Provinsmøte 23. - 25 . januar 2004
 

Denne helgen var provinsens søstre samlet for blant annet å drøfte den profetiske dimensjon i et moderne ordensliv. I tillegg tok vi opp noen av våre apostoliske oppgaver. Tid til bønn og stillhet dannet rammen for møtet. Vi fikk også tid til å dele våre erfaringer og være sammen som provins.


Sr.Marie Kristin og sr.Valborg
ledet første del av møtet

 


Sr.Ottilie, Sr.Lioba
og sr.Sylvia var 
ivrige lyttere.


Interessen var stor
for de ulike tema som
kom opp. 

 


Sr.Ingrid Marie og sr.Ruth
i ivrig diskusjon.

 


Sr.Ruth og sr.Anette
Ser ut til å hygge seg.

 


Sr.Valborg samlet trådene
fra gruppearbeidet.

 


Sr. Andrea, S.Kristin og
Magdalena følger godt med.

 


Sr. Veronica,Sr.Beate,
Sr.Erika og sr.Fransiska

 


Sr.Theodora,Sr.Zita
Sr.Cresentia og sr.Veronica


Provinsforstandrinne
Sr. Marit informerte om siste nytt