Nyheter 2013

**********************************************

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Den 2. februar 2013 på Festen for Herrens Fremstilling i Templet
og Ordenslivets dag ble Marianne – Tran Thi Quyen,
tatt opp i novisiatet. Sr. Anette Moltubakk er hennes
novisiatsleder.
Dette skjedde ved en enkel ordetsliturgi, hvor provinsialen
Sr. Marit Brinkmann overrakte Konstitusjonene for
St. Josephsøstrene og tok Marianne imot som novise.

497 (2) Marianne blir tatt opp i novisiatet 2.febr. 2014 ved provinsialforstanderinnen sr. Marit

Marianne fikk kontakt med St. Josephsøstrene gjennom
Anna, som var hennes nabo og som  i dag også er St. Josephsøster.

506 Anna og Marianne, nabojenter

La oss be om et godt novisiat og om flere gode søstre,
hvilket land de enn kommer fra.

På Ordensdag for det gudviede liv, som feires verden over, kan vi alle
bli oss  bevisste at våre  liv skulle være viet til Gud, fordi Han har skapt oss
og  ved vår dåp tilhører vi Ham.

******************************************

Nyheter 2013

Julemarked 2013:

St. Josephsøstrenes Hjem

Gladsvei 23, 0489 Oslo tlf: 23400900 eller 23400920

Inviterer til julemarked

FREDAG 15. nov. 2013

LØRDAG 16. nov. 2013

FRA KL.10.00 TIL KL.13.00.    Hjertelig velkommen!

NB! BETALING OGSÅ MED BANKKORT
013 JULEMARKED 2012

012julemarked2011

007julemarked2011


*****************************************************************
IMG_7562  1. løfter med biskop Berislav
FEIRING AV DE FØRSTE LØFTER TIL 6 UNGE ST. JOSEPHSØSTRE!
Lørdag den  28.september 2013
FEIRINGEN  AV DE FØRSTE LØFTER TIL VÅRE 6 UNGE SØSTRE,
SØSTER  AGATA, SØSTER ANNA VY, SØSTER ANNA, SØSTER CATARINA,
SØSTER ELISABETH OG SØSTER  MARIA (på bildet fra venstre til høyre)
BLE EN STOR FEST.
AVLEGGELSEN AV DE FØRSTE LØFTER GJORDE STORT INNTRYKK
PÅ ALLE TILSTEDEVÆRENDE.
DERES FORELDRE OG NOEN FRA
FAMILIEN FRA VIETNAM VAR BLITT
INNVITERT.
DET BLE EN  UFORGLEMMELIG BEGIVENHET FOR DEM OG OSS ALLE.
EN HJERTELIG TAKK TIL VÅR KJÆRE BISKOP MSGR. BERISLAV GRGIC
SOM VAR HOVEDCELEBRANT, TAKK TIL ALLE PRESTER, ALLE SØSTRE FRA
FORSKJELLIGE  KONGREGASJONER OG TIL ALLE  GJESTER, VENNER OG
KJENTE SOM BIDRO TIL AT FESTEN BLE  SÅ VELLYKKET.
EN EKSTRA STOR TAKK TIL THERESA JEE  OG MANG VAN LE  MED SINE
GODE HJELPERE SOM LAGET ET ALDELES VELSMAKENDE  MÅLTID.
” Vi  har mottatt mange bevis på oppmerksomhet og kjærlighet i form
av hilsener, blomster, gaver, søte hilsener og ved personlig deltagelse i
den høytidelige  Hl. Messen  og festen
etterpå. Vi takker alle og enhver
med de beste hilsener og i bønnen forenet,
sr. Catarina, sr. Elisabeth, sr. Maria,sr. Anna,  sr. Anna Vy og sr. Agata.”
ST. JOSEPHSØSTRENE
*********************************************

Stor fest hos St. Josephsøstrene

Lørdag den 17. august 2013

Sr. Andrea Kampshoff og

akampsho

Sr. Valborg Osterhus

Valborg

feirer sin 60 års ordensprofess.

Vi feirer høymessen kl. 11.00 i Kristi Konge Kapell på Grefsen,

Glads vei 23, 0489 Oslo.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. er hovedcelebrant.

Etter messen er det mottagelse i søstrenes dagligstue på Grefsen.

Alle er hjertelig velkommen!

St. Josephsøstrene

*************************************

FEIRINGEN AV 60 ÅRS ORDENSPROFESS
TIL SØSTER ANDREA KAMPSHOFF OG SØSTER VALBORG OSTERHUS
VAR EN STOR FEST MED MANGE GJESTER FRA NORGE OG UTLANDET.
VI TAKKER ALLE SOM KOM OG GJORDE DENNE FESTEN TIL EN RIK BEGIVENHET.

EN HJERTELIG TAKK TIL VÅR KJÆRE BISKOP BERNT EIDSVIG
SOM VAR HOVEDCELEBRANT OG HOLDT EN VELDIG GOD FESTPREKEN.
TAKK TIL ALLE PRESTER, TIL ALLE SLEKTNINGER FRA STORFAMILIEN
BRINKS OG OSTERHUS, TAKK TIL ALLE VENNER , KOLLEGER OG KJENTE
OG ALLE
SOM BIDRO TIL AT FESTEN BLE SÅ VELLYKKET.
” Vi jubilanter har mottatt mange bevis på oppmerksomhet og kjærlighet i form
av hilsener, blomster, gaver og ved personlig deltagelse i den høytidelige gudstjeneste.
Vi takker hver især.” Sr. Andrea og sr. Valborg
001 (2)  kapelellet
20130817_007

20130817_012

20130817_026
20130817_028
CIMG3777

20130817_094

20130817_043

CIMG3773

**************************************************

TROENS ÅR – TA IMOT OG GI VIDERE!

Pave Benedikt XVI har utropt et troens år fra
11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 24. nov
2013.Den hellige fars visjon med dette er at alle
troende skal ”gjenoppdage gleden ved å tro og
gløden for å formidle troen”.( fra hyrdebrev katolsk.no)

One-Sacred-Community-2

MarySouthardCSJwww.marysouthardart.org

Vi St. Josephsøstre vil derfor også spesielt
innby til RETRETTER som kan hjelpe oss
til å utdype vår tro.

Ved bønn og stillhet kan vi få et sterkere
forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet
kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

Vi tilbyr både 8 eller 10 dagers retretter,
helge-retretter fra torsdag til søndag,
eller fra fredag til søndag.

(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

Retretter  vinter/vår  2013

Tors  24.  jan- søn 27. jan
kr 1800,–P. Rory og Sr. Marit
(fulltegnet)

Retrett i fastetiden
Fre  15. febr- søn 17. febr
kr 1400,– P. Erik og Sr. Marit
(fulltegnet-venteliste)
Tors  21. febr- søn  24. febr
kr 1800,– P. Erik og Sr. Marit
(fulltegnet-venteliste)
10 dagers retrett i vinterferien fra
Fre 15. febr -søn 24. febr
kr 5000,– P. Erik og Sr. Marit
(fulltegnet-venteliste)

8 dagers retrett
Tors 28.febr-tors 7.mars 2013 –
kr 4000,– Sr. Anette og Sr. Marit
(fulltegnet -venteliste)

Tors  28. febr-  søn 03. mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit
(fulltegnet -venteliste)

Tors  14. mars- søn 17.mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit

Tors  18.april-  søn 21. april
kr 1800,–P. Erik og Sr. Marit

Retretter sommer  2013
Tirs 25. juni – tors 4. juli  kr 5000,–
P. Piet van Breemen (fulltegnet)
Man 15.juli – ons 24. juli kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)
Man  29. juli- ons 7. aug  kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)
29.okt-31.okt
(Nedre Romerike-lukket gruppe)
veiledere: P. Rory og Sr. Anette
Mandag 11.11.kl.18.00 til torsdag 14.11.2013  middag
(Østre Borgesyssel-lukket gruppe)
veiledere: P. Rory og Sr.Anette
Mandag 18.11.kl.18.00 til torsdag 21.11.2013  middag
(Østre Borgesyssel-lukket gruppe)
veiledere: P. Erik og Sr.Marit

Retretter Høst  2013
Tors 19. sept – søn 22.sept
kr 1800,–P. Erik og Sr.Marit

Tors 17. okt – søn 20. okt
kr 1800,–P. Rory og Sr. Anette

Tors 7. nov – søn 10. nov
kr 1800,–P. Erik og Sr. Anette

Advent 2013

”Retrett i Hverdagen”

Mandager fra kl.18.30-21.00
25.nov; 2.des; 9.des og 16.des
(egen folder kommer senere)

Tors 5.des – søn 8. des
kr 1800,–P.Rory og Sr. Marit

Fre 6.des – søn 8.des
kr 1400,–P. Rory og Sr. Marit

Tors 12.des – søn 15.des
kr 1800,–P. Erik og Sr. Marit

Informasjon om retrettene og retrettsenteret:

Skriv til:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
eller e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)
Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 46465155
pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 40408209
søster Marit Brinkmann 23400922 eller 95131832

søster Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867
tar noen i veiledning så langt tiden rekker.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.

Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter med middagen kl 12.45.

Personlig veiledning er en del av retretten.

Prisen på helge – retretter fra torsdag til søndag  er kr 1800,-

Prisen på 10 dagers retrett er kr 5000,-

Påmelding

Påmelding kan skje pr. e-post retrett@stjoseph.no eller ved å henvende seg skriftlig til senteret.
Plass på retretten er sikret når påmelding er bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys ved fotgjengerovergang
finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter  0489 Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan) Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)

Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo
Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover) til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås
Fra: Storo (på broen) Til holdeplass:  Glads vei
Gangvei  fra Glads vei til Brannvaktveien 5  ca 4 minutter,
du går i retning med trikk nr. 11 og første vei til høyre er da Brannvaktveien
og annen inngang til  høyre   St.Josephsøstrene av Chambèry nr. 5
Etter du kommer på eiendommen  gar du  rundt  låvebygningen og kommer
til inngangen til St. Joseph Retrettsenter.

**********************************************************

******************************************************************

“JEG  HAR KALT DEG VED NAVN, DU ER MIN!” JES 43,1

Sr_-Veronica1

VÅR KJÆRE SR. VERONICA LÜTKE BROCHTRUP
FØDT DEN 23. MARS 1935  I  LÜNEN /WESTF./TYSKLAND
DØDE DEN 12. APRIL 2013 I ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM.

REKVIEM BLIR FEIRET ONSDAG DEN 17.4. 2013 KL. 11.30.

I  ST.JOSEPHSØSTRENES HJEM, GLADSVEI 23, 0489 OSLO

DERETTER ER DET BEGRAVELSE PÅ GREFSEN KIRKEGÅRD.

SØSTER VERONICA LÜTKE BROCHTRUP  IN MEMORIAM.

Søster Veronica Lütke Brochtrup ble født den 23. mars 1935 i Lünen/Tyskland. Etter at hun hadde lært kjøkkenet og husholdning inntrådte hun som 22 åring i Albachten som postulant. Hun var velkjent med St. Josephsøstrene. Hennes tante søster Eufrasia, som var St.Josephsøster, virket som operasjonssykepleier på vårt hospital. Sr. Veronica avla sine første løfter i 1960 og sine evige løfter i 1965 i kapellet på St. Joseph Institutt.

Hun har arbeidet som kokke i to år på St. Josephs Hospital i Drammen, 15 år på Vor Frue Hospital, 1 år i Porsgrunn og 6 år på St. Joseph Institutt. Hun hadde også diverse andre oppgaver innenfor husholdning. 6 år bodde hun med en gruppe eldre søstre på Snarøya og ble, som den yngste i kommuniteten, fortrolig med snømåkingen og snøfreseren. Fra Snarøya flyttet hun til St.Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. I nesten 20 år hadde hun ansvar for vaskeriet. For fire  år siden kom hun  som pasient på sykeavdelingen vår.

Søster Veronica var ikke en person av store ord. Hun oppfylte sine ansvarsområder uansett om det var som kokke eller i vaskeriet med stor ro. Hun var meget teknisk anlagt. Hun håndterte de nye kompliserte  vaskemaskiner eller kjøkkenredskaper med en kyndig hånd.

Søster Veronica var kjent for sin strikkekunst av lusekofter og lange skisokker. Dette var med på å gjøre vår julemarked kjent. Hun arbeidet flittig og godt.

Hun var en from og trofast søster. Hun var et godt medlem i kommuniteten og sto helt og holdent til tjeneste. Hun var ikke lett å rokke, dersom hun var overbevist om en ting.

Våre unge noviser og postulant fulgte hun med interesse og velvilje og ble alltid glad når de kom og sang på syke avdelingen.  Hun tålte en spøk og likte å være sammen med ”ungdommen”. Hennes gode smil lot deg forstå at hun var glad i deg.

Etter en lang sykeleie døde vår kjære sr. Veronica. Selv om det var ventet, så kom det uventet. Søster Veronica sovnet stille inn.

Å dø i påsketiden er en spesiell nåde. Særlig blir vi minnet om Thomas som har sett Herren og kunne da si: ”Min Herre og min Gud.” Slik begynner også vårt løfteformular: Min Herre og min Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd for å følge Jesus Kristus og stå helt til tjeneste for ditt Rike i Kirken avlegger jeg mine løfter. Hennes løfter er fullbyrdet. Hun har nådd målet.
Hun har sett Herren og kan si i tilbedelse  :”Min Herre og min Gud!”

Vi takker sr. Veronica for hennes store og uselviske innsats og anbefaler henne til alles forbønn.

Måtte hun hvile i Guds fred!

St. Josephsøstrene.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ICH HABE DICH BEIM NAMEN GERUFEN, MEIN BIST DU!” Is 43,1

Sr_-Veronica1
Unsere liebe Schwester Veronica Lütke Brochtrup,

geboren am 23.März 1935 in Lünen/Westfalen, Deutschland
starb am 12.April 2013 im St.Josephsøstrenes Hjem.

Das Requiem findet am Mittwoch den 17.April 2013 um 11.30 Uhr
im St.Josephsøstrenes Hjem statt.
Anschliessend ist die Beerdigung auf dem Friedhof Grefsen.

SR.VERONICA LÜTKE BROCHTRUP IN MEMORIAM

Sr.Veronica Lütke Brochtrup wurde am 23.März 1935 in Lünen/Deutschland geboren. Nachdem sie die Hauswirtschaft erlernt hatte, trat sie mit 22 Jahren als Postulantin in Albachten ein. Sie kannte die St.Josephschwestern gut, denn ihre Tante Sr.Eufrasia, war St.Josephschwester und arbeitete als Operations- krankenschwester in unserem Hospital.

Sr.Veronica legte 1960 ihre ersten Gelübde und 1965 ihre ewigen Gelübde in der Kapelle des St.Joseph Instituttes in Oslo ab.

Sie arbeitete 2 Jahre als Köchin im St.Josephs Hospital in Drammen, 15 Jahre im Vor Frue Hospital, 1 Jahr in Porsgrunn und 6 Jahre im St.Josephs Institutt. Sie hatte auch verschiedene andere Aufgaben innerhalb der Hauswirtschaft.

6 Jahre wohnte sie mit einer Gruppe älterer Schwestern auf Snarøya. Sie war die Jüngste in der Kommunität und in  einem Winter mit viel Schnee  gebrauchte man starke  Arme.

Von Snarøya kam sie zum St.Josephsøstrenes Hjem nach Grefsen. Fast 20 Jahre hatte sie hier die Verantwortung für die Wäscherei.

Vor 4 Jahren kam sie als Patient in unsere Krankenstation.

Sr.Veronica machte nicht viel Worte. Sie tat ihre Pflicht, egal ob als Köchin oder in der Wäscherei. Sie hatte sehr viel technisches Talent und konnte gut mit den neuen, komplizierten Waschmaschinen oder Küchengeräten umgehen.

Sr.Veronica war bekannt für ihre Strickkünste, besonders für norwegische Strickjacken und Skisocken. Dies machte u.a. unseren Weihnachtsbazar bekannt. Sie arbeitete fleissig und gut.

Sie war eine fromme und treue Schwester, ein gutes Kommunitätsmitglied und immer bereit zu helfen. War sie von etwas überzeugt, so hielt sie auch dran fest und es wurde gehandelt.

Unseren jungen Novizinnen und der Postulantin folgte sie mit grossem Interesse und Liebe  und war immer froh, wenn sie in die Krankenstation kamen und Lieder sangen. Sie verstand Spass und war gerne mit ”der Jugend” zusammen,  Ihr freundliches Lächeln strahlte Wohlwollen aus.

Sr.Veronica verstarb stille nach langer Krankheit. Auch wenn wir irgendwann damit rechnen mussten, so kam es doch unerwartet.

In der Osterzeit zu sterben ist eine besondere Gnade. Wie werden besonders an Thomas erinnert, der den Herrn gesehen hatte und dann sagte: ”Mein Herr und mein Gott”.

So fängt auch unser Gelübdeformular an: ”Mein Herr und mein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, um Jesus Christus zu folgen und ganz im Dienst für dein Reich in der Kirche zu stehen, lege ich meine Gelübde ab.”

Sie hat das Ziel erreicht. Sie hat den Herrn gesehen und kann in Anbetung sagen: ”Mein Herr und mein Gott”.

Wir danken Sr.Veronica für ihren grossen und selbstlosen Einsatz und empfehlen sie ihrem Gebet.

Möge sie ruhen in Frieden!

St.Josephschwestern

(tysk oversettelse ved S.H.M.)

April 8th, 2013 by stjoseph

“HAN FØRER MEG TIL VANN, DER JEG FÅR HVILE!”

salme 23

Elisabeth W  A
Vår kjære medarbeider -Elisabeth Wienhold-


døde den 8. april 2013 i St. Josephsøstrenes Hjem.

Rekviem blir feiret fredag, 12. april kl. 11.30

i St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo

Deretter er det begravelse på Grefsen Kirkegård.

Vi anbefaler den kjære avdøde til deres forbønn!

St. Josephsøstrene.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ELISABETH  WIENHOLD  IN  MEMORIAM

Josephine Elisabeth Wienhold ble født 6. januar 1924 i Düpe, Steinfeld i Oldenburg, Tyskland.
En av hennes søsken, nåværende sr. Erika, inntrådte hos St. Josephsøstrene i Albachten i
Tyskland og kom til Norge i 1950.Elisabeth kjente dessuten godt til sr. Franziska som kom til Norge i 1952.Hun hadde god kontakt med dem.
Etter at Elisabeth hadde pleiet sine foreldre, og de var gått bort, kunne hun tenke seg å hjelpe  St. Josephsøstrene i Norge.
Den 13. april 1964 kom hun til St. Joseph Institutt i Oslo. Der ville hun være til hjelp og støtte på forskjellige ansvarsområder.
Hun har vært med på renhold av klasserommene på St. Sunniva skole.
På St. Joseph Institutt hadde hun andre oppgaver som i vaskeriet, systuen, kjøkkenet og hagen.
Hun overtok hovedansvaret på kjøkkenet på St. Joseph Institutt.
I sin fritid hjalp hun en
eldre dame med innkjøp og renhold av huset hennes.
Hun hadde nær kontakt med sine søsken og hele stor familien Wienhold og tilbrakte ofte
feriene sine i Tyskland. Alle var glade  i tanten sin  i Norge og de besøkte henne når det var mulig for dem.
Elisabeth var meget beskjeden, tjenestevillig, allsidig og en glad person.
Hun levde et fromt liv og den daglige hl.Messe hørte med til hennes hverdag.
Til høytidsdagene var hun sammen og feiret med søstrene.
Ja, hun var kanskje vår første ”medvandrer” og har levd som St. Josephsøster både i bønn og arbeide.

Den 1. oktober 1989 flyttet hun inn i en leilighet hos St. Josephsøstrene på Grefsen.
Nå begynte et nytt avsnitt i hennes liv. Hun var meget aktiv i hobbystuen hvor søstrene laget

julebasar2_eLISABETH

håndarbeider til årets julemarked.

Her kom hennes allsidige talenter til i full blomstring. Selv om hun for noen år siden ble rammet av en alvorlig kreftsykdom, var hun med i hobbystuen frem til februar dette året.

Så lenge kreftene tillot det var hun meget engasjert i Mariaforeningen i St. Olav menighet.
Etter et fall og et sykehusopphold viste det seg at sykdommen tok mer og mer overhånd.
Elisabeth kom til vår sykeavdeling på Grefsen. Som pasient var hun tålmodig, tilfreds og
hengiven i sin livssituasjon.

Mandag, 8. april, på feiringen av Herrens Bebudelse, kalte vår Herre henne hjem til seg.
Vi St. Josephsøstrene er inderlig takknemlige for å ha hatt Elisabeth iblant oss.

Må hun hvile i Guds fred.

ST. JOSEPHSØSTRENE

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„An Wasser mit Ruheplätzen führt er mich“ (Psalm 23)

Elisabeth W  A

Unsere liebe Mitarbeiterin – Elisabeth Wienhold –
starb am 8. April 2013 im
St. Josephsøstrenes Hjem.
Das Requiem  findet am Freitag, den 12. April um 11.30 Uhr,
auch im  St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo, statt.
Die Beerdigung ist auf dem nahegelegenen Friedhof Grefsen.
Wir empfehlen die liebe Verstorbene Ihrem Gebet.

St. Josephschwestern

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ELISABETH  WIENHOLD  IN  MEMORIAM

Josephine Elisabeth Wienhold wurde am 6. Januar 1924 in Düpe, Steinfeld in Oldenburg, Deutschland geboren.

Eine ihrer Schwestern, Sr. Erika, trat bei den St. Josephschwestern in Albachten, Deutschland ein und kam 1950 nach Norwegen. Elisabeth kannte auch Sr. Franziska, die 1952 nach Norwegen kam.  Sie hatte guten Kontakt  mit beiden.

Nach dem Tod ihrer Eltern, die sie treu gepflegt hatte, hegte sie den Wunsch, den St. Josephschwestern in Norwegen zu helfen.

Am 13. April 1964 kam sie zum St. Joseph Institutt in Oslo.  Dort bot sie ihre Hilfe und Stütze auf verschiedenen Arbeitsgebieten an.  Sie half beim Putzen in der St. Sunniva Schule.  Im St. Joseph Institutt übernahm sie Aufgaben in der Wäscherei, in der Nähstube, in der Küche und im Garten.  Später bekam sie die Hauptverantwortung für die Küche im St. Joseph Institutt.

In ihrer Freizeit half sie einer älteren Dame beim Einkaufen und Hausputz.

Sie hatte auch sehr guten Kontakt mit ihren Geschwistern  und der grossen Familie Wienhold und verbrachte ihre Ferien oft bei ihnen in Deutschland.

Elisabeth war sehr bescheiden, hilfsbereit, allseitig und froh.  Sie war sehr fromm und ging jeden Tag zur  hl. Messe.

Die Feste feierte sie zusammen mit den Schwestern.  Ja, sie hat  als St. Josephschwester gelebt, sowohl in Gebet und in der Arbeit.

Sie war auch sehr aktiv in  der „Mariakongregation” in der St. Olavs Gemeinde, so lange es ihre Gesundheit erlaubte.

Am 1. Oktober 1989 kam sie zu uns nach Grefsen und hatte dort ihre eigene Wohnung.  Damit begann ein neuer Abschnitt in ihrem Leben.  Sie war von nun an sehr aktiv in unserer Hobbystube, wo die Schwestern Handarbeiten für den Weihnachtsbazar anfertigten.  Hier kamen ihre allseitigen Talente zur vollen Entfaltung.

julebasar2_eLISABETH

Obschon sie vor einigen Jahren an Krebs erkrankte, war sie bis Februar diesen Jahres immer ein eifriges Mitglied der Hobbystube.
Ein Krankenhausaufenthalt zeigte, dass ihre Krankheit weit fortgeschritten war. Elisabeth kam in unsere Krankenstation in Grefsen. Als Patient war sie sehr geduldig, zufrieden und ergeben.
Am Montag den 8. April, am Feste Maria Verkündigung, rief der Herr sie zu sich.

Wir St. Josephschwestern sind sehr dankbar, dass Elisabeth in so vielen Jahren in unserer Mitte sein durfte.

Möge sie ruhen in Frieden.

ST. JOSEPHSCHWESTERN

Gerlever Kristus

TIL ALLE VÅRE VENNER OG KJENTE
EN VELSIGNET PÅSKE OG DEN
OPPSTANDNES FRED OG GLEDE!


Messetider for påsken 2013

Kristi Konge kapell (Grefsen, Oslo)

Skjærtorsdag, 28. mars Messe kl. 17.00
Påskeaften, 30. mars. Messe kl. 18.00
Første påskedag, 31. mars Messe kl. 17.00  Annen påskedag, 1. april Hl. Messe kl. 11.00

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BØNN TIL DEN HL. JOSEF


Josef den trofaste
Josef den kjærlige

Josef den beskyttende


Josef den lydige

ikon-00784

Lær oss å lytte med ærefrykt til Gud.Lær oss å ha tillitt til Guds løfter.Lær oss å elske alle mennesker, særlig de fattige og ulykkelige.Lær oss å leve med et fritt og rettferdig hjerte.
Lær oss å ta vare på hverandre.Lær oss å beskytte alt hva Gud har skapt.   Lær oss å være lydige til Guds inngivelser og følge dem helhjertet.

Josef drømmeren

Josef læreren

Josef den barmhjertige


Lær oss å drømme om en verden hvor alle mennesker favnes av Guds lys og fred.Lær oss mer og mer å fordype oss i Guds ord,
og forkynne det i ord og gjerning.
Lær oss å være for barna et levende eksempel på godhet og sannhet, og et håpets tegn for alle kommende generasjoner. AmenLær oss å være milde og barmhjertige i våre tanker, handlinger og bedømmelser.

Fritt oversatt fra Kathy Sherman CSJ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Retrettkvelder i fastetiden for unge voksne!
Styret i Oslo Unge Voksne har satt sammen et program for fastetiden som gir unge voksne i Oslo
et unikt tilbud nå i fastetiden. Gjennom bønn, samtale, stillhet og refleksjon skal vi
sammen forberede oss på påskens mysterier.

Tre fredager i mars besøker vi derfor tre ulike klostersamfunn i Oslo hvor et program satt sammen av søstrene selv venter oss.
Retrettkveldene er gratis og er åpne for alle unge voksne i Oslo. Det vil også bli enkel servering.
Hold derfor av de neste fredagene til samvær med og i Gud. Vel møtt!

Fredag 1. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Katarinahjemmet
Fredag 15. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Lunden Kloster
Fredag 22. mars kl. 17.30:Retrettkveld hos St. Josephsøstrene på Grefsen

VEIBESKRIVELSE til St. Josephsøstrene på Grefsen

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

IMPULS I FASTETIDEN!

jesus-christ-crucifixion-170

DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,

KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27

I fastetiden vil vi tilby korsvei meditasjoner hos St. Josephsøstrene

Gladsveien 23, 0489 Oslo.

EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!

Korsvei meditasjoner finner sted på mandager, 5 mandager i fastetiden:

Mandag den 18.februar, 25. februar, 4. mars, 11. mars, og 18. mars

Tidspunkt: fra kl. 19.00-20.30.

Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og går til hovedhusets kapell. Vi går korsveien på en
meditativ måte og møtes deretter til en stille bønnetime. Så får vi en impuls med hjem for vår hverdag!

Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei. Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.


ikon-00014
“JEG ER OPPSTANDELSEN
OG LIVET.
DEN SOM TROR PÅ MEG,
SKAL ALDRI I EVIGHET DØ,
SIER HERREN. “(Joh 11,25)
SR. HILDEGARD HAVERS IN MEMORIAM
Sr. Hildegard ble født den 30.august 1923 i Werne i Tyskland

døde den  25. januar 2013  på Ullevål sykehus, Oslo

Rekviem  blir feiret onsdag 30. januar 2013 kl. 11.15

i St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Deretter er det begravelse på Grefsen Kirkegård.

Etter begravelsen  er alle hjertelig velkomne  til et varmt måltid hos søstrene.

Vi anbefaler vår kjære avdøde medsøster til deres forbønn.

St. Josephsøstrene av Chambéry
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sr. Hildegard
ble født 30.08.1923 i Werne i Tyskland. Hun begynte sitt postulat i 1948 i Albachten. Efter sitt første novisiatsår i 1949 på Vor Frue Villa i Oslo kom hun til St. Joseph Institutt, hvor  hun avla sin årlige løfter 1951 og sine evige løfter 1954 i St. Josephs kapell.

Hun ble utdannet som sykepleier på Vor Frue Hospital fra 1951-1955 og tok en videreutdanning i Anestesi og operasjons sykepleier 1959. I 1960 flyttet hun til St. Joseph Hospital i Kristiansand og etter to år til St.Joseph Hospital i Fredrikstad, hvor hun var i 11 år. I 1973 kom hun til Vor Frue Hospital i Oslo. Da det ble nedlagt i 1979 var hun 1 år  på  St. Joseph Institutt. Fra 1980 -1987 var hun forstanderinne  på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Etter det ble hun flyttet til Halden og var med i menigheten og hadde sakristan tjeneste. I 1996 flyttet  hun til Grefsen på St. Josephsøstrenes Hjem og hadde her forskjellige oppgaver. Mange år satt hun i resepsjonen.

00874  Sr. Hildegard

Sr. Hildegard vil bli husket av mange i forskjellige byer hvor hun har vært. Hun var en veldig dyktig sykepleier og operasjonssøster. Hun hadde et veldig rolig, sindig vesen og var ikke den som laget stort oppstyr og snakket mest. Hun var god til å lytte med stor várhet. En god del mennesker både unge og eldre likte å snakke med henne.  Hun kunne stille veldig målrettete spørsmål som fikk den andre til å tenke engang til igjennom sine problemer. Hun var kjent for sin klokskap og livsvisdom, jordnær i sin bedømmelse og meget realistisk. Hun hadde en god sans for humør og kunne si tingene meget klart og på en litt humoristisk måte.

Hun likte å lese og laget fine håndarbeider til basaren vår.

Hun var en av de første søstre som deltok i et teologisk fornyelseskurs i München for ordensfolk etter konsilet.

Hun fulgte med på nye ting og forandringer, men da var det vel overveiet. Hun deltok på våre individuelle ignatianske retretter og fant der sin bønneform, og til slutt mer og mer den kontemplative måte å be på. Hun var trofast i bønn og i sitt klosterliv. Ennå til nesten en uke før hun døde var hun med i fellesbønn og den daglige hl. Messe.

Hennes ansikt virket alltid veldig blid og utstrålte en barmhjertighet og varme. Hun var et godt menneske som møtte sine medmennesker med velvilje og respekt.

Til og med på sykehuset hvor hun ble innlagt de aller siste dager på grunn av en nyresvikt kunne hun ikke rose nok de som pleiet henne.

Hun var også i kommuniteten meget takknemlig for alle tjenester og hun hadde sin glede i kjappe replikker av våre noviser og postulanter. Hun viste stor interesse for dem.

Hun var et positiv kommunitetsmedlem som kunne se stort på tingene.

Vi takker henne for hennes store innsats både i Kirken og samfunnet. Hennes liv var fullendt, da vår Herre kalte henne hjem til seg.Hun døde den  25. januar 2013  på Ullevål sykehus i en alder av  89 år.

Vi har en stor forbeder i henne i himmelen. Måtte hun hvile i Guds fred! St.Josephsøstrene
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TROENS ÅR – TA IMOT OG GI VIDERE!

Pave Benedikt XVI har utropt et troens år fra
11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 24. nov
2013.Den hellige fars visjon med dette er at alle
troende skal ”gjenoppdage gleden ved å tro og
gløden for å formidle troen”.
( fra hyrdebrev katolsk.no)

MarySouthardCSJwww.marysouthardart.org
Vi St. Josephsøstre vil derfor også spesielt
innby til RETRETTER som kan hjelpe oss
til å utdype vår tro.

Ved bønn og stillhet kan vi få et sterkere
forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet
kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

Vi tilbyr både 8 eller 10 dagers retretter,
helge-retretter fra torsdag til søndag,
eller fra fredag til søndag.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

Retretter  vinter/vår  2013
Tors  24.  jan- søn 27. jan
kr 1800,–P. Rory og Sr. Marit
(fulltegnet)

Retrett i fastetiden
Fre  15. febr- søn 17. febr
kr 1400,– P. Erik og Sr. Marit

Tors  21. febr- søn  24. febr
kr 1800,– P. Erik og Sr. Marit

10 dagers retrett i vinterferien fra
Fre 15. febr -søn 24. febr
kr 5000,– P. Erik og Sr. Marit

8 dagers retrett
Tors 28.febr-tors 7.mars 2013 –
kr 4000,– Sr. Anette og Sr. Marit

Tors  28. febr-  søn 03. mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit

Tors  14. mars- søn 17.mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit
Tors  18.april-  søn 21. april
kr 1800,–P. Erik og Sr. Marit
Retretter sommer  2013
Tirs 25. juni – tors 4. juli  kr 5000,–
P. Piet van Breemen (fulltegnet)
Man 15.juli – ons 24. juli kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)
Man  29. juli- ons 7. aug  kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)

IMG_1383 Andrea presenterer bokeneIMG_1387 sang av Joseph Huset
IMG_1351 aftenhimmelen på Grefsen
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

NUKs Landsstyremøte Høst 2012
NUKs landsstyremøte 19.-21. oktober 2012 fant sted hos  St. Josephsøstrene på Grefsen. Det var godt å se så mange engasjerte ungdommer
som var full av liv og energi. De spiste middagsmåltidene sammen med søstrene. På søndag  feiret  P. Ole Martin Stamnestrø , den nyviede presten, den hl. Messe sammen med 25 ungdommer fra landstyre og kommuniteten på Grefsen. Det var en veldig høytidelig messe og P. Ole Martin
holdt en  god preken  som vi får lov å  kunngjøre her.
Vi ønsker våre ungdommer særlig i Troens år  mot  til å gå i dybden og gi videre det de har fått del i.  Guds velsignelse  over alt arbeidet de gjør som ledere  i sine lokale menigheter og Guds rikes vekst på jord.  St. Josephsøstrene.

PREKEN  v. P. Ole Martin
Grefsen, Oslo
Landsstyremøte i Norges Unge Katolikker
Dominica 29 per annum, MMXII, År B Es. 53,10-11; Hebr. 4,14-16; Mark. 10,35-45

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Hva driver oss? Hva er motivasjonen for vårt engasjement? Dette er de utfordrende spørsmål Jesus stiller oss gjennom dagens evangelium. Og dagens evangelium er rettet direkte til oss: Til oss som har stillinger og hverv i Kirken, til oss som er over gjennomsnittlig engasjert i Kirkens arbeide, til oss som er samlet her idag. Idag hører vi nemlig om et indrekirkelig anliggende, om en av de første stridighetene, ja, kranglene i Kirkens historie. To av de tolv som er nærmest Jesus, to av hans apostler, Jakob og Johannes, kommer til Jesus og ber ham om en spesiell belønning for deres arbeide: ”Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet – den ene ved din høyre og den andre ved din venstre!” Hva driver Jakob og Johannes? Hva er motivasjonen for dette spørsmålet? Drives de av fromhet – et ønske om å være nærmest mulig Jesus, eller av forfengelighet og maktbegjær? De ti andre apostlene tolker spørsmålet som et ønske om å karre til seg makt og prakt.

Stemningen blir amper mellom apostlene, og Jesus må løse striden. Han gjør det ved å vise dem at de alle har tatt feil. Å være i Jesu flokk, å være Jesu disippel, er ikke et spørsmål om å oppnå makt eller fordeler på egne vegne. Apostlene må tenke på nytt, ja, de må tenke helt motsatt av hva de er vant til. Apostlene kjenner verdens realiteter. Makten rår. ”De som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem. … stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere.” Jesus innretter sin organisasjon, Kirken, efter de motsatte prinsipper av hva apostlene kjenner fra verden rundt dem. ”Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener.”

Riktignok er veien lang fra apostlene – Kirkens grunnpilarer, til en enkel kapellan i Ålesund eller en tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker. Likefullt er spørsmålsstillingen like aktuell for oss, som for Jesu første venner: Hva driver oss i vårt arbeide for Kirken? Hva er motivasjonen bak å søke kirkelige stillinger og hverv? Det er vel få av oss som har helt rene og hellige motiver. De fleste av oss må nok nøye oss med å ha blandede motiver, men det kan kanskje av og til være nyttig for oss å spørre oss selv det Jesus spør oss om idag: Hva er hovedmotivet? Hva er den viktigste grunnen til at jeg har ønsket meg en stilling i Kirken eller i en kirkelig organisasjon? Forhåbentligvis er det et ønske om å være nærmest mulig Jesus – ikke fordi vi vil sole oss i glansen fra ham, men fordi vi vet vi trenger Ham. Og vi vet at andre trenger Ham. Verden trenger Jesus og Hans Kirke. Vi har verdens vakreste budskap, og det vil vi dele. Men hvordan deler vi det? Ved å rope høyest mulig? Nei, ved å ordne vårt felles liv sammen i Kirken slik Jesus lærer oss idag. Hvis Kirkens indre liv var slik Jesus lærer oss i dagens evangelium, ville verden rundt oss ikke kunne unngå å se skjønnheten i Kirken. Skjønnheten er der alltid, men vi klarer ikke alltid å la den få stråle ut; den må ofte kjempe seg gjennom et filter av våre synder, og da skinner den ikke alltid så klart at de utenfor Kirken ser den: Slik er det en nøye sammenheng mellom vårt indrekirkelige liv, og vår evne til å nå dem som er utenfor Kirken.

Alle medlemmer i Kirken er kalt til å efterligne Jesus mest mulig. Vi som er her idag har alle en slags kirkelig lederposisjon, og da er vår særlige utfordring å efterligne Jesus mest mulig i den måten Han var en leder på. Det er ikke lett. Det er en oppfordring til å følge Jesus på en vei som innebærer selvoppofrelse og kanskje lidelse. Er vi rede? ”Kan dere drikke den kalk jeg drikker?”, spør Jesus Jakob og Johannes når de vil ha de høyeste posisjonene. Jesus snakker her om den lidelsens kalk Han må drikke, nemlig at Han for å lede oss ut av synd og død må gi sitt eget liv. Nå er det heldigvis usannsynlig at vår del i Hans lederskap vil medføre at vi må gi vårt liv i martyrdøden. Men vå må være villig til å gi vårt liv på en annen måte: Ved å stille vår tid og våre evner til disposisjon, ved å ofre oss selv for dem vi har fått ansvar for. Det er kjernen i kristent lederskap: Å følge Jesus på selvoppofrelsens vei. Det er et stort prosjekt, men det er et vakkert prosjekt. Når vi skjøtter våre hverv og utfører våre oppgaver i tråd med denne tenkemåte, da avlegger vi et sterkt vidnesbyrd for verden rundt oss om at det finnes et bedre og vakrere samfunn enn det verden kjenner: Verdslige riker og systemer er tuftet på makt, Kirken på kjærlighet. Det er vårt privilegium å få hjelpe Jesus med å bygge opp Kirken, kjærlighetens samfunn. La oss be om visdom og iver i vår tjeneste. Amen.
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KALLSMESSEN  OG FEIRINGEN AV 200 ÅRS JUBILEET HOS
ST. JOSEPHSØSTRENE PÅ GREFSEN
Det var mange som hadde funnet veien til Grefsen for  å feire vårt 200 års-jubileet for Chambéry grenen  sammen med oss.
St. Josephsøstrene ble grunnlagt  i  1650 av jesuittpater Jean Pierre Médaille. Grenene på treet ble flere og flere og de er i alt 34 grener i dag spredt over 55 land med ca. 13600 St. Josephsøstre med evige løfter.

Men vi mintes også spesielt på denne dagen en stor kvinne Mère St. Jean Marcoux som var generalpriorinne for Chambéry grenen  fra 1815-1843.
Hun var en sterk kvinne som stolte helt og fullt på Gud.Intet kunne avskrekke henne når det var til Guds ære og til tjeneste for vår kjære neste. Hun var alltid tilgjengelig overfor de behov hun møtte. Hun ble sendt for å løse de  vanskeligste problemer og hindringer og  hun løste dem på en fredelig og rolig måte. Hun betrodde seg til Herren og oppfordret sine søstre å øve seg i å leve i Guds nærvær. Hun søkte ikke sine egne interesser, men hadde alltid for øyet det som var best for sendelsen-apostolatet og Guds ære.

Vi hadde en fin FESTMESSE med maristpater  Rory Mulligan som hovedselebrant( prekenen hans er kunngjort litt lengre ned på siden) og de andre maristpatrene  Jo Neve og P. Andreas og P. Erik feiret messen sammen med oss. Messen var vel forberedt og vår organist Sr.Ingrid-Marie på 86 år spilte orgelet sammen med vår postulant Marianne på en meget vakker  måte.

Etter festmessen hadde vi en omvisning for dem som måtte ønske det og så kunne man gå ned til søstrenes spisestue til  kaffe og deilige kaker som hovedkjøkken hadde forberedt for oss.Etter en  kaffestund med samtaler og hyggelig samvær holdt sr. Anette en meget  god powerpoint om vår kongregasjon og spesielt om Chambéry grenen  og om den store kvinnen Mére St. Jean Marcoux. Sr. Andrea presenterte enda våre bokkassetter om historien og spiritualiteten som var en gave for dem som måtte ønske dem. Til avslutning  sang vår utdanningskommunitet med våre 7 noviser og 2 postulanter “La vårt liv bli en lovsang for deg”. .

En særlig takk til alle som bidro med sin innsats eller med blomster, penger, gaver og bønn. Vi takker alle som kom og feiret sammen med oss slik at det ble en  så vellykket fest.

St. Josephsøstrene
001 (2)  kapelellet005 kallsdag kapellet
020 bilder fra spisestuen kallsmesseAnette holder innlegget sittt

Job hadde opplevd mye vondt, – og det hadde han opplevd veldig lenge. Men Job kan rolig kreve av dem som plager ham at de skal vise ham mildhet og barmhjertighet, fordi ”Gud har rørt ved meg”, som han uttrykker det. Han kunne tåle motgang og skuffelse fordi han sto fast og trygt på en erfaring av Gud. ”Jeg vet at min gjenløser lever” sier han, og han er sikker på at når alt går til grunne og nyrene fortæres til slutt, da, ja da vil han skue Gud. Job lever i spennet mellom et minne om å bli berørt av Gud og et løfte om en gang å møte Gud ansikt til ansikt.

I dette likner Job på ordenssøstre og ordensbrødre flest. De har kjent seg berørt av Gud, er visse på at sin gjenløser lever og har et fast håp om en gang å få skue Guds åsyn. Hva da med de toogsytti som Jesus sender ut? Han sier at høsten er stor, – mange flere burde få høre evangeliet, – mange trenger å høre om Guds mildhet og barmhjertighet. Men hvordan skal disse toogsytti gå frem?

De skal reise ut uten penger, uten bagasje og eiendeler, uten sko. Mente Jesus kanskje reserve sko? De skal være uten sikkerhetsnett. De skal gå videre uten å la seg distrahere og uten å søke privilegier. Han sender dem ut som lam blant ulver. De skal si seg fornøyd med den maten folk setter frem for dem og de skal være tilfreds med den husly de tilbys først, – ikke flytte til noe mer bekvemt. Langt på vei skal de leve etter ordenslivets verdier, som gjør dem fri til å forkynne Jesu budskap uhildet, uhemmet og uavkortet.

I Lukas beretning får disse disipler kun to oppgaver – å lyse fred i huset eller i byen, og – å helbrede de syke. Men er ikke dette en nøktern oppsummering av ordenssøstrenes innsats her til lands, ikke minst St Josephsøstrene? Tenk på den selvoppofrende innsats  ved så mange søstre, bak de ulike sykehusene gjennom flere generasjoner. Det ble veldrevet sykehus i mindre byer som inntil da ikke hadde eget sykehus. For et bidrag til pleie av de syke. For en innsats for å legge til rette for helbredelse. Nei vi kan bare beundre engasjementet og takke Vårherre for å ha kalt slike modige kvinner til tjeneste for ham og for hans syke barn.

I lokalmiljøet lyste søstrene fred over alle. Dette er jammen noe vi burde sette ord på litt oftere, – at ordenskommuniteter lyser fred over hele nabolaget, men især over menigheten. Og de helbreder, legger opp til helbredelse ved sitt blotte vesen. De oppmuntrer og de lindrer livets smerter hos folk. Både å lyse fred og å helbrede er sider ved det profetiske kall å forkynne det glade budskap i ord og handling. Kanskje i handling først og deretter i ord.

Jesus ønsker at vi skal be Faderen, høstens herre, om flere arbeidere som kan forkynne på denne måten, – fordi høsten er så stor. I vår tid er det et skrikende behov for folk å få høre et troverdig fredens ord og å få lindring for tidens smerter og sykdom. Vi ber Gud om flere arbeidere under våre kallsmesser. Vi ber ivrig og engasjert. I blant maser vi på Vårherre, – for hvordan kan vi nå alle og hvordan kan vi forkynne for en ny generasjon, med mindre Du, Herre, kaller flere og det ganske snart!

En fin side ved våre kallsmesser er at vi er ulike ordenssamfunn som er samlet i bønn om kall. Denne ukens ”Tablet” forteller om en kallsbølge i de skandinaviske land, med over seksti prestestudenter for en katolsk befolkning på 250.000. Vi takker Vårherre og håper på et tilsvarende oppsving i kall til ordensliv. Og når vi ber om dette, ber vi sammen, – fordi vi som kirke, som fellesskap, som den norske katolisisme trenger flere kall til alle våre ordner, – for å sikre allsidighet, balanse og katolisitet. Biskop Bernt skal ha bemerket en gang, litt tørrvittig, at økumenikk er riktig medisin for kirkesplid, men at katolikker for all del må huske at den kan ha helbredende virking også ved innvortes bruk!

Ja, vi trenger virkelig flere medbrødre og medsøstre i alle tradisjoner. Og hva trenger vi dem til? Jo, vår samtid går til grunne av mangel på mildhet og barmhjertighet og trenger sårt å høre om en Gud som er både mild og barmhjertig, – en Gud som har rørt ved oss og vil røre med flere. De trenger å høre igjen om en gjenløser som lever og om et løfte om en gang å få skue Guds åsyn.

Vår tid hungrer etter fred og helbredelse på det personlige plan. Kanskje mer enn noensinne har folk behov for å få det bekreftet at menneskelivet er meningsfylt og verdifullt i seg selv. Hvem skal forkynne dette på troverdig vis? Hvem skal sette det ut i handling med barmhjertighet og forklare det i fredslysende vendinger? La oss fortsette å be om kall til ordensliv, fordi det stemmer at vår verden og vår kirke trenger troverdige profeter som kan handle ut i fra Guds ord og lyse Guds fred over oss alle.Amen

– Rory Mulligan, sm
***************************************************************************************
“Pave Benedikt XVI har utropt et troens år fra 11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 2013 (24. november). Den hellige fars visjon med dette er at alle troende skal ”gjenoppdage gleden ved å tro og gløden for å formidle troen”. (tatt fra katolsk.no)Vi St. Josephsøstre vil derfor også spesielt innby til en retrett som kan hjelpe oss til å utdype  troen  og ved bønn og stillhet få et sterkere forhold til Jesus Kristus,  slik at vi mer helhjertet kan følge Ham. Vi tilbyr både helge-retretter fra torsdag til søndag, eller for den som  måtte ønske det fra fredag til søndag.

Bønnedag for Kall- Torsdag den 7. mars –
Hl. Messe kl. 18.00 i St.Olav Domkirke.

Torsdagkveld kl. 18.00 er det igjen Kallsmesse i St. Olav Domkirke.
Denne gangen er det  St. Josephsøstrene som er ansvarlige for opplegget.
Pater Rory Mulligan SM vil være hovedcelebrant og vi har valgt
en Votivmesse til den Hl. Joseph, siden det er mars måned og emnet
vil være om St. Joseph, hvem er han?
Vi innbyr alle som har anledning til å komme å be sammen med oss
om gode preste-og ordenskall. Vi vil også oppfordre spesielt å be i
familiene om kall. Alle er vi kalt og har vår oppgave i Kirken og samfunnet.
La oss bruke litt tid til å be og å lytte innover hva Gud  kaller  oss til.

Etter den hl. Messe er det kirkekaffe og anledning til å høre på et innlegg om
den hl. Joseph som sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ, skal holde. Velkommen!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Faith_hour_8__mars_liggendeHOS ST. JOSEPHSØSTRENE PÅ GREFSEN,

KRISTI   KONGE   KAPELL

GLADSVEI 23,  O489 OSLO
For andre gang i Troens år inviterer NUK og våre biskoper Bernt Eidsvig
og Berislav Grigic til Faith hour –
en nasjonal time til bønn og tilbedelse av sakramentet.

Du kan være med på Faith hour ved å huske be denne timen -gjerne pavens bønneintesjoner for 2013.

Mange kirker og klostre holder dørene åpne under Faith hour til bønn og tilbedelse av sakramentet.

Pavens bønneintensjoner for mars 2013

•    At respekt for naturen må vokse gjennom bevisstheten om at hele Guds skaperverk er gitt i menneskenes varetekt.

•    At biskoper, prester og diakoner må være utrettelige budbringere om evangeliet til alle verdens hjørner

Retrettkvelder i fastetiden for unge voksne!

Styret i Oslo Unge Voksne har satt sammen et program for fastetiden som gir unge voksne i Oslo
et unikt tilbud nå i fastetiden. Gjennom bønn, samtale, stillhet og refleksjon skal vi
sammen forberede oss på påskens mysterier.

Tre fredager i mars besøker vi derfor tre ulike klostersamfunn i Oslo hvor et program satt sammen av søstrene selv venter oss.
Retrettkveldene er gratis og er åpne for alle unge voksne i Oslo. Det vil også bli enkel servering.
Hold derfor av de neste fredagene til samvær med og i Gud. Vel møtt!

Fredag 1. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Katarinahjemmet
Fredag 15. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Lunden Kloster
Fredag 22. mars kl. 17.30:Retrettkveld hos St. Josephsøstrene på Grefsen