Kommuniteter

hovedhuset

St. Josephsøstrenes Hjem

Navnet ” St. Josephsøstrenes Hjem,” er valgt, for å understreke at huset er et kloster og et hjem for alle St. Josephsøstre i den Norske Ordensprovins.

Kommuniteten har forskjellige oppgaver:

Det er et møtested for alle provinsens søstre ved større og viktige begivenheter.

Kommuniteten går inn for å legge forholdene til rette, slik at den enkelte søster, til tross for sykdom, alderdom og andre begrensninger, får og gir omsorg og hjelp til å leve et verdig og meningsfylt liv.

Når søstrenes helse og alder hindrer dem i å fortsette i aktiv tjeneste, så deltar de fortsatt i kongregasjonens apostoliske virksomhet ved å be og å akseptere den nye livssituasjonen

St. Josephsøstrenes Hjem er et besøkssted for enkeltpersoner og grupper, og for besøkende som ønsker å få forskjellig informasjon, for eksempel om klosterliv, den katolske Kirke, m.m.

Adresse: Gladsvei 23, 0489 Oslo

Telefon Sentralbord : 23 40 09 00
E-post: sostrene@stjoseph.no

Forstanderinne på St. Josephsøstrenes Hjem:

Sr. Gunhild Abeln, tel: 23 400 920 E-post: gunhild@stjoseph.no født i Dwergte/Tyskland 1941:løftene:02.01.1967,

Sr. Ruth (Annelotte) Bagus, f. i Hamburg/Tyskland 1933, l.: 15.08.1959, 15.08.1964
Sr. Agathe Liebrand, f. i Bocholt/ Tyskland 1932, l.: 19.03.1957, 15.08.1962
Sr. Agnete (Paula) Henkenberens, f. i Gramke/Oldenburg/ Tyskland 08.06.1931, l.: 19.03.1955, 25.03.1958
Sr. Andrea (Agnes Anna) Kampshoff, f. i Bocholt/Tyskland 1929, l.: 14.09.1953, 14.09.1956
Sr. Beate (Christel) Rupp, f. i Paffrath/Tyskland 1933, l.: 15.08.1964, 16.08.1969
Sr. Christa Schwindeler, f. i Rheine/Tyskland 1940, l.: 02.01.1967, 15.08.1971 Telefon 23 40 09 34
Sr. Franziska Wolken, f. i Barsselermoor/Tyskland 1925, l.: 12.07.1954, 12.07.1957E-post
Sr. Ingrid-Marie (Ingrid) Nilsson, f. i Åsnes/Norge 1926, l.: 18.03.1950, 17.07.1953
Sr. Lioba Herbert, f. i Altenberge/Tyskland 1927, l.: 08.09.1952, 08.09.1955
Sr. Marie-Kristin (Viorica) Riosianu, f. i Brasov/Romania 1935, l.: 15.08.1961, 15.08.1966
Sr. Sylvia (Hildegard) Museler, f. i Everswinkel/Tyskland 1932, l.: 12.07.1954, 12.07.1957
Sr. Valborg (Anna Klara) Osterhus, f. i Molbergen/Tyskland 13.10.1931, l.: 14.09.1953, 14.09.1956
Midlertidige løfter: (5 søstre)
Sr. Agata (Nguyen Thi Tin), f. i Long Khanh,Vietnam 09.03.1974, l.: 28.9.2013
Sr. Maria (Phan Thuy Dai), f. i Dien Khanh, Khanh Hoa, Vietnam 25.07.1983, l.: 28.9.2013

Sr. Anna( Hoang Ngoc Hien), f. i Dong Nai, Vietnam 12.04.1985, l.:28.9.2013
Sr. Anna Vy (Nguyen Dinh Kim Vy), f. i Dong Nai, Vietnam 03.01.1981, l.: 28.9.2013

Dagligleder og provinsialforstanderinne Sr. Anette Moltubakk
E-mail : anettemoltubakk@stjoseph.no

Messetider:Aftenmesse og vesper  kl. 17.30; Lørdag kl. 17.30, søndagsmesse

 

PICT1429 best Joseph HusetJoseph Huset

Kommuniteten i Joseph Huset er utdanningskommuniteten for vår provins. For tiden er vi 3 søstre med evige løfter, 4 søstre med årlige løfter, 1 noviser og  1 postulant.

Vi danner et internasjonalt fellesskap.Bønn, fellesskap, studier, arbeid og hvile preger kommunitetens hverdag. Vi prøver å være en åpen og livgivende kommunitet, og vi vandrer sammen med nye medlemmer fra forskjellige kulturer, språk og nasjoner.Det er viktig å gi rom til den enkelte og være et lyttende nærvær for hvert nytt medlem, når hun deler sine ønsker, drømmer og vanskeligheter.Vi prøver å gi nok tid til bønn, studier,og integrering.

Å bo på samme eiendom med de andre St. Josephsøstre, gir oss en utmerket mulighet til å høre livs- og kallshistorien til den enkelte. Det daglige felles hovedmåltidet med alle søstre, gir rikelig anledning til å bli kjent med hverandre. Provinsens historie, tradisjon og spiritualitet blir formidlet videre på en levende, naturlig og enkel måte.

Våre nye medlemmer gir også sine bidrag med sang, spill og aktiv deltagelse i bønn og fellesskap og sprer liv, glede og håp.

Unge mennesker som vurderer sitt kall, er hjertelig velkomne til å være en weekend sammen med oss i kommuniteten!

Kontaktadresse: Gladsvei 23, 0489 Oslo

Ansvarlig for klosterutdanningen:
Sr. Marit Brinkmann og Sr. Elisabeth Nguyen Thi Phuong Danh

Medlemmer i kommuniteten:

Evige løfter: (3søstre)
Sr. Anette Moltubakk, f. i Oslo/Norge 1964, l.: 17.08.2002,Evige Løfter:  30.12.2008
Sr. Marit (Gisela) Brinkmann, f. i Molbergen/Tyskland 1942, l.: 02.01.1967,Evige Løfter: 15.08.1971
Sr. Elisabeth(Nguyen Thi Phuong Danh ), f. i Ninh Thuan,Vietnam 28.11.1981, l.:28.9.2013,
Evige løfter 17.05.2021
Midlertidige løfter: (4 søstre)Sr. Lucia (Vo Thi My Thy), f. Tp. Da Nang/Vietnam 28.04.1990, l.: 12.01.2019
Sr. Mai Teresa (Nhung Thi Tuyet Mai) f. Tp. Da Nang/Vietnam 22.09.1990, l.: 12.01.2019
Sr. Laura Nguyen Thi Thu Lieu f. 22.09.1989,f. i 1. løfter 07.08.2021
Sr. Tanja Nguyen Hoang Thanh f. 01.02.1992      1. løfter 07.08.2021

Novise: 1 ; Postulant 1:   tel: 23 40 09 27 eller 23 40 09 29S