Provinsadministrasjon

administrasjon

 

Provinsadministrasjonen

Kongregasjonen er organisert i provinser fordi det er hensiktsmessig for kongregasjonens liv og oppdrag. Hver provins har en provinsforstanderinne som er den øverste foresatte i provinsen. Hun samarbeider med generalforstanderinnen i Roma  og provinsrådsøstrene for å stimulere det åndelige og apostoliske liv i provinsen.

Provinsadministrasjon:

St. Josephsøstrene av Chambéry
den norske ordensprovins

Brannvaktveien 5,
0489  N-Oslo
tlf. 23 40 09 35 eller  23 40 09 22
E- mail :
provins@stjoseph.no

Bankgiro: 5005.05.19055

Provinsforstanderinne: Sr. Anette Moltubakk
tlf. 23 40 09 35; mobil: 95 93 68 67
E-mail: moltubakk@stjoseph.no

hjemmeside:http://www.stjoseph.no/