Nyheter 2010

Program retrettsenter

Retretter våren 2010
Fastetiden
Fra torsdag 18. februar til søndag 21.februar
Retretten begynner kl 18.00 og avslutter med lunsj kl. 12.45
p. Rory Mulligan SM
Fra torsdag 4. mars til søndag 7. mars.
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med lunsj kl. 12.45
p. Erik Ruud SM
Retretter fra torsdag til søndag pris: kr 1800.00
Onsdag 12. mai til søndag  16. mai
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med lunsj kl 12.45   Pris: kr 2400,–
p. Erik Ruud SM

Sommer 2010

Tirsdag 8. juni til torsdag 17. juni
10 dagers retrett
P. Rory Mulligan SM
Pris: kr 5.000,-
Fulltegnet

——————————————————–

Tirsdag 22.juni til lørdag  26. juni

Retrettleder: Dom David Foster

Retrett for prestestudentene (lukket gruppe)

———————————————————

Fredag 02. juli til søndag 11.juli

Individuell  retrett
P. Piet van Breemen, SJ
Fulltegnet

———————————————————

Tirsdag 13. juli til mandag 19.juli

Prekenretrett
P. Piet van Breemen, SJ
Fulltegnet

———————————————————

Lørdag 17.juli til søndag 25. juli

Individuell retrett
P. Bill Clark, SJ
Fulltegnet

****************************************************

Høst  2010

Lørdag 4. september
Retrett  Maristene (Kl. 10.30-17.00)

———————————————————

Torsdag den 23. september til søndag den 26. september
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45
Retrettleder: P. Rory Mulligan SM
Pris: kr 1.800,-

****************************************************

Torsdag den 21. oktober til søndag den 24. oktober
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45
Retrettleder: P. Rory Mulligan SM
Pris: kr 1.800,-

****************************************************

Tirsdag den 12. oktober til fredag den 15. oktober

Retretten begynner kl. 14.00 og avslutter med middag kl. 14.00
Retrett og Spiritualitetsgruppen  fra Borg Bispedømme
Retrettleder: P. Rory Mulligan SM
(lukket gruppe
—————————————————————————-

Man den 1. nov. – ons den 3. nov.
Østre Borgesyssel prosti/ veileder P. Rory Mulligan SM
Retretten starter kl. 12.45  og avslutter med middag kl. 12.45
(lukket gruppe)

—————————————————————————-

Mandag den 15. nov. – til ons den 17. nov.
Østre Borgesyssel prosti/veileder P. Rory Mulligan SM
Retretten starter kl. 12.45 og avslutter med middag kl. 12.45
(lukket gruppe)
—————————————————————————-

Mandag  den 22. november (kl 18.00) til tirsdag den 23. november (kl. 18.00)
Nedre Romerike prosti
Retrettleder: P. Rory Mulligan SM
(lukket gruppe)

****************************************************

Advent 2010

Lørdag 27. november
Dagsretrett for medvandrerne

Torsdag den 2. desember  til søndag den 5. desember
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45
Retrettleder: P. Erik Ruud SM
Pris: kr 1.800,-

*****************************************************

Torsdag den 9. desember  til søndag den 12. desember
Retretten begynner kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45
Retrettleder: P. Rory Mulligan SM
Pris: kr 1.800,-

*****************************************************

ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM

GLADS VEI 23, 0489 OSLO

I n v i t e r e r   t i l   j u l e b a s a r

FREDAG 12. nov. 2010
LØRDAG 13. nov. 2010

FRA KL.10-kl. 14.00

NB! Betaling også med bankkort!

***************************************

***************************************

medaille

Pater Jean-Pierre Médaille SJ

400 år

Den 6. oktober 2010 feiret vi 400 årsdagen for vår grunnlegger  Pater Jean- Pierre Médailles SJ fødsel.

Vi hadde en fin Morgenbønn med skriftene og bønn fra Pater Médaille og Pater Jo Neve SM  feiret  Festmessen, etterfulgt av en bedre middag.

Om ettermiddagen spilte vår kjente teatergruppe ”Sendelsen ” skrevet av Oddmund Berg. Denne gangen var publikum våre egne søstre og ansatte.

Det ble meget vellykket og stor applaus.

Henimot kvelden kl. 17.30 hadde vi en enkel liturgi hvor våre to kandidater Anna Vy og Agata ble tatt opp i postulatet. Dessuten ønsket vi vår nye kandidat Marianne velkommen.

Etterfulgt av en god aftens og feiring med både sang og ”dans”.

Ja, det var en fin dag og jeg tror vår grunnlegger Pater Médaille likte at vi feiret hans fødselsdag slik og gledet seg sammen med  oss.

061020104765 Anna Vy og Agata postulatsopptagelse

Kandidatene Anna Vy (til venstre) og Agata(til høyre) ble tatt

imot som postulanter  av provinsforstanderinnen Sr. Valborg

V I     G R AT U L E R E R !

CIMG2092

Vår nye kandidat Marianne  ankommer på Gardermoen

Ve l k o m m e n !

***********************************************************************************************************************************************************************************

KOM-  OG FØLG MEG !

I Oslo katolske bispedømme ber vi for preste- og ordenskall en gang i måneden i alle kirker.

I Oslo område er det en årsplan for kalls-messene. De ulike ordenssamfunn forbereder på omgang messen,

og gir på en etterfølgende “kirkekaffe” et særpreg ut fra kongregasjonens egenart.

September messen var forberedt av oss St. Josephsøstre. Vi brukte dagens liturgiske tekster og pater

Andreas Rupprecht  SM var hovedcelebrant i St. Olav Domkirke.Ved  kirkekaffen oppførte vi et lite skuespill

som viste kongregasjonens opprinnelse fra 1650 i byen Le Puy/Frankrike og ankomsten av de første fire

St. Josephsøstre til Norge i 1865.

SE  VIDEO PÅ FORSIDEN: “SENDELSE ”  AV ODDMUND BERG

Sr. Anette Moltubakk skifter apostolat!

002  Sr. Anette i mørkeblå dress

Sr. Anette har arbeidet som spesialpedagog på St. Sunniva skole. I to år har hun permisjon fra skolen for videreutdanning- fordypningskurs.

Hun har gjennomført PKU kurs, pastoral klinisk utdanning på Louisenberg sykehus, 2 kurs på ST. Beuno`s, Wales med fordypelse i Ignatiansk Spiritualitet og åndelig veiledning.

Fra slutten av august 2010 til juni 2011 er hun i Dublin for å ta utdannelse i Formation Ministry Programme.

Siden St. Josephsøstrene i den norske provins har fått tilvekst av både kandidater og postulanter, unge  kvinner fra Vietnam, skal Sr. Anette etter disse to år gå inn i Formationarbeid som blant annet innebærer innføring i klosterlivet, undervisning og  åndelig veiledning.

Vi ønsker henne til lykke med sine studier i året som kommer.

St. Josephsøstrene

STOR FEST HOS ST. JOSEPHSØSTRENE
TRE JUBILANTER JUBILERER!

Lørdag, 14. august kl. 11.00 er det festmesse  ved pater Arne Marco Kirsebom SS.CC. for

Sr. Veronica

Sr. Veronica Lütke Brochtrup som feirer

50-årsprofess

Sr. Ingrid Marie

Sr. Ingrid Marie Nilsson  som feirer

60-årsprofess.

og

Sr. Ottilie

Sr. Ottilie Fleerkortte som feirer

60 -årsprofess

Vi takker Gud og våre kjære søstre for en trofast  tjeneste i Herrens vingård i så mange år.
Alle er hjertelig velkommen til festmessen på salen i låven 3. et. og til mottagelsen etterpå i søstrenes daglig stue på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

St. Josephsøstrene

S.Hedwig

Sr. Hedwig Osterhus csj  in Memoriam

Søster Hedwig Osterhus

Født: 02.04.1942 i  Molbergen /Tyskland

Døde:01.06.2010 i Oslo

Requiem den 09.juni 2010 kl. 12.00

i  Grefsen kirke, Glads vei 45,  o489 Oslo

Deretter begravelse på Grefsen kirkegård

Sr. Hedwig Osterhus ble født den 02.04.1942 i Molbergen/Tyskland. Hun begynte sitt postulat 01.02.1963 i Albachten/Münster og sitt novisiat 15.10.1963 på St. Joseph Institutt, Oslo. Hun avla sine årlige løfter 02.01.1966  i St. Josephs Kapell i Oslo og sine evige løfter den 15.08.1971 i sin fødeby i Tyskland.

For å bli integrert i norsk kultur og språk tok hun artium i Norge i løpet av sine første klosterår. Hun tok sin 4- årige utdanning innenfor pastoralteologi som diplom religionspedagog  i Paderborn/Tyskland.

Fra 1976 til 1979 arbeidet hun som menighetsassistent i Asker og Bærum menighet og fra 1991 som kirkelig assistent. Fra 1979 til 1986 var hun en meget  dyktig menighetsassistent i Fredrikstad menighet. Hun har vært til stor støtte og inspirasjon for mange og hadde både ansvar for katekesen og en del konvertittundervisningen.

Fra 1987 til 1990 tok hun en videreutdanning i teologi og åndelig veiledning henholdsvis i Boston  og Methuen/ USA.

Fra 1991 ble hun leder for St. Joseph retrettsenter som startet på Nesøya, og  var aktivt med i lederteamet som retrettleder og åndelig veileder. I 1996 var hun ett år ved  St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen og deltok i alt forefallende arbeid. Fra 1997 til 2001 fungerte hun igjen som åndelig veileder og retrettleder  på Nesøya og hadde ansvar for utdanningen av junioratssøstre i provinsen. Sr. Hedwig har vært flere perioder provinsrådsøster og leder for utdanningsteamet.

Fra 2001 til 2007 var hun retrettleder og veileder på St. Joseph retrettsenter som i mellomtiden hadde flyttet til Grefsen. Videre var hun medlem av utdanningskommuniteten i Joseph Huset.

I 2008 ble hun rammet av en alvorlig kreftsykdom og døde 1. juni 2010.

Sr. Hedwig var det yngste av 10 barn og mistet sin mor da hun var 3 ½ år gammel. Hun lærte St. Josephsøstrene å kjenne gjennom sin 10 år eldre søster, Sr. Valborg. For sr. Hedwig var fellesskapet viktig. Hun hadde evne til å skape en hyggelig atmosfære enten det var i storfamilien, i grupper eller i klosterfellesskapet. Hun var morsom, god til å tale med mennesker og sjenerøs med sin tid for andre.  Ikke så mange erfarte at hun også var en dyktig husmor, flink til å lage mat og meget praktisk.

Hun har vært i kontakt med mange forskjellige mennesker både i Norge og utlandet. Hun er velkjent som en god veileder og mange har satt stor pris på henne.

I mange år, sammen med andre St. Josephsøstre og Maristpatre, har hun gjort en stor innsats innenfor økumenikken, slik at det ble  en romslighet og bedre forståelse av den Ignatianske Spiritualiteten. Hun har utdannet veiledere i den Ignatianske retrettformen og dermed bidratt til at ”såkornet” kan vokse videre.

Hun var en klok og belest person som holdt seg à jour både på det teologiske og samfunnsmessige plan. Hun tok gjerne opp kampen når hun hevdet sine meninger og kunne kanskje virke noe kritisk og skeptisk til tider.

Mange erfarte også hennes mildhet og godhet. Hun hadde en veldig fin innfølingsevne når andre hadde det vondt og vanskelig, hun kunne lytte med tålmodighet. Hun var en trofast venn og kunne dele på et dypt plan og hadde mange gode relasjoner til folk både i hennes tid som menighetsassistent og siden som åndelig veileder.

I vår provins var hun en av de første som gjorde sine positive erfaringer med Ignatianske retretter og individuell veiledning. Hun satte alt inn for for å fremme den form for åndelighet som var grunnet i vår Spiritualitet og Karisma som St. Josephsøstrene. Hun hadde et rikt åndelig liv som hun gjerne delte med andre.

Hun var åpen for nye ting og strukturer som var hensiktsmessige og hun var radikal når det gjaldt å forandre noe. Den som fikk kontakt med Sr. Hedwig savner henne dypt. Det gjør vi alle i kommuniteten og provinsen! Særlig hadde hun tatt inn i sitt hjerte våre kandidater og postulanter fra Vietnam . Hun så fremover med håp om en ny fremtid og ville så gjerne ha vært en del av den.

I sykdommen som i hele hennes liv var Gud den bærende kraft. I tillegg betød det svært mye å lytte til klassisk musikk.

I hele sykdomsperioden hadde hun en utrolig tålmodighet, men også et iherdig pågangmot.Hun ville trosse sykdommen og hennes håp var nesten ikke til å knuse. Helt til slutt måtte hun gi seg.

”Herre, i dine hender overgir jeg min ånd!”

Vi takker Gud for alt Han gav oss igjennom vår kjære Sr. Hedwig og vi minnes henne med stor takknemlighet. Måtte hun leve i Guds  kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene

*************************************************************************************************

Sr. Raymunda

St. Josephsøster

Raymunda Uhlenbrock

in memoriam

”Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den.” (Kol 4,17)

Vår kjære medsøster Raymunda Uhlenbrock ble født 23. 12. 1910 i Recklinghausen/Tyskland og kom til St. Josephsøstrene i Norge i 1937.Hun døde mandag 19. 04. 2010 etter et 10 års sykeleie på St. Josephsøstrenes Hjem, Oslo.

Søster Raymunda nådde ikke helt frem til hundreårsdagen; noe som hun nok ville ha likt. Før hun ble rammet av en alvorlig hjerneblødning var hun nemlig en meget aktiv person. Som utdannet sykepleier fikk hun rikelig anledning til å bruke sine sykepleie kunnskaper i de sykes tjeneste. Og de brukte hun med stor iver og utholdenhet.

Gjennom årene virket Sr. Raymunda i forskjellige av våre hospitaler og institusjoner i Oslo, Fredrikstad og Kristiansand.

Da hun var blitt pensjonert fra sykepleietjenesten gikk hun inn i forskjellige huslige oppgaver. Søster Raymunda var åpen og ivrig for det meste når det gjaldt å stå til tjeneste. Hjelpsomhet var hennes kjennemerke.

Sykdomstiden var vanskelig for henne. Det å bli plutselig og uventet avhengig av andres hjelp snudde hennes naturlige legning fullstendig på hode. Denne overgangen var nesten for stor for henne.  På grunn av dårlig syn kunne hun heller ikke lese eller beskjeftige seg på annen måte. Men heldigvis likte hun å be og var dessuten meget musikalsk. Og disse Guds gaver utviklet og brukte hun etter hvert i økende grad. I hele sitt klosterliv hadde hun vært medlem av ”søsterkoret”, og der hadde hun lært mange sanger utenat. I begynnelsen av sykdomsperioden begynte hun med å nynne og synge litt for seg selv. Etter hvert sang hun gjerne sammen med besøkende medsøstre. Hun hørte også mye på klassisk musikk. Ikke sjelden så vi henne liggende i sengen og slå takt til den musikken hun hørte på. Dette har hun fortsatt med inntil noen uker før hun døde.  Litt overraskende for oss ble hun uventet dårligere, og det ble tydelig at hun ikke ville nå frem til hundreårsdagen.

Vi takker sr. Raymunda for alt vi har mottatt ved og gjennom henne. Vi minnes henne i takknemlighet, og er overbevist om at hun har fullført den oppgaven hun hadde fått fra HERREN.

St. Josephsøstrene

I mars måned minnes hele den katolske Kirke på en særlig måte den hellige Josef, Jesu pleiefar, og Marias kyske brudgom.

Bibelen forteller oss svært lite om Josef, Jesu pleiefar. Men når vi følger Jesus og Maria i Bibelen da møter vi ofte Josef. Han står frem som en taus og rettferdig mann som tjener og beskytter den hellige familie! Han lever i skyggen, mens Gud stadig griper inn i hans konkrete liv, og knytter ham til overraskende situasjoner. Josef oppfatter Engelens og Guds konkrete anvisninger, han bryter opp, og følger Guds oppdrag i lydig tjeneste. På grunn av sin stilling i Guds frelsesplan er han også hele Kirkens spesielle beskytter og de døendes skytshelgen.

Vi St. Josephsøstre har valgt Josef, Jesu pleiefar, som vårt forbilde og beskytter. Den 19. mars feirer vi sammen med hele Kirken hans spesielle festdag.

“Hellige Josef, du har i troskap vist omsorg for den hellige Familie; beskytt nå også hele Jesu Kristi utvalgte folk. Amen.”

Søster Felicia Körner in memoriam

Søster Felicia Körner”Ett lengter jeg etter, det ber jeg om: Alltid å bo i Herrens Hus.”

Tidelig søndag morgen, den 14. Februar, fikk søster Felicia Körner oppfylt sin ovenstående inderlige bønn som hun har bedt så mange ganger i løpet av sitt 21 års lange sykeleie.

Søster Felicia Körner ble født den 26. 05. 1914 i Hannover/Tyskland.   I 1935 inntrådte hun i St. Josephsøstrenes Norske Ordensprovins i Albachten/Münster, og i 1936 kom hun til Oslo og begynte der med sin klosterutdanning.

Søster Felicia har hele sitt aktive liv vært knyttet til St. Sunniva skole i Oslo. Ikke mindre enn 42 år kunne hun se tilbake på. Først som lærer, og deretter virket hun i 28 år som rektor ved samme skole.
Hvor vanskelig må det ha vært for søster Felicia å tilbringe 21 år i sykeavdelingen på St. Josephsøstrenes Hjem. Men vi vet at søster Felicia både in sin aktive og passive livsperiode virket og levde ut av et dypt personlig forhold til Gud.

Vi minnes vår kjære søster Felicia i dyp respekt og takknemlighet.

Søndag, 21.02:
Lederskift i St. Josephsøstrenes kongregasjon

generalradet2003

Fra venstre mot høyre : Sr. Luiza Rodrigues (Brasil), Sr. Susan Cunningham (USA), Sr. Lorraine Marie Delaney (India) og Sr. Marianne Bode (Danmark).

Tusen takk for alle disse år!

Generalforstanderinne sr. Lorraine Delaney sammen med sine rådsøstre sr. Susan, sr. Marianne og sr. Luiza har nå  pakket sine kofferter for å forlate Roma i de nærmeste dager. Generalforstanderinne sr. Lorraine har ledet kongregasjonen i 12 år, mens rådsøstrene har vært valgt for en 6 års periode.

Søstrene går nå tilbake til sine respektive provinser: India, Brasil, Danmark og USA. Etter flere intense og arbeidsrike år ønsker vi dem nå en riktig god og lang ferie. Vi takker dem for all omtanke og innsats som de har vist i  deres embedstid.

ny2009

Velkommen !

Fra venstre mot høyre: Sr. Clementina Copia (Italia) rådsøster, Sr. Sally Hodgdon (USA) Generalpriorinne, Sr. Philomina Pazhuruparambil (India) rådsøster, Sr. Ieda Tomazini (Brasil) rådsøster.

På Generalkapitlet i oktober i fjor høst  valgte  kongregasjonens delegerte fra 17 forskjellige land en ny generalledelse. Disse søstre er nå rede til å forlate sine respektive provinser – USA – Brasil – India og Italia  for å flytte til generalhuset i Rom  for å overta generalledelsen. Igjen en fin international gruppe søstre som  har sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for hele kongregasjonen. Overtagelsen markeres med en enkel seremoni i generalhusets kommunitet i Rom.

Flere større oppgaver venter på dem. Ved siden av den daglige ledelsen av kongregasjonen vil det nye generalteamet har til  hovedoppgave å implementere generalkapitlets sluttdokument. Her kan nevnes noen av dokumentets viktigste utfordringer: Styrke vår identitet som St. Josephsøstre, gå inn i  bredere dialog  og samarbeid med passende grupper og foretagender, og  øke fremskritt i å bygge opp eller utvide relasjoner på ulike plan. Svare bevisst på den hellige Ånds inspirasjon i oss som enkelt person og som kongregasjon, og leve bevisst den gjensidige avhengighets teologi.  Dessuten: – jordklodens og kongregasjonens mest presserende behov krever en kollektiv bevissthet som må vise seg i dagliglivets handlinger. De forskjellige provinser er oppfordret til å arbeide med dokumentets innhold  for å finne frem til hvordan det kan  konkretiseres i de høyst ulike kulturer  og forhold  som  kongregasjonen virker i.

Pater Jean-Pierre Médaille SJ, en modig grunnlegger i 1650

Gjennom hele året 2010 feirer vi St. Josephsøstre verden over 400 års jubileet for vår grunnleggers fødsel. Som misjonær i sitt eget land Frankrike –nærmere bestemt i landsbygdene  omkring Auvergne –  så og erfarte Pater Médaille den mangfoldige elendighet som nesten hundre års borger – og religionskriger hadde forårsaket. Pater Médaille var en handlingens mann. Han så at det måtte gjøres noe, men hvordan?  På sine reiser møtte han mange unge kvinner og enker som ønsket å vie sitt liv til Gud og tjene sine medmennesker,  som levde  i den største nød. Men på den tiden var det utenkelig at søstre/nonner levde og virket utenfor klostermurene. Kirken og samfunnet aksepterte ikke dette. Pater Médaille sto overfor et stort problem. Hans jesuittorden tillot heller ikke at patrene  ledet kvinnegrupper.  Han anbefalte situasjonen til Gud  i bønn. Ved  særlig å fordype seg i Eukaristiens mysterium skimtet han et lys.  Mens han mediterte  og ba blir han sikker på at hans lille prosjekt kommer fra Gud. Han så for seg  det ” Lille Foretagende” ikke  noe særlig i verdens øyne , men likevel utstråle kjærlighet til Gud og nesten.  I all dristighet gikk han inn for en ny form for gudviet liv: å gå  i byens gater, torg og skur for å hjelpe de mest trengende. Her befinner  Pater Médaille seg godt innenfor strømmen av samtidens spiritualitet i det syttende århundre.

Med og etter ham kom flere visjonere kvinner og menn  som syntes godt om denne form for apostolisk klosterliv. Etter hvert som befolkningen erfarte det gode som ble gjort av disse kvinner  blev denne nye form for gudviet liv ønsket og akseptert av Kirken og samfunnet.

Et godt stykke ordenshistorie er levet, skrevet, trykket og presentert!.

mottagelsen

I løpet av året 2008/9 har en gruppe søstre arbeidet med å samle alt materiale fra den Norske provins historie for å  kunne utgi det i  bokform. Arbeide ble mer omfattende enn tenkt. Den opprinnelige tanken var å utgi enbok; vi endte opp med en bokkasett med totalt seks bøker! Med god faglig hjelp og støtte fra Snorre forlaget ved Gisle Hollekim og Eyvind Skeie ble oppgaven spennende og krevende.

På vårt generalkapittel i oktober 2009 kunne vi norske deltagere presentere den 908første bokkasetten av vår 145 års historie til våre medsøstre  fra 17 forskjellige land.

Den norske ordenshistorie forteller om vel 500 søstre fra ti ulike nasjoner, om deres liv og virke i Norge. I 145 år har de virket i ulike byer av landet. De har vært aktive blant annet i undervisning, helsestell, katekese, menighetsarbeid, åndelig veiledning, retrett arbeid m.m. Denne historien er flettet tett sammen med Oslo Katolske bispedømmets oppbygging og utvikling, og forteller om flere katolske menigheters spirende  begynnelse.

Bokkasetten er ikke i vanlig salg, men den er tilgjengelig for venner og interesserte. De kan gjerne henvende seg  til St. Josephsøstrenes provinsadministrasjon i Brannvaktveien 5, 0489 Oslo eller pr. telefon eller e-mail: tlf.nr. 23 40 09 20, provins@stjoseph.no