdannings-kommuniteten  – Joseph Huset- , men vi bor alle på samme eiendom på Grefsen.

Vi har  en egen sykeavdelingen for de eldste og mest skrøpelige.

De er med i vår felles bønn og den daglige hellige messe og middagsmåltid.  På denne måten kan de fortsatt leve sitt klosterliv og ha et  apostolat ved sitt nærvær og  sin bønn.

Dessuten bor Dr. Gerhard Schwenzer SS.CC. biskop emeritus, pater Jo Neve SM ( vår husprest) og
Anna Maria Hoang Thy Lien hos oss på Grefsen.