Nyheter 2016

“En Frelser er oss født i dag, Han er Kristus Herren! “

“Han får navnet Underfull Rådgiver…Fredsfyrste

“Det folket som vandret i mørket ser et stort lys….

(Jes 9:2,6)”

th

Talløse flyktninger er på flukt… på vandring…

Gud møter oss i realiteter,  i livets realiteter.

La oss ikke gå glipp av “Øyeblikkets   Sakrament”.

En gledelig Jul og et nådefylt Nyttår!


Tusen takk for alle hilsener og gaver!

St. Josephsøstrene.

En hjertelig takk!

Vi vil gjerne takke alle som har bidradd til vårt julemarked på fredag den 11. og lørdagden 12.november. Som vanlig har det vært svært vellykket.
Det var utrolig mange mennesker som fant veien til Grefsen og det var en god stemning.Vi takker alle som kom!

En ekstra takk til alle som har bidratt til julemarked med strikking,hekling,brodering,sying, gimping og all slags håndarbeid!

En ekstra takk til kjøkkenet og personalet for julebakst,syltetøy og gode kaker til kafeteria. Takk til alle som hjalp med til forberedelse av det hele og for all innsats på de to dager. Vi takker alle våre ansatte, søstre, medvandrer og andre frivillige som har gjort en stor innsats i disse dager.

Takk for alt, takk for godt samarbeid!

IMG_0598.jpg Mai Teresa og Lucia 4.9.2016

EN GLEDELIG NYHET!

To av våre postulanter Lucia ( Vo My Thi Thy) og Mai Teresa( Mai Tuyet Thi Nhung) ble tatt opp i novisiatet på søndag den 4. september 2016 under en enkel ordets liturgi.
Vi gratulerer og ber om forbønn for dem.

St. Josephsøstrene.


img049.jpg  Ingrid Marie i den nye drakten

Sr. Ingrid Marie Nilsson feiret sin 90-års fødselsdag!

Sr. Ingrid Marie ble født 18.08.1926 i Aasnes( Solør) og døpt i Aasnes kirke 25. desember 1926.
På grunn av okkupasjonen i 1940, og skolen der hun bodde ble oppholdssted for soldater, kom hun tidlig ut i arbeidslivet. Hun var så heldig å komme på Vor Frue Hospital i 1942. Hun tilhørte den lutherske kirke, men konverterte til den katolske kirke 7. des 1944 i St. Olav kirke. Før hun inntrådde i klosteret jobbet hun 5 år på Vor Frue Hospital og ble de siste to år utdannet  som laborant. Samtidig begynte hun i sin fritid å gå på Lindemans musikk konservatoriet med orgelspill som hovedfag og hadde kurs i kordireksjon, modulasjonslære, musikkteori, tonetreff, musikkdiktat og harmonilære.

img051.jpg sr. Ingrid Marie som 19 åring

img047.jpg Ingrid Marie i den gamle drakten

Da hun ønsket å følge sitt kall til St. Josephsøster, ble hun sendt til Frankrike. I Chambéry-Bellecombette, Savoyen begynte hun sitt postulat sammen med tre franske kandidater den 19.09.1947. Etter litt over to år, var hun tilbake i det norske provincialhus i Oslo. Hun avla  sine første løfter i 1950 og evige løfter i 1953 i St. Josephs kapell i Oslo.

I 1951 begynte hun på Oslo Lærerskole, fire-årig linje, og tok lærereksamen i 1955. Deretter arbeidet hun som lærer på St. Sunniva skole inntil sommeren 1969 . Da fikk hun et sabbatsår i Tyskland. Hun fulgte en del forelesninger på Universitetet i Münster og tok dessuten  teologi:Lille Missio Canonica. Tilbake i Norge trengtes en søster  til kommuniteten i Kristiansand. Der var hun organist og kateket i menigheten og arbeidet som lærer på Solholmen skole i ca. 6 år.  I 1976 flyttet hun fra Kristiansand til Fredrikstad, hvor hun var ca 6 år. Hun arbeidet som lærer på forskjellige skoler. Dessuten var hun  organist og kateket i menigheten og dannet et kor for voksne og hun hjalp også en ung gymnasiast å danne barnekor. I begge disse menigheter var hun aktivt med i alt som foregikk på “menighetsfronten.” I 1983 deltok hun i et teologi-kurs i Roma i Ignatiansk spiritualitet. Det ble holdt  i Borgo Santo Spirito. Etter kurset der, fulgte hun en del  forelesninger i det pavelige Institutt for ordensfolk :Regina Mundi. Etter noen år som forstanderinne i Oslo og Porsgrunn kom hun tilbake til St. Sunniva hvor hun arbeidet som Noa-lærer.  Da var det bare tre søstre igjen som bodde på skolen, og alle tre flyttet derfra i 1993. Det siste stedet  ble Grefsen, som nå er blitt vårt hovedsenter. Hennes oppgave er fremdeles: organist og pynting av kapellet.

img050.jpg på tur med St. Sunniva i Roma

Hva har holdt sr. Ingrid Marie så ung og sprek? Hun har vært med på så umåtelig mye i sitt liv. Hun har reist en god del  både til  USA, Israel, Tyskland, Roma, Sverige, Danmark og flere ganger til Frankrike. Livet har vært beveget med spennende oppgaver og utfordringer. Det som vi vil fremheve av hennes mange gode og fine egenskaper er at hun alltid har vært engasjert og villig  til å tjene felleskapet, om det gjaldt husarbeid, oppvask, vaske vegger og tak eller orgelspill. Hun har brukt sitt lange liv i tjeneste for andre.

hverdagsliv-00865

Hun er meget opptatt av å bringe mennesker nærmere Gud og det har hun gjort både i bønne- og samtalegrupper. Hun har vært tilstede hos mennesker som hadde det  vanskelig i livet. Som det heter i våre konstitusjoner ” å være der, hvor nøden er størst”.

Hun er en medsøster som bringer med seg mye glede og hun har et lyst sinn. Som hun alltid sier,” jeg er gammel, men hjertet mitt er ungt”. Hun er ivrig til å undervise i norsk  våre nye kandidater og noviser.

Hun er et godt eksempel på trofasthet  i bønn. Hver morgen har hun sin stille meditasjon fra kl. 6.30-7.30. Hun har en inderlighet i bønn –  et ” barnlig” sinn! Hun er veldig interessert i hva som foregår i Kirken  og samfunn og engasjerer seg.

Vi skylder henne en stor takk og ønsker henne enda mange gode år iblant oss.

St. Josephsøstrene.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Marianne Tran Thi Quyen avlegger sine første løfter og får kongregasjonens kors!

Anette løfteavleggelse Marianne

IMG_0252

Et tegn på håp, glede og liv for den norske og italienske provinsen!

Unge italienske søstre var invitert til å delta på avleggelsen av de første klosterløfter til sr. Marianne i Norge.Det var en spontan invitasjon av unge søstre, sammen med Generalrådsøsteren og provinsialen fra Italia til Norge på løfteavleggelsen av Sr. Marianne, Tran Thi Quyen  den 13. august 2016.Sr. Mariannes mor og søster fra Vietnam var også invitert. Det var en høytidelig festmesse ved Pater Jo Neve SM og etterpå en enkel mottagelse og vi takker alle som kom både venner, medlemmer fra menigheten, prester og søstre fra andre kongregasjoner. Tusen takk for alle blomster, gaver,  lykkønskninger og hilsener.

IMG_0441.JPG first vows 13. 08. 2016  Norway – Kopi.jpg hjemmesiden

fra v.til h. Sr. Vanessa(junioratssøster
sr. Mariaelena(Generalrådssøster )
sr. Marianne
sr. Cristina (provincial i den Italienske provinsen)
sr. Veronika (junioratssøster)

De unge søstre hadde noen fine dager sammen og selv om man snakket forskjellige språk og kom fra andre kulturer så var det en veldig glad og familiær stemning iblant alle. Dette lover godt for videre samarbeid med den norske og italienske provinsen som har unge søstre under utdanningen.

JuniorSøstre
IMG_0444.jpg mor, Anette, Marianne, Marit, søster
Våre 6 junioratsøstre, 2 postulanter og 2 kandidater og Sr. Mariannes søster
Sr. Mariannes mor Bui Thi Bon, Sr. Anette, Sr. Marianne,
Sr. Marit og sr. Mariannes søster Tran Thi Thao.

En gledelig nyhet!

Vår novise Marianne, Tran Thi Quyen avlegger sine første løfter på Grefsen under en enkel festmesse med Pater Jo Neve,SM  i
kapellet på Låven, Gladsvei 23, 0489 Oslo. Festmessen er på lørdag kl. 11.00, den 13. august 2016. Etterpå er alle hjertelig  velkomne til en enkel mottagelse i søstrenes dagligstue! Vi ber om forbønn for Marianne!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Våre to nye kandidater ankom  på flyplassen Gardermoen den 27.juli 2016.

Vi ønsker dem velkommen til Norge!

27. juli

På bildet: Sr. Elisabeth, kandidaten Laura, sr. Gunhild og kandidaten Tanja

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST.JOSEPHSØSTRENE AV CHAMBÉRY DEN NORSKE ORDENSPROVINS

hadde sitt provinskapittel og valgte et nytt styret for 5 år. Vi fikk godkjennelsen fra Roma den 21. juni 2016. Provinsrådet består av Sr. Marit Brinkman, som ble gjenvalgt som provinsforstanderinne og provinsrådsøstre Sr. Marie-Kristin Riosianu, Sr. Gunhild Abeln, Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn og Sr. Anette Moltubakk.
Emnet for provinskapittel var: ” Alle ønsker å ta fatt på sin oppgave med entusiasme og glede.
Tiden bringer sikkert også en del utfordringer og vi ber om alles forbønn!

Provinskapittel hos St. Josephsøstrene på Grefsen!

Fra den 21.3-23.3.2016 hadde St. Josephsøstrene sitt provinskapittel
hvor et nytt  lederteam ble valgt. Generalpriorinnen Sr. Sally Hodgdon
var også tilstede og det var et godt og inspirerende møte.
Forut for valgkapittel hadde vi tre weekender hvor vi drøftet
våre forskjellige oppgaver og vårt engasjement i Kirken og samfunnet.
Det var mye håp og åpenhet for fremtiden.
Vi ber om forbønn for det nye teamet som har tatt imot denne tjenesten
for 5 år for provinsen.

fra venstre til høyre: rådsøstrene Sr. Gunhild Abeln, Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn, Sr. Marie-Kristin Riosianu,
Sr. Marit Brinkmann(provinsforstanderinne) og sr. Anette Moltubakk (rådsøster)

IMG_0289.jpg provinskap. hjemmeside

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bønn for kall hos St. Josephsøstrene den 3. mars

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Denne gangen blir kallsmessen feiret hos St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Det blir anledning til å be korsveien kl. 17.30 siden det er fastetid.
Den hl. Messe er kl. 18.00 i Kapellet på låven, 3. etasje.
Etter den hl. Messe er alle hjertelig velkommen til kirkekaffen i søstrenes spisestue. Velkommen!

Veibeskrivelse: Trikk 11 retning Kjelsås, stoppested Gladsvei, 40 m tilbake så inngangen til St. Josephsøstrenes Hjem

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

IMPULS I FASTETIDEN!

KORSVEI MEDITASJONER


Passion of Earth, Mary Southard,CSJ


DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,

KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27

I fastetiden  tilbyr vi  korsvei meditasjoner

St. Josephsøstrene

Gladsveien 23, 0489 Oslo.

EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!

Korsvei meditasjoner finner sted på  fredager-
5 fredager   i fastetiden:

Fredag  den 12.februar, 19. februar, 26. februar, 4. mars, og 11. mars
og 18. mars

Tidspunkt:  kl. 20.00

Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og begynner  i  hovedhusets kapell.
Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes deretter til en stille  avslutning
i retrettsenterets kapell.

Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei. Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

Søster Edel Winkelsett in Memoriam

Edel Winkelsett_web
Søster Edel Winkelsett født 10.12.1924 i Münster/Westf. Tyskland.
Døde den 19. januar 2016 på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen

Rekviem 26. januar 2016 kl 11.00 på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, Gladsvei 23, O489 Oslo
Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Sr. Edel begynte sitt postulat i Albachten ved Münster i mars 1950. Hennes familie bodde i Albachten.Det var nok spesielt å være postulant i egen hjemby. 22.09. 1950 begynte hun sitt novisiat på Vor Frue Villa i Oslo.Hun avla sine årlige løfter i 1952 og sine evige løfter 1955 på St.Joseph Institutt, i Oslo.

Søster Edel ble utdannet som sykepleier på Vor Frue Hospital 1954-1957 og tok senere kurs i administrasjon i 1970 og gruppeledelse i 1973.

Sr. Edel var en dyktig sykepleier, hun ble avdelingsleder på Vor Frue Hospital.
Hun var elsket og avholdt av pasienter, medarbeidere og leger. Hun arbeidet på Vor Frue Hospital i alt 25 år, til vi solgte det i 1979. Etter vel et år på St. Josephs Institutt flyttet hun til St. Joseph Hospital i Halden i 1981og var forstanderinne i kommuniteten på Mente Mengsgate i Halden. Fra 1988 til 1996 var hun sykepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen. Ett år bodde hun i Joseph Huset sammen med de unge søstre som var under utdanning. Fra 1996 til 2016 tilhørte hun kommuniteten i St. Josephsøstrenes hjem og tok seg særlig avde syke på sykeavdelingen.

Alle som har kjent sr. Edel vet hva for et fint og edelt menneske hun var. « Edel, min Edel « sa en eldre pasient og mente det han sa. Hun var enkel, liketil og hadde en beskjeden måte å møte sine medmennesker på.

Hun kunne også være bestemt, nøye og konsekvent som en god leder bør være.
Hun fikk med sitt vennlige strålende smil lett kontakt med både unge og eldre. Det viste seg særlig da hun bodde i utdanningskommuniteten hvor også noen ungdommer kom til mandagsmøter og hl. Messe i Joseph Huset.
Det sr. Edel sa var klok og veloverveiet og både prestekandidater og studenter stolte på sr. Edels trofaste bønn.
Hun har holdt god kontakt med venner og familie og hennes korrespondanse med nevøer og nieser kom til uttrykk på jubileer og fester med muntre innslag fra dem.

I kommuniteten var hun lett å leve sammen med og med sin sans for humor skapte hun en god og varm atmosfære.Det som var rett var rett, og det var hun ikke redd for å si, men hun var aldri dømmende og prøvde å få det beste frem i den andre.

Hun var trofast i sin bønn og har bedt mange rosenkranser for prester, biskoper og hele vårt bispedømme.
Hun likte også å lese lødig litteratur og fulgte med i Kirken og samfunnet. En hobby hun hadde var å lese om kongefamilien.Ja, kanskje tilhørte hun «adelen» langt tilbake i slekten?
Hun brukte fritiden flittig med å strikke mange sokker til vår julebasar. Hun var åpen for nye ting, men kanskje litt avventende. Dog overrasket hun oss alle, da vi anskaffet en elektrisk rullestol. Hun var den første som tok den i bruk,selv om hun aldri hadde kjørt bil, klarte hun å håndtere den presist og nøyaktig. Hun fikk frihet til å bevege seg uten å bry andre.

Selv om hun lå på dødsleie spurte hun hvordan vi hadde det og tenkte på de andre. De siste dagene var veien en tung korsvei,men hun gikk den helt bevisst med sin Gud. «Min Jesus Barmhjertighet» var en bønn hun alltid ba og den passer jo godt
til Barmhjertighetens år.

Hun hadde ansvarlig stilling ved posten før hun kom i kloster. Dette har vært med på å gjøre henne selvstendig og pliktoppfyllende. Hun måtte fullføre løpet.

De to siste dagene var de mest smertefulle og hun unnskyldte seg nesten hos Vår Herre og sa til Ham at hun ikke lenger hadde krefter igjen, og nå måtte Han komme henne til hjelp.

Vi savner henne alle dypt og takker henne for det levende vitnesbyrd av dyp tro, kjærlighet og barmhjertighet hun har gitt oss. Vi har fått en god forbeder i himmelen og anbefaler henne til alles forbønn.
Måtte hun hvile i Guds store kjærlighet!

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr.Edel Winkelsett in Memoriam(tysk)

Geboren: 10.12.1924 in Münster/Westf.

Gestorben: 19.01.2016 in Grefsen/Oslo

Das Requiem ist am Dienstag den 26.1.2016
um 11 Uhr in der Christkönigskapelle
des St.Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Anschliessend ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Grefsen.

Sr. Edel begann ihr Postulat in Albachten bei Münster im März 1950.Ihre Familie wohnte in Albachten und es war ungewöhnlich, in der
eigenen Gemeinde Postulantin zu sein.

Am 22.9.1950 begann sie ihr Noviziat in der Vor Frue Villa in Oslo.
Ihre zeitlichen Gelübde legte sie 1952 ab und die ewigen Gelübde 1955
im St.Josephs Institutt in Oslo.

Von 1954 – 1957 bekam Sr.Edel ihre Ausbildung als Krankenschwester im
Vor Frue Hospital. 1970 machte sie Kurse in Verwaltung und 1973 in Gruppenleitung.

Sr. Edel war eine sehr gute Krankenschwester und wurde bald Stationsleiterin
im Vor Frue Hospital. Sie war bei Patienten, Mitarbeitern und Ärzten beliebt und
angesehen. Sie arbeitete 25 Jahre im Vor Frue Hospital, bis wir es 1979 verkauften.

Nach gut einem Jahr im St.Josephs Institutt kam sie 1981 ins St.Josephs Hospital
nach Halden und war Oberin in der Kommunität in Mette Mengsgate.

Von 1988 – 1996 war sie Krankenschwester im St.Josephsøstrenes Hjem in Grefsen.

Ein Jahr wohnte sie im Joseph Huset, zusammen mit den jungen Schwestern,
die in der Ausbildung standen.

Von 1996 – 2016 gehörte sie zur Kommunität im St.Josephsøstrenes Hjem
und nahm sich besonders der Schwestern in der Krankenstation an.

Alle, die Sr. Edel kannten, wissen, was für ein feiner und edler Mensch sie war.«Edel, meine Edel» sagte ein älterer Patient zu ihr, und er meinte was er sagte! Sr. Edel war einfach, gerade heraus und bescheiden im Umgang mit ihren Mitmenschen. Sie konnte bestimmt und genau sein, gute Eigenschaften für eine Leiterin.

Mit ihrem freundlichen, strahlenden Lächeln bekam sie leicht Kontakt mit älteren und jungen Menschen. Das zeigte sich besonders, als sie in der Ausbildungskommunität im Joseph Huset wohnte. Dorthin kamen auch Jugendliche zum Montagstreff und anschliessender hl.Messe.

Was Sr. Edel sagte, war klug und wohl überlegt, und sowohl Priesteramtskandidaten und Studenten vertrauten auf Sr. Edels Gebet.

Sie hatte guten Kontakt zur Familie und zu Freunden. Ihre Korrespondenz mit Nichten und Neffen kam auf Jubiläen und Festen mit kreativen Geschenken und Überraschungen von ihnen zum Ausdruck.

Es war leicht mit ihr in der Kommunität zu leben, und mit ihrem Sinn für Humor schaffte sie eine gute und warme Atmosphäre. Sie hatte keine Angst zu sagen, was sie für richtig hielt, aber sie verurteilte niemanden und versuchte immer, das beste im anderen zu sehen.

Sie war immer mit in den gemeinsamen Gebetszeiten, und hat viele Rosenkränze für Priester, Bischöfe und unser ganzes Bistum gebetet. Sr. Edel las gerne gute Literatur und sie folgte mit, was in Kirche und Gesellschaft geschah.

Sie hatte ein besonderes Hobby: sie las alles über die Königsfamilie. Ja, vielleicht gehörte sie ja Generationen zurück zum «Adel»? In ihrer Freizeit strickte sie fleissig Socken für den Weihnachtsbazar.

Sie war offen für neue Dinge, vielleicht etwas abwartend.Doch sie überraschte uns alle, als wir einen elektrischen Rollstuhl anschafften. Sie war die Erste, die ihn benutzte. Obwohl sie keinen Führerschein hatte, verstand sie ihn präzis und genau zu hantieren. Dadurch bekam sie die Freiheit sich zu bewegen, ohne Hilfe von anderen.

Selbst auf dem Sterbebett dachte sie an die anderen und fragte uns, wie es uns geht.Die letzten Tage waren ein Kreuzweg für sie, aber sie ging ihn ganz bewusst mit ihrem Gott.

«Mein Jesus Barmherzigkeit» war ein Gebet das sie immer wieder betete, und das passt ja gut im Jahr der Barmherzigkeit.

Bevor Sr. Edel ins Kloster ging, hatte sie eine verantwortungsvolle Stelle bei der Post.

Das hat ihr geholfen, selbstständig und pflichtbewusst zu sein und einiges durchzustehen.

Die beiden letzten Tage waren sehr schmerzvoll. Sie entschuldigte sich beinahe beim lieben Gott und sagte Ihm, sie habe keine Kräfte mehr, jetzt müsste Er kommen und ihr helfen.

Wir vermissen sie alle sehr und danken ihr für ihr lebendiges Zeugnis im Glauben, in der Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben eine gute Fürsprecherin im Himmel und bitten für sie zu beten.

Möge sie ruhen in Gottes Barmherzigkeit und Frieden.

St.Josephschwestern

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Våre retretter  2016

!IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

S t. J o s e p h  R e t r e t t s e n t e r

eies av St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med
Maristpatrene og fra høsten 2014 også sammen
med noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene på Nesøya. Disse veiledere
har vært med på flere seminarer og retretter
ledet av Jesuitter. Dessuten er de også deltagere
i den norsk /skandinaviske Manresa gruppen,
som  møtes en gang per måned- og en uke
hvert år  – til  videre utdanning og fordypning
av ignatiansk spiritualitet. De er veiledere på
Loyola senter, som fremmer den ignatianske
veiledningstradisjon i nært samarbeid med
retrett-teamet på St. Joseph retrettsenter.
Følgende personer danner nå retrett-teamet:
Geir Gundersen, Bjørg Eimstad,

Hilde Reinertsen Myhrer, Arne Sand,
Pater Rory Mulligan SM, Pater Erik Ruud SM.
Sr. Anette Moltubakk og Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter
fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere
forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet
kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

RETRETTER 2016

Tors 21.jan.-søn 24.jan – legmarister (lukket gruppe)
kr. 2000,– P.Erik, P. Rory SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 11.febr-søn 14.febr
kr. 2000,– P. Erik SM, Arne Sand

Tors 25.febr-søn 28.febr
kr 2000,–Bjørg Eimstad, P. Rory SM

Tors 10.mars -søn13. Mars
kr 2000,–Hilde R.Myhrer, P.Rory SM

Påsketid
Tors 14.april-søn 17.april
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

10 dagers retrett

Tirs 3.mai-tors 12. mai Kr 5500,–
Sr. Anette CSJ og Geir Gundersen
P. Jo Neve liturg

8 dagers retrett

Tors 26.mai-tors 2.juni
kr 4500,– P. Rainer Carls SJ

10 dagers retrett
Fre 15.juli- søn 24.juli
kr 5500,–Sr. Marit CSJ

HØSTRETRETTER

Tors 22.sept-søn 25. september
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, Geir Gundersen
P. Neve SM liturg

Lør 1.okt-18.oktober(lukket gruppe)Lunden Kloster
31.okt-3.nov. (Østre Borgesyssel)P. Rory og Arne Sand
7.nov.-10. nov. (Østre Borgesyssel)P. Rory og Arne Sand
15.nov.-17. nov.(Nedre Romerike)P. Rory og sr. Anette

Tors 20.okt-søn 23.okt
kr 2000,–Hilde R. Myhrer, P. Erik SM


RETRETTER I ADVENT

Tors 24. nov-søn 27. nov
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

Tors 1. des-søn 4. des
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM
fulltegnet(venteliste)

Tors 8. des- søn 11. des
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM
fulltegnet(venteliste)

Lørdag den 17. desember ( for «medvandrer»)

Informasjon om  alle våre retretter

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)

Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 46465155
pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 40408209
søster Marit Brinkmann 23400922 eller 95131832
Geir Gundersen 90936431; Bjørg Eimstad 92688958;
Hilde R. Myhrer 67543158 eller 9o137045; Arne Sand 93032909
søster Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867
Jeanine Rogge Ruyter 95143611
eller se
Loyola Senter
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)

Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo til
Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo

EditGangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med vesper eller kompletorium
Kl. 7.25 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.00-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.45 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper, noen dager kveldsmesse,
Lør alltid kveldsmesse kl. 18.00 deretter aftens
kl.  21.00 Kompletorium

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)


¤