Medvandrer

 

vei

 „Brant ikke våre hjerter i oss,
da han talte til oss på veien?”
(Luk 25,32)

 

I dag er det en stor søken etter et fellesskap på veien mot Gud. Derfor har St. Josephsøstrene i den norske provins opprettet en gruppe som vi kaller medvandrer.

Allerede på vår grunnleggerens, pater Jean- Pierre Médailles tid(1610-1669), fantes kvinner knyttet til søstrene som ville leve et åndelig liv og hjelpe sine medmennesker.

I Norge inviterte vi til åpne informasjonsmøter våren 2003. Disse ble fulgt opp med mer informasjon og foredrag om forskjellige emner innenfor St. Josephsøstrenes spiritualitet.

Etter en dagsretrett november 2003 utviklet deg seg en fast gruppe på 24 medlemmer. Gruppen delte seg i tre mindre grupper som har møte hver første tirsdag i måneden. Østfoldgruppen møtes i Fredrikstad og de to grupper i Oslo, møtes på Grefsen. Hvert år har vi en felles retrett i advent og fastetiden  på Grefsen og en sommeravslutning.

Under søstrenes provinskapittel fra den 7.-12.april 2006 ble medvandrerne offisielt anerkjent som en gruppe i vår provins. Etter eget ønske og intensiv forberedelse kan den enkelte, kvinne og mann, gi et tilsagn om sitt engasjement som medvandrer.

Vi er overbevist om at verden av i dag trenger flere og flere som ønsker, og er villige til, å leve enheten med Gud og med hverandre.

Jesus ba  til sin Far “at de alle må være ett, likesom vi er ett.”Joh 17,23. Derfor håper vi at flere ønsker å leve St. Josephsøstrenes spiritualitet som medvandrer og dermed bevisst utdyper sitt forhold til Gud.

Hvem kan bli tilknyttet medlem?

Kvinner og menn med ulik bakgrunn og trossamfunn som ønsker en tilhørighet til vår store internasjonale åndelige familie.

Hvordan kommer dette til uttrykk?

Ved bevisst å utdype sitt forhold til Gud.

medvandrer

Ved å reflektere over den personlige vei Gud fører den enkelte.

Ved å fremme enhet, hvor det er splittelse
og forsoning hvor det hersker ufred (Joh. 17).

basar. b

Ved å spre evangeliets glade budskap
på en naturlig måte.

Ved den vi er og det vi gjør i vår hverdag,
i familien, på arbeidsplassen, i menigheten, osv.

Ved å påta oss oppgaver som enkelt menneske eller som gruppe.

Medvandrernes bønn

Jesus Kristus, til deg løfter jeg mitt hjerte i undring og lovprisning over din kjærlighet. Jeg forener meg med deg og minnes med hvilken kjærlighet du brakte ditt Evangelium til alle mennesker.

Måtte din kjærlighet fylle livet til alle St. Josephsøstre og deres medvandrere, slik at ditt Ord virkelig må bli levende blant oss og synlig i våre daglige oppgaver.

Hjelp oss å bli ledet av Den Hellige Ånds visdom, slik at vi i løpet av dagen bidrar til større kjærlighet og enhet  med Gud og hverandre.

Ære være Faderen som i sin godhet skapte oss, Jesus Kristus som frelste oss og den Hellige Ånd som velsigner oss med sitt nærvær.

Hellige Joseph, vær du vår talsmann hos Gud.

Møter

Medvandrerne møtes hver første tirsdag i måneden i sine respektive grupper:

Gruppe I møtes i St. Birgitta menighet i Fredrikstad, kl. 17.30 med Turid Synøve Nilsen som kontaktperson.
Gruppe II  med Elisabeth Lund-Henriksen som kontaktperson og gruppe  III med Kjersti Hagenæs  som kontaktpersoner. Disse to grupper møtes hos St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, kl 17.30 og er med først på Vesper og den hl. Messe, deretter har de stille bønn og gruppemøter.   Alle grupper  avslutter med Kompletorium.

St. Josephsøstrene har bedt Elisabeth Lund-Henriksen, tel: 91158645  å være hovedleder for alle medvandrer gruppene og hun har sagt sitt “Ja” til det. Vi takker henne så hjertelig for det.

Ønsker du å få vite noe mer om tilknyttet medlemskap, ta kontakt med Elisabeth Lund-Henriksen som er blitt hovedleder for alle medvandrer,  eller en St. Josephsøster eller en medvandrer du kjenner. Sr. Gunhild Abeln er sekretær for gruppen og  hennes telefon er: 23 40 09 20.