Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Monday, July 26th, 2021

PROVINSKAPITTEL HOS ST. JOSEPHSØSTRENE!

St. Josephsøstrene hadde provinskapittel
fra den 22.-24. juli 2021 og valgte en
ny provinsforstanderinne og provinsråd.
Følgende søstre ble valgt:
Provinsforstanderinne: Sr. Anette Moltubakk,
Provinsrådsøstre:
Sr. Marit Brinkmann, Sr. Elisabeth Nguyen
Thi Phuong Danh, Sr. Maria Phan Thuy Dai,
Sr. Agata Nguyen Thi Tin.

Vi gratulerer og ønsker dem lykke til og
Guds velsignelse for de neste 3 år.
La oss holde dem i vår bønn!
Vi var meget glad for at vår Generalforstanderinne
Sr. Sally Hodgdon kunne være med oss og deltok
også under avleggelsen av de evige løfter av
våre fem søstre: Sr. Elisabeth, Sr. Maria, Sr. Anna,
Sr. Anna  Vy og Sr. Agata.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
En Stor Fest hos St. Josephsøstrene!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Med takknemlighet og glede kunngjør vi
avleggelsen av de evige løfter  og ber
om forbønn for
Søster Elisabeth (Nguyen Thi Phuong
Danh)
Søster Maria (Phan Thuy Dai)
Søster Anna (Anna Hoang)
Søster Anna Vy (Nguyen Dinh Kim Vy)
Søster Agata (Nguyen Thi Tin)
Lørdag, 17. juli 2021, Festmesse kl. 11.00
ved Mgr. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
Mgr. Francis Huynh Tan Hai
husprest Pater Jo Neve SM m.fl.
hos St. Josephsøstrene, Gladsvei 23 0489 Oslo.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Sr. Hedwig -Marie Hergenhahn in Memoriam

født: 12.02.1948 i Frankfurt/Main Tyskland, døde 16.06.21 på Grefsen

Rekviem: Tirsdag 22. juni 2021, kl. 11.00 i Kapellet

hos St. Josephsøstrene, 3. etasje

deretter begravelse på Grefsen kirkegård

p.g.a. corona trengs det en påmelding: provins@stjoseph.no

«Alt står i Gud Faders hånd…»

Å legge seg i Guds store hånd!
Dette er en setning som kunne stå over Sr. Hedwig-Maries liv.
Da hun var 21 år, begynte hun som postulant hos St. Josephsøstrene
på St. Joseph Institutt i Oslo.
12.02.1948 ble hun født i Frankfurt am Main/Tyskland. I tiden som
novise, junioratsøster og fram til de evige løfter i 1979 bodde hun
både på St. Joseph Institutt, Vor Frue Villa, Vår Frue Hospital og i
Venåsveien, Haugerud.

Hun kom med en handelsskoleutdannelse i klosteret, tok realskole,
hjelpepleierutdannelse,datakurs, og
NKI Arbeidslederskolen i Oslo.
Så hadde hun
8. måneders Engelsk kurs i Dublin , CPE kurs i USA
og et fornyelsesår i 1975 i München.

Hun har arbeidet både på Vår Frue Hospital fra 1976- 1981 og på vår
sykeavdeling på Grefsen. Fra 1982 til 1987 arbeidet hun på retrettsentret
på Nesøya og var også ansatt på kontoret i St. Hallvard menighet.
Fra 1987-1996 var hun i Tyskland og var ansatt på et pleiehjem i
Senden/ Tyskland. Etter en kortere tid i Porsgrunn var hun i 2 år leder
på vår sykeavdelingen på Grefsen. Fra 2002 til 2008 tilhørte hun
kommuniteten i Lillestrøm, og var aktiv med i menighetens
Gudstjenester, sangkoret og menighetsrådet . Fra 2002 til 2018 var
hun ansatt i Franziskushjelpen som økonomimedarbeider.
Fra 2013 – 2020 var hun forstanderinne for St. Josephsøstrenes hjem
Grefsen og ble valgt inn i provinsstyret fra 2016-2021.

I 2020 ble hun rammet av en alvorlig kreftsykdom.
Hun døde den 16. juni 2021 om morgenen kl. 3.30
på vår sykeavdeling, hvor hun hadde ligget det siste halve året.
Nordre Aker hjemmetjeneste og også våre ansatte innenfor
sykepleien gjorde en veldig god tjeneste hele denne tiden.

Sr. Hedwig-Marie var en person av ikke mange ord.
Men hun hadde et godt og varmt smil som lot den andre være
det den er. Den som fikk kontakt med henne hadde en
trygg venn for livet. Noen satte særlig pris på hennes lune humor
og slående, ærlige replikker. Hun var klok, kort og klar når hun
uttalte seg, og var helt klar inntil dødens øyeblikk.
Hun var en god lytter og det man betrodde henne, ble hos henne.
Hun var glad i sommerfugler og samling av frimerker, som hennes
far hadde en spesiell interesse for. Men hun kunne være også
innadvent og lukket, og da var hun bare privat og ikke så lett
å få kontakt med.
Hun var rolig og tålte sin sykdom helt inntil det siste.Hun likte å
ha kontroll på tingene og var sparsommelig.
Hun ba til og med om å slå av lyset på gangen når solen skinte,
selv om hun da allerede var veldig syk.

Hun var veldig glad i klassisk musikk og likte å høre musikk.
Hun hadde en fin sangstemme som hun har brukt i
menighetssammenheng, både i Lillestrøm og som forsanger
i kommuniteten sammen med sr. Andrea.

Vår Spiritualitet med den Ignatianske formen for stille retrett
passet veldig godt for henne. Ja, hun trengte ikke mange bønner
til slutt, men som hun sa:
» hun kunne legge seg trygt i Gud
s store hånd.»

Vi takker henne som medsøster og venn, og ønsker henne at
hun hviler i
Guds kjærlighet og fred.
Hun var veldig glad i våre unge vietnamesiske søstre,
og vi tror hun ble helt rørt over at de sang ved hennes kiste
i vårt bårerom en vietnamesisk Mariasang.

Vi ber om forbønn for henne og hun vil være vår forbeder i himmelen.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RETRETTER  2021
Vi åpner fra September igjen,
naturligvis  litt med forbehold!

«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg helt i
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler.»
(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2021
Tors 21. – Søn 24. januar
kr 2500,– P. Rory SM, P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søn 14. februar
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Erik SM
(avlyst p.g.a. corona)
RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 25.- Søn 28. februar
kr 2500,-– Sr. Marit CSJ og Bjørg Eimstad
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Tors 11. – Søndag 14. mars
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Fre 26. – Søndag 28. mars
Medvandrer (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)
Man 15. –Tors 18. april
kr 2500,–Prest Arne Sand og P. Rory SM
(avlyst p.g.a. corona)
10 dagers retretter:
Fre 23. april – Søn 2. mai
kr 6500,– Sr. Anette CSJ og prest Geir Gundersen
P. Jo Neve SM, liturg
(avlyst p.g.a. corona)
Son 30.mai– 5. juni (lukket gruppe)
(avlyst p.g.a. corona)

VI HÅPER Å  ÅPNE  FOR RETRETTER!

Tors 16. – Søn 19. september
kr 2
500,–Jeanine R. Ruyter og Hilde Myhrer
P. Jo Neve SM,
liturg

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Vær lydhør!

Herren er nær!

Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM

Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM

Tors den 09. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM

Fredag 17.-19. desember
Medvandrer retrett (lukket gruppe)

Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo til
Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo
Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med vesper eller kompletorium
Kl. 7.30 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.15-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.15 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse, deretter aftens
Lør alltid kveldsmesse kl. 18.00
Kompletorium kl. 21.00

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN VELSIGNET PINSEFEST TIL DERE ALLE!

Herrens Ånd har oppfylt jordens krets. Alleluja! Alleluja!

La oss be om den heilige Ånds kraft og styrke for hverandre
og hele verden!

Kom Hellige Ånd med skapermakt….

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Marit Steinsli ble tatt imot som postulant

på 2. Påskedag den 05.04.2021

i en enkel ordetsliturgi.

Vi gratulerer  og ber om forbønn!

St. Josephsøstrene

Har du kanskje et klosterkall og ønsker du å få mer avklaring på det,
så er det anledning å bo sammen med oss for en stund.
Kontakt: Sr. Anette tel: 23400935.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.

Jubelår for den hl. Joseph

Bønner til den hl. Joseph.

Herre, vi ber deg: Hjelp oss ved den hellige Josephs
fortjenester, han som var din hellige mors brudgom.
Gi oss på hans forbønn det vi av egen kraft ikke
kan oppnå.
Du som lever og råder i all evighet. Amen

Gud, allmektige Skaper, du har satt arbeidet opp
som lov for menneskene. Gi oss nåde til å fullføre
de arbeider du pålegger oss, etter den hellige Josephs
eksempel og under hans vern, så vi kan oppnå
den lønn du lover. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde
valgt den salige Joseph til brudgom for din hellige mor.
Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen
ham som vi her på jorden ærer som vår verge.
Du som lever og hersker i all evighet, Amen

Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektenes
gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den
salige Josephs varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke,
på hans forbønn, alltid å våke over fullbyrdelsen
av frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤