Kontakt oss

Provinsadministrasjon

Brannvaktveien 5, 0489 N-Oslo
Tlf.  23 40 09 35  eller 23 40 09 22  faks 23 40 09 24
E-post: provins@stjoseph.no
www.stjoseph.no

Bankgiro: 50050519055

internasjonalt kontonummer (IBAN)  NO91 5005 0519 055
BIC(Swift-adresse) DNBANKOKKXXX

 

Provinsforstanderinne: Sr. Anette Moltubakk
Tlf. 23 40 09 22
E-post: Anette@stjoseph.no

Provins  økonom: Else Stuverud
Tlf. 23 40 09 23

 

St. Josephsøstrenes Hjem

Gladsvei 23, 0489 Oslo
Tlf. Sentralbord : 23 40 09 00
E-post: sostrene@stjoseph.no

Forstanderinne: Sr.Gunhild Abeln
Tlf. 23 40 09 20
E-post: gunhild.abeln@stjoseph.no

 

 

 

Joseph Huset(Utdanningskommunitet)

Novisiatsleder:

Kandidater, postulanter,
noviser  og unge søstre
Tlf.23 40 09 27 eller 23 40 09 26

Retrettsenter
( se link retrettsenter)
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
E-post: retrett@stjoseph.no

Leder:
Sr. Marit Brinkmann
Tlf. 23 40 09 22  eller
E-post: retrett@stjoseph.no

 

Medvandrer
( se flere opplysninger link medvandrer)

Sr.Ruth Bagus
Ruth.Bagus@stjoseph.no
TLf.23 40 09 01

Sr. Gunhild Abeln
Gunhild@stjoseph.no
Tlf.23 40 09 20