Våre avdøde søstre + Sr. Crescentia, Sr. Ottilie, Sr. Katharina, Sr. Erika, Sr. Edel, Sr. Sigrid, Sr. Hilde, Sr. Hedwig-Marie R.I.P., Sr. Lioba R.I. P.,Sr. Franziska Wolken RIP.,

 

 

SR. FRANZISKA   WOLKEN, CSJ

IN MEMORIAM

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?

Søster Franziska Theodora Wolken

Født: 17. mai 1925 i Barsselermoor / Tyskland
Døde: Onsdag den 08. mars 2023 på Ullevål sykehus

Rekviem kl. 11.00, fredag 17. mars 2023

i Kristi Konge Kapell, Gladsvei 23, 0489 Oslo

deretter begravelse på Grefsen kirkegård

Etterpå er alle hjertelig velkommen til et måltid

i søstrenes spisestue på Grefsen

Sr. Franziska Theodora Wolken ble født 17. mai. 1925 i Barsselermoor, Tyskland. Hun begynte som postulant i Albachten/Tyskland 1. oktober 1951 og startet sitt novisiat 15. mai 1952 i Oslo, på Vor Frue Villa.I 1957 avla hun sine evige løfter i Oslo på St. Joseph Institutt. Hun hadde i 1953 blitt flyttet til St. Joseph Institutt og hadde der ansvar for vaskeriet, det huslig arbeidet og hagen. I 1980 hadde hun et teologikurs i Regina Mundi i Roma.
I 1985 ble hun flyttet til Vor Frue Villa som praktisk leder og ble forstanderinne der i 1986. I 1991 flyttet hun til Nesøya, og der dannet hun et praktisk administrativt team sammen med sr. Crescentia og sr Christa og var med på å opprette St Joseph retrettsenter, sammen med sr. Hedwig Osterhus, sr. Marit og sr. Beate.
I 2002 flyttet hun sammen med sr. Crescentia til Grefsen og kom etterhvert på sykeavdelingen.
Søster Franziska var kjent som en sterk og meget praktisk begavet kvinne. Et menneske med et varmt og stort hjerte. Hun var jordnær og hadde en klok og sunn dømmekraft. Hun fulgte med i politikk og samfunn, og kunne også se fra sitt vindu  når Kieler Båten Color Line var 10 minutter forsinket.
Hun syntes det var fint på hennes bursdag 17. mai, da flagget hele landet, og da hun ble 95 år kom barnehagene fra omegnen  og sang bursdagssangen  for henne,  etter at de hadde spilt Nasjonalhymnen “Ja vi elsker dette landet…” Hun var glad i Norge og elsket norsk natur.
Hun hadde en fin humoristisk sans og kunne hjelpe folk til å se den lyse siden av livet.   Alle som har møtt henne følte at de ble mottatt og godtatt med kjærlighet, åpenhet og varme.
I sine unge dager  hadde hun ansvar for rengjøring av St. Sunniva skole og St. Joseph Institutt som denne gangen hadde en kommunitet med over 40 søstre og mange lærerinner som underviste på skolen, dessuten var det Provinsialatet og Novisiatet. Sr. Franziska hadde hovedansvar for vaske- og rengjøringspersonell og hadde også praktisk opplæring av de unge noviser, som også av og til søkte trøst hos henne.
Vi hadde mange ansatte, og også unge jenter som kom fra Kroatia, Tyskland og Norge. Hun var en mor for dem og beholdt også god kontakt med dem etterpå og når de stiftet familie. Hun er en «bestemor» med mange barn.
Mange elever og lærere fra St. Sunniva skole husker sr. Franziska og hennes lille grønnsakshage og veksthus på den nåværende parkeringsplass foran St. Sunniva skole. Sr. Franziska var glad i naturen, i alt som gror og blomstrer. Hun hadde fått en stor fuglebok med fuglenes sang og melodier.
Mesteparten av sitt liv har hun tilbrakt på St. Joseph Institutt i Oslo. Hun var den som alltid var oppe tidlig om morgenen og som elsket stille bønn i kapellet. St. Joseph Institutt var hennes annet hjem og etter 32 år ble hun flyttet til Vår Frue Villa og ble priorinne der for våre eldre søstre og hadde stor omsorg for dem.
I 1991 var hun med på å starte vårt retrettsenter på Nesøya. Mange retrettanter, og de som kom til veiledning, betrodde henne deres hjertesorg og ba henne å be for dem. Trofast sammen med sr. Crescentia gikk de to da til grotten hvor Lourdes Madonna var plassert og ba sin rosenkrans. Alle som møtte de to i bønn var sikre på at Gud måtte bønnhøre dem.
I 2002 kom hun til Grefsen. Også her hadde hun en stor utstråling med sin varme og kjærlighet. Hun var myndig og sa fra, hvis hun ikke var enig i tingene. Hennes store hjerte og interesse for den andre og andres behov ble husket av mange.
Da hun ble eldre  likte hun å være i god tid i kapellet  før den hl. Messe startet, hun hadde en stor bønneliste  for alle hun la frem for Gud.
Når vi hadde julemarked  ble det solgt mange strikkesaker: små jakker, trekantskjerf og kosedukker som
sr. Franziska hadde laget. Mange, hver på sin måte,  kommer til å savne  vår kjære sr. Franziska
Hun døde på Ullevål sykehus, etter bare to dagers innleggelse, hun ble omgitt av sine egne medsøstres varme og kjærlighet, men vant også sykepleiernes hjerter. Hun fikk sykesalvingen av vår husprest P. Neve på Ullevål omgitt av våre unge søstre og alle i ledelsen. Hun var fullt ut våken og takket Gud som hadde vært så kjærlig mot henne hele hennes liv. Videre takket hun oss alle for vår kjærlighet, hun ba høyt en bønn som hun sikkert hadde bedt siden barndommen. «Jesus for deg lever jeg, for deg dør jeg. Jesus deg tilhører jeg helt i livet og i døden. Herre vær meg nådig, vær meg barmhjertig før meg å Jesus inn i din herlighet.»
Hun hadde også god kontakt til sin familie i Tyskland og hennes niese og mannen nådde frem akkurat fem  timer før hun døde for å ta avskjed med henne. Ellers var hun omgitt av sine medsøstre. I nærvær av den yngste i klosterlivet og en sykepleier døde sr. Franziska,  som var den eldste i vårt kloster på nesten 98 år,  av nyresvikt og hjertesvikt onsdag den 8. mars kl.15.50 på Ullevål sykehus.
Må vår alles kjære sr. Franziska hvile i Guds kjærlighet og fred.
St. Josephsøstrene
Vi fant hennes lille bønnebok, skrevet med en nydelig håndskrift,
den bønnen,  som hun har levd hele sitt liv, vil vi  gjerne dele med dere.

Herrens Kalk

jeg viker ikke tilbake for den.

Den som elsker Jesus,

for den betyr Korset, Lykke

Stille, beskjeden å øve seg i det Gode,

Stille, elske Gud og Mennesker,

Stille, oppfylle min plikt,

Stille, oppfatte Guds vilje,

Stille, å glede meg med den andre,

Stille, når andre har feil,

Stille, når mennesker sårer meg,

Stille, å tenke på mine svakheter,

Stille, å dele en fremmeds smerte,

Stille, tar sin tilflukt oppover til himmelen,

Stille, i det du ønsker og lengter etter,

Stille, å ta imot Jesu kors,

Stille, å ofre noe og gi avkall på noe,

Stille, å bære livets forandringer,

Stille, å betro meg til Jesus Frelseren,

Stille, å se mot vårt hjem i himmelen,

Stille, å oppnå dyder,

Stille, stille inntil døden–

Denne opphøyede stillheten av sjelen gir oss rik fylde av nåde.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schwester Franziska Wolken CSJ

IN MEMORIAM

Der Herr ist mein Licht und mein Heil

vor wem soll ich mich fürchten?

Schwester Franziska Theodora Wolken wurde am 17. Mai 1925 in Barsselermoor, Deutschland, geboren. Am 1. Oktober 1951 begann ihr Postulat bei den St. Josephschwestern von Chambéry in Albachten bei Münster in Deutschland. Ihr Noviziat folgte am 15. Mai 1952 in Oslo, Vor Frue Villa.

Die ewigen Gelübde legte sie 1957 im St. Joseph Institutt, Oslo, ab. Schon 1953 wurde sie zum St. Joseph Institutt versetzt und hatte dort die Verantwortung für die Wäscherei,Hausarbeit und Garten. In Regina Mundi in Rom nahm sie 1980

an einem theologischen Kurs teil.

1985 wurde sie nach Vor Frue Villa versetzt und war praktische Leiterin des Hauses und ab 1986 auch Oberin für die Schwestern. Im Jahre 1991 zog sie nach Nesøya und bildete dort das praktische Verwaltungsteam zusammen mit Sr. Crescentia und Sr. Christa im neu eröffneten Exerzitienhaus – St. Joseph Retrettsenter – mit Sr. Hedwig Osterhus, Sr. Marit Brinkmann und sr.Beate Grevenkamp.

Im Jahre 2002 kam sie mit Sr. Crescentia nach Grefsen und später auf unsere Krankenabteilung.

Sr. Franziska war bekannt als eine starke und sehr begabte Frau. Sie hatte ein grosses und warmes Herz,war klug und hatte eine gesunde Urteilskraft. Sie war interessiert in Politik und im Geschehen der Welt.Von ihrem Zimmer konnte sie das Kieler Boot Color Line sehen und bemerkte, wenn es 10 Minutter als geplant in den Hafen einlief.

Sie fand es schön, dass an ihrem Geburtstag ganz Norwegen die Fahne hisste. Zu ihrem 95. Geburtstag kamen einige Kindergärten mit Musikkapelle von der nahen Umgebung und sangen ein Geburtstagslied nachdem sie die Nationalhymne gespielt hatten.Sr.Franziska liebte Norwegen und die norwegische Natur. Sie war humoristisch und konnte Leute helfen, das Positive im Leben zu sehen. Alle die in Kontakt mit ihr kamen, fühlten sich angenommen und akseptiert mit Liebe, Offenheit und Wärme.

In ihren jungen Jahren sorgte sie für die Reinhaltung der St. Sunniva Schule und St. Joseph Institutt, die damals eine grosse Kommunität mit über 40 Schwestern hatte. Viele waren Lehrerinnen und unterrichteten an der Schule. Ausserdem war das Provinzialat und Noviziat im St. Joseph Institutt. Sie hatte die Hauptverantwortung für das Personal und führte die jungen Novizinnen in praktische Augaben ein. Nicht selten fanden die Novizinnen Trost bei ihr.

Wir hatten viele Angestellte und junge Mädchen kamen aus Kroatien,Deutschland und Norwegen. Sr. Franziska war sozusagen eine Mutter für sie und hielt später guten Kontakt mit ihnen, auch als sie eigene Familien gründeten. Sie war eine «Grossmutter» mit vielen Kindern.

Viele Schüler und Lehrer der St.Sunniva Schule erinnern Sr. Franziska mit dem Gemüsegarten und dem kleinen Gewächshaus vor dem St. Joseph Institutt, wo heute der Parkplatz ist. Sr. Franziska liebte die Natur, alles was wuchs und blühte. Sie hatte ein grosses Vogelbuch mit Gesang und Melodien der Vögel.

Die meiste Zeit ihres Lebens war sie im St. Joseph Institutt in Oslo. Morgens war sie zeitig auf und liebte die stille Gebetszeit in der Kapelle. St. Joseph Institutt war ihre andere Heimat geworden. Nach 32 Jahren wurde sie nach Vor Frue Villa versetzt und wurde Oberin für die älteren Schwestern und betreute sie mit grosser Fürsorge.

Im Jahre 1991 war sie mit dabei als unser Exerzitienhaus auf Nesøya eröffnet wurde. Viele, die zu Exerzitien und zur geistlichen Begleitung kamen,anvertrauten ihr ihre Sorgen und baten um ihr Gebet. Treu ging sie mit Sr. Crescentia zur Lourdes Grotte und beteten den Rosenkranz.Alle, die die beiden Schwestern im Gebet sahen, waren sicher, dass Gott ihr Gebet erhörte.

Nach Grefsen – St. Josephsøstrenes Hjem – kam sie 2002. Auch hier hatte sie grossen Einfluss mit ihrer Herzensgüte und Liebe. Sr. Franziska war bestimmt und konnte Ausdruck geben, wenn sie nicht einig war.Ihre grosse Herzensgüte und Interesse für den Anderen und dessen Bedürfnisse wird lange in Erinnerung bleiben.

Als sie älter wurde, liebte sie rechtzeitig in der Kapelle zu sein bevor die hl. Messe begann. Sie hatte viele Anliegen, die sie stille vor Gott trug.

Auf unserem Weihnachtsbasar wurden kleine Jacken, Dreikantschale und Kuscheltiere, die sie gestrickt hatte, verkauft.Viele werden auf ihre besondere Weise unsere liebe Schwester Franziska vermissen.

Sie starb im Ullevål Krankenhaus nur 2 Tage nach dem sie dort hin kam. Sie war umgeben von der Wärme und Liebe ihrer Mitschwestern, gewann aber auch die Herzen ihrer Krankenschwestern. Unser Hauspriester,Pater Neve, gab ihr die Krankensalbung umgeben von unseren jungen Schwestern und alle in der Provinzleitung. Sr. Franziska war ganz bewusst und dankte Gott, der so liebeswürdig war in ihrem Leben.Weiter dankte sie uns alle für unsere Liebe. Sie bat ein Gebet, welches sie sicher seit ihrer Kindheit gebetet hatte :

»Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.

O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit.»

Sr. Franziska hatte guten Kontakt mit ihrer Familie in Deutschland. Ihre Nichte und Mann kamen fünf Stunden bevor sie starb und konnten noch Abschied nehmen. Sonst war sie umgeben mit ihren Mitschwestern. Im Beisein der Jüngsten im Kloster und einer Krankenschwester starb Sr. Franziska, die die Älteste mit fast 98 Jahren im Kloster war, auf grund von Versagen der Nieren und Herzschwäche Mittwoch, 8. März um 15.50 Uhr im Ullevål Krankenhaus.

Möge unsere liebe Sr. Franziska in Gottes Liebe und Frieden ruhen. R.I.P.

St. Josephschwestern von Chambéry in Norwegen.

Ein kleines Gebet von Schw. Franziskas Gebetbuch, handgeschrieben!

Den Kelch des Herrn, Ich weiss`ihn nicht zurück.
Wer Jesum liebt, dem ist das Kreuz ein Glück.

Still bescheiden Gutes üben, Stille Gott und Menschen lieben,
Stille meine Pflicht erfüllen, Still erfassen Gottes Willen,
Still mit andern mich erfreu`n, Still bei fremden Fehlern sein,
Stille, wenn mich Menschen kränken, Stille meiner Schwäche denken,
Stille teilen fremden Schmerz, Stille flohen himmerwärts;
Still in Wünschen und Verlangen, Stille Jesu Kreuz umfangen,
Stille opfern und entsagen, Still des Lebens Wechsel tragen;
Still dem Heiland mich vertrau`n, Still zur Himmelsheimat schau`n,
Stille Tugend mir erwerben, Stille, Stille bis zum Sterben-
Diese hehre Seelenstille bietet reiche Gnadenfülle.

************************************************************************************************

In Memoriam Sr. Lioba Herbert, CSJ

I dine hender overgir jeg min ånd,

du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.” Salme 31,6

Sr. Lioba Herbert, CSJ

født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland

døde 07.02.2022 på St. Josephsøstrenes hjem,

Gladsvei 23, 0489 Oslo

Rekviem onsdag den 16.02.2022 kl. 11.00

i  St. Josephsøstrenes Kapell 3. etasje på Grefsen,

etterpå begravelse på Grefsen Kirkegård

Sr. Lioba Herbert ble født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland.
Hun vokste opp i en god katolsk familie og siden hennes eldre
søster Sr. Thekla, var St. Josephsøster, kjente hun til klosterlivet
allerede fra ung alder.
Hun tok “Realskole “og Husmorskole hos “Ursuliner” som er en kjent
lærerorden i Tyskland og ble “Landwirtschaftliche Lærerinne” i 1949.
Hun følte seg kalt til å virke i Norge som hennes søster.
I 1950 inntrådte hun i postulatet i Albachten hos St. Josephsøstrene.
Hun avla sine evige løfter den 08.09.1955 på St. Joseph Institutt i Oslo,
etter å ha hatt novisiatet på Vor Frue Villa.
I Norge tok hun Artium i 1955 og ble heimkunnskapslærer i 1956,
videre tok hun lærereksamen i 1972 og spesialpedagikk i 1978/1979.
Hun skolerte seg også i teologi og tok et kurs i 1967 og fikk
et teologisk sabbatsår i Paderborn i 1985 og ble igjen student i
USA  i Ignatiansk Spiritualitet på Campion Center SJ.
Sr. Lioba bodde de fleste år av sitt  på St. Joseph Institutt i Oslo
og underviste på St. Sunniva skole,
hun var kjent og avholdt som en meget dyktig lærerinne
og med sin spesial pedagogikk hadde hun også et spesielt kall
for svake elever. Hun var særlig interessert i å få fremmedspråklige
elever best mulig integrert i norsk skole.
Hun var Rektor på St. Sunniva skole i tre år.
Etter at hun ble pensjonist flyttet hun til menigheten i Porsgrunn
og overtok som menighetssekretær og leder for katekesen.
Fra 1993 til 2002 var hun i Porsgrunn menighet.
2002 flyttet hun til Akersveien 4-6 og hjalp til med svake elever
på St. Sunniva skole.  Dessuten ga hun også konvertittundervisning.
2006 kom Sr. Lioba til Grefsen og ble i de siste årene pasient på vår
sykeavdeling på Grefsen.

Søster Lioba var et livsglad menneske og hadde gode kontakter
til sine omgivelser, hun hadde dype og langvarige kontakter
til venner og kjente. Hun var kjent for sin korrekte opptreden
og dyktighet i sine ansvarsfulle stillinger. Hun var en morgenfugl
og hadde bedt sin morgenmeditasjon før alle søstre kom til kapellet.
Sr. Lioba hadde en veldig flott sangstemme, som hun brukte i
sangkoret i vår domkirke St. Olav, men også senere i Porsgrunn menighet.
Hun elsket klassisk musikk og likte å synge.
Hun var et postiv medlem i kommuniteten og hadde også
god kontakt til sin familie i Tyskland.
Hun vil bli  husket av våre unge vietnamesiske søstre, som av og til
hjalp til på sykeavdelingen, med sitt gode smil,
selv om hun ikke lenger kunne snakke.
Hun døde med søstre rundt seg som sang og ba.
Sr. Lioba ga sitt liv tilbake til Gud på en meget fredelig måte.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.

La oss be for henne, hun er vår forbeder hos Gud.

St. Josephsøstrene

(overført til tysk)

Sr. Lioba Herbert wurde am 30.12.1927 in Altenberge / Deutschland geboren.
Sie ist in einer guten katholischen Familie aufgewachsen. Ihre ältere Schwester,
Sr. Thekla war St.Josephschwester in Norwegen und daher kannte Sr. Lioba
etwas vom klösterlichen Leben schon in jungen Jahren.
Sr. Lioba machte die Mittlere Reife und Haushaltungsschule
bei den “Ursulinerinnen “, ein bekannter Lehrorden in Deutschland
und Sr. Lioba wurde 1949 “Landwirtschaftliche Lehrerin”.
Sie fühlte sich zum Ordensleben berufen und wie ihre Schwester in Norwegen
zu wirken. 1950 trat sie in das Postulat in Albachten bei den St. Josephs Schwestern ein.
Ihre ewigen Gelübde legte sie am 08.09.1955 im St. Joseph-Institut in Oslo ab,
nachdem sie ihr Noviziat in der Vor Frue Villa hatte.
In Norwegen machte sie 1955 ihr Abitur und wurde 1956 Hauswirtschaftslehrerin.
1972 graduierte sie als Lehrerin und 1978/1979 als Spezialpädagogin.
Sie studierte auch Theologie und hatte 1967 einen Fernkurs und erhielt 1985
ein theologisches Sabbatsjahr in Paderborn. 1991 wurde sie wieder Student in
USA in der Ignatianischen Spiritualität im Campion Center SJ.

Sr. Lioba lebte den größten Teil ihres Lebens auf dem St. Joseph-Institut in Oslo
und lehrte in der St. Sunniva-Schule. Sie war bekannt und galt als eine
sehr fähige Lehrerin und mit ihrer Sonderpädagogik hatte sie auch eine
besondere Berufung für schwache Schüler. Sie war sehr daran interessiert,
wie man Ausländische Schüler am besten in Norwegischen Schulen integrieren
kann. Sie war Rektorin der St. Sunniva-Schule für drei Jahre.

Nach ihrer Pensionierung wechselte sie in die Gemeindearbeit in Porsgrunn
und übernahm das Amt der Gemeindesekretärin und Leiterin der Katechese.
Von 1993 bis 2002 war sie in der Kirchengemeinde Porsgrunn tätig. 2002
kam sie nach Akersveien 4-6, Oslo und gab Nachhilfestunden für Schüler
der St. Sunniva-Schule. Darüber hinaus unterrichtete sie auch Konvertiten.
2006 kam Sr. Lioba nach Grefsen und wurde in den letzten Jahren Patientin
auf unserer Krankenabteilung in Grefsen.

Schwester Lioba war ein lebensfroher Mensch und war sehr kontaktfähig.
Sie hielt auch gute Kontakte zu Freunden und Bekannten.
Sie war bekannt für ihr korrektes Auftreten und Ihre Kompetenz in ihren
verantwortungsvollen Positionen. Sie war ein “Morgenvogel” und hatte
Ihre morgendlichen Meditationen schon bevor alle Schwestern sich zum
Morgengebet in der Kapelle versammelten. Sr. Lioba hatte eine sehr schöne
Gesangstimme, die sie auch einsetzte im Chor in unserem Dom St. Olav,
später aber auch in der Pfarrei in Porsgrunn. Sie liebte klassische Musik
und sang gerne. Sie war ein positives Mitglied der Gemeinschaft und hatte
auch guten Kontakt zu ihrer Familie, besonders Ihrer Nichte, in Deutschland.
Sie wird bei unseren jungen Vietnamesischen Schwestern in Erinnerung
bleiben, die ab und zu auf der Krankenstation helfen, mit Ihrem guten Lächeln,
obwohl sie nicht mehr sprechen konnte. Sie starb im Kreise Ihrer Mitschwestern,
die leise zwei bekannte Lieder sangen und beteten.

Sr. Lioba gab Ihr Leben an Gott zurück auf eine sehr friedvolle Weise. Möge
sie in der Liebe und im Frieden Gottes ruhen.
Sie ist unsere Fürsprecherin bei Gott und lasset uns ihrer im Gebete gedenken.

St. Josephsschwestern

==================================

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Hedwig -Marie Hergenhahn in Memoriam

født: 12.02.1948 i Frankfurt/Main Tyskland, døde 16.06.21 på Grefsen

Rekviem: Tirsdag 22. juni 2021, kl. 11.00 i Kapellet

hos St. Josephsøstrene, 3. etasje

deretter begravelse på Grefsen kirkegård

p.g.a. corona trengs det en påmelding: provins@stjoseph.no

«Alt står i Gud Faders hånd…»

Å legge seg i Guds store hånd!
Dette er en setning som kunne stå over Sr. Hedwig-Maries liv.
Da hun var 21 år, begynte hun som postulant hos St. Josephsøstrene
på St. Joseph Institutt i Oslo.
12.02.1948 ble hun født i Frankfurt am Main/Tyskland. I tiden som
novise, junioratsøster og fram til de evige løfter i 1979 bodde hun
både på St. Joseph Institutt, Vor Frue Villa, Vår Frue Hospital og i
Venåsveien, Haugerud.

Hun kom med en handelsskoleutdannelse i klosteret, tok realskole,
hjelpepleierutdannelse,datakurs, og
NKI Arbeidslederskolen i Oslo.
Så hadde hun
8. måneders Engelsk kurs i Dublin , CPE kurs i USA
og et fornyelsesår i 1975 i München.

Hun har arbeidet både på Vår Frue Hospital fra 1976- 1981 og på vår
sykeavdeling på Grefsen. Fra 1982 til 1987 arbeidet hun på retrettsentret
på Nesøya og var også ansatt på kontoret i St. Hallvard menighet.
Fra 1987-1996 var hun i Tyskland og var ansatt på et pleiehjem i
Senden/ Tyskland. Etter en kortere tid i Porsgrunn var hun i 2 år leder
på vår sykeavdelingen på Grefsen. Fra 2002 til 2008 tilhørte hun
kommuniteten i Lillestrøm, og var aktiv med i menighetens
Gudstjenester, sangkoret og menighetsrådet . Fra 2002 til 2018 var
hun ansatt i Franziskushjelpen som økonomimedarbeider.
Fra 2013 – 2020 var hun forstanderinne for St. Josephsøstrenes hjem
Grefsen og ble valgt inn i provinsstyret fra 2016-2021.

I 2020 ble hun rammet av en alvorlig kreftsykdom.
Hun døde den 16. juni 2021 om morgenen kl. 3.30
på vår sykeavdeling, hvor hun hadde ligget det siste halve året.
Nordre Aker hjemmetjeneste og også våre ansatte innenfor
sykepleien gjorde en veldig god tjeneste hele denne tiden.

Sr. Hedwig-Marie var en person av ikke mange ord.
Men hun hadde et godt og varmt smil som lot den andre være
det den er. Den som fikk kontakt med henne hadde en
trygg venn for livet. Noen satte særlig pris på hennes lune humor
og slående, ærlige replikker. Hun var klok, kort og klar når hun
uttalte seg, og var helt klar inntil dødens øyeblikk.
Hun var en god lytter og det man betrodde henne, ble hos henne.
Hun var glad i sommerfugler og samling av frimerker, som hennes
far hadde en spesiell interesse for. Men hun kunne være også
innadvent og lukket, og da var hun bare privat og ikke så lett
å få kontakt med.
Hun var rolig og tålte sin sykdom helt inntil det siste.Hun likte å
ha kontroll på tingene og var sparsommelig.
Hun ba til og med om å slå av lyset på gangen når solen skinte,
selv om hun da allerede var veldig syk.

Hun var veldig glad i klassisk musikk og likte å høre musikk.
Hun hadde en fin sangstemme som hun har brukt i
menighetssammenheng, både i Lillestrøm og som forsanger
i kommuniteten sammen med sr. Andrea.

Vår Spiritualitet med den Ignatianske formen for stille retrett
passet veldig godt for henne. Ja, hun trengte ikke mange bønner
til slutt, men som hun sa:
» hun kunne legge seg trygt i Gud
s store hånd.»

Vi takker henne som medsøster og venn, og ønsker henne at
hun hviler i
Guds kjærlighet og fred.
Hun var veldig glad i våre unge vietnamesiske søstre,
og vi tror hun ble helt rørt over at de sang ved hennes kiste
i vårt bårerom en vietnamesisk Mariasang.

Vi ber om forbønn for henne og hun vil være vår forbeder i himmelen.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SØSTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM


JEG ROPTE TIL HERREN OG HAN HØRTE MEG!
Salme 3:4

I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg,

Herre, du trofaste Gud. Salme 31:6

Søster Hilde Bahlmann

Født: 11.06.1933 i Varrelbusch/ Tyskland

Døde: 1. januar 2021 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem kl. 11.00, fredag 8. januar  i Kristi Konge Kapell, deretter begravelse på Grefsen kirkegård

pga.corona pandemien er deltagelsen begrenset til  bare medsøstre.

Før sr. Hilde Bahlmann kom i klosteret
hadde hun lært kjøkkenet og arbeidet 4 år
i et feriehjem for barn, som søstre fra en annen
kongregasjon hadde ansvar for.
Sr. Hilde
hadde en slektning som er biskop i Brazil.
Hun
ville også tjene Kirken utenfor sitt hjemland.
Da hun fikk
kontakt med St. Josephsøstrene
og etter bønn og overveielse
kjente hun at hun
hørte hjemme der.


Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i
Albachten, Tyskland 1. februar 1959.
15. august 1961 avla hun sine første løfter på
St. Joseph Institutt i Oslo
og sine evige løfter 15. august 1966.

I 1962 ble hun utdannet som hjelpepleier på
Vor Frue sykepleieskole.
Fra 1965 til 1974 var hun hjelpepleier på Vor Frue Hospital.
Fra 1974 til 1981 arbeidet hun som hjelpepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
I 1 ½ år var hun ansatt på Glemmen aldershjem og bodde i
kommuniteten i Fredrikstad.
Desember 1982-1988 kom hun tilbake som hjelpepleier på
St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Fra 1988 -1993 bodde hun på St. Josephs Institutt
i Akersveien, og i 1988 hadde hun et sabbatsår. Et år
med religiøs fornyelse og utdypning av Spiritualiteten.
Sr. Hilde var meget from og hadde en spesiell andakt til
Guds mor Maria. Hun likte å synge felles tidebønner
og
var også medlem av sangkoret.

I1993 kom hun igjen til St. Josephsøstrenes Hjem, og hjalp
til som kjøkkenassistent. Der var hun noen år, og fikk den
tunge diagnosen hjernesvinn.
Så kom hun til sykeavdelingen på Grefsen, hvor hun var
inntil hun døde 1. januar 2021.
De siste årene var hun dement og døde til slutt av hjertesvikt.

Som person var sr. Hilde livsglad og hadde lett
for å få kontakt med folk. Hun var humoristisk og hadde
sans for spøk og latter. Hun var stort sett opplagt og blid, og
både ansatte og medsøstre var glade i henne.
Hun var hjelpsom og villig til å stå til tjeneste.

Hennes siste tid på sykeavdelingen var nok en tung
tid. Hun likte å få besøk, og særlig glad ble hun når våre
unge søstre sang med og for henne.
Hun var gla
d i Maria, Guds mor, og ba ofte til henne.
På 1. januar Festen for Guds Hellige Mor Maria,
hentet vår Herre henne hjem, midt under vår vesper-
gudstjeneste. En medsøster og to sykepleiere var
tilstede da hun sovnet stille og rolig inn.

Vi takker henne for hennes innsats for Kirken og
samfunnet, ja for hennes liv i bønn og arbeid som
har betydd mye for oss og mange andre.

Vi ber om forbønn for sr. Hilde, hun er nå også
en god forbeder for oss alle.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SCHWESTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM

Ich rief den Herrn an und er hörte mich! Psalm 3: 4

In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst Herr, du treuer Gott.
Psalm 31: 6

Schwester Hilde Bahlmann

Geboren: 11.06.1933 in Varrelbusch

Gestorben: 1. Januar 2021 im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem: in der Kapelle auf Grefsen, Låven

Anschließend Beerdigung auf dem Friedhof, Grefsen

(wegen Koronapandemie, Teilnahme ist nur auf Mitschwestern beschränkt.)

Bevor sr. Hilde Bahlmann ins Kloster kam, hatte sie die Küche gelernt und 4 Jahre in einem Ferienhaus für Kinder, welches von Schwestern einer anderen Kongregation geleitet wurde, gearbeitet.

Sr. Hilde hatte einen Verwandten, der Bischof in Brasilien ist. Sie wollte auch der Kirche außerhalb ihres Heimatlandes dienen. Als sie sich mit den St. Josephschwestern von Chambéry, Norwegische Ordensprovinz in Verbindung setzte und nach Gebet und Überlegung, fühlte sie sich für diesen Orden berufen.

Sie begann ihr Postulat am 1. Februar 1959 bei den St. Josephschwestern in Albachten, Deutschland und ihr Noviziat am 15. August 1959 im St. Joseph Institutt in Oslo.

Am 15. August 1961 legte sie ihre ersten Gelübde im St. Joseph Institutt in Oslo und ihre ewigen Gelübde am 15. August 1966 ab.

1962 wurde sie zur Krankenpflegerin ausgebildet in der Vor Frue

Krankenpflegeschule.

Von 1965 bis 1974 war sie Krankenpflegerin im Vor Frue Hospital, Oslo.

Von 1974 bis 1981 arbeitete sie als Krankenpflegerin im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen. Sie war 1 Jahr lang im Altersheim Glemmen beschäftigt und lebte dann in der Schwesterngemeinschaft in Fredrikstad.

Im Dezember 1982-1988 kehrte sie als Krankenpflegerin ins St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, zurück . Von 1988-1993 lebte sie im St. Joseph Institutt in Akersveien, Oslo und 1988 hatte sie ein Sabbatjahr. Ein Jahr mit religiöser Erneuerung und Vertiefung der Spiritualität.

Sr. Hilde war sehr fromm und hatte eine besondere Andacht zur Mutter Gottes Maria. Sie liebte es, gemeinsam die Stundengebete zu singen und war auch Mitglied des Chores.

1993 kehrte sie nach St. Josephsøstrenes Hjem zurück und half als Küchenassistentin. Sie war ein paar Jahre dort und erhielt dann die schwere Diagnose von Zerebralparese. Dann kam sie auf die Krankenstation im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, wo sie am 1. Januar 2021 starb.

In den letzten Jahren war sie dement, sie wurde schwächer und starb an Herzversagen.

Schwester Hilde war ein froher Mensch und hatte es leicht, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Sie war humorvoll und hatte Sinn für Spass und Lachen. Sie war gewöhnlich gut gelaunt und zufrieden. Sowohl die Angestellten als auch Mitschwestern liebten sie. Sie war stets hilfsbereit.
Die letzten Jahre auf der Krankenstation waren schon eine schwere Zeit für Schwester Hilde. Sie hatte gern Besuch und freute sich besonders über unsere junge Schwestern, die mit und für sie sangen. Sie liebte Maria, die Mutter Gottes, und betete oft zu ihr. Am 1. Januar, dem Fest der Heiligen Mutter Gottes Maria, holte der Herr sie heim zu sich während wir die Vesper in der Kapelle sangen. Sie schlief ruhig ein im Beisein einer Ihrer Mitschwestern und zwei Krankenschwestern.

Wir danken Schwester Hilde für ihren Dienst in der Kongregation, in Kirche und Gesellschaft in Norwegen. In ihrem Leben in Gebet und Arbeit hat sie uns und vielen anderen Menschen viel bedeutet.

Wir bitten um Fürbitte für Schwester Hilde. Sie tritt jetzt als Fürsprecherin im Himmel für uns alle ein.

Möge Schwester Hilde in der Liebe und im Frieden Gottes ruhen. R.I.P.

St. Josephschwestern von Chambéry

Norwegische Ordensprovins

“Herren er mitt lys og min frelse!”

( Sal 27,1)

Søster Sigrid Wittenberg in Memoriam

født: 21. mai 1925  i Gronau/ Tyskland
døde: 16. januar 2017 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen
Rekviem: 25. januar 2017  kl. 11.00  i Kapellet på Låven, 3. etasje
Etterpå begravelse på Grefsen kirkegård

sr. Sigrid.jpg fornyet

Sr. Sigrid Wittenberg ble født den 21.mai 1925 i Gronau/Tyskl. Med 23 år inntrådte hun hos St. Josephsøstrene i Albachten/Tyskl. og etter et halvt år som postulant i 1949 reiste hun til Norge og  begynnte sitt novisiatet på Vor Frue Villa, Oslo. Hun avla sine første løfter i 1951 og sine evige løfter i 1954 på St. Joseph Institutt i Oslo.Fra 1951 arbeidet hun på vårt barnehjem. I 1971 tok hun utdannelse som barnevernspedagog og ble bestyrer på barnehjemmet.

Sr. Sigrid hadde mye kunnskap og erfaringer.Hun var engasjert i livet til mange barn og ungdommer som fant et nytt hjem på barnehjemmet inntil det ble avviklet i 1979.
Etter det ble Sr. Sigrid forstanderinne på Vor Frue Villa,som ble et hjem for eldre søstre og søstre under utdanning.

I 1980 hadde hun et åndelig fornyelseskurs på Regina Mundi i Roma og i 1981 et kurs i engelsk i Irland. Fra 1982 til 1988 var hun Provinsforstanderinne.

Sr. Sigrid var et meget klokt og jordnært menneske,som kunne se stort på tingene.Hun har brukt sine evner og talenter fullt og helt  både som barnevernspedagog og i sine ledende stillinger.
Hun har vært med på to store byggeperioder på Grefsen, både på låven og i hovedhuset og har vært med på en del nedleggelse av kommuniteter og Institusjoner. Hun kunne komme med løsninger på en del kompliserte saker og  med overraskende og nyskapende innspill.
Sr. Sigrid
var sjenerøs, hadde et varmt hjerte, arbeidet hardt og sparte seg ikke. Hun hadde også humoristisk sans. Sr. Sigrid var kjent for sine fargerike drømmer som av og til gikk i oppfyllelse på en underfull måte. Hun har brukt sine spesielle evner og krefter i tjeneste for mange mennesker både unge og eldre.Hun hadde god kontakt med venner og ansatte. Sr. Sigrid var en stor kvinne som har betydd mye for mange.
Mange av de første båtflyktninger som kom til Norge husker henne godt fra denne tiden og særlig sr. Jaqueline som bodde 10 år på Vor Frue Villa. Vor Frue Villa hadde alltid en åpen dør.

I 1993 flyttet Sr. Sigrid til Porsgrunn menighet. Der virket hun som sakristan. Hun var med på å avslutte vår virksomhet i Porsgrunn og fra 2004 bodde hun på Grefsen. De siste 10 år var hun på vår sykeavdeling.

Sr. Sigrid kom fra en stor og troende familie. Hun har holdt god kontakt med sin familie. Troen og tilliten til Gud i alt hun gjorde var urokkelig. Hennes bønneliv ble utdypet ved fornyelses kurs i teologi i Regina Mundi  og hun har hatt mange år gleden av våre individuelle retretter i den Ignatianske tradisjon.

I alderdommen hadde hun vanskelig for å akseptere sin egen maktesløshet og begrensning. Sr. Sigrid døde meget fredelig nesten 92 år gammel, etter å ha kjempet den gode kamp. Jesus Kristus som var lyset på hennes vei livet igjennom, ble hennes lys og styrke også i døden. Nå ser hun Ham som er lyset og som hun har viet hele sitt liv til.

Vi takker Sr. Sigrid  som var for oss alle en interessert og omsorgfull medsøster og for hennes store innsats for provinsen,kongregsjonen, Kirken og samfunnet.

La oss be for vår kjære Sr. Sigrid og be også om hennes forbønn for oss.

Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

«Der Herr ist mein Licht und mein Heil» (Psalm 27,1)

Sr. Sigrid Wittenberg in Memoriam

sr. Sigrid.jpg fornyet

Geboren: 21. Mai 1925 in Gronau

Gestorben: 16. Januar 2017 in Grefsen/ Oslo

Das Requiem ist am Mittwoch den 25. 1. 2017

um 11 Uhr in der Kapelle på «Låven» 3. Etage

Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Die Beerdigung ist auf dem Friedhof, Grefsen.

Sr.Sigrid wurde am 21. Mai 1925 in Gronau geboren. Mit 23 Jahren begann sie ihr Postulat bei den St.Josephschwestern in Albachten. Nach 6 Monaten im Postulat reiste sie 1949 nach Norwegen und begann ihr Noviziat in Vor Frue Villa in Oslo. 1951 legte sie ihre ersten Gelübde und 1954 die ewigen Gelübde in der Kapelle im St.Joseph Institutt in Oslo ab. Ab 1951 arbeitete sie in unserem Kinderheim. 1971 machte sie die Ausbildung als Sozialpädagoge und wurde Leiterin des Kinderheimes. Sr.Sigrid hatte viel Wissen und Erfahrung.Sie war sehr engagiert für die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderheim eine neue Heimat bekamen. 1979 wurde das Kinderheim geschlossen.
Danach wurde Sr. Sigrid Oberin für ältere Schwestern und Schwestern in Ausbildung, die auf Vor Frue Villa ihre Kommunität hatten. 1980 hatte Sr. Sigrid ein Sabbatsjahr in Regina Mundi in
und 1981 einen Englischkurs in Irland. Von 1982 – 1988 war sie Provinzialoberin.

 

Sr.Sigrid war eine kluge Frau, die die Dinge nicht so eng sah. Sie hat ihre Fähigkeiten und Talente als Sozialpädagoge und in den leitenden Stellen gut gebraucht. Sie war mit in zwei grossen Umbauperioden auf Grefsen und hat einige Kommunitäten aufgelöst. Für einen Teil komplizierter Sachen konnte sie mit überraschenden Lösungen kommen.
Sr.Sigrid war grosszügig, hatte ein warmes Herz, arbeitete hart und sparte sich nicht. Auch hatte sie Sinn für Humor.

Sr.Sigrid war bekannt für ihre Träume, die ab und zu in Erfüllung gingen. Sie hat ihre Kräfte gebraucht im Dienst an vielen Menschen, jungen
und älteren. Sie hatte guten Kontakt mit Freunden und Angestellten. Für viele Menschen hat sie viel bedeutet.

Viele der ersten Vietnamesischen Bootflüchtlinge, die 1975 nach Norwegen kamen, erinnern sich gut an sie, besonders Sr.Jaqueline, die 10 Jahre in der Vor Frue  Villa gewohnt hat.
1993 kam Sr.Sigrid in die Pfarrgemeinde nach Porsgrunn, wo sie als Sakristanin gearbeitet hat. Sie war mit dabei, als das Haus in Porsgrunn aufgelöst wurde und seit 2004 wohnte sie in Grefsen. Die letzten 10 Jahre war sie auf unserer Pflegestation.

Sr.Sigrid kommt aus einer grossen, gläubigen Familie und hatte guten Kontakt mit ihren Verwandten. Ihr Glaube und das Vertrauen auf Gott in allem war unerschütterlich. Sie hat ihr religiöses Leben durch Kurse vertieft und durfte viele Jahre die Ignatianischen Einzelexerzitien mitmachen.

Im Alter hatte sie manchmal Schwierigkeiten, ihre Machtlosigkeit und Begrenzung zu akzeptieren.Sr. Sigrid starb friedlich im Alter von fast 92 Jahren. Jesus Christus war das Licht auf ihrem Weg durchs Leben. Er wurde auch ihr Licht und die Kraft im Tode.

 

Wir danken Sr.Sigrid, dass sie für uns alle eine interessierte und fürsorgliche Mitschwester war, für ihren grossen Einsatz in der Provinz, Kongregation, Kirche und  Welt.

 

Lasset uns der lieben Schwester Sigrid im Gebete gedenken. Sie wird auch Fürsprache für uns einlegen.
Möge sie ruhen in Gottes Liebe und Frieden.
St. Josephschwestern.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

“God is my light and my salvation!”

Søster Sigrid Wittenberg in Memoriam

 

Born: 21. May 1925  in Gronau/ Germany
Died: 16. January 2017 in St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, Oslo

Requiem : 25. January 2017  at 11.00  in the Chapel of the “Barn”, 3. flour

Funeral at Grefsen Churchyard

Sr. Sigrid was born May 21,1925 in Gronau/Germany. When she was 23 years old she entered the Convent of the Sisters of St. Joseph in

Albachten/Germany. After half a year as a postulant in 1949, she went to Norway and started her novitiate at Vor Frue Villa, Oslo.

She had her first profession in 1951 and her final vows in 1954 at Joseph Institutt in Oslo. From 1951 she worked in our child care home. In 1971 she was educated as child welfare officer and was in charge of the child care home. Sr. Sigrid was gifted with knowledge and experiences. She was engaged in the life of mange children and youth who found a new home at our child care home until it was closed in 1979.

After that Sr. Sigrid was responsible at Vor Frue Villa,which changed into a home for elderly sisters and sisters in Formation. In 1980 she had a Spiritual renewal course at Regina Mundi, Rome and in 1981 an English course in Ireland. She was elected Provincial Superior from 1982 to 1988.

Sr. Sigrid was a very wise, down to earth and broadminded person. She totally used her talents and knowledge both as Child Welfare Officer and in her other responsible positions.

She has been engaged in two large building periods at Grefsen, both at the «Barn» and in the main House. She has also worked with closings of communities and institutions. She was able to solve difficult and complicates situations in a very creative and surprising ways.

Sr. Sigrid was generous, had a warm heart, worked hard and wholehearted. She also had a good sense of humor.

Sr. Sigrid was known for her colorful dreams which here and there got fulfilled in a miraculous way. She used her special insight and energy in the service for many people both young and elderly.

She had good contact to friends and employees. She was a great woman and meant a lot for many people.

Many of the first Vietnamese refugees, who came to Norway remember her very well and especially Sr. Jacqueline who lived 10 years at Vor Frue Villa. Vor Frue Villa had always an open door.

In 1993 Sr. Sigrid moved to the parish in Porsgrunn, where she served as a sacristan. She ended our mission in Porsgrunn and from 2004 she lived at Grefsen. The last ten years she was at our infirmary.

Sr. Sigrid came from a large family of strong believers. She kept good contact with her family. Her faith and trust in God were steadfast. Her prayer life was deepened by renewal courses such as at Regina Mundi and she enjoyed many years the grace of attending individual retreats according to the Ignatian tradition.

In her old age she had some difficulties to accept her helplessness and limited situation.

Sr. Sigrid died very peacefully almost 92 years of age.

Jesus Christ was the light on her way through life and He was also her light and strength in the hour of death. Now she sees Him, the light to whom she has consecrated her whole life.

We thank Sr. Sigrid, who was for all of us a caring person showing great interest in every sister and for her great engagement for the Province, Congregation, Church and the world.

May Sr. Sigrid rest in God`s love and peace!

Sisters of St. Joseph of Chambéry

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Søster Edel Winkelsett in Memoriam

Edel Winkelsett_web
Søster Edel Winkelsett født 10.12.1924 i Münster/Westf. Tyskland.
Døde den 19. januar 2016 på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen

 

Rekviem 26. januar 2016 kl 11.00 på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, Gladsvei 23, O489 Oslo
Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Sr. Edel begynte sitt postulat i Albachten ved Münster i mars 1950. Hennes familie bodde i Albachten.Det var nok spesielt å være postulant i egen hjemby. 22.09. 1950 begynte hun sitt novisiat på Vor Frue Villa i Oslo.Hun avla sine årlige løfter i 1952 og sine evige løfter 1955 på St.Joseph Institutt, i Oslo.

Søster Edel ble utdannet som sykepleier på Vor Frue Hospital 1954-1957 og tok senere kurs i administrasjon i 1970 og gruppeledelse i 1973.

Sr. Edel var en dyktig sykepleier, hun ble avdelingsleder på Vor Frue Hospital.
Hun var elsket og avholdt av pasienter, medarbeidere og leger. Hun arbeidet på Vor Frue Hospital i alt 25 år, til vi solgte det i 1979. Etter vel et år på St. Josephs Institutt flyttet hun til St. Joseph Hospital i Halden i 1981og var forstanderinne i kommuniteten på Mente Mengsgate i Halden. Fra 1988 til 1996 var hun sykepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen. Ett år bodde hun i Joseph Huset sammen med de unge søstre som var under utdanning. Fra 1996 til 2016 tilhørte hun kommuniteten i St. Josephsøstrenes hjem og tok seg særlig avde syke på sykeavdelingen.

Alle som har kjent sr. Edel vet hva for et fint og edelt menneske hun var. « Edel, min Edel « sa en eldre pasient og mente det han sa. Hun var enkel, liketil og hadde en beskjeden måte å møte sine medmennesker på.

Hun kunne også være bestemt, nøye og konsekvent som en god leder bør være.
Hun fikk med sitt vennlige strålende smil lett kontakt med både unge og eldre. Det viste seg særlig da hun bodde i utdanningskommuniteten hvor også noen ungdommer kom til mandagsmøter og hl. Messe i Joseph Huset.
Det sr. Edel sa var klok og veloverveiet og både prestekandidater og studenter stolte på sr. Edels trofaste bønn.
Hun har holdt god kontakt med venner og familie og hennes korrespondanse med nevøer og nieser kom til uttrykk på jubileer og fester med muntre innslag fra dem.

I kommuniteten var hun lett å leve sammen med og med sin sans for humor skapte hun en god og varm atmosfære.Det som var rett var rett, og det var hun ikke redd for å si, men hun var aldri dømmende og prøvde å få det beste frem i den andre.

Hun var trofast i sin bønn og har bedt mange rosenkranser for prester, biskoper og hele vårt bispedømme.
Hun likte også å lese lødig litteratur og fulgte med i Kirken og samfunnet. En hobby hun hadde var å lese om kongefamilien.Ja, kanskje tilhørte hun «adelen» langt tilbake i slekten?
Hun brukte fritiden flittig med å strikke mange sokker til vår julebasar. Hun var åpen for nye ting, men kanskje litt avventende. Dog overrasket hun oss alle, da vi anskaffet en elektrisk rullestol. Hun var den første som tok den i bruk,selv om hun aldri hadde kjørt bil, klarte hun å håndtere den presist og nøyaktig. Hun fikk frihet til å bevege seg uten å bry andre.

Selv om hun lå på dødsleie spurte hun hvordan vi hadde det og tenkte på de andre. De siste dagene var veien en tung korsvei,men hun gikk den helt bevisst med sin Gud. «Min Jesus Barmhjertighet» var en bønn hun alltid ba og den passer jo godt
til Barmhjertighetens år.

Hun hadde ansvarlig stilling ved posten før hun kom i kloster. Dette har vært med på å gjøre henne selvstendig og pliktoppfyllende. Hun måtte fullføre løpet.

De to siste dagene var de mest smertefulle og hun unnskyldte seg nesten hos Vår Herre og sa til Ham at hun ikke lenger hadde krefter igjen, og nå måtte Han komme henne til hjelp.

Vi savner henne alle dypt og takker henne for det levende vitnesbyrd av dyp tro, kjærlighet og barmhjertighet hun har gitt oss. Vi har fått en god forbeder i himmelen og anbefaler henne til alles forbønn.
Måtte hun hvile i Guds store kjærlighet!

St. Josephsøstrene

Sr.Edel Winkelsett in Memoriam(tysk)

Geboren: 10.12.1924 in Münster/Westf.

Gestorben: 19.01.2016 in Grefsen/Oslo

Das Requiem ist am Dienstag den 26.1.2016
um 11 Uhr in der Christkönigskapelle
des St.Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Anschliessend ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Grefsen.

Sr. Edel begann ihr Postulat in Albachten bei Münster im März 1950.Ihre Familie wohnte in Albachten und es war ungewöhnlich, in der
eigenen Gemeinde Postulantin zu sein.

Am 22.9.1950 begann sie ihr Noviziat in der Vor Frue Villa in Oslo.
Ihre zeitlichen Gelübde legte sie 1952 ab und die ewigen Gelübde 1955
im St.Josephs Institutt in Oslo.

Von 1954 – 1957 bekam Sr.Edel ihre Ausbildung als Krankenschwester im
Vor Frue Hospital. 1970 machte sie Kurse in Verwaltung und 1973 in Gruppenleitung.

Sr. Edel war eine sehr gute Krankenschwester und wurde bald Stationsleiterin
im Vor Frue Hospital. Sie war bei Patienten, Mitarbeitern und Ärzten beliebt und
angesehen. Sie arbeitete 25 Jahre im Vor Frue Hospital, bis wir es 1979 verkauften.

Nach gut einem Jahr im St.Josephs Institutt kam sie 1981 ins St.Josephs Hospital
nach Halden und war Oberin in der Kommunität in Mette Mengsgate.

Von 1988 – 1996 war sie Krankenschwester im St.Josephsøstrenes Hjem in Grefsen.

Ein Jahr wohnte sie im Joseph Huset, zusammen mit den jungen Schwestern,
die in der Ausbildung standen.

Von 1996 – 2016 gehörte sie zur Kommunität im St.Josephsøstrenes Hjem
und nahm sich besonders der Schwestern in der Krankenstation an.

Alle, die Sr. Edel kannten, wissen, was für ein feiner und edler Mensch sie war.«Edel, meine Edel» sagte ein älterer Patient zu ihr, und er meinte was er sagte! Sr. Edel war einfach, gerade heraus und bescheiden im Umgang mit ihren Mitmenschen. Sie konnte bestimmt und genau sein, gute Eigenschaften für eine Leiterin.

Mit ihrem freundlichen, strahlenden Lächeln bekam sie leicht Kontakt mit älteren und jungen Menschen. Das zeigte sich besonders, als sie in der Ausbildungskommunität im Joseph Huset wohnte. Dorthin kamen auch Jugendliche zum Montagstreff und anschliessender hl.Messe.

Was Sr. Edel sagte, war klug und wohl überlegt, und sowohl Priesteramtskandidaten und Studenten vertrauten auf Sr. Edels Gebet.

Sie hatte guten Kontakt zur Familie und zu Freunden. Ihre Korrespondenz mit Nichten und Neffen kam auf Jubiläen und Festen mit kreativen Geschenken und Überraschungen von ihnen zum Ausdruck.

Es war leicht mit ihr in der Kommunität zu leben, und mit ihrem Sinn für Humor schaffte sie eine gute und warme Atmosphäre. Sie hatte keine Angst zu sagen, was sie für richtig hielt, aber sie verurteilte niemanden und versuchte immer, das beste im anderen zu sehen.

Sie war immer mit in den gemeinsamen Gebetszeiten, und hat viele Rosenkränze für Priester, Bischöfe und unser ganzes Bistum gebetet. Sr. Edel las gerne gute Literatur und sie folgte mit, was in Kirche und Gesellschaft geschah.

Sie hatte ein besonderes Hobby: sie las alles über die Königsfamilie. Ja, vielleicht gehörte sie ja Generationen zurück zum «Adel»? In ihrer Freizeit strickte sie fleissig Socken für den Weihnachtsbazar.

Sie war offen für neue Dinge, vielleicht etwas abwartend.Doch sie überraschte uns alle, als wir einen elektrischen Rollstuhl anschafften. Sie war die Erste, die ihn benutzte. Obwohl sie keinen Führerschein hatte, verstand sie ihn präzis und genau zu hantieren. Dadurch bekam sie die Freiheit sich zu bewegen, ohne Hilfe von anderen.

Selbst auf dem Sterbebett dachte sie an die anderen und fragte uns, wie es uns geht.Die letzten Tage waren ein Kreuzweg für sie, aber sie ging ihn ganz bewusst mit ihrem Gott.

«Mein Jesus Barmherzigkeit» war ein Gebet das sie immer wieder betete, und das passt ja gut im Jahr der Barmherzigkeit.

Bevor Sr. Edel ins Kloster ging, hatte sie eine verantwortungsvolle Stelle bei der Post.

Das hat ihr geholfen, selbstständig und pflichtbewusst zu sein und einiges durchzustehen.

Die beiden letzten Tage waren sehr schmerzvoll. Sie entschuldigte sich beinahe beim lieben Gott und sagte Ihm, sie habe keine Kräfte mehr, jetzt müsste Er kommen und ihr helfen.

Wir vermissen sie alle sehr und danken ihr für ihr lebendiges Zeugnis im Glauben, in der Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben eine gute Fürsprecherin im Himmel und bitten für sie zu beten.

Möge sie ruhen in Gottes Barmherzigkeit und Frieden.

St.Josephschwestern

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Edel Winkelsett in Memoriam (English)


Sr. Edel Winkelsett born 10.12.1924 in Münster/Germany

died 19.01.2016 at St. Josephsøstrenes Hjem Grefsen

Requiem 26.01.2016, 11 o`clock at St.Josephsøstrenes Hjem Grefsen

funeral at Grefsen churchyard

Sr. Edel started postulancy in Albachten/Münster in March 1950. 22.091950 she entered the novitiate at Vor Frue Villa in Oslo. She gave her first vows in 1952 and her final vows in 1955 at St. Joseph Institutt in Oslo.

Sr. Edel was educated as a nurse at our nursing school in Oslo 1954-1957, and had several courses in leadership and group leadership 1970 and 1973. Sr. Edel has worked as head nurse at Vor Frue Hospital in Oslo until 1979, then we sold our Vor Frue Hospital.

1981-1987 she was head nurse in St.Joseph Hospital, Halden and Superior in our community in Halden. From 1988-1996 she was responsible for our infirmary at Grefsen.

All who have met sr. Edel know that she was a great person, very warm and loving.

She lived one year in our formation community. They had often prayer meetings with young people. They loved sr. Edel because she was a simple, genuine person and several of them kept contact with her and knew she was praying for them. Sr.Edel was appreciated by doctors, nurses and her own sisters. She was always able to create a positive and joyful atmosphere, and in a wise way she promoted the best in each person.
She liked to read and to be updated about Church and society. She was faithful in her prayer life and saw her special mission to pray for the priests and the Catholic Church in Norway. Even on her death bed, she was concerned how we were doing, thinking of the other and taking care of her dear neighbour was typical for sr. Edel.

She had god contact to her family and they loved her and when sr. Edel had feast days and jubilees, they surprised with gifts and great entertainments.

Her prayer up to her hour of death was a clear mantra: My Jesus be merciful! With this she entrusted her life to the God of life. May she rest in God´s mercy and love!

We are very grateful to have had sr. Edel among us, and in prayer and love we will still be close to each other.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Erika Wienholt in Memoriam

srErika

Sr. Erika Wienholt
Født: 05. august 1926
Døde: 09. oktober 2015

Rekviem blir feiret onsdag,
14. oktober kl. 11.30.

Kristi Konge Kapell,
Gladsvei 23,
0489 Oslo

Søster Erika inntrådte som postulant hos St. Josephsøstrene i
Albachten/ Münster og avla sine første løfter i 1952. Hun ble utdannet sykepleier ved St. Josephsøstrenes Sykepleieskole i Oslo fra 1952 – 1958 og arbeidet først som sykepleier på Vor Frue Hospital Oslo, og ved St. Joseph Hospital i Fredrikstad inntil 1963.

På grunn av dårlig rygg måtte sr. Erika gi opp arbeide som sykepleier ved sykesengene. Derfor i 1963 valgte hun å spesialisere seg som fysiokjemiker ved St. Joseph Hospital i Porsgrunn.
Etter spesialutdanningen virket sr. Erika som fysiokjemiker ved
St. Josephsøstrenes Hospitaler i Fredrikstad og Vor Frue Hospital i Oslo.
I 1981 ble sr. Erika uførepensjonist; noe som hun ikke var glad for.
Men sviktende helse gjorde det nødvendig for henne å oppgi den aktive virksomheten innen sykepleien.
Sr. Erika var meget allsidig begavet på andre felt og kunne derfor finne meningsfulle oppgaver innenfor andre områder.
I 1981 flyttet hun til St. Joseph Hospital i Halden og overtok der ulike
oppgaver blant annet i resepsjonen og i kommuniteten.
I 1987 kom sr. Erika tilbake til Oslo /Grefsen og gjorde enda en flott oppgave ved å medvirke i aktivitetsavdelingen for pensjonerte medsøstre. Her viste hun igjen sin praktiske allsidighet .

Sr. Erika har i hele sitt klosterliv vist og gitt utrykk for at hun hadde valgt klosterlivet som den rette livsvei for henne.
Hun satte denne livsformen meget høyt, og kombinert med oppgavene i sykehusene erfarte hun den som meget meningsfull.
Medsøstrene opplevde henne som dyktig innenfor de arbeidsoppgavene som hun ivaretok.

Og vi kunne være sikker på at det hun holdt på med ble gjort meget samvittighetsfullt. Hennes nøyaktighet kunne også for henne føre til en fallgrube til engstelse og bekymringer.
Da var det godt for henne å ha medsøstre som kunne se litt mer raust på saker og ting.

 

I de siste 4 år var Sr. Erika på vår pleieavdeling på Grefsen.
Til tross for økende demens satte hun stor pris på husets daglige felles bønn og liturgi, som hun kunne følge med i ved teknisk overføring fra husets kapell.
På den måten erfarte hun hele tiden tilhørighet og fellesskap med sine medsøstre.

Sammen med flere mennesker som har møtt sr. Erika i klosterlivet og apostolatet ved blant annet i ulike kommuniteter og sykehus takker vi henne for hennes trofasthet i klosterlivet, påliteligheten og iver i alle de oppgaver som ble betrodd henne.

Vi lyser fred over hennes minne.
St.Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sr. Katharina Benkhoff in Memoriam

Sr. Katharina Benkhoff

Født:   17. desember 1928 i Nienborg/Tyskland
Døde:  23. mai 2015, St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23
Rekviem: 28. mai, kl 11.30,
Kristi Konge Kapell, Gladsvei 23, 0489 Oslo
Begravelse:  Grefsen kirkegård

Søster Katharina inntrådte  som postulant hos St. Josephsøstrene
i Albachten/Münster og avla sine første løfter 1956 og sine
evige løfter 1959. Hun ble utdannet som sykepleier og
var fra 1956-1973 på Vor Frue Hospital, Oslo. I 1973 kom hun
til St. Josephs Hospital, Porsgrunn frem til 1980. Hun hadde
et teologisk fornyelsesår i München og 1981 kom hun til St.
Josephs Hospital i Fredrikstad. I 1983 flyttet hun til Halden
og 1986 til Vor Frue Villa, Oslo. Fra 1987-93 var hun i kommuni-
teten i Albachten og var aktiv med i sangkoret og andre grupper
i menigheten. I 1993 kom hun som sykepleier til Grefsen og hadde
en del oppgaver i kommuniteten og ansvar for gjesteavdelingen.
De siste årene ble hun etter en stor hjerteinfarkt mer skrøpelig og
kom på vår pleieavdeling.

Sr. Katharina var et menneske med energi og temperament.
Hun var meget observant og fulgte med hva som foregikk rundt
henne. Hun så hvor det trengtes en hjelpende hånd, hun var
dyktig, nøyaktig og allsidig.  Hun hadde et lyst sinn og
kunne se stort på tingene.Vi er takknemlige for alt hun har vært
og gitt oss i vårt klosterfellesskap.

I sin fritid likte hun å være ute i Guds natur, planter og
blomster trivdes hos henne. I frisk luft og spaserende  i hagen
med en rosenkrans i hånden, så man henne ofte.
Hun kunne beundre  Guds  storhet i naturen og skaperverket.
Selv om hun ble mer skrøpelig med årene, likte hun
å synge og var stortsett ved godt mot.
Salmen som hun valgte til sitt jubileum var:”Lovpris vor Gud i
evighet og takk ham for hans nåde…fra Ham oss skiller ingen
makt, nei evig, evig er hans pakt, la ham alene råde.”
Sr. Katharina  døde den 23. mai av hjerteinfarkt.
Vi anbefaler vår kjære sr. Katharina til alles forbønn.
Vi har i henne en god forbeder i himmelen.

Måtte  hun hvile i Guds kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene

Sr. Katharina Benkhoff in Memoriam

Geboren: 17. Dezember 1928 in Nienborg

Gestorben: 23. Mai 2015 in Grefsen/Oslo

 

Das Requiem ist am Donnerstag den 28.Mai 2015 um 11.30 Uhr in der

Christkönigskapelle des St.Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Anschliessend ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Grefsen.

Sr. Katharina begann ihr Postulat bei den St. Josephschwestern in Albachten/Münster.

1956 legte sie ihre ersten Gelübde und 1959 ihre ewigen Gelübde ab.

Sie machte die Ausbildung als Krankenschwester und war von

1956 – 1973 im Vor Frue Hospital in Oslo.

1973 – 1980 arbeitet sie im St.Josephs Hospital in Porsgrunn.

Danach hatte sie ein Sabbatsjahr für theologische Weiterbildung in München.

1981 kam sie ins St.Josephs Hospital nach Fredrikstad.

1983 kam sie nach Halden und 1986 zur Vor Frue Villa in Oslo.

1987 – 1993 lebte sie in der Kommunität in Albachten/Münster und war aktiv mit im

Kirchenchor und anderen Gruppen der Gemeinde.

1993 kam sie nach Grefsen/Oslo und arbeitete als Krankenschwester auf der

Pflegestation. Ausserdem hatte sie einige Aufgaben in der Kommunität und

die Verantwortung für die Gästeabteilung.

Die letzten Jahre war sie nach einem Herzinfarkt mehr gebrechlich

und lebte auf der Pflegestation.

Sr.Katharina hatte viel Energie und Temperament. Sie war sehr aufmerksam

und ihr entging nichts, was um sie herum geschah.

Sie sah, wo jemand Hilfe brauchte. Sie war tüchtig, genau und vielseitig

und hatte ein frohes Wesen.

Wir sind dankbar für alles was sie für unserer Gemeinschaft war und was sie ihr gegeben hat.

In ihrer Freizeit war sie gerne in Gottes freier Natur, und mit Pflanzen und Blumen konnte

sie gut umgehen. Den Rosenkranz in der Hand, sah man sie oft im Garten spazieren gehen.

Sie bewunderte die Grösse Gottes in der Schöpfung.

Mit den Jahren wurde sie mehr gebrechlich, aber immer war sie guten Mutes

und sie sang sehr gerne.

Das Lied, das sie zu ihrem Jubiläum wählte, war:

«Gepriesen sei Gott in Ewigkeit und danke Ihm für seine Gnade…

von Ihm kann keine Macht uns trennen,

nein ewig, ewig ist Sein Bund, lass Ihn alleine walten.»

Sr.Katharina starb am 23. Mai an einem Herzinfarkt.

In Sr.Katharina haben wir eine grosse Fürsprecherin im Himmel.

Möge sie ruhen in Gottes Liebe und Frieden.

St.Josephschwestern

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sr. Ottilie Fleerkortte in Memoriam

JEG ER OPPSTANDELSE OG LIVET. DEN SOM TROR PÅ MEG,

SKAL LEVE, OM HAN ENN ER DØD! Joh 11,25

ottilie

Sr. Ottilie Fleerkortte

født: 26.04.1925 i Hubertusgrund/Gleiwitz

døde: 08.04.2015 på Grefsen

Rekviem, tirsdag den 14. april 2015

kl. 11.30 i Kristi Konge Kapell

deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Sr. Ottilie inntrådte med 23 år som postulant i Albachten/Tyskland.Hun var som novise på
Vor Frue Villa og i 2. novisiatsår på St. Joseph Institutt.
Hun avla sine årlige løfter 1950 og
sine evige løfter 1954. Hun arbeidet på kjøkkenet nesten hele sitt liv og tok statens
kjøkkensjefs skole i 1965 og ekstra kurs som sykehuskjøkkensjef i 1975.

Fra 1950-1963- i 13 år var hun på Vor Frue Hospital, fra 1963 til 1977-14 år på
St. Josephs Hospital i Porsgrunn, så flyttet hun til Grefsen og etter 8 år kom hun tilbake til
Porsgrunn til kommuniteten der. I 1992 kom hun tilbake til Grefsen og var der først
på kjøkkenet og de siste årene på vår sykeavdeling.

Alle vil vi huske sr. Ottilie som en utmerket kokke som kunne få til vel smakende retter.
Ingen ting var for mye for henne, alltid parat til å hjelpe og til å gjøre en helhjertet innsats.

Hun var en søster som fikk lett kontakt med både eldre og yngre.
Hun kjente  mange mennesker i menigheten og folk anbetrodde
henne sine store bønne intensjoner.
Hun var enkel og like til, og veldig trofast i sin bønn.

Hun deltok også i et kurs i Teologi på Regina Mundi i Roma, en liten sabbatstid.

Hennes kjødelige bror var Pallottiner  og har vært misjonær i Latin Amerika og andre steder.
Hun kom fra en barnerik katolsk familie, som måtte flykte under krigen og det var harde år
for henne og hele familien. Hun lærte tidlig å leve sparsommelig, men var alltid raus med sin neste.

I sin alderdom da hukommelsen sviktet, mistet hun ikke sitt glade sinn og ønsket alltid
alle velkommen inn i sykestuen. Da hun enda var sprek likte hun å besøke og oppmuntre
våre syke på sykeavdelingen med sitt gode smil og var veldig avholdt av personalet.

Sr. Ottilie ble nesten 90 år.
Vi takker henne for hennes innsats, alt hun var og gjorde for sine medsøstre og for hele Kirken.

Måtte hun  hvile i Guds store barmhjertighet og fred!


St. Josephsøstrene

++++++++++++++++++++++++++

Sr. Ottilie Fleerkortte im Memoriam

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Joh. 11,25

Geboren: 26.4.1925 in Hubertusgrund/Gleiwitz

Gestorben: 08.04.2015 in Grefsen/Oslo

Das Requiem ist am Dienstag den 14.April
2015 um 11.30 Uhr in der Christkönigskapelle.
Anschliessend ist die Beerdigung auf dem
Friedhof in Grefsen.

Sr.Ottilie begann ihr Postulat mit 23 Jahren bei den St.Josephschwestern in Albachten/Deutschland.
Als Novizin war sie in der Vor Frue Villa und im St.Josephs Institutt in Oslo. 1950 legte sie ihre ersten und 1954 ihre ewigen Gelübe ab.
Sie arbeitete fast ihr ganzes Leben in der Küche.
1965 machte sie die Ausbildung als Küchenchef und 1975 einen Zusatzkurs als Küchenchef in einem Krankenhaus.

1950 – 1963 (13 Jahre) war sie im Vor Frue Hospital in Oslo, von
1963 – 1977 (14 Jahre) im St.Josephs Hospital in Porsgrunn.
Danach kam sie nach Grefsen/Oslo und nach 8 Jahren kehrte sie zurück in die Kommunität nach Porsgrunn.
1992 kam sie wieder nach Grefsen, wo sie mehrere Jahre in der Küche arbeitete. Die letzten Jahre lebte sie in der Pflegestation.

Wir alle werden Sr.Ottilie als ausgezeichnete Köchin in Erinnerung behalten. Nichts war zu viel für sie, sie war immer bereit zu helfen.

Sie bekam leicht Kontakt, sowohl mit jungen Menschen als auch älteren Leuten.
Sie kannte viele Leute in der Gemeinde und im Laufe der Jahre wurden ihr viele Gebetsintentionen anvertraut.

Sr.Ottilie nahm auch an einem Theologiekurs in Regina Mundi in
Rom teil.
Ihr leiblicher Bruder war Pallottiner in der Mission in Latein Amerika und andre Länder.
Sie kam aus einer kinderreichen, katholischen Familie, die während des Krieges flüchten musste. Das waren harte Jahre für sie und die Familie.
Sie lernte selbst zeitig sparsam zu leben, doch war sie sehr freigebig ihren Mitmenschen gegenüber.
Im Alter, als ihr Gedächtnis nachliess, verlor sie trotzdem nicht ihre gute Laune und alle waren immer im Krankenzimmer willkommen.
Bevor sie selbst krank wurde, besuchte sie immer die Schwestern in der Pflegestation.
Sie hatte für alle ein gutes Wort und war beim Personal sehr beliebt.

Sr.Ottilie wurde beinahe 90 Jahre alt.
Wir danken ihr für ihren Einsatz, alles was sie für ihre Mitschwestern war und getan hat und für die Kirche in Norwegen.
Möge sie ruhen in Gottes grosser Barmherzigkeit und seinem Frieden.

St.Josephschwestern

++++++++++++++++++++++++++

 

 

Søster Crescentia Becking in Memoriam

«Herren er min kraft og min styrke,

 

jeg er trygg og frykter ikke!» (Jes 12,2 )

Søster Crescentia Becking

Født: 1. desember 1919 i Bocholt/Tyskland

Død: 9. desember 2014 på Grefsen/Oslo

Rekviem onsdag den 17. desember 2014

Kl. 10.00 i Kristi Konge kapell

St. Josephsøstrenes Hjem

Gladsvei 23 o489 Oslo

deretter begravelse på Grefsen kirkegård

Søster Crescentia Becking ble født 1.12.1919 i Bocholt/Westfalen, Tyskland. Hun begynte sitt postulat
hos St. Josephsøstrene i Albachten, Tyskland i 1945, avla sine første løfter i 1948 og sine evige løfter

i 1951 i St. Joseph kapell, St. Joseph Institutt. Fra 1949 til 1971 var hun på St. Josephs Hospital i
Fredrikstad og deretter kom hun til Vor Frue Villa og 1991 til St. Joseph Institutt hvor hun hadde
diverse oppgaver. Fra 1991-2002 hørte hun til det administrative praktiske team på St. Joseph Retrettsenter
på Nesøya sammen med sr. Franziska og sr. Christa.

I 2002 flyttet hun til kommuniteten på St.Josephsøstrenes Hjem på Grefsen og kom i 2012 på vår pleieavdeling.

Sr. Crescentia var en meget jordnær, praktisk og målbevisst søster. Hun tenkte lite på seg selv, men brukte sine
krefter i tjeneste for andre.

Mange retrettanter og besøkende husker sr. Crescentia fra St. Joseph retrettsenter hvor hun og Sr. Franziska
arbeidet i eplehagen. Ja, ut i naturen blant blomster og trær trivdes de begge best. Med arbeidet i hagen fortsatte
hun også på Grefsen inntil høy alder. Sr. Crescentia var en meget jordnær, praktisk og måbevisst søster.
Hun tenkte lite på seg selv, men brukte sine krefter i tjeneste for andre.Sr. Crescentia var kjent for å leve
litt i det skjulte.
Men den som kom i kontakt med henne, skjønte snart at hun fulgte med i Kirke og samfunn.
Hun var en person som var glad i å lese og likte å fordype seg i stoffet og å grunne over det.
Hun var eksemplarisk og trofast med i bønn og likte å dele åndelig lesning.

Hun brukte ikke mange store ord, men hadde gullkorn som kommuniteten og gjester høstet godt av.
Det hun sa, det sto hun for. Hun var alltid parat og observant og så hva som måtte gjøres.
Av og til hadde hun utført oppgavene, før vi andre kom i gang.

Da hennes fysiske krefter ble mindre, var hun ivrig med i hobbystuen og hennes gimpete skjerf og sjal
ble fine julegaver på julebasaren vår, til inntekt for fattige og nødlidende.

Trofast, arbeidsom og tjenestevillig er vel ord som passer for sr. Crescentia. Våre unge søstre var alle glade i henne,
fordi hun hadde humoristisk sans og kunne være kjapp i replikkene.
Da hun kom på sykeavdelingen gikk hun rundt og besøkte de syke og spilte kinasjakk.

Enda i høy alder hadde hun som mål ikke å bli til en byrde for andre,derfor trimmet hun hardt
for å klare seg mest mulig selv.

Vi takker henne for alt hun har vært og gjort for enhver av oss!
Hun ble 95 år og var den eldste i vår provins. Måtte hun hvile i Guds fred!

St. Josephsøstrene