October 5th, 2021 by stjoseph

R E T R E T T E R 2022
Tors 27. – Søn 30. januar
kr 2
500,– P. Rory SM, P. Erik SM

Tors 10. – Søn 13. februar
kr 2500,– Hilde R. Myhrer, Arne Sand

RETRETTER I FASTETIDEN
Tors 24.- Søn 27. februar
kr 2
500,- Jeanine R. Ruyter,  Bjørg Eimstad

Tors 10. – Søndag 13. mars
kr 2
500,– Sr. Marit og Hilde R. Myhrer

Tors 24.-Søn 27. mars
kr 2500,–Sr. Marit, Arne Sand
Ordo Crucis (åpen også for andre)

Tors 31. mars – Søn 3. april
kr 2500,– Sr. Anette, P. Erik SM

10 dagers retretter:
Tors 29.april – Søndag 7. mai
p. Rainer Carls, SJ (venteliste)

Fre 20. – Søn 29. mai
kr 6
500,-Bjørg Eimstad, Geir Gundersen
Sr. Marit.

Man 29. august- Lør 3. September

Skandinavisk Manresagruppe (fast gruppe)
P. Rainer Carls SJ, liturg og innleder

Tors 15. – Søn 18. september
kr 2
500,–Jeanine R. Rogge, Hilde R. Myhrer

Tors 06. Søn 9. oktober
kr 2500,- Sr. Marit og Geir Gundersen

Medvandrer 3. nov-6. Nov.
Kr 2500,– (fast gruppe)

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 24.-Søn 27. november
kr 2
500,–Bjørg Eimstad og P. Erik SM
Tors 1.Søn 4. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
Tors den 8.- Søn den 11. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
Torsdag den 15.-Søn den 18. desember
kr 2500,– Sr. Anette og Sr. Marit
**********************************************
RETRETT I ADVENTSTIDEN   2021
Vær lydhør!
Herren er nær!
Tors 25.-Søn 28. november
kr 2500,– Bjørg Eimstad og P. Rory
SM
(venteliste)
Tors 2. – Søn 5. desember
kr 2500,- Sr. Marit CSJ og P. Rory SM
(venteliste)
Tors den 09. Søn den 12. desember
kr 2500,-Sr. Anette CSJ og P. Rory SM
(venteliste)

Tors/Fre 4.nov./5. nov.-7. nov.
Medvandrer retrett (lukket gruppe)
(venteliste)

 Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post: 
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)
eller 23  40 09 35 ( Sr. Anette)

Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11 –
retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo (Ringvei-rampe sydover) Oslo til
Brannvaktveien 5, St. Joseph retrettsenter 0489 Oslo
Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Anledning til kaffe, te tidligere i retrettsenter
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.15 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN GLEDELIG NYHET !

På lørdag den 7. august 2021  avla våre
to noviser  Laura og Tanja  sine første
klosterløfter i en høytidelig Messe.
Vi gratulerer på det hjerteligste!
Vi ønsker dem Guds velsignelse videre på
veien og la oss be for hverandre

PROVINSKAPITTEL HOS ST. JOSEPHSØSTRENE!

St. Josephsøstrene hadde provinskapittel
fra den 22.-24. juli 2021 og valgte en
ny provinsforstanderinne og provinsråd.
Følgende søstre ble valgt:
Provinsforstanderinne: Sr. Anette Moltubakk,
Provinsrådsøstre:
Sr. Marit Brinkmann, Sr. Elisabeth Nguyen
Thi Phuong Danh, Sr. Maria Phan Thuy Dai,
Sr. Agata Nguyen Thi Tin.

Vi gratulerer og ønsker dem lykke til og
Guds velsignelse for de neste 3 år.
La oss holde dem i vår bønn!
Vi var meget glad for at vår Generalforstanderinne
Sr. Sally Hodgdon kunne være med oss og deltok
også under avleggelsen av de evige løfter av
våre fem søstre: Sr. Elisabeth, Sr. Maria, Sr. Anna,
Sr. Anna  Vy og Sr. Agata.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
En Stor Fest hos St. Josephsøstrene!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Med takknemlighet og glede kunngjør vi
avleggelsen av de evige løfter  og ber
om forbønn for
Søster Elisabeth (Nguyen Thi Phuong
Danh)
Søster Maria (Phan Thuy Dai)
Søster Anna (Anna Hoang)
Søster Anna Vy (Nguyen Dinh Kim Vy)
Søster Agata (Nguyen Thi Tin)

Lørdag, 17. juli 2021, Festmesse kl. 11.00
ved Mgr. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
Mgr. Francis Huynh Tan Hai
husprest Pater Jo Neve SM m.fl.
hos St. Josephsøstrene, Gladsvei 23 0489 Oslo.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EN VELSIGNET PINSEFEST TIL DERE ALLE!

Herrens Ånd har oppfylt jordens krets. Alleluja! Alleluja!

La oss be om den heilige Ånds kraft og styrke for hverandre
og hele verden!

Kom Hellige Ånd med skapermakt….

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

En gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene!

Marit Steinsli ble tatt imot som postulant

på 2. Påskedag den 05.04.2021

i en enkel ordetsliturgi.

Vi gratulerer  og ber om forbønn!

St. Josephsøstrene

Har du kanskje et klosterkall og ønsker du å få mer avklaring på det,
så er det anledning å bo sammen med oss for en stund.
Kontakt: Sr. Anette tel: 23400935.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Jubelår for den hl. Joseph

Den 8. desember, på høytiden for Marias
uplettede unnfangelse, kom pave
Frans’ apostoliske brev «Patris corde»,
altså «med et farshjerte».
Dette er pavens refleksjoner om den hellige
Josef, som nå har vært hele Kirkens
vernehelgen i 150 år.
Brevet består av sju punkter samt innledning
og avslutning.
Her følger en oversettelse av innledningen.

Jubelår for den hl. Joseph

Bønner til den hl. Joseph.

Herre, vi ber deg: Hjelp oss ved den hellige Josephs
fortjenester, han som var din hellige mors brudgom.
Gi oss på hans forbønn det vi av egen kraft ikke
kan oppnå.
Du som lever og råder i all evighet. Amen

Gud, allmektige Skaper, du har satt arbeidet opp
som lov for menneskene. Gi oss nåde til å fullføre
de arbeider du pålegger oss, etter den hellige Josephs
eksempel og under hans vern, så vi kan oppnå
den lønn du lover. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde
valgt den salige Joseph til brudgom for din hellige mor.
Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen
ham som vi her på jorden ærer som vår verge.
Du som lever og hersker i all evighet, Amen

Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektenes
gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den
salige Josephs varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke,
på hans forbønn, alltid å våke over fullbyrdelsen
av frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤