Sr Anettes løfteavleggelse

Søster Anette Moltubakk avla sine evige løfter den 30. desember kl. 12.00. Høytideligheten fant sted i St. Joseph kirke med biskopen som hovedcelebrant og 13 prester tilstede. Kirken var fullsatt og det var over 200 mennesker tilstede.

Som representant fra St. Josephsøstrenes generalråd deltok Sr. Susan Cunnigham og fra Sr. Anettes familie kom de både fra nær og fjern. Det hadde møtt opp mange St. Josephsøstre og  medvandrere og søstre fra  andre ordenssamfunn.  Ja, både  naboer, tidligere venner og lærere  fra skolen under opphold i Japan, arbeidskolleger fra Lambertseter,  lærere fra St. Sunniva skole,  og  mange venner og kjente  fra menighetene var tilstede.

Det var en veldig høytidelig messe med sangkor fra både St. Hallvard og Asker og Bærum. Wolfgang Plagge var organist og en av sr. Anettes tidligere elever fra St. Sunniva skole, Kristian Varmo Andresen, spilte fiolin.

Dirigenten og organisten Sara Strazynski og Hanne Dyrendal var solosangere.

Biskop Bernt holdt en utmerket preken som gjengis her.  Løfteavleggelsen var gripende for alle tilstedeværende. Det var en stor begivenhet og kirken var fint pyntet av Elisabeth Viken. Både mottagelsen i St. Sunniva skolens aula og festmiddagen på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen var meget vellykket. Ja, den fantastiske kjøkkenstaben på Grefsen med Sr. Sylvia i spissen hadde bidratt til en velsmakende festmiddag. Gavebordet var stort og blomstene overdådige. SR. Annettes søsken ga en stor pengegave til St. Josephsøstrenes misjonsprosjekter i Afrika. 

Den norske provins opplever en ny vår. De fem flotte kandidatene til klosterlivet fra Vietnam bidro også med to sanger for å ønske Sr. Anette til lykke.

Rørende var også den hjertelige talen av Sr. Anettes far og av sr. Anette selv.

Ja, vi takker alle og enhver som har bidratt til at alt ble så vellykket.  De ble en alle tiders fest som folk vil huske lenge.

Det er stort når et ungt menneske i dag binder seg gjennom evige løfter til Gud og til et klostersamfunn.

Her kan dere se noen av bildene fra festen! Trykk på bildet for å få et større bilde.