St. Josephsøstrenes Kongregasjon

Korset“Kjære søster, måtte det kors du bærer som tegn på din tilhørighet til St. Josephsøstrenes Kongregasjon, minne deg om din innvielse til Gud og om den kjærlighet Kristus har elsket deg med, da Han henga seg selv for deg.La det være en kilde til håp og nytt liv, slik at du kan tjene Ham med takknemlighet og udelt hjerte.”   (fra liturgien til løfteavleggelse)

ikon-joseph

Hellige Joseph,  vår far og verge, vær vår talsmann hos Gud!

”Kongregasjonens grunnlegger, jesuitt-pateren Jean-Pierre Médaille, ga vårt ordenssamfunn navnet etter den hellige Joseph, Jesu pleiefar, for at vi, som Joseph,  skal være likefremme og hjertelige, både oss søstre i mellom og når vi tjener vår neste.” Konst. § 11