Søster Callista
in memoriam


 

 

Søster Callista Kűhn CSJ
døde tirsdag 15 januar 2008, 
95 år gammel

Søster Callista ble født den 16. 2. 1913 i Mannheim/Baden, Tyskland.
Hun inntrådte hos St. Josephsøstrene i 1935.

Søster Callista har i mange år arbeidet som lærer ved St. Sunniva skole i
Oslo. Senere har hun flere år tilhørt kommuniteten i Porsgrunn. Siden 1983
har hun bodd i St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, Oslo. Som pensjonist har
hun hjulpet søstrene på Lunden Kloster. Den 15. 01. 2008 døde hun fredelig i
en alder på 95 år på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, Oslo.

Det var requiemmesse for søster Callista tirsdag 22.01.2008
i St. Josephsøstrenes Hjem, Gladvei 23, 0489 Oslo.
Deretter var det begravelse på Grefsen kirkegård.

Vi anbefaler vår kjære avdøde til deres forbønn.

ST. JOSEPHSØSTRENE