Nyheter 2014

Nyheter 2014

JULEMARKED 2014

ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM

GLADSVEI 23, 0489 OSLO
TEL: 23 400 900 eller 23 400 920

INVITERER  TIL JULEMARKED

FREDAG DEN 14. OG

LØRDAG DEN 15. NOVEMBER 2014

BEGGE  DAGER  FRA KL 10.00 til KL. 13.00

HJERTELIG VELKOMMEN

NB! BETALING OGSÅ MED BANKKORT!

***************************************************************

En gledelig nyhet for hele provinsen!

Vår kandidat Mai ankommer fra Vietnam  5. Juni 2014

IMG_5495.jpg Mai ankommer i Norge 5.6. 2014

IMG_5497.jpg Mai ankommer i Norge, 5.6.2014

Bildet: fra v.til h. Lucia, Sr. Anna, Sr.Anette,
Mai, Sr. Marit og Sr. Gunhild, mottagelse foran
Joseph Huset.

Vår kandidat Lucia har ankommet 20.02.2014,
første til venstre i bildet og ønsker Mai velkommen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ET STORT JUBILEUM

HOS ST.JOSEPHSØSTRENE PÅ GREFSEN

Lørdag den 16. august 2014 feirer

Sr. Franziska Wolken  og Sr. Syl

via Museler 60 års profess og
Sr. Beate Rupp 50 års profess

Denne dagen blir det høytidelig festmesse kl. 10.00
ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. som hovedcelebrant.

Etter festmessen er det mottagelse i søstrenes dagligstue.
Alle er hjertelig velkommen!

Dessuten minnes vi begynnelsen av vårt jubileumsår.
Det var den 4. august 1865 at St.Josephsøstrene kom til Norge!
Offisielt kommer vi til å feire vårt 150 års jubileum den 15.august 2015.

Ord som kjennetegner våre jubilanter  Sr. Franziska, Sr. Sylvia og Sr. Beate er trofasthet og utholdenhet overfor Guds nåde og kall.
Dette viste seg konkret i bønn og i deres omsorg for sine medmennesker. Det som er felles for alle tre jubilanter er at de fulgte Guds kall i ung alder, har forlatt sitt hjemland, familie og venner og dratt til Norge, for å støtte opp om Kirken her. De er blitt veldig glade i Norge, som er blitt deres annet hjemland.
I trofasthet og med stor tillit har alle tre Sr. Franziska, Sr. Sylvia og Sr. Beate tjent Herren og sine medmennesker. Rotfestet i bønn og vår Spiritualitet kunne de være positive vitner i Kirken og samfunnet.

Sr. Franziska Wolken født 17.05.1925 i Barsselermoor-Oldenburg

Sr_-Franziska-150x150

avla sine første løfter 12.07.1954 i St.Josephs Kapell i Oslo
avla sine evige løfter  12.07.1957  i St.Josephs Kapell i Oslo

Sr. Franziska Wolken var 26 år gammel da hun inntrådte hos St.Josephsøstrene. Hun er kjent som en sterk og meget praktisk begavet kvinne.
I 1953 flyttet hun til St. Josephs Institutt, hvor hun frem til 1985 hadde ansvar for rengjøring av St.Sunniva skole og St. Joseph Institutt, samt vaskeriet og hagen.
Med en moderlig omsorg, men og
så med fasthet opplærte hun mange unge jenter fra Kroatia, Tyskland og Norge som fremdeles har god kontakt med henne.
I 1980 hadde hun et velfortjent avbrekk hvor hun deltok i et teologisk fornyelseskurs på Regina Mundi i Roma. Fem år senere i 1985 kom hun til Vor Frue Villa som praktisk  leder og senere forstanderinne inntil Vor Frue Villa ble solgt i 1991. Samme år opprettet vi St. Josephretrettsenter på Nesøya og der dannet hun et praktisk administrativt team sammen med sr. Crescentia og sr. Christa. I 11 år har de arbeidet sammen og har satt deres preg på vårt retrettsenter ved deres omsorgsfulle måte å være på.
Alle retrettantene visste også at de ba for dem, når de gikk sine daglige små prosesjoner til Lourdes Grotten.
I 2002 kom hun til St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen og der hjalp hun til med husarbeid alt etter behov. Når er hun blitt pensjonist på Grefsen, men veldig aktiv i  hobbystuen med diverse håndarbeid til julemarket.
Like før festen brakk hun enda lårhalsen. Men hun er en iherdig, sprek og oppgående pasient.

Sr. Sylvia Museler født 21.09.1932 i Everswinkel i Westfalen

Sr. Sylvia.b

avla sine første løfter 12.07.1954 i St.Josephs Kapell i Oslo
avla sine evige løfter   12.07.1957 i St.Josephs Kapell i Oslo

Sr. Sylvia inntrådte som 19 åring.Fra 1955 til 1979 arbeidet hun på kjøkkenet på Vor  Frue Hospital i Oslo, men 1958 begynte hun på Statens Kjøkkensjefsskole.
Etter endt eksamen i 1961 overtok hun som kjøkkensjef på Vor Frue Hospital, hvor hun ble i 18 år før hun i 1979 overtok som kjøkkensjef på Vor Frue Villa. Denne perioden ble avbrudt av et velfortjent sabbatsår, et åndelig fornyelsesår, i München i 1974/75. I 1985 ble hun kjøkkensjef ved st. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, hvor hun fortsatt har ditt virke som 82 åring. Hun  er et glad og vennlig menneske som kan samarbeide med alle, ung eller gammel. I alle disse årene hadde hun nært samarbeid med mange unge jenter fra Kroatia, Nord Norge,Tyskland og Vietnam og opplærte dem i praktisk kjøkkenarbeid.

Et kjøkken er jo alltid et naturlig samlingssted. Ditt store hjerte kommer til uttrykk i omgang med andre- alltid beredt til å tjene, der hvor det er behov for henne. Hun  har alltid hatt en stor kontaktflate både innad og utad, noe som gjorde seg særlig gjeldende i løpet av dine 24 år på Vor Frue Hospital.På den tiden overnattet katolikker, som bodde langt fra Kirken under høytidsdager ofte på Vor Frue og fikk da kost og losji.

Noe sr. Sylvia er meget kjent for at hun deltok i den økumeniske bønneuken.
Jeg vil påstå i hele Norges land var hun en av de ivrigste til å gå på disse møter. Bønn for kristen enhet har alltid vært et stort anliggende for henne og derved levendegjorde hun også konkret vår spiritualitet å be for enhet.
Med ditt stille nærvær hadde vi en god representant. Selv om hun har enda ansvar for kjøkkenet, så gjør hun i din fritid om kvelden det fineste håndarbeid Hardangersøm, til vår julebasar. Hun  hører til de få som enda kan det. Sr. Sylvia er tidelig oppe til bønn og betraktning, det er det som gir henne livskraften for sin hverdag.

Sr. Beate Rupp, født 10.05.1933  i Paffrath/Bergisch Gladbach, Tyskland

Sr. Beate

avla sine første løfter 15.08.1964 i St. Josephs Kapell, Oslo
avla sine evige løfter 16.08. 1964 i St. Josephs Kapell, Oslo

Sr. Beate feirer 50-års kloster jubileet. Hun hører med til de “yngre” i klosteret. Hun begynte som postulant i en alder på 29 år, men før den tiden hadde hun vært i Kristiansand og lærte St. Josephsøstreneå kjenne. Hun var ferdig utdannet sykepleier da hun kom til Norge.
Men hun fikk også sykepleierutdanningen på vår Frue Hospital i 1967 og kurs i gruppeledelse i 1975. Hun var på Vor Frue Hospital fra 1964 til 1970, så kom hun 4 år til Grefsen for å stelle våre eldre søstre der. Fra 1974-1979 var hun på Drammen sykehus og fra 19
79-1995 var hun igjen sykepleier på Grefsen. I 1991 var hun student og faget var eldreomsorgen. Dette kom godt med her på Grefsen på vår egen sykeavdeling. Hun  har pleiet mange syke og har bistått mange døende.
Hun  fikk et teologisk fornyelsesår i VOD i München i 1973/74. Hun bodde i flere små kommuniteter i Brannvaktveien, Vor Frue Villa og Montebellobakken.

Fra 1995 har hun vært i vaskeriet på Grefsen og ble etter hvert ansvarshavende der. Hun behersker de store maskiner, pressen og rullen med dyktighet og nøyaktighet.
Hun er alltid villig til å stå til tjeneste, observant og meget nøye. Hun er en person som tar lett kontakt med folk.
Hun er en aktiv deltager i menigheten og er kommunionsutdeler  i vår sognekirke St. Olav. I din fritid besøker hun også noen eldre og syke.

Hun  var i sangkoret og forsanger i mange Herrens år. Hun er glad i naturen og liker å gå turer i skog og mark.

Sammen med våre tre jubilanter takker vi Herren for alt de har fått lov til å virke som St. Josephsøster i provinsen, kongregasjonen, Kirken og samfunnet.
Vi gratulerer og ønsker dem enda mange gode år i Herrens vingård.

St. Josephsøstrene.

—————————————————–

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

003 (3) våre tre kandidater Nimnette, Cecilie og Lucia rev.

Tre nye kandiater, en fra Filippinene og to fra Vietnam
har  begynt  hos St. Josephsøstrene!
Vi ønsker dem til lykke!