29. august 2004 ble sr.Magdalena Sandgren opptatt i novisiatet i
St.Josephsøstrenes norske ordensprovins
 

Sr.Magdalena mottar
korset som et tegn på at hun
fra nå av tilhører
St.Josephsøstrenes
kongregasjon
 

Sr.Magdalena her
sammen med
provinsforstanderinne
sr.Marit Brinkmann
 

Korset i søstrenes
kapell 

Fra venstre sr.Andrea
sr.Marit,s.Magdalena og
sr.Benedicte

Sr.Marit ønsker Sr.Magdalena
hjertelig velkommen i
søstrenes fellesskap

Kapellet var nydelige pyntet
for anledningen