Nyheter 2022

MESSETIDER FOR JULEN 2022
I KRISTI KONGE KAPELL
GLADS VEI 23  0489 OSLO

JULAFTEN 24. DESEMBER 
KL. 18.00
FØRSTE JULEDAG 25. DESEMBER
KL. 11.30
ANNEN JULEDAG 26. DESEMBER
KL. 11.30
27. DESEMBER
KL. 17.30
28. DESEMBER
KL. 17.30
29. DESEMBER
KL. 17.30
30. DESEMBER
KL. 17.30
NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER
KL. 17.30
NYTTÅRSDAG 1. JANUAR 2023
KL. 11.30

**********************************

Velkommen til bønn for preste- og ordenskall hos

St. Josephsøstrene den 5. januar 2023
Denne gangen er den hl. Messe på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo
Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt
for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet
oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene
og i familien. Denne gangen blir kallmessen feiret hos
St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo.
Den hl. Messe er kl. 18.00 i Kristi Konges kapell.
Etter den hl. Messe er alle hjertelig velkommen
til kirkekaffen i søstrenes spisestuen.

Velkommen! 

Veibeskrivelse: Trikk 11 retning Kjelsås, stoppested Gladsvei,
40 m tilbake så inngangen til St. Josephsøstrenes Hjem.

 **********************************************************

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

Vi sier en stor takk til alle medarbeidere,medvandrer, søstre,
frivillige og alle som bidro til et so vellykket julemarket.

Det var overveldende hvor mange som kom og
den gode stemning som hver enkelt bidro med.
En hjertelig takk for den store
oppslutningen og innsatsen.
Med beste hilsener og hjertelig takk
fra St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi inviterer til julemarked 2022

St.Josephsøstrenes Hjem
Glads Vei 23, 0489 Oslo
Tlf. 23 400 920 eller 23 400 935

 

IMG_0043.jpg julemarked 2015

Lørdag, 12. november 2022

 fra kl. 11.00 til kl. 15.00

Hjertelig velkommen!

NB! Varene kan også betales med bankkort eller vipps

*********************************************************************

Mary Southard,CSj

Liturgi i den Stille Uken og  Påsken  i
Kristi Konge Kapell på Grefsen.

=======================================

Lørdag, 09. april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høymesse
med palmevigsel kl.  17.30

Søndag, 10. april HL. messe kl. 11.30
Mandag, 11. april Hl. messe kl. 17.30
Tirsdag, 12. april Hl. messe kl. 09.00
med Laudes
Onsdag, 13. april Hl. messe kl.  17.30
Skjærtorsdag, 14. april Høymesse kl. 17.30
Langfredag, 15. april Langfredagsliturgi kl. 16.00
Påskeaften, 16. april Påskeliturgi kl. 18.00
1. påskedag, 17. april Høymesse kl. 11.30
2. påskedag, 18. april Hl. messe kl. 11.30

************************************************************************************

TORSDAG DEN 7. APRIL KL. 18.00

ER DET KALLMESSE

hos St. Josephsøstrene på Grefsen,
Gladsvei 23, 0489 Oslo
Vi ber for gode preste- og ordenskall!

VI INNBYR ETTERPÅ TIL EN SAMLING OM
ST. JOSEPHSØSTRENE OG DERES VIRKE

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

=========================================

IMPULS I FASTETIDEN!

KORSVEI MEDITASJONER

 

Passion of Earth, Mary Southard,CSJ
DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,
KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27
I fastetiden  tilbyr vi  korsvei meditasjoner
St. Josephsøstrene
Gladsveien 23, 0489 Oslo.
EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!
Korsvei meditasjoner finner sted på  fredager-
5 fredager   i fastetiden:
Fredag  den 11. mars, 18. mars, 25. mars, 1. april og  8. april
Tidspunkt:  kl. 20.00
Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og begynner  i  hovedhusets kapell.
Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes deretter til en stille  avslutning
i retrettsenterets kapell.
Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!
Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei. Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VI  ÅPNER OPP FOR ALLE RETRETTER!
 R E T R E T T E R 2022

laaven

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 10. – Søndag 13. mars
kr 2
500,– Sr. Marit og Hilde R. Myhrer

Tors 24.-Søn 27. mars
kr 2500,–Sr. Marit, Arne Sand

 

Tors 31. mars – Søn 3. april
kr 2500,– Sr. Anette, P. Erik SM

 

10 dagers retretter:
Fre 29.april – Lørdag  7. mai
p. Rainer Carls, SJ

Fre 20. – Søn 29. mai
kr 6
500,-Bjørg Eimstad, Geir Gundersen
Sr. Marit. 

10 dagers retrett, kr 6500,–
22.-31. juli 2022
( P.Bill Clark SJ  engelsk
og også veiledning på norsk )

Man 29. august- Lør 3. September
Skandinavisk Manresagruppe (fast gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 15. – Søn 18. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer

Tors 06. Søn 9. oktober
kr 2500,- Sr. Marit og Geir Gundersen

Medvandrer 3. nov-6. Nov.
Kr 2500,–

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 24.-Søn 27. november
kr 2
500,–Bjørg Eimstad og P. Erik SM
Tors 1.Søn 4. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
Tors den 8.- Søn den 11. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
Torsdag den 15.-Søn den 18. desember
kr 2500,– P. Rory SM og Sr. Marit
****************************************************
Påmelding per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Anledning til kaffe, te tidligere i retrettsenter
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

**********************************************************
In Memoriam Sr. Lioba Herbert, CSJ

I dine hender overgir jeg min ånd,

du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.” Salme 31,6

Sr. Lioba Herbert, CSJ 

født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland

døde 07.02.2022 på St. Josephsøstrenes Hjem,

Grefsen/Oslo, Gladsvei 23

Rekviem onsdag den 16.02.2022 kl. 11.00

i  St. Josephsøstrenes Kapell på Grefsen, 3. etasje

etterpå begravelse på Grefsen Kirkegård

Sr. Lioba Herbert ble født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland.
Hun vokste opp i en god katolsk familie og siden hennes eldre
søster Sr. Thekla, var St. Josephsøster, kjente hun til klosterlivet
allerede fra ung alder.
Hun tok “Realskole “og Husmorskole hos “Ursuliner” som er en kjent
lærerorden i Tyskland og ble “Landwirtschaftliche Lærerinne” i 1949.
Hun følte seg kalt til å virke i Norge som hennes søster.
I 1950 inntrådte hun i postulatet i Albachten hos St. Josephsøstrene.
Hun avla sine evige løfter den 08.09.1955 på St. Joseph Institutt i Oslo,
etter å ha hatt novisiatet på Vor Frue Villa.
I Norge tok hun Artium i 1955 og ble heimkunnskapslærer i 1956,
videre tok hun lærereksamen i 1972 og spesialpedagikk i 1978/1979.
Hun skolerte seg også i teologi og tok et kurs i 1967 og fikk
et teologisk sabbatsår i Paderborn i 1985 og ble igjen student i
USA  i Ignatiansk Spiritualitet på Campion Center SJ.
Sr. Lioba bodde de fleste år av sitt  på St. Joseph Institutt i Oslo
og underviste på St. Sunniva skole,
hun var kjent og avholdt som en meget dyktig lærerinne
og med sin spesial pedagogikk hadde hun også et spesielt kall
for svake elever. Hun var særlig interessert i å få fremmedspråklige
elever best mulig integrert i norsk skole.
Hun var Rektor på St. Sunniva skole i tre år.
Etter at hun ble pensjonist flyttet hun til menigheten i Porsgrunn
og overtok som menighetssekretær og leder for katekesen.
Fra 1993 til 2002 var hun i Porsgrunn menighet.
2002 flyttet hun til Akersveien 4-6 og hjalp til med svake elever
på St. Sunniva skole.  Dessuten ga hun også konvertittundervisning.
2006 kom Sr. Lioba til Grefsen og ble i de siste årene pasient på vår
sykeavdeling på Grefsen.

Søster Lioba var et livsglad menneske og hadde gode kontakter
til sine omgivelser, hun hadde dype og langvarige kontakter
til venner og kjente. Hun var kjent for sin korrekte opptreden
og dyktighet i sine ansvarsfulle stillinger. Hun var en morgenfugl
og hadde bedt sin morgenmeditasjon før alle søstre kom til kapellet.
Sr. Lioba hadde en veldig flott sangstemme, som hun brukte i
sangkoret i vår domkirke St. Olav, men også senere i Porsgrunn menighet.
Hun elsket klassisk musikk og likte å synge.
Hun var et postiv medlem i kommuniteten og hadde også
god kontakt til sin familie i Tyskland.
Hun vil bli  husket av våre unge vietnamesiske søstre, som av og til
hjalp til på sykeavdelingen, med sitt gode smil,
selv om hun ikke lenger kunne snakke.
Hun døde med søstre rundt seg som sang og ba.
Sr. Lioba ga sitt liv tilbake til Gud på en meget fredelig måte.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.
Hun er vår forbeder hos Gud. La oss be for våre avdøde.

St. Josephsøstrene

(overført til tysk) auf deutsch, siehe Spalte rechts:
våre avdøde søstre: Sr. Lioba R.I.P.