Siste nytt april 2006
Her kan du lese siste nytt fra St.Josephsøstrene av Chambéry. Dette er først og fremst nyheter fra den norske ordensprovins, men større begivenheter som skjer i kongregasjonen vil også bli publisert på denne siden.
 

Provinskapilet fra 7. - 12. april valgte en ny provinsledelse
 


 

Sr. Marit Brinkmann 

Sr. Birgitte Emke

Sr. Hedwig Osterhus

Sr. Valborg Osterhus

Sr. Ruth Bagus, vararepresentant

 

Noen glimt fra møtene. Les mer...