Siste nytt 2002
 
Desember 2002

 

29. og 30. november var det julebaser hos St.Josephsøstrene på Grefsen. 

 

Det var stor rift om de fine håndarbeidene.

 

Sr. Theodora solgte kaffe og kaker.
 

Det var stor interesse for lynlotteriet. 
 

 

Julekrybben var bygd opp for anledningen.
August 2002

 

17. august 2002 feiret fire av våre søstre sitt ordensjubileum. Søstrene Edel, Erika og Lioba feiret 50 års jubileum og 
sr. Margrethe Agnes feiret sitt 60 års jubileum. 

 

Festmessen ble feiret i St. Josephs kapell på St. Josephs Institutt. 

 

Samme dag avla våre noviser, sr. Anette og Kristin, sine første løfter i nærvær av Biskop Schwenzer, generalforstanderinne sr. Lorraine og provinsforstanderinne sr. Marie Kristin. 

 

50 årsjublantene sammen med Biskop Schwenzer, generalforstanderinne sr. Lorraine og provinsforstanderinne sr. Marie Kristin. 

 

Sr. Anette og sr. Kristin sammen med generalforstanderinne
sr. Lorraine og provinsforstanderinne sr. Marie Kristin, samt to av våre amerikanske søstre, sr. Mary og sr. Susan. 

 

Sr. Kristin og sr. Lorraine. 

 

50 års jubilantene og junioratsøstrene sammen med Biskop Schwenzer, generalforstanderinne sr. Lorraine og provinsforstanderinne sr. Marie Kristin. 
Juni 2002

 

I juni 2002 feiret sr. Agathe Librandt sin 70 års dag. Her sammen med sine to medsøstre Lioba Herbert og Sigrid Wittenberg. 

 

Søstrene i Porsgrunn er engasjert i menigheten med blant annet eldretreff hver onsdag. 
Mars 2002

 

I mars 2002 ble det avholdt et møte for komiteen som arbeider med nye retningslinjer for klosterutdanningen. Komiteen bestod av Sr. Marit (Norge) sr. Susanne (USA) og sr. Filomena (Pakistan 
Februar 2002

 

Vårt nye hus i Hurdalsgata 65, Lillestrøm. kommuniteten ble åpnet 16.02.02
 

 

Kommunitetens medlemmer: Sr. Andrea Kampshoff, Sr.Benedicte Strøm og sr. Hedwig Marie Hergenhahn

 

Vi feiret den første Hellige Messe 6. mars 2002. Pater Rory Mulligan var celebrant

 

Foruten kommuniteten var følgende tilstede: Pater Erik Ruud, sr.Ruth Bagus, sr. Hedwig Osterhus og Sr. Marie-Kristin Riosianu
Pater Rory Mulligan velsigner huset. Her er vi på kjøkkenet.
November  2002

 

Det utvidede råd, dvs. provinsialer og generalrådet, var samlet i Nagpur i India til et møte18.november - 18. desember 2002.

 

Søstrene fikk en fantastisk velkomst av barna som går på 
St. Josephsøstrenes skole. 

 

Barna opptrådte med sang og dans. 

 

På møtene ble det tatt opp ulike saker vedrørende hele kongregasjonens liv og virke. 

 

I tillegg til møtene ble det også tid til en tur til det verdenskjente Taj Mahal i Agra.