Kontakt oss

Provinsadministrasjon

Brannvaktveien 5, 0489 N-Oslo
Tlf. 23 40 09 20 eller 23 40 09 22  faks 23 40 09 24
E-post: provins@stjoseph.no
www.stjoseph.no

Provinsforstanderinne: Sr. Marit Brinkmann
Tlf. 23 40 09 22
E-post: Marit@stjoseph.no

Provinssekretær / økonom: Sr. Gunhild Abeln
Tlf. 23 40 09 20
E-post: gunhild.abeln@stjoseph.no

Regnskapsfører: Else Stuverud
Tlf. 23 40 09 23
E-post: else.stuverud@stjoseph.no

Daglig leder:  Sr. Valborg  Osterhus
Tlf. 23 40 09 02
Valborg.Osterhus@stjoseph.no

St. Josephsøstrenes Hjem

Gladsvei 23, 0489 Oslo
Tlf. Sentralbord : 23 40 09 00
E-post: sostrene@stjoseph.no

Forstanderinne: Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn
Tlf. 23 40 09 33
E-post: Hedwig-Marie.Hergenhahn@stjoseph.no

Joseph Huset

Novisiatsleder:
Sr. Anette Moltubakk
Anette.Moltubakk@stjoseph.no
Tlf. 23 40 09 35
Kandidater
novise, unge søstre 
Tlf.23 40 09 27 eller 23 40 09 26

Retrettsenter
( se link retrettsenter)
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
E-post: retrett@stjoseph.no

Leder:
Sr. Marit Brinkmann
Tlf. 23 40 09 22  eller
E-post: retrett@stjoseph.no

praktisk leder Sr. Christa Schwindeler
Tlf. 23 40 09 34

Medvandrer
( se flere opplysninger link medvandrer)

Sr. Marie-Kristin Riosianu
Tlf. 91 57 46 85
E-post: marie-kristin.riosianu@stjoseph.no

Sr. Christa Schwindeler
Tlf. 23 40 09 34

Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn
Hedwig-Marie.Hergenhahn@stjoseph.no
Tlf. 23 40 09 33

Sr.Ruth Bagus
Ruth.Bagus@stjoseph.no
TLf.23 40 09 01

Sr. Gunhild Abeln
Gunhild@stjoseph.no
Tlf.23 40 09 20