Nyheter 2023

April 1st, 2023 by stjoseph

Mary Southard,CSj

Liturgi i den Stille Uken og  Påsken
Kristi Konge Kapell på Grefsen.

=======================================

Lørdag, 01. april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høymesse
med palmevigsel kl.  17.30

Søndag, 02. april HL. messe kl. 11.30
Mandag, 03. april Hl. messe kl. 17.30
Tirsdag, 04. april Hl. messe kl. 09.00
med Laudes
Onsdag, 05. april Hl. messe kl.  17.30
Skjærtorsdag, 06. april Høymesse kl. 17.30
Langfredag, 07. april Langfredagsliturgi kl. 16.00
Påskeaften, 08. april Påskeliturgi kl. 18.00
1. påskedag, 09. april Høymesse kl. 11.30
2. påskedag, 10.april Hl. messe kl. 11.30

VI ØNSKER ALLE EN VELSIGNET PÅSKEHØYTID !

IMPULS I FASTETIDEN!

KORSVEI MEDITASJONER

Passion of Earth, Mary Southard,CSJ
DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,
KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27
I fastetiden  tilbyr vi  korsvei meditasjoner
St. Josephsøstrene
Gladsveien 23, 0489 Oslo.
EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!
Korsvei meditasjoner finner sted på  fredager-
5 fredager   i fastetiden:
Fredag  den 03. mars, 10. mars, 17. mars, 24. mars og  31. mars 2023
Tidspunkt:  kl. 20.00
Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og begynner  i  hovedhusets kapell.
Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes deretter til en stille  avslutning
i retrettsenterets kapell.
Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!
Med trikk nr. 11; nr 12  – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei. Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SR. FRANZISKA   WOLKEN, CSJ

IN MEMORIAM

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?

Søster Franziska Theodora Wolken

Født: 17. mai 1925 i Barsselermoor / Tyskland
Døde: Onsdag den 08. mars 2023 på Ullevål sykehus

Rekviem kl. 11.00, fredag 17. mars 2023

i Kristi Konge Kapell, Gladsvei 23, 0489 Oslo

deretter begravelse på Grefsen kirkegård

Etterpå er alle hjertelig velkommen til et måltid

i søstrenes spisestue på Grefsen

Sr. Franziska Theodora Wolken ble født 17. mai. 1925 i Barsselermoor, Tyskland. Hun begynte som postulant i Albachten/Tyskland 1. oktober 1951 og startet sitt novisiat 15. mai 1952 i Oslo, på Vor Frue Villa.I 1957 avla hun sine evige løfter i Oslo på St. Joseph Institutt. Hun hadde i 1953 blitt flyttet til St. Joseph Institutt og hadde der ansvar for vaskeriet, det huslig arbeidet og hagen. I 1980 hadde hun et teologikurs i Regina Mundi i Roma.
I 1985 ble hun flyttet til Vor Frue Villa som praktisk leder og ble forstanderinne der i 1986. I 1991 flyttet hun til Nesøya, og der dannet hun et praktisk administrativt team sammen med sr. Crescentia og sr Christa og var med på å opprette St Joseph retrettsenter, sammen med sr. Hedwig Osterhus, sr. Marit og sr. Beate.
I 2002 flyttet hun sammen med sr. Crescentia til Grefsen og kom etterhvert på sykeavdelingen.
Søster Franziska var kjent som en sterk og meget praktisk begavet kvinne. Et menneske med et varmt og stort hjerte. Hun var jordnær og hadde en klok og sunn dømmekraft. Hun fulgte med i politikk og samfunn, og kunne også se fra sitt vindu  når Kieler Båten Color Line var 10 minutter forsinket.
Hun syntes det var fint på hennes bursdag 17. mai, da flagget hele landet, og da hun ble 95 år kom barnehagene fra omegnen  og sang bursdagssangen  for henne,  etter at de hadde spilt Nasjonalhymnen “Ja vi elsker dette landet…” Hun var glad i Norge og elsket norsk natur.
Hun hadde en fin humoristisk sans og kunne hjelpe folk til å se den lyse siden av livet.   Alle som har møtt henne følte at de ble mottatt og godtatt med kjærlighet, åpenhet og varme.
I sine unge dager  hadde hun ansvar for rengjøring av St. Sunniva skole og St. Joseph Institutt som denne gangen hadde en kommunitet med over 40 søstre og mange lærerinner som underviste på skolen, dessuten var det Provinsialatet og Novisiatet. Sr. Franziska hadde hovedansvar for vaske- og rengjøringspersonell og hadde også praktisk opplæring av de unge noviser, som også av og til søkte trøst hos henne.
Vi hadde mange ansatte, og også unge jenter som kom fra Kroatia, Tyskland og Norge. Hun var en mor for dem og beholdt også god kontakt med dem etterpå og når de stiftet familie. Hun er en «bestemor» med mange barn.
Mange elever og lærere fra St. Sunniva skole husker sr. Franziska og hennes lille grønnsakshage og veksthus på den nåværende parkeringsplass foran St. Sunniva skole. Sr. Franziska var glad i naturen, i alt som gror og blomstrer. Hun hadde fått en stor fuglebok med fuglenes sang og melodier.
Mesteparten av sitt liv har hun tilbrakt på St. Joseph Institutt i Oslo. Hun var den som alltid var oppe tidlig om morgenen og som elsket stille bønn i kapellet. St. Joseph Institutt var hennes annet hjem og etter 32 år ble hun flyttet til Vår Frue Villa og ble priorinne der for våre eldre søstre og hadde stor omsorg for dem.
I 1991 var hun med på å starte vårt retrettsenter på Nesøya. Mange retrettanter, og de som kom til veiledning, betrodde henne deres hjertesorg og ba henne å be for dem. Trofast sammen med sr. Crescentia gikk de to da til grotten hvor Lourdes Madonna var plassert og ba sin rosenkrans. Alle som møtte de to i bønn var sikre på at Gud måtte bønnhøre dem.
I 2002 kom hun til Grefsen. Også her hadde hun en stor utstråling med sin varme og kjærlighet. Hun var myndig og sa fra, hvis hun ikke var enig i tingene. Hennes store hjerte og interesse for den andre og andres behov ble husket av mange.
Da hun ble eldre  likte hun å være i god tid i kapellet  før den hl. Messe startet, hun hadde en stor bønneliste  for alle hun la frem for Gud.
Når vi hadde julemarked  ble det solgt mange strikkesaker: små jakker, trekantskjerf og kosedukker som
sr. Franziska hadde laget. Mange, hver på sin måte,  kommer til å savne  vår kjære sr. Franziska
Hun døde på Ullevål sykehus, etter bare to dagers innleggelse, hun ble omgitt av sine egne medsøstres varme og kjærlighet, men vant også sykepleiernes hjerter. Hun fikk sykesalvingen av vår husprest P. Neve på Ullevål omgitt av våre unge søstre og alle i ledelsen. Hun var fullt ut våken og takket Gud som hadde vært så kjærlig mot henne hele hennes liv. Videre takket hun oss alle for vår kjærlighet, hun ba høyt en bønn som hun sikkert hadde bedt siden barndommen. «Jesus for deg lever jeg, for deg dør jeg. Jesus deg tilhører jeg helt i livet og i døden. Herre vær meg nådig, vær meg barmhjertig før meg å Jesus inn i din herlighet.»
Hun hadde også god kontakt til sin familie i Tyskland og hennes niese og mannen nådde frem akkurat fem  timer før hun døde for å ta avskjed med henne. Ellers var hun omgitt av sine medsøstre. I nærvær av den yngste i klosterlivet og en sykepleier døde sr. Franziska,  som var den eldste i vårt kloster på nesten 98 år,  av nyresvikt og hjertesvikt onsdag den 8. mars kl.15.50 på Ullevål sykehus.
Må vår alles kjære sr. Franziska hvile i Guds kjærlighet og fred.
St. Josephsøstrene
Vi fant hennes lille bønnebok, skrevet med en nydelig håndskrift,
den bønnen,  som hun har levd hele sitt liv, vil vi  gjerne dele med dere.

Herrens Kalk

jeg viker ikke tilbake for den.

Den som elsker Jesus,

for den betyr Korset, Lykke

Stille, beskjeden å øve seg i det Gode,

Stille, elske Gud og Mennesker,

Stille, oppfylle min plikt,

Stille, oppfatte Guds vilje,

Stille, å glede meg med den andre,

Stille, når andre har feil,

Stille, når mennesker sårer meg,

Stille, å tenke på mine svakheter,

Stille, å dele en fremmeds smerte,

Stille, tar sin tilflukt oppover til himmelen,

Stille, i det du ønsker og lengter etter,

Stille, å ta imot Jesu kors,

Stille, å ofre noe og gi avkall på noe,

Stille, å bære livets forandringer,

Stille, å betro meg til Jesus Frelseren,

Stille, å se mot vårt hjem i himmelen,

Stille, å oppnå dyder,

Stille, stille inntil døden–

Denne opphøyede stillheten av sjelen gir oss rik fylde av nåde.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schwester Franziska Wolken CSJ

IN MEMORIAM

Der Herr ist mein Licht und mein Heil

vor wem soll ich mich fürchten?

Schwester Franziska Theodora Wolken wurde am 17. Mai 1925 in Barsselermoor, Deutschland, geboren. Am 1. Oktober 1951 begann ihr Postulat bei den St. Josephschwestern von Chambéry in Albachten bei Münster in Deutschland. Ihr Noviziat folgte am 15. Mai 1952 in Oslo, Vor Frue Villa.

Die ewigen Gelübde legte sie 1957 im St. Joseph Institutt, Oslo, ab. Schon 1953 wurde sie zum St. Joseph Institutt versetzt und hatte dort die Verantwortung für die Wäscherei,Hausarbeit und Garten. In Regina Mundi in Rom nahm sie 1980

an einem theologischen Kurs teil.

1985 wurde sie nach Vor Frue Villa versetzt und war praktische Leiterin des Hauses und ab 1986 auch Oberin für die Schwestern. Im Jahre 1991 zog sie nach Nesøya und bildete dort das praktische Verwaltungsteam zusammen mit Sr. Crescentia und Sr. Christa im neu eröffneten Exerzitienhaus – St. Joseph Retrettsenter – mit Sr. Hedwig Osterhus, Sr. Marit Brinkmann und sr.Beate Grevenkamp.

Im Jahre 2002 kam sie mit Sr. Crescentia nach Grefsen und später auf unsere Krankenabteilung.

Sr. Franziska war bekannt als eine starke und sehr begabte Frau. Sie hatte ein grosses und warmes Herz,war klug und hatte eine gesunde Urteilskraft. Sie war interessiert in Politik und im Geschehen der Welt.Von ihrem Zimmer konnte sie das Kieler Boot Color Line sehen und bemerkte, wenn es 10 Minutter als geplant in den Hafen einlief.

Sie fand es schön, dass an ihrem Geburtstag ganz Norwegen die Fahne hisste. Zu ihrem 95. Geburtstag kamen einige Kindergärten mit Musikkapelle von der nahen Umgebung und sangen ein Geburtstagslied nachdem sie die Nationalhymne gespielt hatten.Sr.Franziska liebte Norwegen und die norwegische Natur. Sie war humoristisch und konnte Leute helfen, das Positive im Leben zu sehen. Alle die in Kontakt mit ihr kamen, fühlten sich angenommen und akseptiert mit Liebe, Offenheit und Wärme.

In ihren jungen Jahren sorgte sie für die Reinhaltung der St. Sunniva Schule und St. Joseph Institutt, die damals eine grosse Kommunität mit über 40 Schwestern hatte. Viele waren Lehrerinnen und unterrichteten an der Schule. Ausserdem war das Provinzialat und Noviziat im St. Joseph Institutt. Sie hatte die Hauptverantwortung für das Personal und führte die jungen Novizinnen in praktische Augaben ein. Nicht selten fanden die Novizinnen Trost bei ihr.

Wir hatten viele Angestellte und junge Mädchen kamen aus Kroatien,Deutschland und Norwegen. Sr. Franziska war sozusagen eine Mutter für sie und hielt später guten Kontakt mit ihnen, auch als sie eigene Familien gründeten. Sie war eine «Grossmutter» mit vielen Kindern.

Viele Schüler und Lehrer der St.Sunniva Schule erinnern Sr. Franziska mit dem Gemüsegarten und dem kleinen Gewächshaus vor dem St. Joseph Institutt, wo heute der Parkplatz ist. Sr. Franziska liebte die Natur, alles was wuchs und blühte. Sie hatte ein grosses Vogelbuch mit Gesang und Melodien der Vögel.

Die meiste Zeit ihres Lebens war sie im St. Joseph Institutt in Oslo. Morgens war sie zeitig auf und liebte die stille Gebetszeit in der Kapelle. St. Joseph Institutt war ihre andere Heimat geworden. Nach 32 Jahren wurde sie nach Vor Frue Villa versetzt und wurde Oberin für die älteren Schwestern und betreute sie mit grosser Fürsorge.

Im Jahre 1991 war sie mit dabei als unser Exerzitienhaus auf Nesøya eröffnet wurde. Viele, die zu Exerzitien und zur geistlichen Begleitung kamen,anvertrauten ihr ihre Sorgen und baten um ihr Gebet. Treu ging sie mit Sr. Crescentia zur Lourdes Grotte und beteten den Rosenkranz.Alle, die die beiden Schwestern im Gebet sahen, waren sicher, dass Gott ihr Gebet erhörte.

Nach Grefsen – St. Josephsøstrenes Hjem – kam sie 2002. Auch hier hatte sie grossen Einfluss mit ihrer Herzensgüte und Liebe. Sr. Franziska war bestimmt und konnte Ausdruck geben, wenn sie nicht einig war.Ihre grosse Herzensgüte und Interesse für den Anderen und dessen Bedürfnisse wird lange in Erinnerung bleiben.

Als sie älter wurde, liebte sie rechtzeitig in der Kapelle zu sein bevor die hl. Messe begann. Sie hatte viele Anliegen, die sie stille vor Gott trug.

Auf unserem Weihnachtsbasar wurden kleine Jacken, Dreikantschale und Kuscheltiere, die sie gestrickt hatte, verkauft.Viele werden auf ihre besondere Weise unsere liebe Schwester Franziska vermissen.

Sie starb im Ullevål Krankenhaus nur 2 Tage nach dem sie dort hin kam. Sie war umgeben von der Wärme und Liebe ihrer Mitschwestern, gewann aber auch die Herzen ihrer Krankenschwestern. Unser Hauspriester,Pater Neve, gab ihr die Krankensalbung umgeben von unseren jungen Schwestern und alle in der Provinzleitung. Sr. Franziska war ganz bewusst und dankte Gott, der so liebeswürdig war in ihrem Leben.Weiter dankte sie uns alle für unsere Liebe. Sie bat ein Gebet, welches sie sicher seit ihrer Kindheit gebetet hatte :

»Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.

O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit.»

Sr. Franziska hatte guten Kontakt mit ihrer Familie in Deutschland. Ihre Nichte und Mann kamen fünf Stunden bevor sie starb und konnten noch Abschied nehmen. Sonst war sie umgeben mit ihren Mitschwestern. Im Beisein der Jüngsten im Kloster und einer Krankenschwester starb Sr. Franziska, die die Älteste mit fast 98 Jahren im Kloster war, auf grund von Versagen der Nieren und Herzschwäche Mittwoch, 8. März um 15.50 Uhr im Ullevål Krankenhaus.

Möge unsere liebe Sr. Franziska in Gottes Liebe und Frieden ruhen. R.I.P.

St. Josephschwestern von Chambéry in Norwegen.

Ein kleines Gebet von Schw. Franziskas Gebetbuch, handgeschrieben!

Den Kelch des Herrn, Ich weiss`ihn nicht zurück.
Wer Jesum liebt, dem ist das Kreuz ein Glück.

Still bescheiden Gutes üben, Stille Gott und Menschen lieben,
Stille meine Pflicht erfüllen, Still erfassen Gottes Willen,
Still mit andern mich erfreu`n, Still bei fremden Fehlern sein,
Stille, wenn mich Menschen kränken, Stille meiner Schwäche denken,
Stille teilen fremden Schmerz, Stille flohen himmerwärts;
Still in Wünschen und Verlangen, Stille Jesu Kreuz umfangen,
Stille opfern und entsagen, Still des Lebens Wechsel tragen;
Still dem Heiland mich vertrau`n, Still zur Himmelsheimat schau`n,
Stille Tugend mir erwerben, Stille, Stille bis zum Sterben-
Diese hehre Seelenstille bietet reiche Gnadenfülle.

************************************************************************************************

Den 9. internasjonale bønnedagen for bekjempelse av menneskehandel 2023 fant sted i Trefoldighetskirken onsdag 8. februar kl. 17:00.
Å vandre sammen i verdighet, for å bekjempe menneskehandel, er tema for den 9. internasjonale bønnedagen for bekjempelse av menneskehandel. «Verdighet og frihet er en vei, en langsom og langsiktig reise som følger personen når hun eller han kommer fri fra menneskehandelens vold». Bønnevandringen er en mulighet til å vandre sammen, på tvers av religiøse tradisjoner og kulturer, for å be om oppreisning og frihet for alle mennesker, og en større bevissthet om menneskehandelens lidelser i vår felles verden
Også vi kan fortsatt ta det med i vår bønn.

En gledelig nyhet hos St. Josephsøstrene

Alle våre unge søstre fra utdanningsgruppen i Joseph Huset
Ungdommer fra NUK som var med på Festligheten!

På lørdag den 7. januar 2023 avla vår novise
Catarina sine første klosterløfter i en
høytidelig Messe med P. Jo Neve SM som
hovedcelebrant.
Sr. Anette, provinsforstanderinnen
mottok  Sr. Catarina i  St. Josephsøstrenes
fellesskap.
Vi takker alle for deltagelsen og gratulasjoner.
Særlig glade ble vi for at sr. Gisela fra den
Danske Regionen kunne feire sammen med
oss og for innslaget fra ungdommer fra NUK.
Vi ønsker Sr. Catarina  Guds velsignelse videre
på veien og  la oss be for hverandre.

 **************************************

 

 KRYBBEN OG KORSET,

passer de sammen? Kunstneren Beate Heinen
minner oss om at de hører sammen.
Akkurat i denne tiden, hvor krigen herjer i
Ukraina er mange mennesker til jul nærmere
korset og lidelsen enn gleden ved en krybbe.

Bildet kan gi trøst til oss alle om vi er nær krybben,
eller underveis med Emmaus disiplene, eller nær
korset på Golgata.
GUD ER MED OSS, HVOR VI ENN ER.

EN GLEDELIG JUL OG TAKK FOR ALLE
HILSENER, BLOMSTER, GAVER OG GODE
ØNSKER VI HAR  MOTTATT.
LA OSS BE OG HÅPE PÅ  ET NYTT ÅR
MED FRED FOR
UKRAINA OG HELE VERDEN!

*************************************

MESSETIDER FOR JULEN 2022
I KRISTI KONGE KAPELL
GLADS VEI 23  0489 OSLO

JULAFTEN 24. DESEMBER 
KL. 18.00
FØRSTE JULEDAG 25. DESEMBER
KL. 11.30
ANNEN JULEDAG 26. DESEMBER
KL. 11.30
27. DESEMBER
KL. 17.30
28. DESEMBER
KL. 17.30
29. DESEMBER
KL. 17.30
30. DESEMBER
KL. 17.30
NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER
KL. 17.30
NYTTÅRSDAG 1. JANUAR 2023
KL. 11.30

**********************************

 R E T R E T T E R 2023

laaven

Tors 26. – Søn 29. januar, legmarister
kr 2500,– P.Rory SM; P. Erik SM(fulltegnet,venteliste)

Tors 16. – Søn 19. februar(avlyst)
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter; Arne Sand

Retretter i fastetiden

Tors 09. -Søn 12. mars
kr 2500,– P. Rory SM; Bjørg Eimstad

Tors 23.-Søn 26. mars
kr 2500,– P. Erik SM; Sr. Marit CSJ

Tors 20.-Søn 23. april
kr 2500,– Arne Sand  og P. Erik Ruud SM

10 dagers retrett

Fre 28. april – Lør 07. mai
kr 6500,– Sr. Anette CSJ og Jeanine R. Ruyter

Man 05.-  Ons 14. juni
kr 6500,– Bjørg Eimstad, Sr. Marit CSJ

Fre 21.-Søn 30. juli
kr 6500,– P. Bill  Clark SJ, Sr. Marit CSJ
språk: Engelsk og Norsk
Søn 3. –  tors 7. september
kr 3300,– P. Rainer Carls SJ
Skandinavisk Manresagruppe(fast gruppe)

Fre 15. – Søn 24. september( 10 dagers retrett)
kr 6500,–  Hilde R. Myhrer og Geir Gundersen

Tors 05.-Søn 08. oktober
kr 2500,– P. Erik Ruud SM og Bjørg Eimstad

ØstreBorgesyssel 16.-19. okt.
kr 2500,– P. Rory og Geir Gundersen(avlyst)

Nedre Romerike  13.-16. november
kr 2500,– Arne Sand og Hilde R. Myhrer

Medvandrer retrett 02.-05. november (fast gruppe)
kr 2500,–

Retretter i Advent

Tors 30.nov til Søndag 3. desember
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og P. Erik SM

Tors 07.-Søn 10. desember
kr 2500,– Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors 14. – Søn 17. desember
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Påmelding helst per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 eller 12  mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens i hovedhuset,
innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

Plass på retretten er sikret når påmelding er bekreftet
og depositum betalt. Depositum er kr 500,– er en del
av prisen og returneres ikke, men kan overføres til en
annen retrett. Bankgirokonto: 160718 23990.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.
Våre tidebønner og den hl. Messe er en fast del av
dagsrytmen. Personlig veiledning er en del av retretten.
Alle retretter starter med ankomst kl. 18.00 og aftens
og avslutter med middagen kl. 12.15.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)