Siste nytt mars 2007
Her kan du lese siste nytt fra St.Josephsøstrene av Chambéry. Dette er først og fremst nyheter fra den norske ordensprovins, men større begivenheter som skjer i kongregasjonen vil også bli publisert på denne siden.

Tradisjonen tro feiret vi festen for den hellige Josef. Alle søstre i provinsen var samlet på Grefsen til festgudstjeneste med løftefornyelse og hyggelig samvær. I år gledet vi oss spesielt over en historisk begivenhet i vår provins.

På festen for St. Josef, den 19. mars ga to av våre medvandrer sitt tilsagn om engasjement.

For nesten 4 år siden begynte vi i den norske ordensprovins vårt prosjekt 'medvandrer' med informasjonsmøter. Nå er det for første gang at to av våre medvandrer har gitt sitt tilsagn om engasjement hos St. Josephsøstrene. Gro Hindahl (Oslo) og Gudveig Løchen (Asker) har vært med fra starten av. De føler seg kalt til å leve søstrenes spiritualitet i sin hverdag.

Gro Hindahl og Gudveig Løchen ga sitt tilsagn under en enkel ordets gudstjeneste. Deretter ble det hyggelig samvær med søstrene og medvandrer.

Gudveig Løchen og 
Gro Hindahl
Gudveig og Gro med ektefelle og faddere ved opptagelsen i den katolske kirke  Mange var med på den historiske festen

Flere bilder - klikk her