Våre retretter 2024

R E T R E T T E R 2024

 

laaven

Man 8.- fre 12.jan kr 3700,–
Veiledn. Gruppe Bergen(fast gruppe)
Mai Bente Matre, Sr. Marit CSJ m. flere

Tors 01 febr. – Søn 04. febr (legmarister)
kr 3000,– P. Rory SM og P. Erik SM

Tors 08. – Søn 11. februar
kr 3000,– Hilde R. Myhrer og P. Rory SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Man 19.febr-Tors 22. febr
prestene OKB (fast gruppe)

Tors 29 Søn 03. mars
kr
3000, Jeanine R. Ruyter og P. Rory SM

Tors 14.- Søn 17. mars
kr 3000,–Sr. Marit, P. Erik SM

10 dagers retretter

Fre 26. april Søndag 05. mai,
kr 7000,–Jeanine R. Ruyter og (Hilde R. Myhrer )
Sr. Marit, Sr. Anette

Søn 23. juni – tirs 02. juli
kr 7000,-P. Bill Clark SJ og Sr. Marit CSJ(venteliste)

Fre 5. juli – 14. juli
kr 7000,– P. Bill Clark SJ og Sr. Anette CSJ(venteliste)

Søn 1. sept – tors 5. september
(fast gruppe )P. Rainer Carls, SJ ,Manresa møtet

Tirs 8.okt-tors 17.okt. Kr 7000,–
Bjørg Eimstad og Geir Gundersen

Medvandrer retrett tors 7.nov-søn 10.nov.
(fast gruppe) kr 3000,–

18.-21. nov.kr 3000,–?
Arne Sand  og Hilde R. Myhrer

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 28.-nov til Søn 1. desember
kr
3000,– Bjørg Eimstad og P. Erik SM

Tors 05.Søn 08. desember
kr 3000,- Sr. Marit og P. Rory SM

Tors 12.- Søn 15.. desember
kr 3000,-Sr. Anette og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene. Disse veilederne har
gjennom lang tid også deltatt i seminarer og
retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og
fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.
Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og Sr. Marit Brinkmann.

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag
til søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

 

R E T R E T T E R 2023

laaven

Tors 26. – Søn 29. januar, legmarister
kr 2500,– P.Rory SM; P. Erik SM(fulltegnet venteliste)

Tors 16. – Søn 19. februar (avlyst)
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter; Arne Sand

Retretter i fastetiden

Tors 09. -Søn 12. mars
kr 2500,– P. Rory SM; Bjørg Eimstad

Tors 23.-Søn 26. mars
kr 2500,– P. Erik SM; Sr. Marit CSJ

Tors 20.-Søn 23. april
kr 2500,– Arne Sand  og P. Rory Mulligan SM

10 dagers retrett

Fre 28. april – Lør 07. mai
kr 6500,– Sr. Anette CSJ og Jeanine R. Ruyter

Man 05.-Ons 14. juni
kr 6500,– Bjørg Eimstad, Sr. Marit CSJ

Fre 21.-Søn 30. juli
kr 6500,– P. Bill  Clark SJ, Sr. Marit CSJ
språk: Engelsk og Norsk
Søn 3. –  tors 7. september
kr 3800,– P. Rainer Carls SJ
Skandinavisk Manresagruppe(fast gruppe)

Fre 15. – Søn 24. september( 10 dagers retrett)
kr 6500,–  Hilde R. Myhrer og Geir Gundersen

Tors 05.-Søn 08. oktober
kr 2500,– P. Erik Ruud SM og Bjørg Eimstad

ØstreBorgesyssel ? P. Rory og Geir Gundersen

Nedre Romerike  13.-16. november
Arne Sand og Hilde R. Myhrer

Medvandrer retrett 2.-5. november (fast gruppe)

Retretter i Advent

Tors 30.nov til Søndag 3. desember
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og P. Erik SM

Tors 07.-Søn 10. desember
kr 2500,– Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors 14. – Søn 17. desember
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Påmelding helst per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 eller 12  mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens i hovedhuset,
innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

Plass på retretten er sikret når påmelding er bekreftet
og depositum betalt. Depositum er kr 500,– er en del
av prisen og returneres ikke, men kan overføres til en
annen retrett. Bankgirokonto: 160718 23990.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.
Våre tidebønner og den hl. Messe er en fast del av
dagsrytmen. Personlig veiledning er en del av retretten.
Alle retretter starter med ankomst kl. 18.00 og aftens
og avslutter med middagen kl. 12.15.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

********************************************

R E T R E T T E R 2022

Tors 27. – Søn 30. januar
kr 2500,– P. Rory SM, P. Erik SM

(avlyst p.g.a.corona)

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 24.- Søn 27. februar
kr 2
500,- Jeanine R. Ruyter,  Bjørg Eimstad

(avlyst p.g.a. corona)

Tors 10. – Søndag 13. mars
kr 2
500,– Sr. Marit og Hilde R. Myhrer

Tors 24.-Søn 27. mars
kr 2500,–Sr. Marit, Arne Sand
Ordo Crucis (åpen også for andre)

Tors 31. mars – Søn 3. april
kr 2500,– Sr. Anette, P. Erik SM

10 dagers retretter:
Fre 29.april – Lørdag  7. mai
p. Rainer Carls, SJ (venteliste)

Fre 20. – Søn 29. mai
kr 6
500,-Bjørg Eimstad, Geir Gundersen
Sr. Marit. (venteliste)

Mulighet for en
10 dagers retrett fra den
22.-31. juli 2022(språk engelsk og norsk)
kr 6500,– P. Bill Clark, CSJ  og en norsk veileder

Man 29. august- Lør 3. September
Skandinavisk Manresagruppe (fast gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 15. – Søn 18. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer

Tors 06. – Søn 9. oktober
kr 2500,- Sr. Marit og Geir Gundersen

Medvandrer 3. nov-6. Nov.
Kr 2500,– (fast gruppe)

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 24.-Søn 27. november
kr 2
500,–Bjørg Eimstad og P. Erik SM
Tors 1.Søn 4. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
Tors den 8.- Søn den 11. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
Torsdag den 15.-Søn den 18. desember
kr 2500,– Sr. Anette og Sr. Marit
****************************************************
Påmelding per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Anledning til kaffe, te tidligere i retrettsenter
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.15 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

R E T R E T T E R 2020

Tors 23. – Søn 26. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM

Tors 13. – Søn 16. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 27.febr- Søndag 1. mars
kr 2300,– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg

Tors 5. – Søndag 8. mars
kr 2300,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Fre 13. – Søndag 15. mars
Medvandrer (lukket gruppe)

Man 23. -Tors 26. mars
kr 2300,–Prest Arne Sand og P. Rory SM

10 dagers retretter:
Fre 24. april – Søn 3. mai
kr 6000,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg

Tirs 21. – Tors 30.juli
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Lør 1. – man 10. august(venteliste)
kr 6000,–P. Ken Hughes SJ, språk engelsk
Tirs 1. -Lør 5. sept.(venteliste)

Skandinavisk Manresagruppe (lukket gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 17. – Søn 20. september
kr 2300,–Jeanine R. Ruyter og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg

Tors 1. okt – Søn 4. oktober
kr 2300,- Sr. Anette og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg

Lukket gruppe: Østre Borgesyssel prosti:
12.-15.okt og 19.-22. okt.
Lukket gruppe: 10.-12.nov.

RETRETT I ADVENTSTIDEN
Vær lydhør!     Herren er nær!

“Écoute mon fils “(St.Benoit, Abbaye de Tamié)

Tors 26.-Søn 29. November
kr 2300,– Bjørg Eimstad og P. Rory SM

Tors 3. – Søn 6. Desember
kr 2300,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 10. Søn den 13. Desember
kr 2300,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

Medvandrer retrett
Fredag 18.-20. desember (lukket gruppe)

 Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post: 
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 34 ( Sr. Anette)

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til
søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag og 10 dagers og 8 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.
Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.
Bankkonto:  1607 18 23990
Veibeskrivelse til retrettsentret-OBS  forandringer
Fra Storo er det buss for trikk retning Kjelsås.
Stoppested til Retrettsenteret er: Gladsvei
Du ser den store røde mursteinsbygning og bakom
den gule låvebygning. Du går langs med gjerdet og opp
den lille bakken, til venstre er retrettsentret  i
låvebyggningen.
Har du problemer
 så ring; 23400922 eller 95936867
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
 Retrettsenter
0489
 Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)  til: Storo
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Buss for Trikk  mot Kjelsås etc….Stoppested: Gladsvei.
Vanlig dagsrytme på weekend-retretter:
Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Kl. 7.30 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
fra kl.8.20   frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellom mat
kl. 12.15 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper og kveldsmesse
Lør alltid Søndagsmesse kl. 18.00
aftens
kl.  21.00 Kompletorium

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

R E T R E T T E R 2019

Torsdag 24.- Søndag 27. januar
kr 2300,– P. Rory SM, P. Erik SM
RETRETTER I FASTETIDEN
Torsdag 7.- Søndag 10. februar
kr 2300,– Sr. Anette CSJ og prest Arne Sand
P. Jo Neve SM, liturg
Torsdag 14- Søndag 17. mars
kr 2300,– Bjørg Eimstad, P. Erik SM
Fredag 29. -Søndag 31. mars
Medvandrer retrett
Torsdag 4. – Søndag 7. april
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, Jeanine R. Ruyter
P. Jo Neve SM, liturg
Torsdag 25. – Søndag 28. april
kr 2300,– Bjørg Eimstad og Sr. Marit CSJ
P. Jo Neve SM, liturg
10 dagers retrett
Fredag 3. – Søndag 12.mai
kr 6000,–Sr. Anette CSJ, prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
Fredag 28. juni- Søndag 7. juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk
Onsdag 10. juli til fredag 19.juli
kr 6000,–P. Bill Clark SJ, på engelsk
Torsdag 12. sept- Søndag 15. sept
kr 2300,–
Jeanine R. Ruyter, Hilde R. Myhrer
P. Neve SM,
liturg

RETRETTER I ADVENT    2019

Hver og en går svanger med Guds drøm for skapelsen.
Alle bærer vi i oss et frø, gaver og evner til å helbrede
vår verden i tidens fylde – i vår tid.
Mester Eckhart sier: «Dette er tidens fylde, når
Guds Sønn (Kristus) blir unnfanget i oss.»
Vi bærer dette hellige løfte i oss.
tekst og bilde ved Mary Southard

 

 

 

 

 

 

 

 

 22-24.nov. Medvandrer retrett
Tors 28. nov.-Søndag 1. desember
kr 2300,– Bjørg Eimstad,P. Erik SM
Tors 5.des – Søndag 8. desember
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM
Tors 12. des.- Søndag 15. desember
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Retretter 2018
RETRETTER I FASTETIDEN
Tors
22. Søndag 25. februar
kr 2300,–Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

Tors 1.mars –Søndag 4 . Mars
kr 2300,–Bjørg Eimstad, Sr. Marit CSJ

P. Neve SM, liturg

Lørdag 9.-11.  mars Retrett-Medvandrer

Tors 15.mars-Søndag 18. mars

kr 2300,– Hilde R.Myhrer, prest Arne Sand
P. Neve SM, liturg

Fredag 13. april Fordypningsdag, Loyola Gruppe

RETRETT I PÅSKETIDEN

Tors 26.april-Søn 29.april
kr 2300,– Bjørg Eimstad, P. Erik SM

RETRETT OM SOMMEREN

Tors 31.mai-Søndag  3. juni
kr 2300,– JeanineR. Ruyter, P. Rory SM

10 dagers retrett

Fredag 4.-Søndag 13. mai
Kr 6000,–
Sr. Anette CSJ,prest Geir Gundersen

p. Jo Neve SM, liturg

10 dagers retrett
Fredag 27. juli – Søndag 5. august

kr 6000,– Sr. Marit CSJ,
Sr. Anette
P. Jo Neve, liturg

HØSTRETRETT
Mandag 3. sept.-Fredag 7. sept.
Manresa(lukket gruppe)

Tors 20. til Søndag 23. sept
kr 2300,– Bjørg Eimstad, prest Geir Gundersen

Torsdag 4.-Søndag 7. oktober
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, Sr. Marit CSJ
P. Neve SM, liturg

RETRETTER I ADVENT
Maria i advent rev.

ved Mary Southard
 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 24. nov. Retrett Medvandrer

Tors 29.nov-Søndag 2. des
kr 2300,– JeanineR. Ruyter,  P. Rory SM

Tors 6. des – Søndag 9. des
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM

Tors 13. des- Søndag 16.  des
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Informasjon om  alle våre retretter

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)
Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag
og 10 dagers og 8 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)  til: Storo
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….