Spiritualitet

 

tre

Det LILLE FORETAGENDE som grunnleggeren,
P. Jean-Pierre Médaille kalte prosjektet med de fire første søstrene,-er som et frø, lite i seg selv, men med potensiale til å gro opp til et stort tre!

Kjernen i vår spiritualitet er, ifølge pater Médaille, innvielsen til den Treenige Guds kjærlighet, slik Jesus, Maria og Josef gjorde. Til Faderens ære, han som er all fullkommenhetens kilde, kalles vi til å gi avkall på alt vårt eget og overgi oss helt til hans vilje, for at vi i stadig høyere grad kan leve som hans barn. For å oppnå dette mål, kalles vi til å bli mer og mer ett med Jesus, han som sa ja til det oppdrag han hadde fått tildelt, oppga alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi, for å åpenbare Faderens kjærlighet (jfr. Fil 2, 5 – 11).

MÅL Livet i vårt ordenssamfunn er rettet mot dette ene mål : at alle mennesker skal bli ett med oss, og innbyrdes, men alt i Jesus og i Gud hans far. (§ 4 Konst. og  jfr. Joh 17 )

ENHET    Faderens og Sønnens Ånd setter oss i stand til å virkeliggjøre denne forening med Gud, og oss imellom og med vår neste, slik at vår kongregasjon kan bære navnet ” Guds store kjærlighets kongregasjon “(§9)

TJENESTE Drevet av Den Hellige Ånd fylles vi av det samme sinnelag som Jesus, han som brant av iver for Faderens ære og for verdens frelse, det samme sinnelag som Maria, hun som var ydmyk og tro mot nådens innvielse, og som Josef ,lydhør og alltid rede til tjeneste.(§ 10)

 

ikon-treenighet

Den Hellige Familie P. Médaille valgte  Treenigheten og Den Hellige Familie som idealer for kongregasjonen. Begge er eksempler på et  livgivende fellesskap. Idet vi søker å etterligne Jesus, Maria og Josef, strever vi etter å la oss lede av ydmykhet, enkelhet og inderlig omsorg i alle våre handlinger.

retrett-01005

 

Eukaristien Gjennom Eukaristien, enhetens sakrament i kirken, får vi del i Kristi oppdrag, å samle Guds spredte barn og føre dem til Faderen.