Apostolat – våre oppgaver

 bønneseddel. sendelse rev.

I sin frelsesplan sendte Faderen sin Sønn som gikk inn i menneskets kår for å frelse oss og åpenbare for oss at vi er brødre og søstre, fordi vi er Guds barn. Kristus betrodde Kirken å føre hans gjerning videre, og i den er vi kalt, innviet og utsendt.

ikon-00774

” JEG VAR SYK OG DERE SÅ TIL MEG.”

Mt 25, 37

 

Guds folk har fått ulike gaver og oppgaver som utfyller hverandre. St. Josephsøstrenes kall i Guds folk er å fremme enheten. Vi må gjenkjenne og synliggjøre Herrens kjærlighet, leve den enhet Kristus ville, både oss i mellom og i forholdet til våre medmennesker. Vi må arbeide for å skape en verden med rettferd og samhørighet, der hvert eneste menneske føler at det er respektert etter sitt sanne verd som Guds barn.

I vår grunnleggers ånd er vi åpne for alle former for apostolat som møter tidens åndelige og materielle behov. Når vi velger oppgaver og arbeid eller oppretter kommuniteter, er det hensynet til vårt oppdrag som skal lede oss:

Hvordan vi best kan forkynne det glade budskap om Kristus, og arbeide for at ethvert menneske skal få utvikle sine muligheter, og medvirke til at Evangeliets ånd skal gjennomsyre hele vår jordiske virkelighet.

Vi er medlemmer av en internasjonal kongregasjon, derfor lever vi i  forskjellige kulturer, og anstrenger oss for å bli fortrolige med deres språk, kultur og virkelighet. Vi erkjenner de grunnleggende verdier som er i pakt med Evangeliet, og gjør dem til våre egne, for å kunne forkynne Jesu Kristi glade budskap.

retrett-00977

Det er det ene og samme kall til å følge Kristus og ta del i hans oppdrag som samler oss som St. Josephsøstre i kommuniteter.

Slik Jesus åpenbarte for de første disipler som samlet seg rundt ham, at han er ett med Faderen og den Hellige Ånd i kjærlighet, slik åpenbarer han det også for oss.

Jesus Kristus, han som er helliget og utsendt av Faderen kaller oss som ordenssøstre til å følge ham uten forbehold, for å dele hans liv og oppdrag.  Vi forener oss med hans sinnelag slik at vi blir i stand til stadig mer å gi oss selv i tjeneste for andre.

Alt etter tidens og stedets behov er vi åpne for alle former for apostolisk virksomhet.

Her er det noen  konkrete eksempler:

00106mennesker-00639

 

 

 

 

Vårt oppdrag kan lede oss til alle aldersgrupper og kulturer. Vår tjeneste kan være innenfor samfunnet eller direkte i Kirken; alt etter behov og muligheter.

Undervisning av junioratsøstre  ved provinsforstanderinnen sr. Anette.

 

Våre retretter og veiledning er en viktig del av vår virksomhet.

Se: St. Joseph retrettsenter: http://www.stjoseph.no/

Våre unge søstre arbeider innenfor sykepleien, i barnehagen, i menigheten og annet sosialt arbeid. I våre  menigheter er vi aktive i katekesen, som kommunionsutdeler, i sangkoret, på ungdomsleirer og i ungdomsarbeidet.