Kall

PICT0921

er som:

 • et ønske, en lengsel som blir sterkere når jeg tar meg tid og ro til å kjenne etter
 • en uro som kommer igjen og igjen og ikke lar meg i fred
 • en anelse om at Gud vil mer med meg, vil bruke meg til noe
 • en fornemmelse av Guds nærvær, fred, kjærlighet og ro inne i meg
 • en svak anelse, fornemmelse i mitt indre
 • en erfaring, en dragning, kanskje også en smerte henimot Gud, som jeg til tider helst vil flykte fra

Bilde1

 • om Jesus ser på meg med et kjærlig blikk og ber meg å følge HAM.
 • en begynnelse på en vei som blir til mens jeg går
 • en risiko jeg må ta
 • en kilde av nåde, som jeg selv må våge å drikke av
 • en kilde av Guds ubetingede kjærlighet, som jeg bare kan ta imot med åpne hender
 • en tillitserklæring fra Gud, HAN er trofast
 • et kjærlighetsforhold som må pleies ved kontakt og bønn i det stille
 • som Maria å si et ubetinget ja: Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg som du vil!

retrett-00722