Provinsadministrasjon

administrasjon

 

Provinsadministrasjonen

Kongregasjonen er organisert i provinser fordi det er hensiktsmessig for kongregasjonens liv og oppdrag. Hver provins har en provinsforstanderinne som er den øverste foresatte i provinsen. Hun samarbeider med generalforstanderinnen i Roma  og provinsrådsøstrene for å stimulere det åndelige og apostoliske liv i provinsen.

Provinsadministrasjon:

St. Josephsøstrene av Chambéry
den norske ordensprovins

Brannvaktveien 5,
0489  N-Oslo
tlf. 23 40 09 22 eller  23 40 09 22   faks 23 40 09 24
E- mail :
provins@stjoseph.no

Bankgiro: 5005.05.19055

Provinsforstanderinne: Sr. Marit Brinkmann
tlf. 23 40 09 22
E-mail:
Marit@stjoseph.no

www.stjoseph.no