Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Saturday, January 2nd, 2021

 

SØSTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM


JEG ROPTE TIL HERREN OG HAN HØRTE MEG!
Salme 3:4

I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg,

Herre, du trofaste Gud. Salme 31:6


Søster Hilde Bahlmann

Født: 11.06.1933 i Varrelbusch/ Tyskland

Døde: 1. januar 2021 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem kl. 11.00, fredag 8. januar  i Kristi Konge Kapell, deretter begravelse på Grefsen kirkegård

pga.corona pandemien er deltagelsen begrenset til  bare medsøstre.

Før sr. Hilde Bahlmann kom i klosteret
hadde hun lært kjøkkenet og arbeidet 4 år
i et feriehjem for barn, som søstre fra en annen
kongregasjon hadde ansvar for.
Sr. Hilde
hadde en slektning som er biskop i Brazil.
Hun
ville også tjene Kirken utenfor sitt hjemland.
Da hun fikk
kontakt med St. Josephsøstrene
og etter bønn og overveielse
kjente hun at hun
hørte hjemme der.


Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i
Albachten, Tyskland 1. februar 1959.
15. august 1961 avla hun sine første løfter på
St. Joseph Institutt i Oslo
og sine evige løfter 15. august 1966.

I 1962 ble hun utdannet som hjelpepleier på
Vor Frue sykepleieskole.
Fra 1965 til 1974 var hun hjelpepleier på Vor Frue Hospital.
Fra 1974 til 1981 arbeidet hun som hjelpepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
I 1 ½ år var hun ansatt på Glemmen aldershjem og bodde i
kommuniteten i Fredrikstad.
Desember 1982-1988 kom hun tilbake som hjelpepleier på
St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Fra 1988 -1993 bodde hun på St. Josephs Institutt
i Akersveien, og i 1988 hadde hun et sabbatsår. Et år
med religiøs fornyelse og utdypning av Spiritualiteten.
Sr. Hilde var meget from og hadde en spesiell andakt til
Guds mor Maria. Hun likte å synge felles tidebønner
og
var også medlem av sangkoret.

I1993 kom hun igjen til St. Josephsøstrenes Hjem, og hjalp
til som kjøkkenassistent. Der var hun noen år, og fikk den
tunge diagnosen hjernesvinn.
Så kom hun til sykeavdelingen på Grefsen, hvor hun var
inntil hun døde 1. januar 2021.
De siste årene var hun dement og døde til slutt av hjertesvikt.

Som person var sr. Hilde livsglad og hadde lett
for å få kontakt med folk. Hun var humoristisk og hadde
sans for spøk og latter. Hun var stort sett opplagt og blid, og
både ansatte og medsøstre var glade i henne.
Hun var hjelpsom og villig til å stå til tjeneste.

Hennes siste tid på sykeavdelingen var nok en tung
tid. Hun likte å få besøk, og særlig glad ble hun når våre
unge søstre sang med og for henne.
Hun var gla
d i Maria, Guds mor, og ba ofte til henne.
På 1. januar Festen for Guds Hellige Mor Maria,
hentet vår Herre henne hjem, midt under vår vesper-
gudstjeneste. En medsøster og to sykepleiere var
tilstede da hun sovnet stille og rolig inn.

Vi takker henne for hennes innsats for Kirken og
samfunnet, ja for hennes liv i bønn og arbeid som
har betydd mye for oss og mange andre.

Vi ber om forbønn for sr. Hilde, hun er nå også
en god forbeder for oss alle.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En Frelser er oss født i dag,

Han er Kristus Herren!

Kjære dere alle sammen!

Julen er en feiring av kjærlighet, glede og håp.
I denne høytiden kommer Gud til oss mennesker
som et nyfødt barn. Han minner oss om verdien
og skjørheten av livets gave. Vi må også være åpne for Ham i vanskelige forhold og situasjoner.
La våre hjerter fylles av lyset fra Betlehems stjerne.
La den skinne i oss med Guds hjelp, ikke bare i denne vakre høytiden for Herren Jesu fødsel, men også i våre mørkeste stunder i Betlehems natt.

La oss i denne julen særlig be for hverandre og
for alle de mange som lider og dør
og er rammet
av Corona pandemien. F
or de mange som sørger
og er ensomme og savner besøk av sine kjære,
eller savner en som døde av korona.

La ordene fra apostelen Johannes – “I ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke
overvunnet det” Joh 1, 4.5.
gi oss kraft og styrke i denne korona pandemien.

Til en og enhver en Gledelig Jul og takk for alt i året
som snart ebber ut og Guds rikeste velsignelse for året 2021!
Tusen takk for alle gode gaver, hilsener og blomster
som ble sendt til døren.
Vi håper jo at vi snart kan møtes igjen i våre hl. Messer,
våre møter og i våre retretter.

Med de beste hilsener og forenet i bønn
St. Josephsøstrene !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.
Jubelår for den hl. Joseph

A D V E N T

 

 

“MITT HJERTETS DØR JEG ÅPNER DEG..”.

Adventstid er en tid full av lengsler.
Særlig i denne corona pandemien har vi mange forskjellige lengsler.
HVA LENGTER JEG EGENTLIG ETTER?
Kanskje har jeg aldri spurt og lyttet innover hva jeg egentlig lengter etter.
I en stille bønnestund kan jeg spørre meg selv, hva er min dypeste lengsel?
Ikke en lengsel jeg tenker i hodet, men som stiger opp i mitt hjerte i stillhet og ro.
Si denne lengselen til Gud i en liten bønn. Noen vil tenke behøver jeg
å fortelle den til Gud, Han vet jo alt? Våger jeg å la Ham komme så nær
meg? Tør jeg henvende meg til Gud i  tillit og stillhet – lytte innover
og  ta min dypeste lengsel på alvor?
Be gjerne med Salme 42 og 63

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤