Siste nytt februar 2006
Her kan du lese siste nytt fra St.Josephsøstrene av Chambéry. Dette er først og fremst nyheter fra den norske ordensprovins, men større begivenheter som skjer i kongregasjonen vil også bli publisert på denne siden.
  

Biskop Bernt på sitt første besøk hos
St. Josephsøstrene.

Søndag 5. februar på Grefsen

Onsdag, den 15. februar på St. Joseph Retrettsenter på Nesøya