Nyheter 2012

ikon-00014
“JEG ER OPPSTANDELSEN

OG LIVET.

DEN SOM TROR PÅ MEG,

SKAL ALDRI I EVIGHET DØ,

SIER HERREN. “(Joh 11,25)

SR. HILDEGARD HAVERS IN MEMORIAM

Sr. Hildegard ble født den 30.august 1923 i Werne i Tyskland

døde den  25. januar 2013  på Ullevål sykehus, Oslo

Rekviem  blir feiret onsdag 30. januar 2013 kl. 11.15

i St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Deretter er det begravelse på Grefsen Kirkegård.

Etter begravelsen  er alle hjertelig velkomne  til et varmt måltid hos søstrene.

Vi anbefaler vår kjære avdøde medsøster til deres forbønn.

St. Josephsøstrene av Chambéry
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sr. Hildegard
ble født 30.08.1923 i Werne i Tyskland. Hun begynte sitt postulat i 1948 i Albachten. Efter sitt første novisiatsår i 1949 på Vor Frue Villa i Oslo kom hun til St. Joseph Institutt, hvor  hun avla sin årlige løfter 1951 og sine evige løfter 1954 i St. Josephs kapell.

Hun ble utdannet som sykepleier på Vor Frue Hospital fra 1951-1955 og tok en videreutdanning i Anestesi og operasjons sykepleier 1959. I 1960 flyttet hun til St. Joseph Hospital i Kristiansand og etter to år til St.Joseph Hospital i Fredrikstad, hvor hun var i 11 år. I 1973 kom hun til Vor Frue Hospital i Oslo. Da det ble nedlagt i 1979 var hun 1 år  på  St. Joseph Institutt. Fra 1980 -1987 var hun forstanderinne  på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Etter det ble hun flyttet til Halden og var med i menigheten og hadde sakristan tjeneste. I 1996 flyttet  hun til Grefsen på St. Josephsøstrenes Hjem og hadde her forskjellige oppgaver. Mange år satt hun i resepsjonen.

00874  Sr. Hildegard

Sr. Hildegard vil bli husket av mange i forskjellige byer hvor hun har vært. Hun var en veldig dyktig sykepleier og operasjonssøster. Hun hadde et veldig rolig, sindig vesen og var ikke den som laget stort oppstyr og snakket mest. Hun var god til å lytte med stor várhet. En god del mennesker både unge og eldre likte å snakke med henne.  Hun kunne stille veldig målrettete spørsmål som fikk den andre til å tenke engang til igjennom sine problemer. Hun var kjent for sin klokskap og livsvisdom, jordnær i sin bedømmelse og meget realistisk. Hun hadde en god sans for humør og kunne si tingene meget klart og på en litt humoristisk måte.

Hun likte å lese og laget fine håndarbeider til basaren vår.

Hun var en av de første søstre som deltok i et teologisk fornyelseskurs i München for ordensfolk etter konsilet.

Hun fulgte med på nye ting og forandringer, men da var det vel overveiet. Hun deltok på våre individuelle ignatianske retretter og fant der sin bønneform, og til slutt mer og mer den kontemplative måte å be på. Hun var trofast i bønn og i sitt klosterliv. Ennå til nesten en uke før hun døde var hun med i fellesbønn og den daglige hl. Messe.

Hennes ansikt virket alltid veldig blid og utstrålte en barmhjertighet og varme. Hun var et godt menneske som møtte sine medmennesker med velvilje og respekt.

Til og med på sykehuset hvor hun ble innlagt de aller siste dager på grunn av en nyresvikt kunne hun ikke rose nok de som pleiet henne.

Hun var også i kommuniteten meget takknemlig for alle tjenester og hun hadde sin glede i kjappe replikker av våre noviser og postulanter. Hun viste stor interesse for dem.

Hun var et positiv kommunitetsmedlem som kunne se stort på tingene.

Vi takker henne for hennes store innsats både i Kirken og samfunnet. Hennes liv var fullendt, da vår Herre kalte henne hjem til seg.Hun døde den  25. januar 2013  på Ullevål sykehus i en alder av  89 år.

Vi har en stor forbeder i henne i himmelen. Måtte hun hvile i Guds fred! St.Josephsøstrene
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TROENS ÅR – TA IMOT OG GI VIDERE!
Pave Benedikt XVI har utropt et troens år fra
11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 24. nov
2013.Den hellige fars visjon med dette er at alle
troende skal ”gjenoppdage gleden ved å tro og
gløden for å formidle troen”.( fra hyrdebrev katolsk.no)

Bildet: MarySouthardCSJwww.marysouthardart.org
Vi St. Josephsøstre vil derfor også spesielt
innby til RETRETTER som kan hjelpe oss
til å utdype vår tro.
Ved bønn og stillhet kan vi få et sterkere
forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet
kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

Vi tilbyr både 8 eller 10 dagers retretter,
helge-retretter fra torsdag til søndag,
eller fra fredag til søndag.

(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

Retretter  vinter/vår  2013
Tors  24.  jan- søn 27. jan
kr 1800,–P. Rory og Sr. Marit
(fulltegnet)

Retrett i fastetiden
Fre  15. febr- søn 17. febr
kr 1400,– P. Erik og Sr. MaritTors  21. febr- søn  24. febr
kr 1800,– P. Erik og Sr. Marit

10 dagers retrett i vinterferien fra
Fre 15. febr -søn 24. febr
kr 5000,– P. Erik og Sr. Marit

8 dagers retrett
Tors 28.febr-tors 7.mars 2013 –
kr 4000,– Sr. Anette og Sr. Marit

Tors  28. febr-  søn 03. mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit

Tors  14. mars- søn 17.mars
kr 1800,– P. Rory og Sr. Marit

Tors  18.april-  søn 21. april
kr 1800,–P. Erik og Sr. Marit

Retretter sommer  2013
Tirs 25. juni – tors 4. juli  kr 5000,–
P. Piet van Breemen (fulltegnet)
Man 15.juli – ons 24. juli kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)
Man  29. juli- ons 7. aug  kr 5000,–
P. Ken Hughes (fulltegnet)

Mandag 11.11.kl.18.00 til torsdag 14.11.2013  lunch
(Østre Borgesyssel-lukket gruppe)
veiledere: P. Rory og Sr.Anette

Mandag 18.11.kl.18.00 til torsdag 21.11.2013  lunch
(Østre Borgesyssel-lukket gruppe)
veiledere: P. Erik og Sr.Marit
Retretter Høst  2013
Tors 19. sept – søn 22.sept
kr 1800,–P. Erik og Sr.Marit

Tors 17. okt – søn 20. okt
kr 1800,–P. Rory og Sr. Anette

Tors 7. nov – søn 10. nov
kr 1800,–P. Erik og Sr. Anette

Advent 2013

”Retrett i Hverdagen”

Mandager fra kl.18.30-21.00
25.nov; 2.des; 9.des og 16.des
(egen folder kommer senere)

Tors 5.des – søn 8. des
kr 1800,–P.Rory og Sr. Marit

Fre 6.des – søn 8.des
kr 1400,–P. Rory og Sr. Marit

Tors 12.des – søn 15.des
kr 1800,–P. Erik og Sr. Marit

videre informasjon se : retrett -program

******************************************

013 JULEMARKED 2012028JULEMARKED 2012

JULEMARKED

St. Josephsøstrenes Hjem

Gladsvei 23, 0489 Oslo tlf: 23400900 eller 23400920

031julemarked2011012julemarked2011007julemarked2011

OGSÅ I ÅR HADDE VI EN VELDIG GOD STEMNING PÅ JULEMARKEDET. VI TAKKER ALLE ANSATTTE, MEDVANDRER OG HJELPERE OG ALLE VÅRE GJESTER SOM KOM OG  KJØPTE OG BRAKTE MED GODT HUMØR SLIKT AT DET BLE ET VELLYKKET ARRANGEMENT FOR OSS ALLE.

TUSEN TAKK TIL ALLE OG ENHVER!

ST. JOSEPHSØSTRENE.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ KALLSMESSE HOS  ST.JOSEPHSØSTRENE -4. OKTOBER 2012
Vi feirer i år 200 års jubileum for St. Josephsøstrenes Chambéry gren. I den anledning blir kallsmessen feiret på Grefsen – Gladsvei 23 (ta trikk nr. 11). Vi feirer messen i låvens kapell kl 18.00 etterfulgt av omvisning, kirkekaffe og en presentasjon.

Jeg kan allerede se for meg vårt Fellesskap- som i virkelighet er intet- grunnlagt på tallrike steder. Likevel er deres eksistens skjult, slik at kun de mennesker som utgjør Fellesskapet, og deres ledere, kjenner til det. Måtte Gud gi at Fellesskapet slår rot i hele Kirken.”(
dette skrev vår grunnlegger
P. Jean Pierre Médaille SJ i 1646 i sitt Eukaristiske Brev) Kongregasjonen  slo rot i hele kirken og vi er i dag  13.600 St. Josephsøstre med evige løfter fordelt i  34 grener. Treet har vokset seg sterkt, men la oss be om gode kall videre også for vår Chambéry gren som vi tilhører i Norge.

All er  hjertelig velkomne til kallsmessen og vi anbefaler å be særlig for gode preste- og ordenskall i Norge på denne dagen i alle menigheter.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Inner-Fire Mary Southard CSJ, www.marysouthardart.org

KALLSMESSEN OG FEIRINGEN AV 200 ÅRS JUBILEET HOS
ST. JOSEPHSØSTRENE PÅ GREFSEN

Det var mange som hadde funnet veien til Grefsen for  å feire vårt 200 års-jubileet for Chambéry grenen  sammen med oss.
St. Josephsøstrene ble grunnlagt  i  1650 av jesuittpater Jean Pierre Médaille. Grenene på treet ble flere og flere og de er i alt 34 grener i dag spredt over 55 land med ca. 13600 St. Josephsøstre med evige løfter.

Men vi mintes også spesielt på denne dagen en stor kvinne Mère St. Jean Marcoux som var generalpriorinne for Chambéry grenen  fra 1815-1843.
Hun var en sterk kvinne som stolte helt og fullt på Gud.Intet kunne avskrekke henne når det var til Guds ære og til tjeneste for vår kjære neste. Hun var alltid tilgjengelig overfor de behov hun møtte. Hun ble sendt for å løse de  vanskeligste problemer og hindringer og  hun løste dem på en fredelig og rolig måte. Hun betrodde seg til Herren og oppfordret sine søstre å øve seg i å leve i Guds nærvær. Hun søkte ikke sine egne interesser, men hadde alltid for øyet det som var best for sendelsen-apostolatet og Guds ære.

Vi hadde en fin FESTMESSE med maristpater  Rory Mulligan som hovedselebrant( prekenen hans er kunngjort litt lengre ned på siden) og de andre maristpatrene  Jo Neve og P. Andreas og P. Erik feiret messen sammen med oss. Messen var vel forberedt og vår organist Sr.Ingrid-Marie på 86 år spilte orgelet sammen med vår postulant Marianne på en meget vakker  måte.

Etter festmessen hadde vi en omvisning for dem som måtte ønske det og så kunne man gå ned til søstrenes spisestue til  kaffe og deilige kaker som hovedkjøkken hadde forberedt for oss.Etter en  kaffestund med samtaler og hyggelig samvær holdt sr. Anette en meget  god powerpoint om vår kongregasjon og spesielt om Chambéry grenen  og om den store kvinnen Mére St. Jean Marcoux. Sr. Andrea presenterte enda våre bokkassetter om historien og spiritualiteten som var en gave for dem som måtte ønske dem. Til avslutning  sang vår utdanningskommunitet med våre 7 noviser og 2 postulanter “La vårt liv bli en lovsang for deg”. .

En særlig takk til alle som bidro med sin innsats eller med blomster, penger, gaver og bønn. Vi takker alle som kom og feiret sammen med oss slik at det ble en  så vellykket fest.

St. Josephsøstrene
001 (2)  kapelellet005 kallsdag kapellet020 bilder fra spisestuen kallsmesseAnette holder innlegget sittt

IMG_1383 Andrea presenterer bokeneIMG_1387 sang av Joseph Huset
IMG_1351 aftenhimmelen på Grefsen

Preken under Kallsmessen hos St Josephsøstrene,

Grefsen, den 4.oktober 2012

(Job 38,12-21 og 39,36-38; Salme 26; Lukas 10,1-12)

Job hadde opplevd mye vondt, – og det hadde han opplevd veldig lenge. Men Job kan rolig kreve av dem som plager ham at de skal vise ham mildhet og barmhjertighet, fordi ”Gud har rørt ved meg”, som han uttrykker det. Han kunne tåle motgang og skuffelse fordi han sto fast og trygt på en erfaring av Gud. ”Jeg vet at min gjenløser lever” sier han, og han er sikker på at når alt går til grunne og nyrene fortæres til slutt, da, ja da vil han skue Gud. Job lever i spennet mellom et minne om å bli berørt av Gud og et løfte om en gang å møte Gud ansikt til ansikt.

I dette likner Job på ordenssøstre og ordensbrødre flest. De har kjent seg berørt av Gud, er visse på at sin gjenløser lever og har et fast håp om en gang å få skue Guds åsyn. Hva da med de toogsytti som Jesus sender ut? Han sier at høsten er stor, – mange flere burde få høre evangeliet, – mange trenger å høre om Guds mildhet og barmhjertighet. Men hvordan skal disse toogsytti gå frem?

De skal reise ut uten penger, uten bagasje og eiendeler, uten sko. Mente Jesus kanskje reserve sko? De skal være uten sikkerhetsnett. De skal gå videre uten å la seg distrahere og uten å søke privilegier. Han sender dem ut som lam blant ulver. De skal si seg fornøyd med den maten folk setter frem for dem og de skal være tilfreds med den husly de tilbys først, – ikke flytte til noe mer bekvemt. Langt på vei skal de leve etter ordenslivets verdier, som gjør dem fri til å forkynne Jesu budskap uhildet, uhemmet og uavkortet.

I Lukas beretning får disse disipler kun to oppgaver – å lyse fred i huset eller i byen, og – å helbrede de syke. Men er ikke dette en nøktern oppsummering av ordenssøstrenes innsats her til lands, ikke minst St Josephsøstrene? Tenk på den selvoppofrende innsats  ved så mange søstre, bak de ulike sykehusene gjennom flere generasjoner. Det ble veldrevet sykehus i mindre byer som inntil da ikke hadde eget sykehus. For et bidrag til pleie av de syke. For en innsats for å legge til rette for helbredelse. Nei vi kan bare beundre engasjementet og takke Vårherre for å ha kalt slike modige kvinner til tjeneste for ham og for hans syke barn.

I lokalmiljøet lyste søstrene fred over alle. Dette er jammen noe vi burde sette ord på litt oftere, – at ordenskommuniteter lyser fred over hele nabolaget, men især over menigheten. Og de helbreder, legger opp til helbredelse ved sitt blotte vesen. De oppmuntrer og de lindrer livets smerter hos folk. Både å lyse fred og å helbrede er sider ved det profetiske kall å forkynne det glade budskap i ord og handling. Kanskje i handling først og deretter i ord.

Jesus ønsker at vi skal be Faderen, høstens herre, om flere arbeidere som kan forkynne på denne måten, – fordi høsten er så stor. I vår tid er det et skrikende behov for folk å få høre et troverdig fredens ord og å få lindring for tidens smerter og sykdom. Vi ber Gud om flere arbeidere under våre kallsmesser. Vi ber ivrig og engasjert. I blant maser vi på Vårherre, – for hvordan kan vi nå alle og hvordan kan vi forkynne for en ny generasjon, med mindre Du, Herre, kaller flere og det ganske snart!

En fin side ved våre kallsmesser er at vi er ulike ordenssamfunn som er samlet i bønn om kall. Denne ukens ”Tablet” forteller om en kallsbølge i de skandinaviske land, med over seksti prestestudenter for en katolsk befolkning på 250.000. Vi takker Vårherre og håper på et tilsvarende oppsving i kall til ordensliv. Og når vi ber om dette, ber vi sammen, – fordi vi som kirke, som fellesskap, som den norske katolisisme trenger flere kall til alle våre ordner, – for å sikre allsidighet, balanse og katolisitet. Biskop Bernt skal ha bemerket en gang, litt tørrvittig, at økumenikk er riktig medisin for kirkesplid, men at katolikker for all del må huske at den kan ha helbredende virking også ved innvortes bruk!

Ja, vi trenger virkelig flere medbrødre og medsøstre i alle tradisjoner. Og hva trenger vi dem til? Jo, vår samtid går til grunne av mangel på mildhet og barmhjertighet og trenger sårt å høre om en Gud som er både mild og barmhjertig, – en Gud som har rørt ved oss og vil røre med flere. De trenger å høre igjen om en gjenløser som lever og om et løfte om en gang å få skue Guds åsyn.

Vår tid hungrer etter fred og helbredelse på det personlige plan. Kanskje mer enn noensinne har folk behov for å få det bekreftet at menneskelivet er meningsfylt og verdifullt i seg selv. Hvem skal forkynne dette på troverdig vis? Hvem skal sette det ut i handling med barmhjertighet og forklare det i fredslysende vendinger? La oss fortsette å be om kall til ordensliv, fordi det stemmer at vår verden og vår kirke trenger troverdige profeter som kan handle ut i fra Guds ord og lyse Guds fred over oss alle.Amen

– Rory Mulligan, sm

*****************************************
VÅRE RETRETT TILBUD

HØSTEN 2012

Tors 08. nov til søn 11. nov
Pris : kr 1800,-
Ledere: P. Rory Mulligan SM og
Sr. Marit BrinkmannCSJ

————————————-
Tirs 13.nov-tors 15.nov
Borg Spiritualitetsgruppe
(lukket gruppe)
P. Erik Ruud SM,
Sr. Marit Brinkmann CSJ
————————————-
Ons 28.nov til tors  29.nov
gruppen Skedsmokorset
(lukket gruppe)
P. Rory Mulligan SM
————————————

ADVENT 2012
Tors 06. des til søn 09. des
Pris : kr 1800,-
Ledere: P. Erik Ruud SM og
Sr. Marit Brinkmann CSJ

Tors 13. des til søn 16. des
Pris : kr 1800
Ledere: P. Rory Mulligan SM og
Sr. Marit Brinkmann CSJ

*********************************************

RETRETT I HVERDAGEN

Nytt bilde

Mary Southard CSJ,www.marysouthardart.org

Gud er nær!

Vent på Ham,

selv om Han nøler!

I denne Retrett i  Hverdagen ønsker  vi  å innøve en várhet for Guds nærvær midt i vår hverdag. 
I adventsliturgien heter det:
Gjør veien klar for Herren. Jevn stiene ut for Ham. Alt som lever skal få se Guds frelse!”

UKE  48:
FORBEREDELSE OG INNØVING
falle til ro
–    å bli stille
–    å være tilstede i seg selv

UKE 49:
Å BLI  VÁR  GUDS fotspor i vår hverdag,
-tanker om hva som er en erfaring/Guds erfaring?
-Kjærlig tilbakeblikk over dagen

UKE 50:
ADVENT- HVEM VENTER VI PÅ?
-HAN som kom og som  kommer til oss, hvem er HAN?
– å skjelne mellom åndene

UKE 51:
VÅRE LENGSLER OG GUDS LENGSLER –JULENSMYSTERIUM
JESUS KRISTUS, GUDS SØNN ble en av oss.
Guds kjærlighet fødes inn i vår verden.

MØTEDAGER

MANDAGER:

26. NOVEMBER

03. DESEMBER

10. DESEMBER

17. DESEMBER

MØTETID

KL. 18.30-21.00

MØTESTED:

Vi møtes i møtesalen/kapellet i 3. etasje

ST.JOSEPH RETRETTSENTER
GLADSVEI 23
0489 OSLO

Retrettledere:

Sr. Anette Moltubakk CSJ

Bjørg Eimstad,

Hilde Reinertsen Myhrer,

Sr. Marit Brinkmann CSJ

***************************************************

Kostnader: kr 300,–(betales ved første fremmøte)

KVELDENE vil bli slik:

Anledning til en kopp kaffe eller te fra kl. 18.00 i biblioteket 3. etasje, hvor man kan samtale med hverandre.
For den som ønsker å begynne med bønn, så er det anledning fra kl.18.00
å be i kapellet i 2. etasje på låven og i    kapellet  i 3. etasje. Der er det rom for stillhet og indre samling.
Vi begynner med en felles

VESPER, Kl. 18.30(kveldsbønn) i låvens kapell i   3.etasje.

så vil det bli gitt en Bønne- impuls

etter det ½ times STILLE  BØNN

–    UTVEKSLING i små grupper (for den som måtte ønske det)

–    VEILEDNINGS – IMPULS til  bønnestund hjemme.

Avslutning kl.21.00.

VI ØNSKER DERE ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Sr. Anette, Bjørg, Hilde og Sr. Marit

JEG ØNSKER Å DELTA  I RETRETT I HVERDAGEN

NAVN……………………………

ADRESSE……………………….

Tlf……………………………

Påmeldingen sendes helst

per E-mail: retrett@stjoseph.no

Eller per tel: Sr. Marit:  23400922

Eller per brev: Sr. Marit Brinkmann

Brannvaktvn. 5,   0489Oslo

ADKOMST TIL GREFSEN:Veibeskrivelse til retrettsentret

Trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning t.venstre.Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).

*************************************************************************************************

LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2012
60-ÅRS ORDENSPROFESS HOS ST. JOSEPHSØSTRENE!

LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2012 FEIRET SR. EDEL WINKELSETT, SR. ERIKA WIENHOLT OG SR.  LIOBA HERBERT SITT 60 ÅRS ORDENSPROFESS. DET VAR EN FIN HØYTIDELIGHET MED EN FESTMESSE FEIRET VED P. JO NEVE SM OG ETTERFULGT AV EN FESTMIDDAG I SØSTRENES SPISESTUE.

007 Sr. Edel. Erika og Lioba med blomster jubileum 8. sept. 2012

VI TAKKER VÅRE 3 JUBILANTER SR. EDEL, SR. ERIKA OG SR. LIOBA FOR DERES TROFASTHET  OG UTHOLDENHET. EN SÆRLIG TAKK GÅR NATURLIGVIS TIL GUD FOR HANS TROSKAP OG KJÆRLIGHET MOT OSS.

SR. EDEL VAR  EN AVHOLDT OG ELSKET AVDELINGSSYKEPLEIER BÅDE PÅ VÅR FRUE HOSPITAL I OSLO,PÅ VÅRT SYKEHUS  I HALDEN OG PÅ ST.JOSEPHSØSTRENES HJEM PÅ GREFSEN. HUN HAR LETT FOR KONTAKT MED BÅDE UNGE OG ELDRE.

SR. ERIKA ER OGSÅ UTDANNET SOM SYKEPLEIER OG ARBEIDET I LABORATORIET BÅDE PÅ VOR FRUE HOSPITAL,I PORSGRUNN, FREDRIKSTAD OG HALDEN. HUN VAR KJENT FOR SIN NØYAKTIGHET OG VENNLIGHET MED BÅDE PASIENTER OG DE ANSATTE.SIDEN 1996 ER HUN PASIENT PÅ VÅR SYKEAVDELINGEN.

SR. LIOBA ER KJENT AV MANGE SOM DYKTIG LÆRERINNE I OVER 40 ÅR PÅ ST. SUNNIVA SKOLE OG 3 ÅR  SOM REKTOR PÅ  ST. SUNNIVA SKOLE. HUN FLYTTET TIL PORSGRUNN OG VAR DER I  9 ÅR OG HADDE BARNE OG VOKSENKATEKESE  I MENIGHETEN DER. ETTER ET KORTERE OPPHOLD I AKERSVEIEN KOM HUN 2006 TIL  ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM PÅ GREFSEN OG ER NÅ PASIENT PÅ VÅR SYKEAVDELINGEN.

VI TAKKER BÅDE SR. EDEL, SR. ERIKA OG SR. LIOBA  FOR DEN STORE INNSATSEN DE  HAR GJORT FOR PROVINSEN, KIRKEN OG SAMFUNNET.  DE HAR  SIN  STORE  OPPGAVE NÅ SOM FORBEDERE, FORDI SOM SØSTER TAR VÅR SENDELSE ALDRI SLUTT, MEN VARER LIVET UT.

VI ØNSKER DEM ALLE ENDA GODE ÅR OG GUDS STYRKE OG VELSIGNELSE VIDERE.

ST. JOSEPHSØSTRENE

064  3 lys med gavelys fra selktninger sr. Edel 8. sept. 2012040 Kersti Schw. Edels granniese tenner lyset som sr. Edel fikk i gave av slektninger

Kerstin, en av slektninger tenner lyset som ble brakt med i gave.

034  kapellet likefør festmessenkapellet før festmessen

013jubilanter sammen sykeavdelingen og Joseph Huset og Sr. Agtahe, husets forstanderinne  8.12. 2012  hjemmesiden

048  festdagsbordet047 FESTMÅLTIDET

044  Sr. Edels slekninger ved festdagsbordetNevøen Ludger og sr. Edel

IMG_1083 slektninger til sr. EdelIMG_1132 gavebordet

IMG_1078 Sr. Edel med kommuniteten festen dagen etter 9.8.2012

************************************************************************************

OPPTAGELSE I POSTULATET
På vigilien til jomfru Marias opptagelse i himmelen,
den 14. august 2012,
ble vår kandidat Thea tatt opp i postulatet ved
provinsforstanderinnen Sr. Marit.
Dette skjedde  ved en enkel seremoni,
hvor Thea  fikk overrakt postulantkorset.
002 opptagelse Thea 14.8.2012.008 oppstagelse postulatet Thea 14.8.2012
Vi gratulerer og ønsker henne Guds velsignelse videre på veien!
Sr. Anette og Thea025 Optagelse Thea sammen med Sr. Anette 14.8.2012
********************************************************************

Skift i ledende stillinger  hos St. Josephsøtrene

Fra og med 1. juli 2012 har sr. Anette Moltubakk overtatt
stillingen
som novisiatsleder for provinsens unge søstre.
20120408_011  novisiat Brasil

For øyeblikket har vi 7 noviser, en postulant og en kandidat.
Sr. Anette er fortsatt litt med i retrettarbeidet, så langt tiden rekker.

Sr. Marit Brinkmann har fratrådt sin stilling som novisiatsleder
og tiltrådde som provinsialforstanderinne den 14.juli 2012.
Hun vil også ha ansvar for retrettsenteret og være med i
ledelsen av noen  retretter.

003
Sr. Valborg overrekker nøklene til Sr. Marit.
014
Husets forstanderinne Sr. Agathe takker Sr. Valborg.

007
Sr. Valborg ønsker Sr. Marit velkommen!

013
Sr. Valborg takker sr. Gunhild for sin innsats som provinssekretær

Med en enkel Ordets Liturgi  og en fin festmiddag takket vi  Sr. Valborg for hennes tid som provinsforstanderinne, som sammenlagt ble i alt 15 år. Ja, hun har ledet provinsen med en god og fast hånd. Hun er kjent for sin dyktighet, klokskap og åndelig visdom. Hennes lange erfaring som omsorgsfull og fremsynt leder og sykepleier har vært til stor glede og støtte for både eldre og unge i vår provins.
Hun er fortsatt fremtidsrettet og har energi og iver for provinsen og skal fungere som daglig leder på Grefsen forhåpentligvis mange år fremover.

Vi takker henne for at hun stiller seg helt i Herrens tjeneste med den hun er og med sine rike evner og talenter. Må Gud rikelig velsigne henne!

St. Josephsøstrene

NY PROVINSLEDELSE FOR DE KOMMENDE FIRE ÅR!

St. Josephsøstrene hadde sitt provinskapittel fra den 2. – 4.  april 2012.
Her ble det drøftet viktige saker for provinsens fremtid og det ble valgt
en ny ledelse for de kommende fire år.
Den nye ledelsen trer i kraft  i  juli 2012.
Sr. Sally Hodgdon generalpriorinnen  fra Roma var også  tilstede.

20120404_074.jpg cat

Lederteamet består av følgende søstre, se bildet fra høyre til venstre:
Sr. Gunhild Abeln, Sr. Valborg Osterhus, Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn,
Sr. Sally Hodgdon(generalpriorinne), Sr. Anette Moltubakk og
Sr. Marit Brinkmann(provinsforstanderinne)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
AVSKJED MED SR. RUTH  SOM FORSTANDERINNE

110320126475

Søndag den 11. mars 2012 feiret St. Josephsøstrene på Grefsen

avskjed med Sr. Ruth Bagus som har fungert som forstanderinne

på St. Josephsøstrenes Hjem i 10 år. Sr. Ruth hadde en krevende

oppgave som hun har fullført med en helhjertet innsats.

Med sitt positive og glade sinn var hun en god støtte, oppmuntring

og inspirasjon for søstrene.

Også nabokommuniteten Joseph Huset skylder Sr. Ruth en stor takk

for hennes interesse, gjestfrihet og velvilje.

EN HJERTELIG TAKK TIL SR. RUTH  og alt godt til en forhåpentligvis

litt mer roligere tid i livet.

Oppgaven som forstanderinne ble fordelt til et team og

Sr. Agathe Liebrand ble utnevd som koordinator.

Vi ønsker det nye teamet til lykke med oppgaven!

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

IMPULS I FASTETIDEN!

jesus-christ-crucifixion-170

DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,

KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27

I fastetiden vil vi tilby korsvei meditasjoner på St. Josephsøstrenes  Retrettsenter inngang Gladsveien 23, 0489 Oslo.

EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!

Korsvei meditasjoner finner sted på mandager, 4 mandager i fastetiden:

Mandag den  5. mars, 12. mars, 19. mars og 26. mars

Tidspunkt: fra kl. 19.00-20.30.

Vi møtes i kapellet i retrettsentret. Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes deretter til en stille bønnetime.

Så får vi en impuls med hjem for vår hverdag!

Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Etter trafikklys ved fotgjengerovergang
finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

natur-00586

FRA ETTY HILLESUMS  DAGBOK:

Det tenkende hjerte, 1941-19943

Det er en grense for all lidelse kanskje får et menneske ikke mer å bære enn en greier, og når grensen er nådd, dør en ganske enkelt. Her dør av og til mennesker fordi sjelen er gått i stykker, fordi de ikke lenger forstår meningen med det, unge mennesker.

De svært gamle har dype røtter i en solid jord og aksepterer sin skjebne med verdighet og ro. Å, man ser mange mennesker her og betrakter dem og deres holdninger overfor det vanskeligste og siste spørsmål…

Jeg skal prøve å beskrive hvordan jeg føler meg, men vet ikke om bildet er velvalgt. Når en edderkopp spinner sitt nett, spinner hun ikke da først trådene og klatrer så etter selv? Hovedveien i mitt liv strekker seg foran meg og rekker helt inn i en annen verden. Det er akkurat som om alt som skjer her og alt som kommer til å skje, er gjort opp i meg allerede, jeg har bearbeidet og gjennomlevd det og er allerede med på å bygge et samfunn e t t e r dette. Livet her koster meg egentlig ikke så stor anstrengelse. Fysisk forfaller man kanskje litt, og av og til er man bunnløst fortvilet, men i sitt indre blir man stadig sterkere! Jeg ville så gjerne at det skulle gå slik både med dere og med alle mine venner, det er viktig. Vi har mye vi skal oppleve og arbeide sammen om. Og derfor sier jeg til dere: behold den indre styrke hvis dere noen gang har hatt den, og føl ikke håpløshet og tristhet på grunn av meg, det er ingen grunn til det.” Siste brev fra Westerbork 3.juli 1943, fra boken “Det tenkende hjerte” Etty Hillesum, Dagbok 1941-1943.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Sr. Marie-Louise Penkhues CSJ in Memoriam

“Lever vi, så lever vi for Herren, og dør vi,
dør vi for Herren;i livet som i døden hører vi Herren til!”

Rom 14,8

210720093076

Søster Marie-Louise Penkhues

Født: 20.04.1927  i  Hubertsgrund / Schlesien /Tyskland

Døde:19.01.2012 i St. Josephsøstrenes Hjem, Oslo

Rekviem den 27. januar  2012  kl. 11.30 i  Kristi Konge kapell,

St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Søster Marie-Louise Penkhues ble født 1927 i Hubertsgrund / Schlesien-Tyskland og begynte sitt postulat i 1947 hos St. Josephsøstrene i Albachten. Hun hadde sitt novisiat på St. Joseph Institutt i Oslo, hvor hun avla sine første løfter i 1949 og sine evige løfter i 1952. Hun var en av de første søstrene som tok artium på Hartvig Nissen, Pikeskole i 1953 og mange søstre fulgte etter henne.
Sin teologiske utdannelse hadde hun ved universitet i Münster/Tyskland og fikk Missio Canonica i 1964.
Sr. Marie-Louise har alltid vært kjent for å være en dyktig lærerinne og hadde særlig anlegg for å undervise barn. Hun var meget kreativ i å lage liturgiske tekster for både søndagsskole, første kommunionsbarn, og mange barnegudstjenester hvor hun hadde et godt samarbeid med vår kjære P. Ronald Hølscher OFM. Hennes teologiske utdannelse som var solid og grundig kom godt med. Hun har undervist mer enn 20 år på St. Sunniva skole. Hun fikk ansvar for katekesen også utenfor skolen.
Hun hadde en stor misjonsiver og etter et teologisk fornyelses år i Cincinnati i USA dro hun 1977 10 år til Monrovia, Liberia. Der var hun også aktiv i barne- og voksenkatekese og oppbyggingen av menigheter. Etter en stor trafikkulykke med mange smerter og plager, fortsatte hun likevel i misjonen. I 1987 kom hun tilbake til St. Joseph Institutt og underviste på St. Sunniva skole og hadde vikartimer i resepsjonen.
Hun flyttet til forskjellige steder og underviste der både barn, ungdom og voksne i Albachten/Tyskland, Oslo og Fredrikstad. Fra 1993-2004 var hun menighetsassistent i Halden og gjorde en god innsats der i å bygge opp menigheten og hadde mange konvertitter både i Fredrikstad og Halden, som igjen ble en stor ressurs for menighetene.
Innenfor ordenen har hun innehatt mange tillitsverv både som novisiats- og junioratsleder og som forstanderinne både på Vor Frue Villa i Oslo, i Albachten/Tyskland og i Fredrikstad.
Hun var et eksempel på trofasthet og utholdenhet som bunner i et fromt og pliktoppfyllende liv som St. Josephsøster. Hun har holdt seg à jour innenfor teologien og beriket kontaktklubben i St. Hallvard/Oslo med sitt nærvær og sine inspirerende innlegg i mange år.
Det er mange skoleklasser og studenter som har kommet til Grefsen som har nytt godt av hennes grundige teologiske viten. Hun hadde mange kontakter og mange vil savne henne dypt.
Fra 2004 var hun på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Men også her kjente hun ikke til lediggang, i sin fritid og når hun satte i resepsjonen på Grefsen laget hun de fineste håndarbeidene til vår julebasar.
Hun innehadde også en stor oppgave i å undervise våre kandidater, postulanter og noviser fra Vietnam i norsk grammatikk.
Ja, vi takker henne for hennes store innsats i vår provins og for Kirken og samfunnet i Norge. Hun var en medsøster full av iver for Guds rike.
Hennes klosterliv var fast forankret i en dyp tro. I hennes kontakt også gjennom en rik korrespondanse formidlet hun sin levde spiritualitet og kjærlighet til Gud og St. Josephsøstrenes kongregasjon.

De siste årene og særlig de siste måneder ble hun plaget av voldsomme ryggsmerter og etter et lengre sykehusopphold, november-desember 2011, kom hun tilbake til St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Hennes apostolat ble da mer et bønnens og lidelsens apostolat. Hun sovnet stille inn den 19. januar 2012. La oss be for henne. Hun vil gå i forbønn for oss og hele kirken som hun alltid følte en sterk sendelse til.

Måtte hun hvile i Guds fred!

ST. JOSEPHSØSTRENE

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

natur-00586

GUDS VELSIGNELSE OG FRED FOR DET NYE ÅRET 2012!

TIL ALLE VÅRE SØSTRE, FAMILIER, MEDVANDRER, RETRETTANTER,

VENNER, KJENTE OG ALLE SOM LESER VÅR HJEMMESIDE!

MÅTTE DET NYE ÅRET BLIR ET GODT ÅR FOR OSS ALLE

OG MÅTTE VI ERFARE AT GUD ER NÆR OSS BÅDE I GLEDE OG SORG!

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

RETRETTPROGRAMMET FOR ÅRET 2012

La Gud elske deg.
Det er alt¤Vær stille
Bli stille i ditt indre¤Alene¤
Fremfor Gud¤Si ingenting
Spør ingenting¤Vær stille¤
Bli stille i ditt indre¤
La Gud se på deg¤Det er alt
Han vet
Han forstår
Han elsker deg
Med sin kjærlighet¤Han vil bare¤
Se på deg
Med sin kjærlighet¤Bli stille
La Gud elske deg.

**********************

Bright-Wings2

ÅRET 2012

———————————
Tors 11. okt til søn 14. okt
Pris : kr 1800,-
———————————
Tors 25. okt til søn 28. okt
Pris : kr 1800,-
———————————
Tors 08. nov til søn 11. nov
Pris : kr 1800,-
———————————
Tirs 20.nov. til fre 23. nov.
Østre Borgesyssel prosti
(lukket gruppe)
———————————
ADVENT 2012
Tors 06. des til søn 09. des
Pris : kr 1800,-
———————————
Tors 13. des til søn 16. des
Pris : kr 1800,-
———————————
Informasjon om retrettene og retrettsenteret:

Skriv til:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
eller e-post: retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 35( Sr. Anette)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)
Veiledere kan nåes direkte på følgende telefonnummer:
pater Rory Mulligan 63  81 93  76 eller 46465155
pater Erik Ruud  63 81 93 76 eller 40408209
søster Anette Moltubakk  23400935 eller 95936867

ikon-00967

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.

Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter med middagen kl 12.45.

Personlig veiledning er en del av retretten.

Prisen på helgeretretter fra torsdag til søndag( tre døgn) er kr 1800,-

Prisen på 10 dagers retrett er kr 5000,-

Påmelding

Påmelding kan skje pr. e-post retrett@stjoseph.no eller ved å henvende seg skriftlig til senteret.
Plass på retretten er sikret når påmelding er bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

veibes1

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys ved fotgjengerovergang
finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter  0489 Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan) Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)

Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo
Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover) til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås
Fra: Storo (på broen) Til holdeplass:  Glads vei
Gangvei  fra Glads vei til Brannvaktveien 5  ca 4 minutter,
du går i retning med trikk nr. 11 og første vei til høyre er da Brannvaktveien
og annen inngang til  høyre   St.Josephsøstrene av Chambèry nr. 5
Etter du kommer på eiendommen  gar du  rundt  låvebygningen og kommer
til inngangen til St. Joseph Retrettsenter.

NUKs Landsstyremøte Høst 2012

NUKs Landsstyremøte Høst 2012

NUKs landsstyremøte 19.-21. oktober 2012 fant sted hos  St. Josephsøstrene på Grefsen. Det var godt å se så mange engasjerte ungdommer
som var full av liv og energi. De spiste middagsmåltidene sammen med søstrene. På søndag  feiret  P. Ole Martin Stamnestrø , den nyviede presten, den hl. Messe sammen med 25 ungdommer fra landstyre og kommuniteten på Grefsen. Det var en veldig høytidelig messe og P. Ole Martin
holdt en  god preken  som vi får lov å  kunngjøre her.
Vi ønsker våre ungdommer særlig i Troens år  mot  til å gå i dybden og gi videre det de har fått del i.  Guds velsignelse  over alt arbeidet de gjør som ledere  i sine lokale menigheter og Guds rikes vekst på jord.  St. Josephsøstrene.
PREKEN  v. P. Ole Martin
Grefsen, Oslo Landsstyremøte i Norges Unge Katolikker
Dominica 29 per annum, MMXII, År B Es. 53,10-11; Hebr. 4,14-16; Mark. 10,35-45

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Hva driver oss? Hva er motivasjonen for vårt engasjement? Dette er de utfordrende spørsmål Jesus stiller oss gjennom dagens evangelium. Og dagens evangelium er rettet direkte til oss: Til oss som har stillinger og hverv i Kirken, til oss som er over gjennomsnittlig engasjert i Kirkens arbeide, til oss som er samlet her idag. Idag hører vi nemlig om et indrekirkelig anliggende, om en av de første stridighetene, ja, kranglene i Kirkens historie. To av de tolv som er nærmest Jesus, to av hans apostler, Jakob og Johannes, kommer til Jesus og ber ham om en spesiell belønning for deres arbeide: ”Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet – den ene ved din høyre og den andre ved din venstre!” Hva driver Jakob og Johannes? Hva er motivasjonen for dette spørsmålet? Drives de av fromhet – et ønske om å være nærmest mulig Jesus, eller av forfengelighet og maktbegjær? De ti andre apostlene tolker spørsmålet som et ønske om å karre til seg makt og prakt.

Stemningen blir amper mellom apostlene, og Jesus må løse striden. Han gjør det ved å vise dem at de alle har tatt feil. Å være i Jesu flokk, å være Jesu disippel, er ikke et spørsmål om å oppnå makt eller fordeler på egne vegne. Apostlene må tenke på nytt, ja, de må tenke helt motsatt av hva de er vant til. Apostlene kjenner verdens realiteter. Makten rår. ”De som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem. … stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere.” Jesus innretter sin organisasjon, Kirken, efter de motsatte prinsipper av hva apostlene kjenner fra verden rundt dem. ”Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener.”

Riktignok er veien lang fra apostlene – Kirkens grunnpilarer, til en enkel kapellan i Ålesund eller en tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker. Likefullt er spørsmålsstillingen like aktuell for oss, som for Jesu første venner: Hva driver oss i vårt arbeide for Kirken? Hva er motivasjonen bak å søke kirkelige stillinger og hverv? Det er vel få av oss som har helt rene og hellige motiver. De fleste av oss må nok nøye oss med å ha blandede motiver, men det kan kanskje av og til være nyttig for oss å spørre oss selv det Jesus spør oss om idag: Hva er hovedmotivet? Hva er den viktigste grunnen til at jeg har ønsket meg en stilling i Kirken eller i en kirkelig organisasjon? Forhåbentligvis er det et ønske om å være nærmest mulig Jesus – ikke fordi vi vil sole oss i glansen fra ham, men fordi vi vet vi trenger Ham. Og vi vet at andre trenger Ham. Verden trenger Jesus og Hans Kirke. Vi har verdens vakreste budskap, og det vil vi dele. Men hvordan deler vi det? Ved å rope høyest mulig? Nei, ved å ordne vårt felles liv sammen i Kirken slik Jesus lærer oss idag. Hvis Kirkens indre liv var slik Jesus lærer oss i dagens evangelium, ville verden rundt oss ikke kunne unngå å se skjønnheten i Kirken. Skjønnheten er der alltid, men vi klarer ikke alltid å la den få stråle ut; den må ofte kjempe seg gjennom et filter av våre synder, og da skinner den ikke alltid så klart at de utenfor Kirken ser den: Slik er det en nøye sammenheng mellom vårt indrekirkelige liv, og vår evne til å nå dem som er utenfor Kirken.

Alle medlemmer i Kirken er kalt til å efterligne Jesus mest mulig. Vi som er her idag har alle en slags kirkelig lederposisjon, og da er vår særlige utfordring å efterligne Jesus mest mulig i den måten Han var en leder på. Det er ikke lett. Det er en oppfordring til å følge Jesus på en vei som innebærer selvoppofrelse og kanskje lidelse. Er vi rede? ”Kan dere drikke den kalk jeg drikker?”, spør Jesus Jakob og Johannes når de vil ha de høyeste posisjonene. Jesus snakker her om den lidelsens kalk Han må drikke, nemlig at Han for å lede oss ut av synd og død må gi sitt eget liv. Nå er det heldigvis usannsynlig at vår del i Hans lederskap vil medføre at vi må gi vårt liv i martyrdøden. Men vå må være villig til å gi vårt liv på en annen måte: Ved å stille vår tid og våre evner til disposisjon, ved å ofre oss selv for dem vi har fått ansvar for. Det er kjernen i kristent lederskap: Å følge Jesus på selvoppofrelsens vei. Det er et stort prosjekt, men det er et vakkert prosjekt. Når vi skjøtter våre hverv og utfører våre oppgaver i tråd med denne tenkemåte, da avlegger vi et sterkt vidnesbyrd for verden rundt oss om at det finnes et bedre og vakrere samfunn enn det verden kjenner: Verdslige riker og systemer er tuftet på makt, Kirken på kjærlighet. Det er vårt privilegium å få hjelpe Jesus med å bygge opp Kirken, kjærlighetens samfunn. La oss be om visdom og iver i vår tjeneste. Amen.
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Retrett i fastetiden!

Fre    15. febr.- søn 17. febr.  2013   P. Erik og Sr. Marit

Tors  21. febr-  søn  24. febr. 2013   P. Erik og Sr. Marit

Tilbud om en 10 dagers retrett fra fre 15. febr.-søn 24. febr. 2013
(vinterferie –  Oslo )

Tors   28. febr-  søn 03. mars 2013   P. Rory og Sr. Marit

Tors   14. mars- søn 17.mars 2013    P. Rory og Sr. Marit

Tors   18.april-   søn 21. april 2013    P. Erik og Sr.  Marit

Bønnedag for Kall- Torsdag den 7. mars –

Hl. Messe kl. 18.00 i St.Olav Domkirke.

Torsdagkveld kl. 18.00 er det igjen Kallsmesse i St. Olav Domkirke.
Denne gangen er det  St. Josephsøstrene som er ansvarlige for opplegget.
Pater Rory Mulligan SM vil være hovedcelebrant og vi har valgt
en Votivmesse til den Hl. Joseph, siden det er mars måned og emnet
vil være om St. Joseph, hvem er han?
Vi innbyr alle som har anledning til å komme å be sammen med oss
om gode preste-og ordenskall. Vi vil også oppfordre spesielt å be i
familiene om kall. Alle er vi kalt og har vår oppgave i Kirken og samfunnet.
La oss bruke litt tid til å be og å lytte innover hva Gud  kaller  oss til.

Etter den hl. Messe er det kirkekaffe og anledning til å høre på et innlegg om
den hl. Joseph som sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ, skal holde. Velkommen!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Faith_hour_8__mars_liggende

HOS ST. JOSEPHSØSTRENE PÅ GREFSEN,

KRISTI   KONGE   KAPELL

GLADSVEI 23,  O489 OSLO

For andre gang i Troens år inviterer NUK og våre biskoper Bernt Eidsvig
og Berislav Grigic til Faith hour –
en nasjonal time til bønn og tilbedelse av sakramentet.

Du kan være med på Faith hour ved å huske be denne timen -gjerne pavens bønneintesjoner for 2013.

Mange kirker og klostre holder dørene åpne under Faith hour til bønn og tilbedelse av sakramentet.

Pavens bønneintensjoner for mars 2013

•    At respekt for naturen må vokse gjennom bevisstheten om at hele Guds skaperverk er gitt i menneskenes varetekt.

•    At biskoper, prester og diakoner må være utrettelige budbringere om evangeliet til alle verdens hjørner

Retrettkvelder i fastetiden for unge voksne!

Styret i Oslo Unge Voksne har satt sammen et program for fastetiden som gir unge voksne i Oslo
et unikt tilbud nå i fastetiden. Gjennom bønn, samtale, stillhet og refleksjon skal vi
sammen forberede oss på påskens mysterier.

Tre fredager i mars besøker vi derfor tre ulike klostersamfunn i Oslo hvor et program satt sammen av søstrene selv venter oss.
Retrettkveldene er gratis og er åpne for alle unge voksne i Oslo. Det vil også bli enkel servering.
Hold derfor av de neste fredagene til samvær med og i Gud. Vel møtt!

Fredag 1. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Katarinahjemmet
Fredag 15. mars kl. 18.00: Retrettkveld på Lunden Kloster
Fredag 22. mars kl. 17.30:Retrettkveld hos St. Josephsøstrene på Grefsen

VEIBESKRIVELSE til St. Josephsøstrene på Grefsen

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

IMPULS I FASTETIDEN!

jesus-christ-crucifixion-170

DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,

KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL! Luk 14,27

I fastetiden vil vi tilby korsvei meditasjoner hos St. Josephsøstrene

Gladsveien 23, 0489 Oslo.

EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!

Korsvei meditasjoner finner sted på mandager, 5 mandager i fastetiden:

Mandag den 18.februar, 25. februar, 4. mars, 11. mars, og 18. mars

Tidspunkt: fra kl. 19.00-20.30.

Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og går til hovedhusets kapell. Vi går korsveien på en
meditativ måte og møtes deretter til en stille bønnetime. Så får vi en impuls med hjem for vår hverdag!

Påmeldingen ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei. Inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.

F