Nyheter år 2000
 
2000  
15.oktober Høytidelig feiring av jubileumsdagen for vårt 350 års jubileum

 

15. oktober 2000 startet vi feiringen med en gudstjeneste i søstrenes kapell. Der takket vi for fortiden , ba for nåtiden og så frem med håp og tillit til fremtiden.
Klikk for større bilde

 

Gudstjenesten ble ledet av sr. Birgitte Emke og Sr. Marie-Kristin Riosianu
Klikk for større bilde

 

Vi feiret en høytidelig høymesse i Trefoldighetskirken med biskop Schwenzer som hovedcelebrant.

 

Klikk for større bilde

 

Søstrene gikk inn i prosesjon med bilder og symboler som betyr mye for oss.
  • Treenighetsbildet
  • Bilde av Pater Medaille
  • Bilde av mère st. Jean Fontbonne
  • Bilde av de fire første søstrene i Norge
  • Symbolbanner som representerer vår spiritualitet
Klikk for større bilde

 

St. Sunniva skoles fane hadde en selvfølgelig plass i prosesjonen. 17 elever fulgte i prosesjonen bærende på hvert sitt flagg som representerer de land St. Josephsøstrene ac Chambery er tilstede i.

 

Klikk for større bilde

 

Provinsforstanderinne sr. Marie-Kristin Riosianu ønsket velkommen og forklarte de forskjellige symboler som ble båret inn i prosesjonen.
Klikk for større bilde

 

 

 

St. Josephsøstrene fornyet sine løfter om lydighet, fattigdom og kyskhet.

Dette var en meget høytidelig stund for oss alle.

Klikk for større bilde

 

Klikk for større bilde

 

Pater Lars Frendl, pastor Berislav Grgic, pater Erik Ruud, pater Rory Mulligan og pater Frans Szajer feiret den høytidelige messen sammen med biskop Schwenzer.
Klikk for større bilde

 

Biskop Schwenzer holdt en meget god og innholdsrik preken.
27.sept - 2.okt.
Klikk for større bilde

 

Jubileumsåret ga St. Sunniva skoles medarbeidere og 10 St.Josephsøstre anledning til å foreta en pilegrimsreise til kongregasjonens røtter i Frankrike. Vi ble kjent med søstrene i Lyon, Chambéry, Annecy og Le Puy.

Uforglemmelige dager for oss alle.

20. august
Klikk for større bilde

 

20. august ble Kristin Johnsen og Anette Moltubakk opptatt som noviser i vår kongregasjon. Heretter heter de sr. Kristin og sr. Anette.
15. august
Klikk for større bilde

 

Våre to 50 års jubilanter Sr. Ottilie og
sr. Ingrid -Marie toger inn.
Klikk for større bilde

 

5 prester konselebrerte. Her ser vi pastor Berislav og Biskop Gran toge inn.
Klikk for større bilde

 

Fem prester var samlet rundt alteret for å feire sammen med oss og våre jubilanter. Fra venstre ser vi pater Iru, pastor Berislav, Biskop Gran og pater Hølscher.
Klikk for støre bilde

 

Biskop Gran preket om Jomfru Maria.
Klikk for større bilde

 

To av jubilantene: Sr. Ottilie og sr. Ingrid Marie sammen med Biskop Gran og provinsforstanderinne Sr.Marie - Kristin.
4. August
Klikk for større bilde

 

4. august 2000 var det 135 år siden de fire første St. Josephsøstre kom til Norge. Vi åpnet jubileumsfeiringen med en pilgrimsgang til kapellet på Vor Frue Hospital hvor vi ba vesper og tente lys for de fire første søstrene.
Klikk for større bilde

 

Provinsforstanderinne sr. Marie - Kristin ønsker velkommen.
Klikk for større bilde

 

Det var nesten som i gamle dager - kapellet var fullt.
kap11.jpg (18989 bytes)

 

Biskop John Willem Gran feiret jubileumsmessen.
Klikk for større bilde

 

Kapellet var så godt som fullt. Mange søstre og mange av søstrenes venner kom for å feire sammen med oss.
Klikk for større bilde

 

Etter messen hadde vi kirkekaffe i St.Sunniva skoles aula.

 

klikk for større bilde Oddmund Berg sang et stev om de 4 første søstre som kom i 1865. Christian Hveding spilte fløyte og organisten Alan John Phillips i
St. Hallvard kirke spilte piano.

 

Siste nytt 2002
Siste nytt 2001
Siste nytt 2000