Provinsmøte 13. - 15 . februar 2004
 

Denne helgen var provinsens søstre samlet for blant annet å drøfte ulike strukturer og kommunikasjon. Tid til bønn og stillhet dannet rammen for møtet. Vi fikk også tid til å dele våre erfaringer og være sammen som provins.


Strålende vintervær på Grefsen


Provinsforstanderinne sr. Marit
åpnet provinsmøte

 Sr. Hildegard tok oss
hjertelig imot


Gruppearbeid

 


Noteres må det også

 


Søstrene deltok
ivrig i plenumsdebatten


Lørdag kveld feiret vi messe
med p.Hölscher som celebrant.